Ağaç ve Bitki Koruyuculuğu

“Kim ağaç dikiminde bulunursa, onun için ağaçtan hasıl olan ürün miktarınca Allah sevap yazar. " ( Ahmet -Müsned :5/415)

“Yedi şey vardır ki, kişi kabirde bile olsa, onlardan sevap devamlı surette kendisine ulaşır: Öğretilen ilim, halkın istifadesi için akıtılan su, dikilen ağaç, inşa edilen mescid, okunmak üzere bağışlanan Kur’an ve iyi terbiye edilmiş evlad.” ( El münavi:F. Kadir:4-87)

“ Her kim boş, kuru ve çorak bir yeri ihya edecek olursa, bu amelinden dolayı Allah tarafından mükafatlandırılır.İnsan ve hayvan ondan menfaatlandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır.” ( F. Kadir: 6/39 )

“Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile eğer onu dikecek kadar vaktiniz varsa, mutlaka dikin.” (Buhari : Kahire , S:168)

“Bir kimse bir ağaç dikse, o ağaç meyve verdikçe sevabı ona yazılır.” ( E.Münavi : 5-480)

“Yerde bitmiş olan hiçbir nebat yoktur ki, onu bekçi bir melek korumuş olmasın. Bu durum bitkinin hesap edilmesine kadar devam eder. Kim bu bitkiyi basıp ezerse, o melek kendisine lanet eder.” ( El- Muttaki : K. Ummal : 3-905 )

“Her kim, yerine yenisini dikmeden bir sidre ağacını kesecek olursa, Allah ona cehennemde bir ev yapar.” ( İ.Esir : 3-676 )
-Zü-kad gazvesi dönüşü:…“Kim buradan bir ağaç kesecek olursa,onun karşılığında bir ağaç diksin.(Futuhul Buldan:1/17)

-Hz.Resulun sit alanı ilan ettiği yerler :Mekke,Medine,taif vadisi,Tayy ve Kureyş kabilelerinin arazileri...“Taif vadisinin ne dikenli ağaçları,ne de çalıları tahrip edilmeyecek.Av hayvanları da öldürülmeyecek.(V.Siyasiyye.240.Buhari:Cihad:71.E. Davud:Menasik.98)

-Ağaç dikme ve sevabı ile ilgili bazı hadisler : ...F.Kadir:4187.K.Ummül:3/905...

Bu hadislerden, Peygamberimiz (s.a.v) ne denli bir ağaç ve bitki sevgisine sahip olduğu ve koruduğu, bizleri ağaç dikmeye teşvik ettiği açıkça görülmektedir.


alıntı:islamüstündür..