+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 17

Bizi geri bırakan İslam mı?

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Bizi geri bırakan İslam mı? Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Prof.Dr.Alaattin Başar BİR ZAMANLAR sıkça gündeme taşınan şimdi de yer yer nükseden bir hastalık var: Dinin, terakkiye mani olduğunu sanmak

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Üye Numarası
  110270
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52572

  Bizi geri bırakan İslam mı?

  Prof.Dr.Alaattin Başar

  BİR ZAMANLAR sıkça gündeme taşınan şimdi de yer yer nükseden bir hastalık var: Dinin, terakkiye mani olduğunu sanmak ve Hıristiyan ülkelerden geri oluşumuzun sebebini İslâm dininde aramak.
  Bu iddiaya cevap vermeden önce bazı noktalara işaret etmek isterim. Bunlar arasından geçireceğimiz hat bizi sorunun ilk cevabına ulaştıracaktır.


  Birinci nokta: İslâm dini ilk zuhur ettiği dönemde müslümanlar bir süre müşriklerin baskılarına, zulümlerine maruz kalmışlar, daha sonra devlet haline gelmiş ve bir asır öncesine kadar sürekli ilerlemişlerdir. Asr-ı saadetin bir iman, ahlâk, fazilet,adalet ve huzur asrı olması bunun ilk delilidir. Daha sonra Endülüs Emevî devletinin Avrupa’ya ilimde önder olması, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının hem ilim hem de sanatta yükseldikleri şahikalar bu tür iddialarla örtülecek, saklanacak cinsten değildir.

  Burada İslâm ve müslüman kavramlarını birbirinden ayırma gereği ortaya çıkıyor. İlerleyen de müslümanlardır, gerileyen de. İslâm ne ise odur.

  Ekmeltü.... dineküm....

  O zaman şu sorunun cevabını aramak gerekiyor:

  İmparatorluklar kurduğumuz dönemlerde mi İslama daha çok bağlıydık, geri kaldığımız dönemlerde mi?

  İkinci nokta: Geri kalışımızın sebebi olarak İslamı gösterenlerin, müslümanları bir tarafa bırakıp İslâm üzerinde konuşmaları ve “Kur’anın şu hükümleri, Resulullahın şu hadisleri terakkiye manidir.” diye yola çıkmaları ve delillerini ortaya koymaları lazım gelir.

  Meselâ, yalanı, zulmü, içkiyi, kumarı, zinayı, stokçuluğu, faizi, gıybeti, ırkçılığı kısacası her türlü kötülüğü yasaklamanın terakkiye engel olduğunu ispat etmeleri gerekir.


  Üçüncü nokta: Hıristiyanların bizden ileri olmalarını İslama hamledenlere bir vazife daha düşüyor. O da, bugünkü teknolojinin, maddî kalkınmanın esaslarını İncilde arayıp bulmak ve “Biz bunlardan yoksun olduğumuz için geri kaldık” diye bir gerekçe ile ortaya çıkmak. Bunu yapmaları mümkün değil. Zira İncil’de ne iktisadi hayata ne de devlet yönetimine dair bir tek ayet mevcut değil.

  Son bir noktaya da işaret edip cevaba geçelim:

  Bu iddiayı ortaya atanların, dünün çalışkan, cevval, hamiyetli, dürüst, vatansever insanını, bugünün hak hukuk tanımaz, soygunculuğu hüner sayan, şehvet düşkünü, her şeyi nefsine feda eden, egoist insanı haline getiren eğitim düzeninin İslâmdan kaynaklandığını da ispat etmeleri gerekir.

  Şimdi, söz konusu sorunun cevabını Nur Müellifinin tespitlerini esas alarak ortaya koymaya çalışalım:

  Nur Külliyatından Lemaat adlı eserde şöyle bir soruya yer verilir:

  Bir zaman bir sâil dedi: “Madem El-Hakku Ya’lu haktır. Neden kâfir, müslime; kuvvet hakka galibdir?”

  Yani, “Madem ki hak üstündür, ona üstün gelinmez. Kâfirlerin müslümanlara, kuvvetlinin haklıya galip gelmesine ne dersiniz?”

  Bu sorunun cevabı dört ayrı yönüyle çok öz ama çok doyurucu olarak verilir.

  Önce vesileler ezerinde durulur ve bu hikmet dünyasında vesilelerin, sebeplerin çarpıştığına dikkat çekilir. Müslüman olsun kâfir olsun, her kim ulaşmak istediği sonucun ön şartlarını yerine getirir, sebeplerine vesilelerine tam riayet ederse başarı onun olacaktır. Hangi üründen hangi şartlarda hangi tekniklerle ve nasıl bir planlama ile verim alınacağı bellidir. Bu şartlara kim uyar, bu vesileleri kim yerine getirirse başarı onundur.

  Soruda geçen kuvvet kavr***** da şöyle değinilir: “Kuvvetin bir hakkı var, bir sırr-ı hilkati var.”

  Başarılı olmak, düşmanınıza yahut rakiplerinize galip gelmek istiyorsanız kuvvetli olmaya çalışmanız gerekir. Zira, kuvvetin de bir hakkı vardır. O hakkı kim elinde tutarsa galip gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Çelikle tahtayı çarpıştırırsanız tahtanın mağlup düşeceği bellidir.

  İkinci olarak, mesele insandaki sıfatlar alemi yönünden ele alınır. Bütün güzel sıfatlar Allah kelamında zikredilmiş ve Resulullah (a.s.m.) tarafından da en güzel şekilde sergilenmiştir. Şu var ki uygulamada nefsin, şeytanın, bozuk toplum yapısının ve daha nice faktörün tesiriyle, bir müslüman bu güzel sıfatların tümünü hayatında sergilemeyi başaramayabilir. Yine bir gayr-ı müslimde, gördüğü eğitimin ve toplum yapısının bir ürünü olarak bazı güzel sıfatlar bulunabilir. Bunlar ondaki müslim sıfatlardır. Bir iş görüleceği zaman, kalplerdeki inançlar değil, bu sıfatlar çarpışırlar.

  Ticaret hayatını örnek verelim: Bilgi, dürüstlük, çalışkanlık, mesai tanzimi, prensiplilik gibi sıfatlar ticaretin sonucuna doğrudan tesir ederler. Bir gayri müslim bu sıfatlara sahipse ve yine bir müslüman bu sıfatlardan mahrumsa o gayri müslimin müslümandan daha zengin olması beklenen bir sonuçtur. Burada kâfir müslümana değil, müslim sıfatlar gayri müslim sıfatlara galip gelmişlerdir. Ve sonuç, sıfatlar âleminde, yine hakkın olmuştur.

  Bu konu işlenirken fikrimize ufuklar açan şöyle bir tespite yer verilir:

  “Hem dünyada, hayatın hakkı şamil ve âmmdır. O rahmet-i âmmenin bir cilve-i manidar, onun bir sırr-ı hikmeti var; küfür mani değildir.”

  Hayatın hakkı umumidir, şamildir. Yani bu noktada mümin, kâfir, insan, hayvan farkı yoktur. Kime hayat verilmişse ona rızık da verilir. Rızık, imanın ve ibadetin değil hayatın hakkıdır. Onların hakkı ahiret yurdunda ebedi saadettir.

  Bu ufukta düşüncelerimizi şöyle sürdürebiliriz:

  Allah’ın her isminin tecellisi için farklı aynalar, ayrı zeminler söz konusudur. Bunların çoğu, kişinin inancıyla ilgili değildir. Meselâ, Rezzak isminin tecellisinden daha fazla nasip almak isteyen bir çiftçi bunun için gerekli şartları yerine getirdiğinde tarlasına daha fazla mahsul verilir. Burada kişinin inancına bakılmaz. Yine, Şafi isminin kendisinde tecelli etmesini isteyen birisi, hastalığına faydalı ilacı kullanır. Onun şifa bulmasında da inancına bakılmaz. Çünkü kişi bu ismin tecellisini istemeyi bilmiştir ve bunun karşılığı olarak kendisine şifa ihsan edilmiştir. Bu yola girmeyen bir insan, kâmil bir mümin de olsa, şifaya kavuşmayabilir.

  Buna göre bir müslüman, dünya hayatında İlâhî isimlerin feyzinden faydalanmayı diliyorsa, o tecellilere layık bir ayna olma yolunu tutmalıdır. Bunu yapmazsa sonuç alamaz. Ama aynı mümin ibadet, salih amel ve ihlas şartlarını yerine getirmekle ahiret yurdundaki İlâhî lütuflara talip olmuş olur.

  Bu şartları yerine getirmeyen bir insan da dünyada ne kadar başarılı olursa olsun, cennetten nasip alamaz.

  Aynı parçada konunun bir üçüncü boyutuna da dikkat çekilir:

  Allah’ın iki ayrı kanunlar manzumesi olduğu nazara verilir. Bunlardan birisi insanın iradî fiillerini nizam altına alan Kur’an hükümleridir. Diğeri ise kâinatın ve içindeki eşyanın nizamını sağlayan kanunlardır. Birincisi bildiğimiz şeriattır. İkincisine de şeriat-ı tekvini deniliyor. Tabiat kanunları bu ikinci şeriattandır. Kur’an hükümlerine itaat ve isyan edenlerin mükâfat ve cezalarını ekseriyetle ahirette görecekleri, tekvini şeriata uyanların yahut uymayanların ise büyük çoğunlukla karşılıklarını bu dünyada görecekleri ifade edilir. Buna göre tekvini şeriata uymayan bir mümin cezasını başarısızlık, sefalet, perişanlık olarak bu dünyada çeker. Bu kanunlara uyan bir gayr-ı müslim ise İlâhî iradeye bilmeyerek de olsa uygun hareket etmesinin mükafatını bu dünyada görür.

  Bu üç madde başarının yahut başarısızlığın temel sebepleridir. Ve olayların çok büyük çoğunluğu bu maddelerin biriyle yahut bir kaçıyla açıklanır. Şu var ki, bazen bütün şartları yerine getirdiğiniz halde mağlup düşebilirsiniz. Burada İlâhî takdirin gizli bir rahmet hikmet cihetini aramakla mükellefiz. İşte cevabın dördüncü bölümünde bu noktaya işaret edilir; konunun kader ve İlâhî irade yönüne dikkat çekilir.

  Dördüncü maddede, batılın kısa süreli de olsa bazen hakka galip gelmesinin, hakkın inkişafına yardım ettiği, onu daha da güçlendirdiği, parlattığı nazara verilir.

  Bu maddenin şu noktadan önemi büyüktür:

  Bir hadisi-i şerifte “Belaların çoğu peygamberlere, sonra derecesine göre Allah’ın diğer sevgili kullarına gelir” buyrulur. Peygamberlerin çoğunun ümmetlerinden hakaret görmeleri, ülkelerinden kovulmaları, işkencelere tabi tutulmaları Rabbanî bir sır, İlahî bir hikmettir. Onların çektikleri sıkıntılar, Nur Müellifinin ifadesiyle birer menfi ibadettir. Sabır esasına dayanan, tevekkül ve rıza esasına dayanan ama katlanılması oldukça zor olan bu ibadetin mükafatı da aynı ölçüde büyüktür. Bu sıkıntılarla başta peygamberler olmak üzere Allah’ın sevgili kulları hem manen terakki ederler, hem de çoğu zaman bunun karşılığı olarak hak davaları geç de olsa insanların kalplerinde yer tutar. Onlara zulmedenler kabirlerinde azap çekerlerken, onların ümmetleri yer yüzünde hakkı yaşar ve yaşatırlar.

  Bir bitkinin gelişmesinde gecenin ve gündüzün ayrı faydaları olduğu gibi insan ruhunun inkişafında da celal ve cemal tecellilerinin tesirleri öyledir.

  Bu bir İlâhî hikmettir. Ve Hak dostlarına, bu sır ile gelen bela ve musibetlerin ilk üç maddeyle bir ilgisi yoktur.


  kaynak
  Konu RABİA tarafından (06-03-2009 Saat 09:49 AM ) değiştirilmiştir.
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye atmaca34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Üye Numarası
  32357
  Nerden
  dünyadan
  Mesaj
  1.765
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  15312

  Cevap: Bizi geri bırakan İslam mı?

  Alıntı RABİA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Nur Külliyatından Lemaat adlı eserde şöyle bir soruya yer verilir:

  Bir zaman bir sâil dedi: “Madem El-Hakku Ya’lu haktır. Neden kâfir, müslime; kuvvet hakka galibdir?”

  Yani, “Madem ki hak üstündür, ona üstün gelinmez. Kâfirlerin müslümanlara, kuvvetlinin haklıya galip gelmesine ne dersiniz?”
  Bu sorunun cevabı dört ayrı yönüyle çok öz ama çok doyurucu olarak verilir.

  Önce vesileler ezerinde durulur ve bu hikmet dünyasında vesilelerin, sebeplerin çarpıştığına dikkat çekilir. Müslüman olsun kâfir olsun, her kim ulaşmak istediği sonucun ön şartlarını yerine getirir, sebeplerine vesilelerine tam riayet ederse başarı onun olacaktır. Hangi üründen hangi şartlarda hangi tekniklerle ve nasıl bir planlama ile verim alınacağı bellidir. Bu şartlara kim uyar, bu vesileleri kim yerine getirirse başarı onundur.

  Soruda geçen kuvvet kavr***** da şöyle değinilir: “Kuvvetin bir hakkı var, bir sırr-ı hilkati var.”

  Başarılı olmak, düşmanınıza yahut rakiplerinize galip gelmek istiyorsanız kuvvetli olmaya çalışmanız gerekir. Zira, kuvvetin de bir hakkı vardır. O hakkı kim elinde tutarsa galip gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Çelikle tahtayı çarpıştırırsanız tahtanın mağlup düşeceği bellidir.


  RAB'bımız C.C. "biz müminlerin topraklarından kafirlere yol vermeyiz" diye buyuruyor..
  burada bir vaad var..ALLAH c.c. vaadinden dönmez..fakat birde hitap edilen topluluk var..müminler..başka bir ayetindede müminler öyle kimselerdirki.......diye devam eder..buradaki kimselerin özelliklerini sayar..

  bence dikkat edilmesi gereken..unsur teslimiyettir..manevi bir durumla alakalıdır..

  yorumda maddeyle alakalı yaklaşım görüyorum..kuvveti kendimizde görmeliyiz..kuvvetli olmalıyız..yani güç bizde olmalı der gibi....yanlış bir yaklaşım olarak düşünüyorum...

  müellif arkadaşım olsaydı..ona sorardım fakat sizde nur talebesisiniz sanırım..

  bu kısmı açıklaya bilirmisiniz....

  kopyala yapıştır yapmadan..benim anlayabileceğim bir lisan ile..teşekürler..

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Üye Numarası
  110270
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52572

  Cevap: Bizi geri bırakan İslam mı?

  Alıntı atmaca34´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  RAB'bımız C.C. "biz müminlerin topraklarından kafirlere yol vermeyiz" diye buyuruyor..
  burada bir vaad var..ALLAH c.c. vaadinden dönmez..fakat birde hitap edilen topluluk var..müminler..başka bir ayetindede müminler öyle kimselerdirki.......diye devam eder..buradaki kimselerin özelliklerini sayar..

  bence dikkat edilmesi gereken..unsur teslimiyettir..manevi bir durumla alakalıdır..

  yorumda maddeyle alakalı yaklaşım görüyorum..kuvveti kendimizde görmeliyiz..kuvvetli olmalıyız..yani güç bizde olmalı der gibi....yanlış bir yaklaşım olarak düşünüyorum...

  müellif arkadaşım olsaydı..ona sorardım fakat sizde nur talebesisiniz sanırım..

  bu kısmı açıklaya bilirmisiniz....

  kopyala yapıştır yapmadan..benim anlayabileceğim bir lisan ile..teşekürler..

  Evet,güç bizde olmalı...Kuvvet-i maneviyeyi de küçümsemeden, maddi kuvvetinde gerekli ve lazım olduğunu bilmekte fayda var.Bugün,bir avuç zalime karşısında inleyen müslümanın (mesela Filistin) evet,manevi kuvveti vardır.Fakat,sadece buna sığınıp,imkanları kullanmayan,ya da imkan ve çare aramayanların kuvvetliye galip gelmesi, güç-zafer ilişkisinin bir tezahürüdür.Zalimin elinde ok varsa müslümanın elinde de ok olmalıdır,silah varsa silah olmalıdır.

  Buradaki kuvvetin manasını ben bu şekilde izah ediyorum.Eğer yeterli görmez ya da anlatamamışsam,Müellif ile irtibata geçmenizi sağlayayım hemen:)
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye ozkan1969 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Üye Numarası
  128752
  Yaş
  47
  Mesaj
  230
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  237

  Cevap: Bizi geri bırakan İslam mı?

  çevremizde bir sürü islam devleti var hakısınız onlar çoooook ilerideler gelişmişler diğer islam la yönetilmeyen ülkelerde onlara yetişebilmek için çabalıyorlar.
  Körmüsünüz bi bakın çevrenize islamla yönetilen ülkelere petrol olmasa açlar aç. Bu çevrede en gelişmiş ülke türkiye her yönden laik olduğı için.

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye atmaca34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Üye Numarası
  32357
  Nerden
  dünyadan
  Mesaj
  1.765
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  15312

  Cevap: Bizi geri bırakan İslam mı?

  Alıntı RABİA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Evet,güç bizde olmalı...Kuvvet-i maneviyeyi de küçümsemeden, maddi kuvvetinde gerekli ve lazım olduğunu bilmekte fayda var.Bugün,bir avuç zalime karşısında inleyen müslümanın (mesela Filistin) evet,manevi kuvveti vardır.Fakat,sadece buna sığınıp,imkanları kullanmayan,ya da imkan ve çare aramayanların kuvvetliye galip gelmesi, güç-zafer ilişkisinin bir tezahürüdür.Zalimin elinde ok varsa müslümanın elinde de ok olmalıdır,silah varsa silah olmalıdır.

  Buradaki kuvvetin manasını ben bu şekilde izah ediyorum.Eğer yeterli görmez ya da anlatamamışsam,Müellif ile irtibata geçmenizi sağlayayım hemen:)

  evet yeterli görmüyorum.....inleyen müslüman..müslüman diyoruz..müslümanla mümin aynı katogoriye girmez...mümin farklıdır....

  manevi gücü küçümsemeden diyorsunuz ..yani fazla büyütmeye gerek yok gibi bir vurgu var..küçümsemek değil..bence cümlenizin ; manevi güçle birlikte ..maddi gücüde küçümsememeliyiz..şeklinde olmalıydı..maddi güce karşı bu küçümseme ifadesini kullanmalısınız....(bedir savaşını hatırlatma gereği duyuyorum...!)başka örnekleride var..maddi gücü olmadan bir çok zafer kazanmış bir milletiz..unutmayalım..

  burada hakkın kuvveti neden yetersiz kaldığı sorgulanıyor..bence müsülümanların kuvveti değil..teslimiyetiyle alakalı ..bir durum söz konusu...

  evet filistin..bilindiği gibi filistin..çeşitli mücadele guruplarının..gölgesi altında......teslimiyet derecelerini bilemiyorum..o bakımdan yorum yapamıyorum..

  fakat unutmayalımki yine yaratıcımız...imanlarının arkasından küfre sapan bir topluluktan söz ederken..lanet.. ediyor..bu konuyu daha öncede açıklamıştım..

  teslimiyetsiz bir güç ..güç değildir..sana geldim yarab..sena döndüm yarab..senin için senin ilahi kelimetullağını yaymak için bu sistemleri karşıma aldım yarab diyebiliyorsak..

  dille ikrar kalple tastik edip yaşantımızdada sergileyebiliyorsak..süpergüç biz oluruz..

  öyle..binbir gece filimlerini ..çarkıkelek..programlarını..seyrederek ..ve RAB!bımızın buyurduğu gibi "onlar bizim indirdiklerimizle alay ederler"hitabında işaret bulunduğu kişileri seyrederken bizlerde kahkahalarla izlersek...maddi gücümüz olsada....bu günki gibi gücün kimin elinde olduğunu bilmediğimiz durumlarla karşılaşırız....


  evet yineliyorum..."teslimiyet"..önemli olan budur..manevi güç olmadan maddi güç olmaz..

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Üyecik *beyazvezir* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Üye Numarası
  126998
  Nerden
  Adana
  Mesaj
  5
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  22

  Cevap: Bizi geri bırakan İslam mı?

  Şüphesiz ki bizi geri bırakan İslamiyet değildir. Fakat bir o kadar şüphe götürmeyen gerçek de sadece İslamiyete bağlı kalmakla ileri gidilemiyeceği gerçeğidir. Yukarda yazının bir yerinde "İmparatorluklar kurduğumuz dönemlerde mi İslama daha çok bağlıydık, geri kaldığımız dönemlerde mi?" sorusunu sorgulamak gereği belirtilmiş. Ne imparatorluk kurduğumuz dönemlerin ne de geri kaldığımız dönemlerin salt İslamiyete bağlılıkla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Bey kadar son Osmanlı imparatorları Abdulhamit, Sultan Reşat ve Vahdettin de İslamiyete bağlıydılar. Ve bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü dönemindeki padişahlarda aynı bağlılığı taşıyorlardı. Fakat tüm bu bağlılığa rağmen bir Fatih'in, bir Yavuz Sultan Selim'in, bir Kanuni'nin taşıdığı askeri,siyasi ve idari yetenekleri Abdulhamit'te Vahdettin'de görmek mümkün değildir. Vahdettin padişah olduğu zaman Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'ye şu sözleri söylemiştir.
  " Ben bu maka için hazırlanmadım.Çocukluğumdan beri vücutça rahatsız olduğumdan layıkiyle tahsil edemedim.Yaşım kemale erdi,dünyada bir emelim kalmadı. Biraderlerle hangimizin evvel gideceğimiz malum olmadığından bu makam intizarda değildim. Fakat Takdiri İlahi ile teveccüh etti ve bu ağır vazifeyi deruhte ettim. Şaşırmış bir haldeyim. Bana dua ediniz."
  Bu sözler açıkca göstermektedir ki Vahdettin ülke yönetimi ile ilgili en ufak bir bilgiye sahip değildi. Bunun getirdiği doğal sonuç olarak da doğru kararlar alması mümkün değildi. Bilgi beceri ve yetenekten yoksun olan birine Şeyhülislam aylarca dua etme şüphesiz olumlu bir değişim yaşanmaz. Yine Vahdettin eski adliye nazırlarından İbrahim Bey'e " Aczim var,korkuyorum.Maddeten hiçbir şeyden korkmam fakat ağır bir vazife deruhte ettim" diyerek aczini belirliyordu.
  Özetle vurgulamak istediğim nokta geri kalmışlığın ya da kalkınmışlığın yegane sebebi bir dine bağlılık olamaz. Hangi alanda olursa olsun başarıyı getirecek temel etken bilgi, zeka, yetenek ve ileri görüşlülüktür. Ve bu kavramların hiçbiri herhangi bir dinin tekelinde değildir.

 7. #7
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye atmaca34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Üye Numarası
  32357
  Nerden
  dünyadan
  Mesaj
  1.765
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  15312

  Cevap: Bizi geri bırakan İslam mı?

  Alıntı *beyazvezir*´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Şüphesiz ki bizi geri bırakan İslamiyet değildir. Fakat bir o kadar şüphe götürmeyen gerçek de sadece İslamiyete bağlı kalmakla ileri gidilemiyeceği gerçeğidir. Yukarda yazının bir yerinde "İmparatorluklar kurduğumuz dönemlerde mi İslama daha çok bağlıydık, geri kaldığımız dönemlerde mi?" sorusunu sorgulamak gereği belirtilmiş. Ne imparatorluk kurduğumuz dönemlerin ne de geri kaldığımız dönemlerin salt İslamiyete bağlılıkla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Bey kadar son Osmanlı imparatorları Abdulhamit, Sultan Reşat ve Vahdettin de İslamiyete bağlıydılar. Ve bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü dönemindeki padişahlarda aynı bağlılığı taşıyorlardı. Fakat tüm bu bağlılığa rağmen bir Fatih'in, bir Yavuz Sultan Selim'in, bir Kanuni'nin taşıdığı askeri,siyasi ve idari yetenekleri Abdulhamit'te Vahdettin'de görmek mümkün değildir. Vahdettin padişah olduğu zaman Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'ye şu sözleri söylemiştir.
  " Ben bu maka için hazırlanmadım.Çocukluğumdan beri vücutça rahatsız olduğumdan layıkiyle tahsil edemedim.Yaşım kemale erdi,dünyada bir emelim kalmadı. Biraderlerle hangimizin evvel gideceğimiz malum olmadığından bu makam intizarda değildim. Fakat Takdiri İlahi ile teveccüh etti ve bu ağır vazifeyi deruhte ettim. Şaşırmış bir haldeyim. Bana dua ediniz."
  Bu sözler açıkca göstermektedir ki Vahdettin ülke yönetimi ile ilgili en ufak bir bilgiye sahip değildi. Bunun getirdiği doğal sonuç olarak da doğru kararlar alması mümkün değildi. Bilgi beceri ve yetenekten yoksun olan birine Şeyhülislam aylarca dua etme şüphesiz olumlu bir değişim yaşanmaz. Yine Vahdettin eski adliye nazırlarından İbrahim Bey'e " Aczim var,korkuyorum.Maddeten hiçbir şeyden korkmam fakat ağır bir vazife deruhte ettim" diyerek aczini belirliyordu.
  Özetle vurgulamak istediğim nokta geri kalmışlığın ya da kalkınmışlığın yegane sebebi bir dine bağlılık olamaz. Hangi alanda olursa olsun başarıyı getirecek temel etken bilgi, zeka, yetenek ve ileri görüşlülüktür. Ve bu kavramların hiçbiri herhangi bir dinin tekelinde değildir.

  çookkk bilgilendirici konular...a ...temas edilmiş fakat konudan konuya biraz fazla hızlı geçilmiş...daha sakin..aceleci olmadan yazılan bir yorum olsaydı...(sanki bir yere yetişecekmişsin gibi bir durum var ortada ......... )olsaydı geçmiş zaman artık olamaz sanırım..belki gelecekte daha geniş anlatımlar görebiliriz....düşüncelerinizle alakalı...

 8. #8
  - Çevrimdışı
  Üyecik *beyazvezir* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Üye Numarası
  126998
  Nerden
  Adana
  Mesaj
  5
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  22

  Cevap: Bizi geri bırakan İslam mı?

  Alıntı atmaca34´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  çookkk bilgilendirici konular...a ...temas edilmiş fakat konudan konuya biraz fazla hızlı geçilmiş...daha sakin..aceleci olmadan yazılan bir yorum olsaydı...(sanki bir yere yetişecekmişsin gibi bir durum var ortada ......... )olsaydı geçmiş zaman artık olamaz sanırım..belki gelecekte daha geniş anlatımlar görebiliriz....düşüncelerinizle alakalı...
  Konu zaten oldukça detaylı bir konu ve bende sadece ufak bir kısmına değinmek istedim. Anlatmak istediğimi de anlatabildiğimi sanıyorum fazla uzun yazmaya gerek görmedim.

 9. #9
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye atmaca34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Üye Numarası
  32357
  Nerden
  dünyadan
  Mesaj
  1.765
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  15312

  Cevap: Bizi geri bırakan İslam mı?

  Alıntı *beyazvezir*´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Konu zaten oldukça detaylı bir konu ve bende sadece ufak bir kısmına değinmek istedim. Anlatmak istediğimi de anlatabildiğimi sanıyorum fazla uzun yazmaya gerek görmedim.

  yok hani satranç oynamasını seven biri pek fazla aceleci olamaz diyordum...
  heleki fikirsel paylaşımlarda...

  fakat siz biraz hırsla benim gördüğüm kadarıyla biraz hırslı bir yorum yapmışsınız...

  satrançta hırsa yer verilmez...lezzetide orada gizlidir zaten...

  nickinizden ve resminizde satranç mereklısı olduğunuzu düşündümde...


  uzun yazmak değil..uzun düşündürebilmek önemlidir..

  nasılki...filin hamleleri 32 buyutlu olsada az düşündürüyor...atın hamleleri kısıtlı olmasına rahmen daha çok düşündürüyor..

  kelimelerin fazlalığı değilde anlamların fazlalığı önemlidir derim..

  neyse düşünce paylaşmak güzell..

 10. #10
  - Çevrimdışı
  Üyecik *beyazvezir* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Üye Numarası
  126998
  Nerden
  Adana
  Mesaj
  5
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  22

  Cevap: Bizi geri bırakan İslam mı?

  Çok özür dilerim ama yazdıklarımın neresinden nasıl bir hırs duygusu çıkardınız anlamadım. Uzun yazmak değil uzun düşünebilmek önemli demişsiniz ve çok haklısınız . Zaten o sebeple uzun yazmıyorum. Ayrıca alınmazsanız satranç konusundaki bir yanlışını düzeltmek isterim. Satrançta hiçbir taşın hamlesi bir diğerinden üstün değildir ve gerekirse bir piyon için bile çok fazla düşünebilirsiniz. Ve son olarak tekrar özür dilerim ama bana ne anlatmaya çalıştığınızı anlayamadım.
  Alıntı atmaca34´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  yok hani satranç oynamasını seven biri pek fazla aceleci olamaz diyordum...
  heleki fikirsel paylaşımlarda...

  fakat siz biraz hırsla benim gördüğüm kadarıyla biraz hırslı bir yorum yapmışsınız...

  satrançta hırsa yer verilmez...lezzetide orada gizlidir zaten...

  nickinizden ve resminizde satranç mereklısı olduğunuzu düşündümde...


  uzun yazmak değil..uzun düşündürebilmek önemlidir..

  nasılki...filin hamleleri 32 buyutlu olsada az düşündürüyor...atın hamleleri kısıtlı olmasına rahmen daha çok düşündürüyor..

  kelimelerin fazlalığı değilde anlamların fazlalığı önemlidir derim..

  neyse düşünce paylaşmak güzell..

Benzer Konular

 1. Devlet adamlarının Tarihe İz Bırakan Sözleri
  EMRE Tarafından Tarih Forum'u Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 26-01-2012, 08:05 AM
 2. Yorum: 18
  Son mesaj: 15-08-2010, 03:43 PM
 3. Silinen Geri Dönüşüm Kutusunu Geri Getirme
  dogangunes Tarafından Üye İpuçları Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 18-07-2010, 04:15 PM
 4. 20 bin mühendisi işsiz bırakan yasa
  mopsy Tarafından Borsa ve Ekonomi Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 03-06-2010, 08:19 AM
 5. Bekar Bırakan 5 Aşk Hatası
  Nil@y Tarafından Ask ve Sevgi Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 30-06-2008, 04:09 AM
Yukarı Çık