4. Sayfa, Toplam 4 BirinciBirinci ... 234
Gösterilen sonuçlar: 31 ile 39 Toplam: 39

Gerici Sensin

Din ve İnanç Kategorisi Dini Sohbet Forumunda Gerici Sensin Konusununun içerigi kısaca ->> Ey yüce Allahım ; sen elbette Kur'anı Kerimi biz aciz kullarına bir ikaz , bir yol gösterici ve sana kavuşturan ...

 1. #31
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye collection - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Alem-i Hakîkât
  Mesaj
  308
  Blog Mesajları
  20
  Rep Gücü
  1459

  Cevap: Gerici Sensin

  Ey yüce Allahım ; sen elbette Kur'anı Kerimi biz aciz kullarına bir ikaz , bir yol gösterici ve sana kavuşturan bir işaret olarak Efendimize indirdin.Bu yüce kelamını ancak ve ancak hakkı ile gerçek manasını anlıyan ve Eshabına açıklayan Efendimiz Alayhisselatüvesselam'dır.Eshabı Kiram bu hakiki manaları , tabiine , Tabiin , Tebei Tabiine , onlarda talebelerine bildirdiler.Ve bu zincir veraset ile icazet ile hocadan talebeye bizlere kadar geldi.Bu kıymetli bilgileri bizlere intikal ettiren seçilmiş kullarına semlarlar ve dualar olsun.Bu seçilmişler Kur'anı Kerim'in gerçek manasını nakil yolu ile bildirmişlerdir.Bu yolun Alimlerine Ehl-i Sünnet alimleri denir , Ehl-i Sünnet alimleri Efendimizin varisleridir.Ehl-i Sünnet Alimlerini naklettiği bilgilere uymayan her dini bilgi kat'i olarak yanlıştır ve itibar edilmez.Dini bir bilginin yanlış yada doğru olduğunu ancak Ehl-i Sünnet Alimlerinin bildirklerine uygun olup olmadığına bakarak anlıyabiliriz.Ehl-i Sünnet Alimlerinin bildirdiklerine uymayan ve ehliyeti olmadığı halde Kur'anı Kerim'e kendi anlayışı ile mana verenlere yazıklar olsun.Oysaki Nahl süresi 44' cü ayetine Kur'anı Kerimi ancak Efendimizin anlayıp açıklıyacağı açık ve kesin olarak bildirilmiştir.

  Kur'anı Kerime kendi aklına göre mana vermeye kalkanın dinden çıkacağını Efendimiz bildirmiştir.

  Ey yüce Allahım ; sana iman ettim diyerek , Kur'anı Kerim'de bildirdiğin ayetlere terz fiillerde bulunan munafık , din düşmanı ve alçakların cezasını ancak yine sen verirsin.Bizleri ve tüm müslümanları bu cahillerin şerrinden koru.Bizleri doğru itikat olan Ehl-i sünnet itikadından ayırma , bizleri insan ve cin şeytanlara karşı uyanık , galip , ve güçlü eyle.Amin.

 2. #32
  bursali68
  Misafir..

  Cevap: Gerici Sensin

  Sürekli olarak her yapılan alıntı ve kaynakta,özellikle tarikat,mezhepleri savunurken ortaya konulan,delil olarak sunulan ayetlerdir NAHL 43-44.Şu vurgulanır,sürekli anlaşılamayan konuların " Zikr/Kur'an " alimlerine yani buda devir teslimle gelen Ehl-i Sünnet alimlerine sorulması gerektiği.Ve çoğu alıntı ve kaynakta ayetler tam olarak yazılmaz ne hikmetse?

  Bakalım ayetlerde ve çeşitli meallerde nasıl yazıyor :

  NAHL 43. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun

  NAHL 44. Bil beyyinati vez zübür ve enzelna ileykez zikra li tübeyyine linnasi ma nüzzile ileyhim ve leallehüm yetefekkerun
  ....................................
  ELMALILI MEALİ
  NAHL 43 - (Ey Peygamber!) Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu bilmiyorsanız Tevrat ve İncil âlimlerine sorun.

  NAHL 44 - Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Peygamberim! Sana da Kur'ân'ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.
  .....................................
  DİYANET MEALİ
  NAHL 43. Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.

  NAHL 44. (O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.
  ......................................
  YAŞAR NURİ ÖZTÜRK MEALİ
  NAHL 43. Biz senden önce de elçi olarak kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir/Kur'an ehline sorun.

  NAHL 44. Açık delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikiri/Kur'an'ı vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık-seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler.
  .....................................
  SUAT YILDIRIM MEALİ
  NAHL 43. Senden önce de, gönderdiğimiz elçiler, kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler.Eğer bu konuları bilmiyorsanız ilim adamlarına sorunuz.

  NAHL 44. Evet, belgeler, mûcizeler ve kitaplarla gönderdik onları. Sana da ey Resulüm bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünüp anlarlar.
  ....................................
  MUHAMMED ESED MEALİ
  NAHL 43. [EY MUHAMMED,] Biz senden önceki çağlarda da, kendilerine vahyettiğimiz [ölümlü] adamlardan başka kimseyi [elçi olarak] göndermedik; (45) bu konuda yeterli bilgiye sahip değilseniz, vahyedilmiş önceki kitaplara (46) bağlı kimselere sorun,

  " 45 - Bu pasajın işaret etmek istediği iki husus vardır: ilki, 36. ayette beyan edilen ifadeyle bağlantılı olarak, Allah'ın şu ya da bu dönemde her ümmete, her uygarlığa peygamber gönderdiği ve dolayısıyla belli başlı hiçbir insan topluluğunun, hiçbir ümmetin ilahî yol gösterme rahmetinden yoksun kalmadığı hususu; ikincisi ise, inkarcıların, Muhammed (s)'in, "ölümlü bir insan" olduğu için Allah'ın elçisi olamayacağı yolunda sıkça dile getirdikleri itiraza cevap olarak Allah'ın bütün peygamberlerini ölümlü insanlardan seçmiş olduğu hususu. (Peygamberler de dahil, hiçbir kulun doğaüstü güçler ve niteliklerle donanmış olmadığı yolundaki Kur'ânî öğreti hk. bkz. 6:50 ve 7:188 ve bunlarla ilgili notlar; ayrıca 6:109 hk. 94. not.) "
  46 - Lafzen, "uyarıcıya/hatırlatıcıya" -çünkü vahyedilmiş her mesaj değişmeyen gerçek yönünde yapılmış bir uyarı ya da bir hatırlatmadır. Burada, sözü geçen konuda bilgilerine başvurulması istenen kimseler, anlaşıldığı kadarıyla Yahudi ve Hristiyanlardır (Taberî, Zemahşerî) "

  NAHL 44. [Onlar size, kendilerini] apaçık delillerle ve hikmet dolu ilahî kitaplarla (47) [desteklediğimiz peygamberlerin ölümlü adamlardan başka kimseler olmadığını söyleyeceklerdir].Ve biz sana da bu uyarıcı kitabı indirdik ki, insanlara, başından beri indirilegelen mesajın (48) aslını olanca açıklığıyla ulaştırasın ve onlar da böylece belki düşünürler.

  47 - Yukarıdaki cümle, bir ara-söz olarak, yukarıda 45. notta işaret edilen sebepler yüzünden Kur'an'ın ilahî menşeine şüpheyle bakan herkese hitab etmektedir. Zubur ("hikmet dolu ilahî kitaplar") terimi hk. bir açıklama için bkz. 21. sure, 101. not.

  48 - Zımnen, "vahiy yoluyla" indirilen -bununla, ahlakî değer ve ilkelerin zamana bağlı tüm değişmelerden bağımsız ve dolayısıyla mutlak ve sürekli oldukları işaret ediliyor.
  ..............................
  Prof.Dr. Hayrettin KARAMAN - Prof.Dr. Ali ÖZEK - Prof.Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
  Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI - Prof.Dr. Sadrettin GÜMÜŞ - Doç.Dr. Ali TURGUT
  MEALİ

  NAHL 43. Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun.

  NAHL 44. Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik.


  Burada değişik meallere baktığımızda birkaç sonuç çıkıyor karşımıza ;

  1) 43.ayet meallerinde ağırlıklı olarak Tevrat-İncil alimleri ve ilim adamlarına sorulması gerektiği ortaya çıkıyor.Bu mealler içerisinden bir tek Ehl-i Sünnet İtikarındaki bir çok kişinin eleştirdiği ve kızdığı sn.Yaşar Nuri ÖZTÜRK'ün mealinde sadece " zikr/kur'an alimleri diyor.

  2) " Ayetleri açıkla " diyor Kur'an.Yani sadece çevrendekilere değil her fırsatta herkese!!!Neden çünkü O Kur'an biz insanlar için indirilendir.Ayrı bir zümre için değil.

  Ayetlere bakıldığında ayrı bir zümreden bahsetmiyor.Dolayısıyla,ayrı zümre nasıl çıkıyor, Kur'an Hadise uyarlanmaya çalışılırsa ayrı bir zümre oluşur.Hadis Kur'an'a uyarlanırsa sorun olmaz asıl olan Kur'an olduğu için.Ancak ta çocukluğundan beri Hz.Peygamberin yanından ayrılmayan Hz.Ali'nin ortalama 100 kadar söylediği ve hatta uygulamaya yani fiiliyata yönelik sünnet kabilinde söylediklerine karşılık Hz.Peygamberin yanında 19 ay bulunmuş biri çıkıp 6.000 hadis civarı Hadis söyleyebiliyor.Ve Ehl-i Sünnet İtikatı da bunlara bakıp doğru yol bizim yolumuzdur diyebiliyor?

  Ayrıca böyle nasılsa anlayan Ehl-i Sünnet İtikatı mensubu " Alim ve Mezhep/Tarikat İmam ve Şeyhleri " varken bizler ne diye Kur'an-ı anlamak için kafa patlatıyoruz ki.Nasılsa birileri iyi anlamış herkes onlardan öğrensin.Açıp Kur'an'ı anlamak için zaman kaybetmeye gerek yoktur diyebiliriz değil mi?Öğretmenlerin bazen şakayla karışık dedikleri gibi " Anlayanlar anlamayanlara anlatsın ".V ede alıntılara kaynaklara bakıyorum neredeyse bir yazının %95 i Alim-İmam denilen kişilerden alınan yazılar.Kur'an alıntıları neredeyse %5 belki o kadar da değil,nasıl bir inançsa?

  Sağlıcakla kalınız.

 3. #33
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye collection - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Alem-i Hakîkât
  Mesaj
  308
  Blog Mesajları
  20
  Rep Gücü
  1459

  Cevap: Gerici Sensin

  Alıntı bursali68´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sürekli olarak her yapılan alıntı ve kaynakta,özellikle tarikat,mezhepleri savunurken ortaya konulan,delil olarak sunulan ayetlerdir NAHL 43-44.Şu vurgulanır,sürekli anlaşılamayan konuların " Zikr/Kur'an " alimlerine yani buda devir teslimle gelen Ehl-i Sünnet alimlerine sorulması gerektiği.Ve çoğu alıntı ve kaynakta ayetler tam olarak yazılmaz ne hikmetse?

  Bakalım ayetlerde ve çeşitli meallerde nasıl yazıyor :

  NAHL 43. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun

  NAHL 44. Bil beyyinati vez zübür ve enzelna ileykez zikra li tübeyyine linnasi ma nüzzile ileyhim ve leallehüm yetefekkerun
  ....................................
  ELMALILI MEALİ
  NAHL 43 - (Ey Peygamber!) Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu bilmiyorsanız Tevrat ve İncil âlimlerine sorun.

  NAHL 44 - Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Peygamberim! Sana da Kur'ân'ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.
  .....................................
  DİYANET MEALİ
  NAHL 43. Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.

  NAHL 44. (O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.
  ......................................
  YAŞAR NURİ ÖZTÜRK MEALİ
  NAHL 43. Biz senden önce de elçi olarak kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir/Kur'an ehline sorun.

  NAHL 44. Açık delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikiri/Kur'an'ı vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık-seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler.
  .....................................
  SUAT YILDIRIM MEALİ
  NAHL 43. Senden önce de, gönderdiğimiz elçiler, kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler.Eğer bu konuları bilmiyorsanız ilim adamlarına sorunuz.

  NAHL 44. Evet, belgeler, mûcizeler ve kitaplarla gönderdik onları. Sana da ey Resulüm bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünüp anlarlar.
  ....................................
  MUHAMMED ESED MEALİ
  NAHL 43. [EY MUHAMMED,] Biz senden önceki çağlarda da, kendilerine vahyettiğimiz [ölümlü] adamlardan başka kimseyi [elçi olarak] göndermedik; (45) bu konuda yeterli bilgiye sahip değilseniz, vahyedilmiş önceki kitaplara (46) bağlı kimselere sorun,

  " 45 - Bu pasajın işaret etmek istediği iki husus vardır: ilki, 36. ayette beyan edilen ifadeyle bağlantılı olarak, Allah'ın şu ya da bu dönemde her ümmete, her uygarlığa peygamber gönderdiği ve dolayısıyla belli başlı hiçbir insan topluluğunun, hiçbir ümmetin ilahî yol gösterme rahmetinden yoksun kalmadığı hususu; ikincisi ise, inkarcıların, Muhammed (s)'in, "ölümlü bir insan" olduğu için Allah'ın elçisi olamayacağı yolunda sıkça dile getirdikleri itiraza cevap olarak Allah'ın bütün peygamberlerini ölümlü insanlardan seçmiş olduğu hususu. (Peygamberler de dahil, hiçbir kulun doğaüstü güçler ve niteliklerle donanmış olmadığı yolundaki Kur'ânî öğreti hk. bkz. 6:50 ve 7:188 ve bunlarla ilgili notlar; ayrıca 6:109 hk. 94. not.) "
  46 - Lafzen, "uyarıcıya/hatırlatıcıya" -çünkü vahyedilmiş her mesaj değişmeyen gerçek yönünde yapılmış bir uyarı ya da bir hatırlatmadır. Burada, sözü geçen konuda bilgilerine başvurulması istenen kimseler, anlaşıldığı kadarıyla Yahudi ve Hristiyanlardır (Taberî, Zemahşerî) "

  NAHL 44. [Onlar size, kendilerini] apaçık delillerle ve hikmet dolu ilahî kitaplarla (47) [desteklediğimiz peygamberlerin ölümlü adamlardan başka kimseler olmadığını söyleyeceklerdir].Ve biz sana da bu uyarıcı kitabı indirdik ki, insanlara, başından beri indirilegelen mesajın (48) aslını olanca açıklığıyla ulaştırasın ve onlar da böylece belki düşünürler.

  47 - Yukarıdaki cümle, bir ara-söz olarak, yukarıda 45. notta işaret edilen sebepler yüzünden Kur'an'ın ilahî menşeine şüpheyle bakan herkese hitab etmektedir. Zubur ("hikmet dolu ilahî kitaplar") terimi hk. bir açıklama için bkz. 21. sure, 101. not.

  48 - Zımnen, "vahiy yoluyla" indirilen -bununla, ahlakî değer ve ilkelerin zamana bağlı tüm değişmelerden bağımsız ve dolayısıyla mutlak ve sürekli oldukları işaret ediliyor.
  ..............................
  Prof.Dr. Hayrettin KARAMAN - Prof.Dr. Ali ÖZEK - Prof.Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
  Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI - Prof.Dr. Sadrettin GÜMÜŞ - Doç.Dr. Ali TURGUT
  MEALİ

  NAHL 43. Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun.

  NAHL 44. Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik.


  Burada değişik meallere baktığımızda birkaç sonuç çıkıyor karşımıza ;

  1) 43.ayet meallerinde ağırlıklı olarak Tevrat-İncil alimleri ve ilim adamlarına sorulması gerektiği ortaya çıkıyor.Bu mealler içerisinden bir tek Ehl-i Sünnet İtikarındaki bir çok kişinin eleştirdiği ve kızdığı sn.Yaşar Nuri ÖZTÜRK'ün mealinde sadece " zikr/kur'an alimleri diyor.

  2) " Ayetleri açıkla " diyor Kur'an.Yani sadece çevrendekilere değil her fırsatta herkese!!!Neden çünkü O Kur'an biz insanlar için indirilendir.Ayrı bir zümre için değil.

  Ayetlere bakıldığında ayrı bir zümreden bahsetmiyor.Dolayısıyla,ayrı zümre nasıl çıkıyor, Kur'an Hadise uyarlanmaya çalışılırsa ayrı bir zümre oluşur.Hadis Kur'an'a uyarlanırsa sorun olmaz asıl olan Kur'an olduğu için.Ancak ta çocukluğundan beri Hz.Peygamberin yanından ayrılmayan Hz.Ali'nin ortalama 100 kadar söylediği ve hatta uygulamaya yani fiiliyata yönelik sünnet kabilinde söylediklerine karşılık Hz.Peygamberin yanında 19 ay bulunmuş biri çıkıp 6.000 hadis civarı Hadis söyleyebiliyor.Ve Ehl-i Sünnet İtikatı da bunlara bakıp doğru yol bizim yolumuzdur diyebiliyor?

  Ayrıca böyle nasılsa anlayan Ehl-i Sünnet İtikatı mensubu " Alim ve Mezhep/Tarikat İmam ve Şeyhleri " varken bizler ne diye Kur'an-ı anlamak için kafa patlatıyoruz ki.Nasılsa birileri iyi anlamış herkes onlardan öğrensin.Açıp Kur'an'ı anlamak için zaman kaybetmeye gerek yoktur diyebiliriz değil mi?Öğretmenlerin bazen şakayla karışık dedikleri gibi " Anlayanlar anlamayanlara anlatsın ".V ede alıntılara kaynaklara bakıyorum neredeyse bir yazının %95 i Alim-İmam denilen kişilerden alınan yazılar.Kur'an alıntıları neredeyse %5 belki o kadar da değil,nasıl bir inançsa?

  Sağlıcakla kalınız.

  Sayın bursalı , anlamak istemediğiniz yada anlayamadığınız şey ,bizim naklettiğimiz bilgilerin kaynağı da Ehl-i sünnet Alimleri vasıtası ile Elbette Kur'anı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdir. Efendimizin beyanlarına uygun olan nakillerdir.Bunlar yüce kitabımızdan ayrı şeyler değildir.AYNI şeylerdir.Dolayısı ile Kur'anı Kerim-in hakiki manası yani Murad-ı İlahidir.

  Sizin uydurmalarınız ise kendi aklınızın ve mealcilerin zayıf akıllarının ürünleridir.Fark burada.Yani sizin anlattıklarınız sizin uydurduğunuz dindir.Bizim naklettiğimiz ise Efendimizden itibaren varisleri vasıtası ile bizlere intikal eden HAKİKİ İSLAMİYYETTİR.Yani onun bunun kendi yorumu ve saplanıp kaldığı akıl ürünü değildir.Vesselam.

  Kur'anı Kerimin Hakiki manasını anlamak isteyen samimi bir müslüman , Ehl-i Sünnet alimlerinin kaynağı Kur'anı Kerim ve Hadis'i şerifler olan ilmihallerini okumalıdır.Bu şekilde ancak Kur'anı Kerimi doğru olarak anlıyabilir , yoksa uçuruma düşüp helak olması kaçınılmaz sonudur.

  Evet bu nasıl bir dindir ki ;kendi aklınızın ürettiği fikirlere saplanıp kalıyor ve buna İSLAM diyor , İslamiyyete iftira atıyorsunuz.

 4. #34
  bursali68
  Misafir..

  Cevap: Gerici Sensin

  Alıntı collection´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayın bursalı , anlamak istemediğiniz yada anlayamadığınız şey ,bizim naklettiğimiz bilgilerin kaynağı da Ehl-i sünnet Alimleri vasıtası ile Elbette Kur'anı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdir. Efendimizin beyanlarına uygun olan nakillerdir.Bunlar yüce kitabımızdan ayrı şeyler değildir.AYNI şeylerdir.Dolayısı ile Kur'anı Kerim-in hakiki manası yani Murad-ı İlahidir.

  Sizin uydurmalarınız ise kendi aklınızın ve mealcilerin zayıf akıllarının ürünleridir.Fark burada.Yani sizin anlattıklarınız sizin uydurduğunuz dindir.Bizim naklettiğimiz ise Efendimizden itibaren varisleri vasıtası ile bizlere intikal eden HAKİKİ İSLAMİYYETTİR.Yani onun bunun kendi yorumu ve saplanıp kaldığı akıl ürünü değildir.Vesselam.

  Kur'anı Kerimin Hakiki manasını anlamak isteyen samimi bir müslüman , Ehl-i Sünnet alimlerinin kaynağı Kur'anı Kerim ve Hadis'i şerifler olan ilmihallerini okumalıdır.Bu şekilde ancak Kur'anı Kerimi doğru olarak anlıyabilir , yoksa uçuruma düşüp helak olması kaçınılmaz sonudur.

  Evet bu nasıl bir dindir ki ;kendi aklınızın ürettiği fikirlere saplanıp kalıyor ve buna İSLAM diyor , İslamiyyete iftira atıyorsunuz.
  Sn.collection,orada biraz duracaksınız.İftira bilinmeden söylenen,kafadan atılan temiz olup kirletmek için söylenenlere denir.Sizin düşüncenize göre Kur'an-ı Kerim + Hadis.Aramızdaki fark şu ben ve benim gibi düşünenler ise çeşitli sebeplerden dolayı Kur'an der.Hadisi kabul etmez.Öyle olunca da otomatik olarak Ehl-i Sünnet İtikatı devre dışı kalır.Yani kimse olmayan bir şeyi(iftira)söylemiyor.Olanlar söyleniyor.

  Ayrıca sizin canınız tartışma istiyor heralde.Benim yazıma bakarsanız " İslama " iftira yoktur.O sizin uydurmanız.Sizin gibi düşünmeyenleri " Kafir - Zındık " ilan etme alışkanlığınız depreşmiş yine anlaşılan.İlle de herkes sizin gibi düşünecek,bir doğrucu sizlersiniz,kimse anlamaz siz anlarsınız.İyi de o zaman şu İslama inanan insanların hali nicedir?

  Ayrıca dikkatinizi çekerim yukarıda Kur'an ayetleri yazıyor ve çeşitli mealler var.Onların hiçbiri doğru çevirmemiş siz biliyorsunuz bir tek doğruyu helal olsun çok zeki olduğunuz belli.

  Ayrıca ben yazımı size ithafen yazmadım.Sizin yazınızda NAHL 44 ayeti ile ilgili kısmı görünce,mesajımdakiler aklıma gelgi ve öyle yazdım.Buradan siz üzerinize alınacaksanız buyrun alının.Hayır demem.Buyrun Allah'ın cennetine de siz gidin,baş köşeye oturun.Zaten sizin gibi böyle insanları itham edicilerle aynı yerde olmak istemem doğrusu,buyrun cennetiniz sizin olsun.Bizler cennete girişin kolay olmadığını bazen de çok ama çok kolay olduğunu savunan insanlarız,en azından kendim öyle düşünüyorum.

  Şu aşağıdakiler sizin bana karşı sarfettiğiniz cümleler;

  " Sizin uydurmalarınız....."
  " Kur'anı Kerimin Hakiki manasını anlamak isteyen samimi bir müslüman...."
  "....kendi aklınızın ürettiği fikirlere saplanıp kalıyor...."
  "....İslamiyyete iftira atıyorsunuz. "

  Benim bir aklım var,o aklı bana Yüce Yaradan vermiş.Siz kim oluyorsunuz ki Yaradanın vermiş olduğu bir akıldan çıkanı tartıp buna uydurma diyebiliyorsunuz.Kimin samimi kimin olmadığını nederen biliyorsunuz?Yukarıdaki ayetleri ben mi yazdım?Yetkiniz mi var.Şeyh misin?Şıh mısın?İmam mısın?İcazet-El mi aldınız?Peygamber torunu musun?Nesiniz?Kimsiniz? Ve de olsan ne yazar.

  Sağlıcakla kalınız.

 5. #35
  - Çevrimdışı
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesaj
  46
  Blog Mesajları
  1
  Rep Gücü
  1730

  Cevap: Gerici Sensin

  Iste böyleeee


  Akillarinca kendileri dosdogru yoldalar,karsilarindakiler kafiroglu kafirler.
  Agizlari dolusu küfredip duruyorlar.

  Gelin bakalim,bunlara ve bunlarin mezheplerinin nekadar hak olduguna.

  HALA ATALARINIZIN MEZHEBİNE Mİ İNANIYORSUNUZ?

  Mezheplerin kendi aralarında nasıl çeliştiklerini aşağıdaki tablolardan görelim ve Allah’ın tek dininin mezhepler aracılığıyla NASIL FARKLI DINLERE DÖNDÜRÜLDÜGÜNÜ GÖRELIM.


  Bu tablolarda ayrıca mezheplerin kendi içlerindeki çelişkilerine yer vermiyoruz.

  Örneğin Hanefi mezhebinin ilk kurucusu Ebu Hanife ile onun talebeleri Ebu Yusuf ve Muhammed’in farklı görüşleri olduğu da kabul edilir ve bunlarda da çelişki çoktur.

  Bu tablolarda sadece Sünni 4 mezhebin çelişkileri vardır.

  Şiilikle Sünniliğin ayrılıkları da ayrı bir kitap yazdıracak kadardır.

  Bu tablolar çelişkilerin ancak az bir kısmını göstermektedir.

  Mezheplerin tüm çelişkilerini anlatmaya bu kitabın hacmi çok dar gelir.  Allah bizim Kuran’ın hacmi dışındakilerden dinimizi öğrenmemizi istememiş olması sayesinde bu kargaşanın, bu çelişkilerin içinde boğulmuyoruz.


  Siz eğer hala atalarınızdan miras aldığınız mezheplere, sırf atalarınız bunlara iman ettiği için inanıyorsanız, lütfen sunacağımız 100 örneği inceleyip mezhebinizi iyice öğrenin.


  Öğrendikten sonra; tüm bu çelişkilerden sonra mezhebinizi bir kenara atıp ister Kuran’la yetinin, ister bu tabloları uygulayıp bu farkları “rahmet” diye niteleyin.

  Uyarı bizim; akıl sizin, seçim sizin, sorumluluk sizin.


  Mezheplerin Çelişkilerine 100 tane örnek


  Konular
  Hanefi Maliki Şafii Hanbeli
  1 Ölü Hayvanın derisi helal midir? Haram Helal Haram Helal

  2 Pislikle beslenen hayvanların eti helal midir – Helal – Haram

  3 Yılan balığı yemenin hükmü nedir? Helal – – Haram

  4 Erkeğin kırmızı elbise giymesinin hükmü nedir? Mekruh Helal Haram Mekruh

  5 Erkeğin sarı elbise giymesinin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram

  6 Ud, zurna, dümbelek, boru davul çalmak nedir? Mekruh helal Helal Haram

  7 Karga eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram

  8 At eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal – –

  9 Midye yemenin hükmü nedir? Haram Helal – –

  10 İstiridye yemenin hükmü nedir? Haram Helal – –

  11 Istakoz yemenin hükmü nedir? Haram Helal – –

  12 Kırlangıç eti yemenin hükmü nedir? Helal Helal Haram Haram

  13 Kartal eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram

  14 Yarasa eti yemenin hükmü nedir? Haram Mekruh Haram Haram

  15 Beyt-i Tavaftan öne abdest almak nedir? Vacip Farz Farz Farz

  16 İlk iki rekatta Fatiha okumanın hükmü nedir? Vacip Farz Farz Farz

  17 Rüku ve secdelerde tesbih etmek nedir? Sünnet – Sünnet Vacip

  18 İlk iki rekatta Fatiha’dan sonra sure okumak nedir? Vacip Mübah Sünnet Sünnet

  19 Fatiha’dan evvel Besmele çekmek nedir? Sünnet Mekruh Farz –

  20 Namazda ayakların arası ne kadar açık olmalı? 4 parmak 2 karış 1 karış 2 karış

  21 Vitir namazının hükmü nedir? Vacip Sünnet Sünnet Sünnet

  22 Tüysüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu? Hayır Evet Hayır
  Hayır

  23 Namazda selam almak abdesti bozar mı? Evet Hayır – –

  24 Namaz kılan kimsenin önünden geçilmesinin haram olduğu mesafe ne kadardır? 40 kulaç 1 kulaç 3 kulaç 3 kulaç

  25 Namaz içinde unutarak konuşmak namazı bozar mı? Evet Hayır Hayır Evet

  26 Namazda hatayla yanlış bir kelime geçerse namaz bozulur mu? Evet Hayır Hayır Hayır

  27 Namazda af ve of demek namazı bozar mı? Evet Hayır Evet Evet

  28 Eti yenen hayvanların sidiği ve artığı necis midir? Evet Hayır Evet Hayır

  29 Eti yenen hayvanların menisi necis midir? Evet Evet Hayır Hayır

  30 Abdestin farzları kaçtır? 4 7 6 7

  31 Abdesti belli bir sıra ile almak farz mıdır? Hayır Hayır Evet Evet

  32 Abdesti ara vermeksizin almak farz mıdır? Hayır Evet Hayır Evet

  33 Abdestin sünnetlerinin sayısı kaçtır? 18 8 30 20

  34 Misvak kullanmak sünnet midir? Evet Hayır Evet Evet

  35 Abdestte ellerin, yüzün ve kolların üçer kere yıkanması sünnet midir? Evet Hayır
  Evet Evet

  36 Abdestte başın üç defa mesh edilmesi sünnet midir? Hayır Hayır Evet Hayır

  37 Abdestte kulakların içten ve dıştan meshi sünnet midir? Evet Evet Evet Hayır
  38 Abdestte kulaklar kaç defa mesh edilmelidir? 1 1 3 1

  39 Abdesti bozan şeylerin sayısı kaçtır? 12 3 5 8

  40 Cinsellik organına dokunmak abdesti bozar mı? Hayır Evet Evet Evet

  41 Namazda kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı? Evet Hayır Hayır Hayır

  42 Deve eti yemek ve cenazeyi yıkamak abdesti bozar mı? Hayır Hayır Hayır
  Evet
  43 Abdest şüphe ile bozulur mu? Hayır Hayır Hayır Evet

  44 Kan akması abdesti bozar mı? Evet Hayır Hayır Hayır

  45 Delikli meshin üzerinden mesh etmek caiz midir? Evet Evet Hayır Hayır

  46 Gusül abdesti almayı gerektiren sebeplerin sayısı kaçtır? 7 4 5 6

  47 Gusül abdestinin farzları kaç tanedir? 11 5 3 –

  48 Umursamazlıktan veya tembellikten dolayı namaz kılmayanın hükmü nedir?
  Hapsedilir, kanatılana kadar dövülür, öldürülür Tevbe etmezse öldürülür üç güniçinde tevbe etmezse öldürülür üç güniçinde tevbe etmezse öldürülür


  49 Ezanın sözleri peşpeşe okunmasa da geçerli olur mu? Evet Evet Hayır Hayır

  50 Arapça bilmeyen kimsenin kendisi için ezanı kendi dilinde okuması caiz midir? Hayır Hayır Evet Hayır

  51 Ezanda niyet şart mıdır? Hayır Evet Hayır Evet

  52 Ezan ve kamet esnasında selam almak caiz midir? Hayır Hayır Hayır Evet

  53 Fatiha suresi okunmadan kılınan namaz geçerli olur mu? Evet Hayır Hayır Hayır

  54 Namazı bitirirken selam vermenin farz olduğu miktar nedir? Farz değildir 1 tarafa vermek farzdır 1 tarafa vermek farzdır 2 tarafa vermek farzdır

  55 Erkeğin avret yeri neresidir? Göbeğiile diz kapağı arası Ön ve arka uzuvları Göbeğiile diz kapağı arası Göbeğiile diz kapağı arası

  56 Ölünün yıkanmasının farz olması için cesedin ne kadarının bulunması gereklidir? 01.Şub 02.Mar Az da olsa olur Az da olsa olur

  57 Ölüyü yıkarken ağzına ve burnuna su vermek gerekir mi? Hayır Evet Evet Hayır

  58 İhramlı iken hacda ölen kişinin üstüne hoş koku sürülüp başı örtülür mü? Evet Evet Hayır Hayır

  59 Cenaze namazını kimin kıldırması gerekir? Sultan Devlet Başkanı Kaldırması vasiyet edilen kişi Velisi Kaldırması vasiyet edilen kişi

  60 Cenaze namazı, namaz kılmanın yasak olduğu kaç vakitte kılınmaz? 5 3 k Her vakitte ılınabilir 3

  61 Ölü gömülmek için, öldüğü yerden başka bir yere nakledilebilir mi? Evet Evet Hayır Hayır

  62 Oruç için dil ile söyleyerek niyet etmek şart mıdır? Evet Evet Hayır Evet


  63 Ramazan orucu için hergün ayrı ayrı niyet etmek şart mıdır? Evet Hayır Evet Evet

  64 Kan aldırmak orucu bozar mı? Hayır Hayır Hayır Evet

  65 Zekatın farz olması için hangi mallardan borçlu olmamak şarttır? Zirai ürün dışındaki mallardan Altın ve gümüş Böylebir şart yoktur Bütün mallardan

  66 Erkek ve kadının ziynet eşyalarından zekat vermeleri farz mıdır? Evet Hayır Hayır Hayır

  67 Kâğıt paradan zekat vermek farz mıdır? Evet Evet Evet Hayır

  68 Madenlerden ne kadar zekat verilmesi gereklidir? 01.May 01.May Oca.40 Oca.40

  69 Ticarî bir eşyanın zekatının şartları kaçtır? 4 5 6 2

  70 Topraktan çıkan her şey için zekat vermek farz mıdır? Evet Hayır Hayır Hayır

  71 Balın zekatını vermek farz mıdır? Evet Hayır Hayır Evet

  72 Vakfedilen topraktan zekat vermek farz mıdır? Evet Evet Hayır Hayır

  73 Kiralanan veya emanet alınıp ekilen toprağın zekatını vermek farz mıdır? Hayır Evet Evet Evet

  74 Zeytinin zekatını vermek gerekli midir? Evet Evet Hayır Evet

  75 Yem ile beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan zekat vermek farz mıdır? Hayır Evet Hayır Hayır

  76 Koyun ile keçi kaç yaşlarında olursa zekatı farzdır? Koyun 1 Keçi 1 Koyun 1 Keçi 1 Koyun 1 Keçi 2 Koyun 1/2 Keçi 2

  77 Kadın yanında kocası olmadan hacca gidebilir mi? Hayır Evet Evet Hayır

  78 Acizlik veya zaruret yüzünden hacca gidemeyen kişinin kendi yerine başkasını göndermesi caiz midir? Evet Hayır Evet Evet

  79 Haccın şartı kaç tanedir? 2 4 5 4

  80 Şeytan taşlarken atılan taşın cemreye düşmemesi caiz midir? Evet Hayır Hayır
  Hayır

  81 Müslüman olmayan bir fakire yemek verilmesi caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır

  82 İpeğin üzerine oturmak, yaslanmak, yastık olarak kullanmak, duvar örtüsü yapmak haram mıdır? Hayır Evet Evet Evet

  83 Erkek çocuğa ipek giydirmek caiz midir? Hayır Hayır Evet Evet

  84 Gümüş ile süslenmiş kaptan su içmek ya da abdest almak caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır

  85 Sakalı kesmek haram mıdır? Evet Evet Hayır Evet

  86 Tavla oynamak haram mıdır? Hayır Evet Evet Evet

  87 Satranç oynamak haram mıdır? Evet Evet Hayır Evet

  88 Ölen bir kişinin borçları ödenmeli midir? Hayır Evet Evet Hayır

  89 Kişi kendi arazisinde bulunan maddenin ne kadarını devlete vermelidir? 01.May Hiç Hiç Hiç

  90 Bir araziyi gasp edip eken kimse çıkan ürünün sahibi midir? Evet Evet Evet
  Hayır

  91 Yapılan bir sözleşmeyi değiştirme veya feshetme süresi ne kadardır? 3 gün İhtiyaç gereği kadar 3 gün Anlaşma ile belirlenir

  92 Cinsi tecavüzde bulunulan hayvanın hükmü nedir? Öldürülür, eti yenmez Öldürül mez, etiyenebilir Öldürülmez, etiyenebilir Öldürülmesi gerekir


  93 Şarap ve diğer sarhoş edici maddelerin içilmesinin cezası kaç değnektir? 80 80 40 80

  94 Şarap kokan veya şarap kusan kişiye değnek cezası uygulanır mı? Hayır Evet Hayır Hayır

  95 Dinden döndüğü için öldürülen bir kişinin malı mirasçıla-rına verilebilir mi? Evet Hayır Hayır Hayır

  96 Dinden dönen kadın öldürülür mü? Hayır Evet Evet Evet

  97 Terketmek, hapsetmek, aç ve susuz bırakmak suretiyle bir kişiyi öldürmek, kasten öldürmek gibi midir? Hayır Evet Evet Evet

  98 Bir kadının hakimlik yapması caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır

  99 Köpek necis bir hayvan mıdır? Hayır Hayır Evet Evet

  ür
  100 Müezzin okuduğu cezandan dolayı ücret alabilir mi? Hayır Evet Evet Hayır
  48 Umursamazlıktan veya tembellikten dolayı namaz kılmayanın hükmü nedir?

  Hanefi mezhebi :Hapsedilir, dövülür,


  Maliki mezhebi :Tevbe etmezse öldürülür

  Safii mezhebi :Namaz vakti dolana kadar kilmazsa öldürülür

  Hanbeli mezhebi :Üç güniçinde tevbe etmezse öldürülür

  Bu dört mezhep kendilerini HAK mezhepler olarak ilan etmisler.

  Tanri diyorki namaz kilmayanin cezasini ben ötede vereceyim.

  Bu imam efendilerde deyolarki,olmazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz bunlarin cezalarini biz vereceyiz.

  Yahu siz kim oluyorsunuzki insanlara Tanrinin vermedigi cezayi verebilirsiniz.

  Belki yarin baslayacak kilmaya,belki bir yil sonra.
  Sen adam öldürmekle katil oluyorsun.

  Tanriya karsi geliyorsun.
  Tanrinin dediginin tersini yapmak dinden cikmaktir.

  Alin size bir ayat:ILAHI DIN ,KURALLARINI TANRININ KOYDUGU DINDIR.

  Buna göre onan buna küfredeceyine TÖVBE EDIN ve YENIDEN GERCEK ISLAMA DÖNÜN.

  Gittiginiz yol yol deyildir.

  Doymadinizsa daha kanitlar getirelim.

  Bir Ayat daha:ONLAR MÜSLÜMAN OLDULAR , AMA IMAN ETMEDILER.

  Acihlamasini bir bilene yaptirin.
  tolonbeg

  Not:yazmiyim dedim ama dindar gecinen ......sizleri görünce dayanamadim.

  Din akil isi deyil , nakil isidir,diyenlerden uzaklasin.

  Cünkü Tanri diyorki Aklini kullamayanin basina PISLIK yagar.
  Irakin
  Afganistanin
  Filistinin basina yaganda ayatta denendir.

  --------Yeni Postalandı 12:02 AM ---------- Önce gonderilen mesaj Dün at 11:43 PM ----------

  iste böyleee

  Sevgili Bursali,betona laf anlatilirda,bunlara laf anlatilamazsin.
  Bunlar dinde AKIL deyil NAKIL kullanilir deyenlerdir.
  Halbuki Tanri tersini diyor.

  Aklini kullanmayanin basina pislik yagar.

  Buna benzer Ilahi ayatlara ragmen,bu efendiler Mezhep imamlarinin pesini hic birakmazlar.
  Birak devam etsinler.

  Kalin saglicahla
  tolonbeg

 6. #36
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesaj
  844
  Rep Gücü
  2992

  Cevap: Gerici Sensin

  Benden 1500, 2000,3000 yıl önceki bahsedilen Resullerden,Mucizelerden dem vurarak Yüce Allah İnanç bekleyemez.Ha O devirde o insanlardan beklenir o zaman o inanç.Öyle ya birini alıyor bak diyor ve Kızıldenizi ikiye yarıyor,Bak diyor Nil nehrini kana buluyor,Asasını atıyor bak diyor asa yılan oluyor,şahadet parmağını kaldırıyor bak diyor ay ikiye bölünüyor tekrar yerine geliyor.Ve o insanlarda gayet tabiki İnanıyorlar. Ve DEĞİL BU MUCİZELERİN OLDUĞU BU PEYGAMBERLERİN DAHİ YAŞADIKLARININ İSPATI YOKTUR.Ya bu insanlar neye inanacaklar o zaman?Ve inanmadıkları için Yüce Allah tarafından suçlanacaklar ve onlara bir güzel CEHENNEM HAZIRLANACAK?! öylemi?Eeee Hazırlasın o zaman ne yapalım. Zaten yaşayanlar içinde hazırlanmış cehennemi yok değilki?DİN ALİMİ NEDEMEKTİR? Neye göre alimdir diyeceksiniz?Alimin Eserinin ispatı ortadadır.Arşimedin yerçekimi formülleri ile tonlarca demir suda yüzer tonlarca ağırlık havada durur.Bu İnsanlar neyi ispat edebilmişler?
  Ama bakın şu mucizeye inanırım işte Rahmetli Ahmet Kayanın bir şarkısında dediği gibi YANARIM! VE ONDAN SONRADA GÜNEŞİ ELİMLE TUTARIM. O zaman İlahi kitaplarda yazılan mucizelere ve peygamberlerede Aklı gönlümün doğrultusunda KANAAT EDER VE İNANDIĞIM GİBİ İNANIRIM.(O YÜZDENDE DERİMKİ BİZ !İNDİRDİK BU KURANI BİZ!)Yoksa kitap yazdığı için yada o bu şu dediği için değil.Baki selamlar.
  Nahl 44:Açık delillerle kitaplarla gönderdik.Sanada bu Zikiri/Kuranı vahyettikki,kendilerine indirileni insanlara açık seçik bildiresinde derin derin düşünebilsinler.

  Daha Allah ile cihan yok iken
  Biz anı var edip ilan eyledik
  Hakka hiçbir layık mekan yok iken
  Hanemize aldık mihman eyledik

  Kendisinin henüz ismi yok idi
  İsmi şöyle dursun cismi yok idi
  Hiçbir kıyafeti resmi yok idi
  Şekil verip tıpkı insan eyledik

  Allah ile işte burda birleştik
  Noktai amaya girdik yerleştik
  Sırrı küntü kenzi orda söyleştik
  İsmi şerifini Rahman eyledik

  Aşukar olunca zatu sıfatı
  Kün dedik var ettik bu semavatı
  BİRLİKTE YARATTIK HEP KAİNATI
  Namu nişanını cihan eyledik

  Yerle gökleri yaptık yedi kat
  Altı günde tamam oldu kainat
  Yarattık içinde bunca mahlukat
  ERZAKINI VERDİK İHSAN EYLEDİK

  Asılsız fasılsız yaptık cenneti
  Huri gılmanla verdik ziyneti
  Türlü vaitlerle her bir milleti
  Sevindirip şadu handan eyledik

  Bir cehennem kazdık gayetle derin
  LAF ATEŞİ İLE EYLEDİK TEZYİN
  Kıldan gayet ince kılıçtan keskin
  Üstüne bir köprü mizan eyledik

  Gerçi kün emriyle var oldu cihan
  Arşı kürsü gezdik durduk bir zaman
  Boş kalmasın diye kevnü mekan
  ADEMİN HALKINI FERMAN EYLEDİK

  İrfan olan bilir sırrı müphemi
  İzhar etmek için ismi azamı
  Çamurdan yoğurduk yaptık Ademi
  Ruhumuzdan bir ruh revan eyledik

  Adem ile Havva birlik idiler
  Ne güzel bir mekan bulduk dediler
  Cennetin içinde buğday yediler
  Sürdüler bir tarafa puyan eyledik

  Adem ve Havvadan geldi çok insan
  Nebiler Veliler oldu nümayan
  Yüzbin kerre doldu boşaldı cihan
  Nuh Neciyullaha tufan eyledik

  Salihe bir deve eyledik ihsan
  Kayanın içinden çıktı nagehan
  PEK ÇOKLARI BUNA ETMEDİ İMAN
  ANLARI HAK İLE YEKSAN EYLEDİK:)

  Bir zaman eshabıkefi uyuttuk
  Hz Musa'yı Turda okuttuk
  Şiti culha yaptık bezler dokuttuk
  İdrise biçtirip kaftan eyledik

  Süleymanı dehre sultan eyledik
  Eyyube acıdık derman eyledik
  Yakubu ağlattık nalan eyledik
  Musayı Şuaybe çoban eyledik

  Yusufu kuyuya attırmış idik
  Mısırda kul diye sattırmış idik
  Zelihayı ona çattırmış idik
  ZELLESİNDEN bendi zindan eyledik

  Davut peygambere çaldırdık udu
  Kazadan kurtardık Lut ile Hudu
  Bak ne hale koduk Narı Nemrudu
  İbrahime bağu bostan eyledik

  İsmaile bedel cennetten kurban
  Gönderdik şad oldu Halilürrahman
  Balığın karnını bir hayli zaman
  Yunus peygambere mekan eyledik

  Bir Meclise soktuk Meryem anayı
  Pedersiz doğurttuk orada İsayı
  Bir ağaç içinde Zekeriyayı
  Biçtirip kanını rizan eyledik

  Böyle Cilvelerle vakit geçirdik
  Bu enbiya ile çok iş bitirdik
  Başka bir nebiyyizişan getirdik
  ANIN HER NUTKUNU KURAN EYLEDİK

  Küffarı Kureyşi ettik bahane
  MUHAMMED MUSTAFA GELDİ CİHANE
  Halkı davet etmek için imane
  MURTAZAYI ONA İHSAN EYLEDİK

  Ana kıyas olmaz asla bir nebi
  Nebiler şahıdır Hakkın habibi
  DÜNYANIN UKBANIN O DUR SAHİBİ
  BİZ ANI NEBİYYİ ZİŞAN EYLEDİK!

  Hak Muhammed Ali ile birleştik
  Hep beraber kabı kavseyne gittik
  O makamda pek çok muhabbet ettik
  Leyletel esrayı seyran eyledik

  Bu sözleri sanma her insan anlar
  KUŞDİLİDİR BUNLAR SÜLEYMAN ANLAR
  Bu sırrı müphemi arifan anlar
  Çünkü cahillerden pinhan eyledik

  HAK İLE HAK İDİK BİZ EZELİDE
  Taaa ruz-i Elesste Kalubelide
  Mekanı Hudada Bezmi celide
  CEMALİ GÖRDÜK İMAN EYLEDİK

  Vahdet alemini bilmeyen insan
  İNSAN SURETİNDE KALDI BİR HAYVAN
  BİZDEN AYRI DEĞİL HAZRETİ SÜPHAN
  BUNU KURAN İLE AYAN EYLEDİK

  Sözlerimiz bizim pek muhakkaktır
  Doğan ölen yapan bozan hep Haktır
  HER NEREYE BAKSAN HAKKI MUTLAKTIR
  AHVALİ VAHDETİ BEYAN EYLEDİK

  Vahdet sarayına girenler için
  Hakkı Hakkel yakin görenler için
  Bu sırrı HARABİ bilenler için
  BİRLİK MEYDANINDA CEVLAN EYLEDİK.
  Konu yavuz34 tarafından (26-04-2009 Saat 01:57 PM ) değiştirilmiştir.

 7. #37
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Gerici Sensin

  '' İhtilaf-i ümmeti rahmet-i '' Düsturu Muhammeiyeyi bilmeyen yada itibar etmiyen,
  Mezhep ve meşreplerin farklı oluşlarında ortaya çıkan Rahmet-i ilahiyenin cilvesini düşünmeyen... zavallı ve de kof beyinlere '' of '' çektirecek bir misal verecem . Bu misali bazı münasebetlerle daha evvelce paylaşmıştım. Bilmem kaçıncı baskı olarak okuyacak arkadaşlardan kusuruma bakmamaları için hoş görülerine sığınırken, yeni bakanlar için belki Nur'a doğru bir kıvılcım olur.
  MİSALİMİZ ŞUDUR

  Eğer desen: Hak bir olur; nasıl böyle dört ve oniki mezhebin muhtelif ahkâmları hak olabilir?

  Elcevab: Bir su, beş muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır; şöyle ki:

  Birisine, hastalığının mizacına göre su ilâçtır, tıbben vacibdir.
  Diğer birisine, hastalığı için zehir gibi muzırdır; tıbben ona haramdır.
  Diğer birisine, az zarar verir; tıbben ona mekruhtur.
  Diğer birisine,zararsız menfaat verir; tıbben ona sünnettir.
  Diğer birisine ne zarardır, ne menfaattir; âfiyetle içsin, tıbben ona mübahtır.

  İşte hak burada taaddüd etti. Beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki: "Su yalnız ilâçtır, yalnız vâcibdir, başka hükmü yoktur."

  İNSAFIN VARSA ELBETTE DİYEMEZSİN.
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 8. #38
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesaj
  844
  Rep Gücü
  2992

  Cevap: Gerici Sensin

  Alıntı M ü e l l i f...´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  '' İhtilaf-i ümmeti rahmet-i '' Düsturu Muhammeiyeyi bilmeyen yada itibar etmiyen,
  Mezhep ve meşreplerin farklı oluşlarında ortaya çıkan Rahmet-i ilahiyenin cilvesini düşünmeyen... zavallı ve de kof beyinlere '' of '' çektirecek bir misal verecem . Bu misali bazı münasebetlerle daha evvelce paylaşmıştım. Bilmem kaçıncı baskı olarak okuyacak arkadaşlardan kusuruma bakmamaları için hoş görülerine sığınırken, yeni bakanlar için belki Nur'a doğru bir kıvılcım olur.
  MİSALİMİZ ŞUDUR

  Eğer desen: Hak bir olur; nasıl böyle dört ve oniki mezhebin muhtelif ahkâmları hak olabilir?

  Elcevab: Bir su, beş muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır; şöyle ki:

  Birisine, hastalığının mizacına göre su ilâçtır, tıbben vacibdir.
  Diğer birisine, hastalığı için zehir gibi muzırdır; tıbben ona haramdır.
  Diğer birisine, az zarar verir; tıbben ona mekruhtur.
  Diğer birisine,zararsız menfaat verir; tıbben ona sünnettir.
  Diğer birisine ne zarardır, ne menfaattir; âfiyetle içsin, tıbben ona mübahtır.

  İşte hak burada taaddüd etti. Beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki: "Su yalnız ilâçtır, yalnız vâcibdir, başka hükmü yoktur."

  İNSAFIN VARSA ELBETTE DİYEMEZSİN.
  Çok güzeldi. Eyvallah efendim derim. Baki selamlar.

 9. #39
  - Çevrimdışı
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesaj
  46
  Blog Mesajları
  1
  Rep Gücü
  1730
  Iste böyleee,

  Birsey anladimsa Arap olemmmm.

  Tolonbeg

4. Sayfa, Toplam 4 BirinciBirinci ... 234

Benzer Konular

 1. Gerici
  SOSYALİST Tarafından Süper Sözlük Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 16-07-2010, 07:39 PM
 2. Şansım Sensin
  TUTKU12 Tarafından Şiir Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 18-04-2009, 11:01 AM
 3. Gerici-Şeriatçi Amerika!
  Y.E.K. Tarafından Özgün Makaleler Foruma
  Yorum: 3
  Son mesaj: 15-02-2009, 11:42 PM
 4. gerici....
  Mevt Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 29-05-2008, 01:07 AM
Yukarı Çık