2. Sayfa, Toplam 12 BirinciBirinci 1234 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 20 Toplam: 117
 1. #11
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Allah cc nun emirleri DIN dir.
  Ve Allah cc Resulune EMREDIYOR!
  68.48.Artık, Rabbinin hüküm vermesi için sabret!
  Balığın dostu Yûnus gibi olma!
  Hani o, öfkelendirilmiş bir halde yakarmıştı.
  ...Balığın dostu Yûnus gibi olma!...
  Ve simdi Allah cc nun Resulu Yunus as. diyor ki;
  21.87. ... ben zalimlerden oldum.
  ............................................?

  devam edecek.................

 2. #12
  Kıdemli Üye spartaküs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Mesaj
  912
  Rep Gücü
  19319
  İddiaları dahi sorunun cevabı niteliğinde...

 3. #13
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Allah cc diyor ki:
  9.116. Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah'ındır.
  Diriltir de öldürür de.
  Sizin için Allah dışında ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
  9.117. Yemin olsun ki, Allah, içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tuttuktan sonra,
  Peygambere ve o güçlük saatinde ona uymuş olan Muhacirlerle Ensar'a tövbe nasip etmiş,
  Sonra da onların tövbelerini kabul buyurmuştur.
  Çünkü onlara karşı Raûf ve Rahîm'dir.
  Sadakallah!

  Bilindigi gibi gunaha giren mumin hemen Allah cc dan AF diler
  Ve bir daha yapmayacagina soz verir.
  Bu amelin adi TEVBE dir.

  Allah cc bildiriyor ki:
  ...peygambere ve o güçlük saatinde ona uymuş olan Muhacirlerle Ensar'a tövbe nasip etmiş...
  .................................................. ............?

 4. #14
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Allah cc diyor ki:
  38. 24. Davûd dedi ki: "Vallahi, senin bir tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana zulmetmiş. Zaten ortaklardan birçoğu birbiri aleyhine haksızlık ve zulme sapar. İman edip hakka ve barışa yönelik işler yapanlar böyle değildir. Ama onlar da pek azdır." Davûd, kendisini imtihan ettiğimizi düşündü; hemen Rabbinden af diledi; rükû ederek yerlere eğildi ve Allah'a yöneldi.
  ...hemen Rabbinden af diledi...
  18.25. Biz de ondan o günahı affettik. Katımızdan onun için bir yakınlık ve güzel bir gelecek var.
  ... o günahı affettik...
  .................................................. ...................?

 5. #15
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573
  Bütün peygamberler gerek peygamberliklerinden önce, gerekse peygamberliklerinden sonra hiçbir şekilde büyük günah işlememişlerdir.

  Ancak, bazı peygamberler hata yoluyla, unutmak veya daha iyiyi terk etmek suretiyle bizim bildiğimiz şeklin dışında "zelle" denen bazı hatalar işlemişlerdir. (Muvazzah ilm-i Kelâm, s.184; Fıkh-ı Ekber Şerhi, s.154)

  Hz. Adem'in Cennette iken yasak ağacın meyvelerinden yemesi zelleye misal olarak verilebilir. Hz. Âdem, yasak meyvelerden yemekle bizim bildiğimiz mânâda bir günah işlememiş, daha iyi olanı terk etmiştir. Çünkü, ağaçtan yemeleri kendilerine haram kılınmamıştı ki, bir günah şeklinde düşünülsün. Neticede de, bu hatalarından dolayı Cennet nimetlerinden mahrum kaldılar. Cennette günah ve sevap mefhumunun olmaması bu günahın, bilinenden başka bir şeklinin olduğu da anlaşılır.

  Cennet nimetlerinden birisi de, orada "tuvalete gitme" gibi bir ihtiyacın mevcut olmadığıdır. (Müslim, Cennet: 15) Cennette yenip içilen şeylerin artıkları olmadığından Hz. Âdem ve Havva, Cennette büyük ve küçük abdest yapmıyorlardı. Avret mahalleri elbise veya bir nurla kendilerinden gizlenmişti. (Tefsîr-i Kebir, 14/49; Hak Dini Kur'ân Dili, 3/2140) Yasak ağacın meyvelerinden yemeleri avret yerlerinin açılmasına, küçük ve büyük abdest gibi eza verecek şeylere sebep olacağı için Cenab-ı Hak o ağaçtan yemelerini men etmişti. (Hülasatül-Beyan, 2/ 4748)

  Nitekim, yasak ağacın meyvelerini yedikleri anda, daha önce hiç görmedikleri avret yerleri açılıverdi. O yerlerin açılması uygun olmadığı için yaprakla örtünmeye başladılar. (A'raf Sûresi, 22)

  Hz. Âdem'in yasak ağacın meyvesinden yiyerek Cennetten çıkarılmasında kaderin hissesini unutmamak gerekir. Çünkü, Cenab-ı Haklan insanı yaratmasındaki hikmet ve maksadın gerçekleşmesi, ancak Hz. Âdem ve Havva'nın Cennetten yeryüzüne inmesiyle mümkün olmuştur. Ebu'1-Hasen-i Şâzelî, Hz. Âdem'in zellesi hakkında şöyle der:

  "Ne hikmetli bir günah ki, kıyamete kadar gelecek insanlara tevbenin meşru kılınmasına sebep olmuştur." (Risa1e-i Hamidiye, s. 611)

  Hz. Yunus'un (a.s.) zellesine gelince:

  Hz. Yunus (a.s.) peygamberlikle vazifelendirildikten sonra, kavmini îmâna davet etmeye başladı. 33 yıl gibi uzun bir müddet tebliğde bulunduğu halde, yine de halk üzerinde bir tesir vücuda gelmemişti. Bu durum Yunus Aleyhisselâmın canını sıktı. Bu sıkıntıdan kurtulma ümidiyle, Cenab-ı Hakkın izni olmadan kavmini bırakıp ayrıldı. Bir peygamber, Rabbinden izin almadan bulunduğu yerden ayrılamazdı. Hz. Yunus (a.s.) bu hareketiyle efendisinden kaçmış bir köle durumuna düşmüştü. (Hülâsatü'l-Beyan , 2: 4748)

  Ancak Hz. Yunus'un (a.s.) bu hareketi vazifeden kaçış veya vazifeyi verene karşı bir isyan mânâsında anlaşılmamalıdır. Yunus (a.s.) sadece İlâhî davete uymayan halktan uzaklaşmıştır. Bu hareket peygamberlerin dışındaki insanlar için hata sayılmaz. Peygamber için de azabı gerektirecek bir günah değildir.

  Bununla beraber, Cenab-ı Hak, zor şartlar altında kalsa da Hz. Yunus (a.s.) gibi davranmamasını Peygamberimize (a.s.m.) tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur: "Ey Muhammedi Sen Rabbinin hükmüne kadar sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma." (Kalem Sûresi, 48)

  Evet, peygamberlerin "zelle"lerine bir günah gözüyle bakmamak gerekir. Çünkü, günah azabı gerektiren bir şeydir. Peygamberler ise zellelerinden dolayı herhangi bir cezaya uğramayacaklardır.

  Cevap 2:

  Esasen bütün peygamberler gibi bizim peygamberimiz de ismet (Allah tarafından günah işlemekten korunmuş olma) özelliğine sahiptir, dolayısıyla zaten günahsızdır. Şu halde Peygamberimiz, “Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması…” (Fetih, 1-3) mealindeki ayette bağışlandığı bildirilen günahı, fiilen işlediği yahut işleyeceği bir günah olmayıp, beşer olması hasebiyle kendisinde bulunan günah işleme potansiyelidir. İsmet sıfatı, peygamberlerdeki bu potansiyel günah işleme imkânının fiiliyata geçmesini önleyen ilâhî bir koruma ve esirgemedir; âyetteki af bu anlamdadır.

  Peygamberler ümmetlerine örnek olduklarından Allah onları günah işlemekten korumuştur. Buna rağmen Peygamberimiz gece gündüz nafile ibadetler yaparak ve özellikle çok namaz kılarak hem bu konuda da ümmetine örnek olmuş hem de ibadetin cennet ümidi veya cehennem korkusundan değil, Allah buna lâyık olduğu, kul bununla manevî hayat ve huzur bulduğu için yapılacağını göstermiştir. Nitekim kendisine, günahlarının peşinen bağışlanmış olduğu hatırlatılarak niçin bu kadar çok namaz kıldığı soruldukça şu cevabı vermişlerdir: "Elimden geldiğince Allah'a şükreden bir kul olabilmem için" (Buhârî, Tefsir, 48/2)

  “Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.” (Mü’min, 40/55) mealindeki ayette Hz. Peygamber'den, günahının bağışlanması için dua etmesi istenmektedir; Fetih sûresinde ise ona gelmiş geçmiş bütün günahlarının bağışlandığı müjdelenmiştir. (bk. Fetih 48/1-7) Müfessirler bu durumu, Mü’min süreninin Fetih sûresinden önce inmiş olduğuna delil göstermişlerdir. Bu sûrenin Fetih'ten önce indiği kesin olmakla birlikte gösterilen bu delil isabetli değildir. Nitekim en son inen sûrelerden olan Nasr sûresinde de Resûlullah'a, Allah'ı hamd ile tesbih ederek O'ndan mağfiret dilemesi emredilmektedir.

  İslâm inancına göre diğer peygamberler gibi bizim peygamberimiz de masum (günah işlemekten korunmuş) olduğu için bazı müfessirler "Günahının bağışlanmasını dile" buyruğunun, peygamberlikten önceki hatalarıyla ilgili olduğunu veya bu buyruğun asıl muhatabının Resûlullah'm şahsında onun ümmeti olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu yorumlar doğru olmakla beraber, Peygamber'i bu buyruğun dışına çıkarma çabaları pek anlamlı görünmemektedir. Zira her şeyden önce tövbe ve istiğfar da birer ibadettir. Nitekim Resûlullah, kendisinin günde yetmiş veya yüz kere istiğfar ettiğini yeminle ifade etmiştir. (Buhârî, Da'avât, 3; Müsned, IV, 211)

  Öyleyse, Mü’min suresi 55. ayetteki “günahının bağışlanmasını iste” ifadesi ile Muhammed, suresi 19. ayette geçen “kendi günahın için, erkek, kadın müminler için Allah'tan af dile.” ifadelerindeki “günah” ne demektir?

  Peygamberler masumdurlar; ümmetlerine örnek olacakları için Allah onları günah işlemekten korumuştur, hatalarını da zamanında tashih ederek kalıcı olmasını engellemiştir. İslâm inancının önemli bir ilkesi olan ismet (peygamberlerin masumluğu), Hz. Peygamber'in günah işlediğini kabul etmemizi engellemektedir. Bu sebeple âyette geçen "Günahının... bağışlanmasını dile" cümlesini bu inanç esası çerçevesinde anlamlandırmak gerekmektedir. Yapılan yorumlar şöyledir:

  1. Sözün muhatabı Hz. Peygamber olmakla beraber asıl hedefi ümmettir.

  2. Hz. Peygamber tevazu gereği kendi hata ve günahından bahseder ve devamlı Allah'tan af diler olduğu için bu güzel davranışa uygun bir ifade kullanılmıştır.

  3. Hz. Peygamber İçin günah olan veya onun günah saydığı şey, sıradan insanlar için tabii ve mubah olan davranışlardır. Nitekim kendisi şöyle buyurmuştur: "Kalbimin perdelendiği oluyor ve ben günde yüz defa Allah'tan af ve mağfiret diliyorum" (Müslim, Zikr, 41) Burada "perdelenme" diye çevirdiğimiz kelime, "Allah'ı anma ve hatırda tutma konusundaki kesiklik" olarak açıklanmıştır. Yani Hz. Peygamber her an Allah şuuru içinde yaşamaktadır, bu şuurda anlık kesintileri günah sayıp onlara da tövbe etmektedir.

  Hz. Peygamber'in, bütün müminler için Allah'tan af dilemesinin istenmesi, onun şefaat yetkisinin bir delili olarak da değerlendirilmiştir. (İsmet konusunda geniş bilgi için bk. Mehmet Bulut, "İsmet", DM, XXIII, 134-136)
  Sorularla İslamiyet Editör
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 6. #16
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Sn.Rabia o site zannederim pek sana uygun bir site degil.
  Zaten basligin birinci mesajinda bunlar yazilmis.
  Tekrar etmek Kur'an'in ayetlerini degistirmez/degistirmiyor.

  Ayetler uzerinde,bu ayetleri acikliyan ayetleri yazarsaniz daha iyi olur.
  Ancak yazarsaniz,alintinin site editorunu yalanlamis olursunuz diye dusunuyorum.

  KUR'AN'IN BILMEDIGI/BILDIRMEDIGI GAYBDIR VE
  GAYBI SADECE ALLAH cc BILIR!

 7. #17
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573
  Alıntı mopsy´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Selam!

  Sn.Rabia o site zannederim pek sana uygun bir site degil.
  Zaten basligin birinci mesajinda bunlar yazilmis.
  Tekrar etmek Kur'an'in ayetlerini degistirmez/degistirmiyor.

  Ayetler uzerinde,bu ayetleri acikliyan ayetleri yazarsaniz daha iyi olur.
  Ancak yazarsaniz,alintinin site editorunu yalanlamis olursunuz diye dusunuyorum.

  KUR'AN'IN BILMEDIGI/BILDIRMEDIGI GAYBDIR VE
  GAYBI SADECE ALLAH cc BILIR!

  Bana uygun,size uygun değil:)
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 8. #18
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Alıntı RABİA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bana uygun,size uygun değil:)
  Selam!

  Simdi baktim haklisiniz.
  Size uygun.
  Ben sn.bziyanin alinti yaptigi site ile karistirmisim.

 9. #19
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Tum Peygamberler insandir.
  18.110. De ki: "Ben de sizin gibi bir insanım.
  Ancak, tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor.
  O halde, Rabbine kavuşmayı uman, hayra ve barışa yönelik iş yapsın ve
  Rabbine ibadette hiç kimseyi O'na ortak koşmasın."
  ... Ben de sizin gibi bir insanım......
  Allah cc diyor ki:
  35.45. Eğer Allah, insanları, kazandıkları yüzünden hesaba çekseydi,
  Yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı.
  Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar, ecelleri gelinceye kadar erteliyor.
  Allah, kullarını iyice görmektedir.
  ... insanları hesaba çekseydi, Yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı...
  .................................................. ................................?

 10. #20
  Aktif Üye orkuorkun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Nerden
  BULGARISTAN, ROMANYA, UKRAYNA, ISTANBUL, JAKARTA
  Yaş
  48
  Mesaj
  1.942
  Blog Mesajları
  3
  Rep Gücü
  37781
  Dünyaya insan olarak gelip günah işlememek mümkün değil. Günah işlememek için İnsan olmamak gerekir. Yolda yürürken yuvasına yemek taşıyan kaç tane çalışkan karıncayı istemeden öldürdünüz. öyle yada böyle can aldınız. Bir araba ile giderken bazen kuşlar çarpar parçalanır. kelebekler . yürürken bunları düşünmeyiz bile.
  Ama düşündüğümüz anda hassaslaşırız sakat bir hayvanı tedavi ederiz.
  Düşünmediğimiz şey çoktur. sonra bir karıncayı bile incitmedi derler ama gercekten binlerce karıncayı ezdiniz, hadi bebekken yaptınız. ama bilinçliyken de yaptınız. İstemeden yaptınız ama yolda yürürken karıncalara basacağınızı ve öldüreceğinizi biliyorsunuz .
  Konu orkuorkun tarafından (08-12-2009 Saat 12:28 PM ) değiştirilmiştir.

2. Sayfa, Toplam 12 BirinciBirinci 1234 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Öğrenciler İçin Part Time İşler
  dogangunes Tarafından İş ve Kariyer Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 06-05-2012, 05:14 PM
 2. Kur'an'da adı geçen peygamberler
  onuc13 Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 31-08-2010, 01:40 PM
 3. Panama Kanalı Nasıl İşler
  mopsy Tarafından ilginç konular Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 07-02-2010, 12:16 AM
 4. Nejat İşler
  İnci Tarafından Biyografi (Yaşam Öyküsü) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 01-12-2009, 11:36 PM
 5. Kişi İradesine Uyarak mı Günah İşler?
  RABİA Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 02-11-2008, 12:51 AM
Yukarı Çık