+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
1. Sayfa, Toplam 3 123 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 21

Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürmesi caiz

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürmesi caiz Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürmesi caiz midir? Değerli Kardeşimiz; Zinayı ispatta dört şahit şartı

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürmesi caiz

  Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürmesi caiz midir?


  Değerli Kardeşimiz;


  Zinayı ispatta dört şahit şartı aranır.. Bununla birlikte burada pek önemli bir nokta vardır. Bir kişi bir zinayı görecek olursa, o bir yabancının zinası olduğu takdirde kendisine bir ar gerektirmeyeceğinden gizlemesi daha uygun olur. Fakat zevcesi olduğu takdirde ar gelir, nesebi bozulur, sabredemez, o halde başka şahit bulmak da mümkün değil gibidir. Bundan dolayı burada şöyle bir soru vardır:  Rivayet edildiğine göre kazif âyeti indirilip okunduğu zaman Ensar'dan Sa'd b. Ubâde ve Asım b. Adiy, birisi ayağa kalkıp "Bir adam karısı ile birisini görse ne olacak. Dava etse seksen değnek vurulacak ve şehadeti reddedilecek, fasıklığına hükmolunacak; vurup öldürürse katlolunacak; dört şahit bulup getirinceye kadar ise işini bitirecek, bir açıklık getir Allah'ım!" dedi.  Çıkar çıkmaz damadı Hilâl b. Ümeyye veya Uveymir kendini karşıladı, ne var dedi. "Şer var, karımı Şüreyk b. Semha ile buldum" dedi ki, amcası oğlu idi. "Vallahi dedi bu benim sualim, ne çabuk mübtela oldum." Bunun üzerine ikisi bir Resulullah'a vardılar, haber verdiler. Resulullah kadını getirtip sorguya çekti, kadın inkâr etti, ashab toplanmıştı. Koca, önceki âyet gereğince kazif cezasına mahkum olacaktı. "Gözlerimle gördüm, kulaklarımla dinledim, Allah biliyor ki ben doğruyum, ancak hakkı söyledim, herhalde Allah'ın buna açıklık getireceğini ümid ederim." diyordu.  Derken Resulullah'a vahy gelmeye başladı, ashab bunu işaretlerden tanıyorlardı, hepsi sustular, beklediler, o zaman şu Liân âyetleri indirilmişti ki kazf âyetinin genelinden bir istisna niteliğinde ve özellikle kocaların kendi zevcelerine kazfi hakkındadır: Kendi zevcelerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince onların her birinin şahitliği ,yani o eşlerden herhangi birinin kazif cezasından kurtulması için şer'an dikkate değer bulunacak meşru ve uygun şehadeti kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesidir. Yani şehadet ederim, billahi hiç şüphesiz ona attığım sözde kesinlikle doğruyum, diye tekrar tekrar dört kere yemin etmesidir.  Beşincisi de, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Yani beşinci defa da böyle şehadet edecek: Eğer o zina isnadında bulunmada ve şehadette yalan söyledi ise Allah'ın laneti muhakkak üzerine olsun, diyecek ki bu, bir yemin-i münakidedir. Bu âyette ilâhî kelâmın üslubu dikkat olunursa, kocanın yalanı takdirinde Allah tarafından lanete uğratılmasını ifade eder bir şekildedir. Nitekim Resulullah da bu beşinci "mucib yani gerekçedir" buyurmuştur.  Koca böyle beş kere şehadetle liân yapınca kazif cezasından kurtulur, ithamı karısına yönelir. Zevceden de azabı, yani o dünyada verilecek azabı -ki sonu evliler hakkında zina cezasının neticesi olan recimdir o zevcenin kendisinin şöyle şehadet etmesi üzerinden kaldırır:  Kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ile şahitlik etmesi, beşincisi de eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, yani koca, sözünde doğru ise Allah'ın gazabını zevce kendi üzerine alacak; erkek tarafında lanet, kadın tarafında gazab üzerine on yemin verilmesi kadınlar üzerine gazabın lanetten daha tesirli olmasındandır. Böylece zevce de bu beş yemin ile şehadet ederse zina cezasını kendi üzerinden kaldırmış olur ve artık karı koca arasında ayrılık meydana gelir.  Fakat zevce, bu beş şehadeti yapmaz da liân yapmaktan kaçınırsa azabı defedemez. O halde ne yapılır? Burası âyetin mefhûm-i muhâlifine aittir. Şâfiî hemen had cezasının yapılmasına hüküm vermiş, fakat Hanefiler kesinlik gerekli olan böyle yerlerde yalnız mefhüm-ı muhalif ile amel etmeyi caiz görmediklerinden dört şahit yok iken ikrar da bulunmayınca zinanın sabit olmasıyla hadd cezasının yerine getirilmesine hüküm verilemeyeceğini ve bundan dolayı ya liânı kabul veya hadd yerine getirilmek üzere ikrar edinceye kadar hapse hükmetmişlerdir .  Netice olarak kazif, zina gibi çok çirkin, karı kocalık namusu da çok önemli olduğundan, bir taraf açısından kazif cezası, diğer taraf açısından da zina cezası yerine geçecek olacak liân da böyle önemli bir kurtuluş çaresidir ki, bunları Allah Teâlâ emir ve hüküm buyurdu Allah'ın size bol lütfu ve merhameti olmasaydı da kendi kendinize kalsaydınız ve Allah tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı da tevbelerinizi kabul etmeseydi, hikmetsiz hükümlere, nizamsız idarelere bırakıverseydi, neler olmazdı neler... (Elmalılı, Nur Suresi 4. ayetin tefsiri)  Evet kendi eşlerine zina suçu atıp da, kendi eşlerine zinâ kârlık isnadında bulunup da; kendileri dışında şahitleri olmayan kimselerin şahitliği kendilerinin doğru sözlülerden olduğuna dair dört defa şahit tutmalarıdır. Yâni “Allah adına yemin ediyorum ki karım falanla zina etmiştir” diyerek dört defa yemin eder, beşincisinde ise eğer bu sözümde yalancıysam, yalan söylüyorsam “Allah’ın lâneti benim üzerime olsun” der ve bunu kabul eder. Onun bu yeminleri dört şahit yerine geçmektedir. Bir erkek gelip karısı hakkında bunu söyleyince karısına sorulur. Eğer karısı onun bu isnadını kabullenirse, evet kocam doğru söylüyor diye ikrar ederse iş biter. Ama karısı da dört defa hayır, kocam yalan söylüyor, ben böyle bir şeyi yapmadım derse dört defa, beşincide de eğer ben yalan söylüyorsam “Allah’ın lâneti benim üzerime olsun” derse o kadından ceza kaldırılır ki bunun adına lian denir. Böylece kadın ve erkek birbirlerinden ayrılırlar. Ve artık ebedîyen bir daha bir araya gelmeleri mümkün değildir.  Allah’ın Resûlü pek çok lian uygulamasında bulunur. Lânetleşen kadın ve erkeği uyarır ve şöyle buyururdu:  Bu yeminleri yaparken Allah’tan korkun. Muhakkak ki ikinizden birisi yalan söylüyor. Lianın gerçekleşmesinden sonra da adama dönerek, artık o senin değildir, bu kadının seninle bir ilgisi kalmamıştır. Ona hiçbir şekilde intikam alıcı bir davranışta bulunamazsın. Mehirini de geri almaya hakkın yoktur.” (Buhârî, Müslim, Ebu Dâvûd)  Lian ayetinde de görüldüğü üzere karısını zina ederken gören erkek bu yola başvurması gerekir. Ancak erkek o esnada karısını öldürmesi halinde kocaya kısas gerekmediği hususu Fıkıh kitaplarında geçmektedir. Şöyleki:  Kısası gerektirecek öldürme kasden yapılan öldürmedir. Kefareti gerektirecek öldürme de hata ile öldürmedir.  Kısas ve kefaret gerektirmeyen öldürmeler de şunlardır: Haklı olarak öldürme (kısas, irtidat ve recm edilerek öldürülmesi), mazeretli öldürme (Kocanın zina halinde bulduğu hanımını ve karısıyla birlikte olan erkeği öldürmesi mazerettir. Çünkü o, o anda şuur ve iradesini kaybetmiştir.) (bkz. İslam Fıkhı, Vehbe Zuhayli, c. 10, s. 331)  Mubah olan öldürme: Kısas uygulanacak kişiyi öldürmek meşru savunma ölçüleri içinde canını korumak ve savunmak için öldürme de bu türdendir. Hanefîler şunu da mubah öldürme çeşitlerinden saymıştır. Bir adam evine girdiğinde karısı veya mahremi olan bir kadınla bir erkeği zina ederken bulup adamı öldürse, bu onun için helâldir ve onun hakkında kısas gerekmez. (ed-Dürrü'l-Muhtâr, III, 197, V, 397.) Bu aynı zamanda Hanbelî, Şafiî ve Malikilerin de görüşüdür. (el-Muğnî, VIII, 332; el-Mühezzeb, II, 225; eş-Şerhu'l Kebîr, IV, 357.) Kadın da kendi isteği ile zina etmiş ise, Hanefî ve Hanbelilere göre koca, her ikisini de öldürebilir. Eğer yabancı erkek kadını zinaya zorlamışsa ve bağırmak, vurmak gibi bir yolla kurtulma imkânı da bulunmuyorsa kadının adamı öldürme hakkı vardır. Adamın kanı hederdir, o yüzden bir ceza gerekmez. Bir adamı kendisine helâl olmayan bir kadına tecavüze çalışırken yakalayan kişi, bağırmak vurmak gibi silahtan daha hafif bir şeyle vazgeçiremeyeceğini bildiği takdirde öldürebilir. Ama bu gibi bir yolla vazgeçecek olsa artık onu öldürmek helâl değildir. (bkz. İslam Fıkhı, Vehbe Zuhayli, c. 8, s. 16)

  kaynak
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye Masterlord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Nerden
  İzmir
  Yaş
  29
  Mesaj
  2.284
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  45818

  Cevap: Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürme

  ohooooo
  simdi burda ne yazıyor
  yok yemin etcekmisiz, yok 4 sahit bulcakmısız

  yok karımada yemin ettirtceklermiş

  bunlar ne ya

  sonsuza dek allahın laneti üzerimde olacagını bilsem
  ebediyete kadar cehennemde kalacagımı bilsem
  yinede yapacaklarımdan beni hiçkimse vazgeçiremez

  4 sahit isteniyosa
  karımı eşit 4 parçaya ayırırım
  iste 4 sahit olmuş olur

  bide gidip milleteme dicem bakın karım beni aldatmış
  varsa olayı gören onlarıda yokederim, ne şahit araması

  bu gibi özel durumlarda islama uygun olmasına bakılmaz
  gereknler vardır ve anında yaparsın

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Hiper Aktif Üye SOSYALİST - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Nerden
  KAPİTALİZM, SİLAH ÜRETİR, MERMİ ÜRETR, BOMBA ÜRETİR; ELBETTE BUNLARIN TÜKETİMİ İÇİN ORTAM HAZRLAYCTR
  Mesaj
  5.692
  Beğenmiş
  22
  Beğenilmiş
  23
  Blog Mesajları
  2
  Rep Gücü
  67061

  Cevap: Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürme

  Gözlerdeki problem nedeniyle yazıyı okumak istedim ama olmadı.

  Hatırladığım kadarıyla zina olayı bir yolculukta Aişe'nin birisiyle yakalanmasıyla ortaya çıkmıştı.
  Bunun iftira olup olmadığını öğrenmek için ise dört şahit gerekli görülmüştü.
  Tabi dört şahidi de bulmak zor yani.
  Yanılıyor muyum acaba?
  HERKES BİR GÜN KOMÜNİST OLACAK

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye simqe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Nerden
  Türkiye
  Mesaj
  3.363
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  67754

  Cevap: Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürme

  Zina halindeyken 4 şahit nasıl buluncak,röntgencileri bulacaklar

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Cevap: Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürme

  Alıntı Masterlord´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  ohooooo
  simdi burda ne yazıyor
  yok yemin etcekmisiz, yok 4 sahit bulcakmısız

  yok karımada yemin ettirtceklermiş

  bunlar ne ya

  sonsuza dek allahın laneti üzerimde olacagını bilsem
  ebediyete kadar cehennemde kalacagımı bilsem
  yinede yapacaklarımdan beni hiçkimse vazgeçiremez

  4 sahit isteniyosa
  karımı eşit 4 parçaya ayırırım
  iste 4 sahit olmuş olur

  bide gidip milleteme dicem bakın karım beni aldatmış
  varsa olayı gören onlarıda yokederim, ne şahit araması

  bu gibi özel durumlarda islama uygun olmasına bakılmaz
  gereknler vardır ve anında yaparsın

  Canım isterse İslama uyarım, istemezse uymam diyorsun yani...?

  Ehh, sen bilirsin...
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye meys - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Nerden
  Artvin -İstanbul/Pendik
  Yaş
  43
  Mesaj
  201
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  271

  Cevap: Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürme

  Kuranda yazılanı inkar edip kendince ceza vermenin anlamı nedir herkes bilir.
  Yüce dinimiz;eşini zina yaparken yakaladıysan yayma,herkesin diline düşürme ve boşayıp zina yapmasına sebep olma der.Onun günahıda senindir der.Cezalandır,sevgini ve ilgini gösterme ,tecrit et eğer hatasından tövbekar olursa affet ve sır kalsın der,aile birliğinin bozulmaması ve erkeğin sözlerle dolduruşa getirilmemesi için.ama eğer vazgeçmeyeceğini anlarsan boşa ama sebebi sende kalsın,kalsın ki onu toplumda etiketleme ve bu işi yapmasına zemin oluşturma der.
  Emeğine sağlık Rabia Hanım..Bazılarının kendini dinden yüksek görmesine engel olunur inşallah.

 7. #7
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye Masterlord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Nerden
  İzmir
  Yaş
  29
  Mesaj
  2.284
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  45818

  Post Cevap: Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürme

  Alıntı meys´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kuranda yazılanı inkar edip kendince ceza vermenin anlamı nedir herkes bilir.
  Yüce dinimiz;eşini zina yaparken yakaladıysan yayma,herkesin diline düşürme ve boşayıp zina yapmasına sebep olma der.Onun günahıda senindir der.Cezalandır,sevgini ve ilgini gösterme ,tecrit et eğer hatasından tövbekar olursa affet ve sır kalsın der,aile birliğinin bozulmaması ve erkeğin sözlerle dolduruşa getirilmemesi için.ama eğer vazgeçmeyeceğini anlarsan boşa ama sebebi sende kalsın,kalsın ki onu toplumda etiketleme ve bu işi yapmasına zemin oluşturma der.
  Emeğine sağlık Rabia Hanım..Bazılarının kendini dinden yüksek görmesine engel olunur inşallah.


  kendimi dinden üstün gördügüm falan yok .. haşa!!

  ne alakası var üstün görmekle

  simdi mantıklı düsünelim
  hangi erkek karsını yatakta baskasıyla görünce çıldırmadan durabilir.
  hemen mutfağa koşarsın artık bıçak, balta, keser ,satır ne buluyosan gelirsin
  yada belinde varsa silah gerekeni yaparsın

  hani zaten o anda sen sen olmayacagın için, aklında sadece tek bise vardır

  ayrıca dinimiz çok hoşgörülü
  ama sadece dinimiz hoşgörülü, ben öle deilim

  karımı zina yaparken görcem, affetcem, kimseye yaymıcam
  yada boşamıcam

  bunlarada ancak kendimi düsündügümde gülerim

  ya sakat bırakır herkese yayarım olayı
  yada tüm cevreye sölerim onu öle bi hale getiririmki benim bise yapmama gerek kalmaz, kendi intihar eder

  yada direk hedefe yürürüm

  affetmek, boşamak, bunlar asla olamayacak seyler
  namus konusundaki yanlısların , ihanetin tek cezası vardır

  biz Türklerde bu uygulama asla degismez

 8. #8
  - Çevrimdışı
  Hiper Aktif Üye SOSYALİST - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Nerden
  KAPİTALİZM, SİLAH ÜRETİR, MERMİ ÜRETR, BOMBA ÜRETİR; ELBETTE BUNLARIN TÜKETİMİ İÇİN ORTAM HAZRLAYCTR
  Mesaj
  5.692
  Beğenmiş
  22
  Beğenilmiş
  23
  Blog Mesajları
  2
  Rep Gücü
  67061

  Cevap: Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürme

  Alıntı pir@ye´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Zina halindeyken 4 şahit nasıl buluncak,röntgencileri bulacaklar
  Bilemem arkadaşım,
  Onu da bu yasayı koyanlar düşünsün...
  HERKES BİR GÜN KOMÜNİST OLACAK

 9. #9
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye jurgen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesaj
  327
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  60

  Cevap: Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürme

  Selam

  Sn.masterlord nasilsin dostum

  Sanirim siddet ve olum sizin genlerinizde var.

  Saygilar.

 10. #10
  Kadim
  Misafir..

  Cevap: Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürme

  Ben bu konularda İran'a gıpte ediyorum..
  Direk idam ediyorlar...

Benzer Konular

 1. Karısını internetten sattı
  yusolis Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 3
  Son mesaj: 17-07-2009, 10:06 AM
 2. Tuvalette çok kalan karısını orada bıraktı!
  İnci Tarafından Evlilik ve Aile Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 02-07-2009, 02:17 PM
 3. Kıskanç koca karısını eve kilitledi
  Kadim Tarafından Evlilik ve Aile Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 01-06-2009, 11:02 AM
 4. Erkek, müsrif karısını dövebilir!
  YukseLL Tarafından Sohbet ve Dedikodu Foruma
  Yorum: 22
  Son mesaj: 11-05-2009, 01:43 AM
 5. Kocanın karısını dövmesi zalimce bir davranıştır
  RABİA Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 6
  Son mesaj: 25-10-2008, 03:30 PM
Yukarı Çık