Zaman içinde uzak bir ülkede...
Yuvarlak düşünceli insanlar yaşardı.
Birgün bir adam çıkageldi.
Düşüncesi yoktu,
Çiçeği vardı!
Onlardan biri olmak istedi,
Önce onları tanımakla
işe başladı.
Yakından baktı düşüncelerine.
Gördüklerinden hoşnut kalmadı hiç!
Ve kendi düşüncesini kendi çizmeye karar verdi.
Bir kare çizdi...Çiçeiğini içine koydu
Diğerleri onu görünce
"Yuvarlaklaştırmalı onu!!!" diye bağırdılar.
Önce güzellikle
Sonra, sığınarak bir aletin yardımına,
Kendilerine benzetmeye denediler...Olmadı
Ardından kaba kuvvet geldi..."YUVARLAK DÜŞÜN!!!"
Boştu herşey...Kare idi düşüncesi yine...
Yuvarlak düşünceliler işin ardını bırakmadılar...
"Başka Yöntemler"e başvurdular.
Ne oldu?
Çicek daha bir güzel açtı.
Düşüncesi,
Daha bir güçlü oldu.
Düşünce değişmiyordu...Yok edilmeliydi.
Onu bir hücreye atabildiler,
Düşüncesini ise HAYIR!
Giderek,
Zincire vurdular düşünceyi.
O da bir insandı
Dayanamazdı,
Dayanamadı...
ve...
ÖLDÜ

Ölümü yuvarlak düşünenleri mutlu etti.
Değişen biri
ve
Birkaçı dışında
SONsuz