(İdeolocya Örgüsü'nden)

BASYÜCELİK EMİRLERİ-KADIN KILIĞI· Dâva, ne kadını bir konserve maddesi gibi simsiyah çarsaflar içinde lehimleyip hava
temasından uzak bulundurmak, ne de sokağa atılmıs bir yemek gibi köpek nefslere peskes
çekmektir. Dâva, kadını birbirine zıt iki bâtıl telâkki arasında, ancak Seriatin kendisine tâyin
ettiği içtimaî hüviyetiyle heykellestirip cemiyet meydanına dikmektir. Yani dâva, fazlası ve
eksiği olmadan, bu mevzuda aynı ve asliyle Seriati tatbik etmektir
.
· Kadın kılığı mevzuunda yobaz, seriat emrini, kadını utanılacak ve korkulacak bir madde gibi
büsbütün iptal etmek diye anladığı için bizzat seriate karsı kabahatli; son üç çeyrek, yarım ve
bilhassa çeyrek asırlık hal de, kadını bütün perde ve hicaplarından soyarak nazarî ve içtimaî
bir zina ve istiha unsuru seklinde meydana arzettiği için suçludur. Bu iki cürüm de, bir ana
ölçünün sağından, öbürü solundan kaymak suretiyle, biri bilmeden, öbürü bile bile hakikate
karsı ihanettir.
· Kadın kılığının tâbi olacağı had meselesiyle, bu had üzerinde bina edilecek güzellik
dâvasını, en ileri din ve (estetik) adamlarından bir heyet tesbit edecektir.
· İslâmiyetin resmettiği kadını, bir fıçı içinde oturur ve ancak fıçının tıpasından ses verip ses
alır (asosyal-lâ içtimaî) bir ucûbe sananlar, Büyük Doğu âleminin İslâmiyete bütün
gerçekliğiyle uygun kadınını gördükleri zaman, iman ile güzelliği ve ahlâk ile zarafeti bir
araya getirmis olmanın harikası, yani İslâmiyetin olduğu gibi tecellisi karsısında, Firavn
hayret ve dehsetiyle apısıp kalacaklardır.

Necip Fazıl Kısakürek

kaynak