Selamün Aleyküm

Başlangıcı olmayan Yüce Yaratıcı olan Allah , Ruh’ları yarattı.Elest aleminde, ‘Rabbiniz kimdir?’ diye sordu ve topluca cevap verildi ’Sensin ya Rabb’ül Alemin’.

Yüce Allah, Ruhları yarattığında, hangi Ruhun Cennetlik tercih yapacağını, hangi ruhun Cehennemlik tercihler yapacağını biliyordu zira O Zamandan ve Mekandan münezzehtir.O halde Hayatı neden yarattı?

Casiye-22: Çünkü Allah, gökleri ve yeri [derunî bir] hakikate göre yarattı ve [bu sebeple diledi ki] her insan kazandığının karşılığını görsün ve hiç kimseye haksızlık yapılmasın.

Bu soruya tereddütsüz olarak İMTİHAN için cevabı veriliyor.Lakin Allah hangi Ruhun imtihanlar karşısında hangi tercihleri yapacağını bilmiyormuydu(haşa).Biliyor ise, imtihan için yarattı cevabı soruyu tam karşılamıyor.Bu cevap İnsanların, daha doğrusu Müslümanların tasavvurlarındaki Allah tanımını algılamada sorun çıkarıyor ve bu yüzden Kader olgusunu kavrayışla idrak etmede sorunlar yaşanıyor.

İnsan aklının üretebileceği her sorunun cevabı ölçü ve Şifa kaynağı olan Kuran-ı Kerimde mevcut, bu kesin bilgidir zira Allah Kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık demektedir.

Duhan:2 DÜŞÜN özünde açık olan ve hakikati bütün açıklığıyla ortaya seren bu ilahî kelâmı!

Hayat esas itibarı ile Şahitlik Alemidir.Maddi alemde ki her unsur Rabbül Alemine Şahitlik eder.

Tahkik ile İman etmiş ve İmanı Yüreğinde olan Müminlerde, Allah’a , Melekelere, Kitaplara, Peygamberlere ve Ahiret gününe Şahitlik eder.Varlıklarını bu Şahitliklerine ayna ederler.Söz ile değil, HAL ile Şahitlik ederler.

Ve Allah’a teslim olmamış olanlara ise Ahirette, kendi öz benlikleri, öz varlıkları ve varlık unsurları şahitlik eder. Derileri, gözleri, varlıklarındaki her bir unsur.

Böylece Mutlak adil olan Allah, Adaletine Cehennem girecekleri dahi Şahit Eder.

Şems-i Tebrizi der ki; Hayat bir köprüdür, Ahirete götürür.Ya kaçınılmaz olarak ÖLÜM götürür, yahut kişi ölmeden önce Ölür ve Ahirete gider.

Şura-52…ama [şimdi] bu [mesajı] bir ışık yaptık ki onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola ulaştıralım: şüphesiz sen de [insanları onunla] doğru yola ulaştıracaksın, göklerde ve yerdeki her şeyin maliki olan Allah'a götüren yola.

Ölmeden önce Ölmek ne demektir?

Ölüm, Can bağının Ruh ile Beden arasından alınması böylece tüm perdelerin kalkması demektir.Ahirette her Ruh Hakikati tüm çıplaklığı ile görür.İşte bu yüzden Kuran-ı Kerimde, Cehennem ehlinden hiçbir kimse, neden ben?, ama…v.s gibi itiraz cümleleri kurmaz.Çünkü tüm hakikati olanca açıklığı ile görmüş ve Rabbin Mutlak Adaletine şahitlik etmiştir.

Ahiret Allah’ın Huzuruna çıkıp hesap vermetir.Kuran bu hesabı Hayatta iken verme yolunu, Allah’a ulaştırma yolunu gösteren öğreten bir Ödüldür.Atamız İbrahim ve Alemlere Rahmet olarak Gönderilen Hz.Muhammed(SA) buna en ideal ve en güzel Örnektir.

İşte o hesabı Hayatta iken verenlere, Fussillet 30 daki ayetin manası Tecelli eder.

Fussillet-30 [Fakat,] “Rabbimiz Allah'tır!” diyen ve sebatla doğru yolu izleyenlere gelince, onların üzerine sık sık melekler iner [ve şöyle derler:] “Korkmayın ve üzülmeyin, işte alın size vaad edilmiş olan cennet müjdesini! 31 Biz bu dünya hayatında sizin dostunuzuz ve öteki dünyada [da dostunuz olacağız]:

İşta bu Müjdeden sonra, Hayat ile Cennet arasında bir fark kalmaz.

Ateş içinde olurda KUL, tıpkı Atası İbrahim gibi GÜL bahçesinde safa sürer, SERİN eder ateşi GERÇEK DOST.

Ve işte bundan sonra başlar Rabbül Aleminin KULuna hazırladıklarını yaşamak, son nefes verilmeden.

İşte bundan sonradır Mümine Zindan olan Hayat, KULa Cennet olmaya...

Hayat; içinde İmtihanı da barındıran bir ÖDÜLDÜR...

Zira YOK iken VAR edilmiş olmak bir ÖDÜLDÜR...

Cennet Bahçesi Adem Babamız ile, Havva Anamıza bir ÖDÜL idi, yasağı ise İmtihan idi...Bu İmtihan o Bahçeyi Sınav yapmaya yeter mi?...vesselam.

Kaynak: cah