MHP’DE MATRUŞKA OYUNLARI
Mehmet Necati GÜNGÖR

MHP’nin 19 Hazirandaki kurultayı da akamete uğradı.
Daha doğrusu, uğratıldı.
Bu partide Matruşka oyunları bitmiyor.
Oyun içinde oyunlar tezgâhlanıyor.
Bazen genel merkezle muhalifler arasında,
Bazen,muhalifler kendi aralarında.
Bu gidişle partide sular kolay kolay durulmayacak.
Genel Başkan muhaliflere meydan okumaya devam ediyor.
“Bu meydanı size bırakmayacağım” kararlılığı ile ağzına geleni saydırıyor.
Muhaliflerden fazla rüzgâr alanına karşı bu defa kendi içlerinden farklı bir rüzgâr.
Deniyor ki; Akşener şahsi oynuyor, oyunu bozuyor, ittifaka karşı sözünü tutmuyor.
Genel Merkezin tutumuna bakılırsa, bütün oyunlar Akşener üzerine kurgulanıyor.
Ogan’la ralarında bir ittifak var mı bilinmez ama, genel merkezin bu iki isme oynadığı belli.
Ne yapıp yapıp, Akşener’i de Ogan’ı da “tedbirli ihraç” kararıyla alan dışına atacaklar.
Birinci matruşka oyununu Yargıtay bozmuş gibi görünüyordu.
MHP’de büyük çoğunluk 19 Hazirandan kesin sonuç beklerken bu olmadı.
Genel Kurul için kiralanan salonun şehir dışında olması ve tüzük değişikliği için öngörülen nitelikl i çoğunluğun sağlanamaması, sonrasında gelecek olan mahkeme ve valilik kararıyla pekiştirilerek önemli bir mania konuldu muhaliflerin önlerine.
İddia o ki; aslında nitelikli çoğunluk salonun dışındakilerle sağlanıyordu.
Ama onlar Koray Aydın’ın adamlarıydı; özellikle içeri girmeyerek oyunu Akşener aleyhine bozdular.
Oyunun birinci bölümü böylece tutmuş oldu.
Bu arada MHP’nin kıdemli Grup Başkanvekili Oktay Vural da istifasını verdi.
Sonradan anlaşıldı ki, genel başkan adayları arasında O da yer alacak.
Peki, 10 Temmuz’da kongre olur mu?
Matruşka’nın orta boy bebeği buna da şaşı bakıyor.
AKP’nin hukuk desteğiyle ortaya çıkacak bir dizi mahkeme kararı sonrası adli tatil başlayacak, mahkeme kararları beklenirken ve tartışılırken bir de bakmışınız ilçe kongreleri başlamış.
İlçe ve il kongrelerine başlanması, sürecin tamamen askıya alınması demek.
Delegelerin tamamen değişmesi demek.
Bu delegelerle gidilecek seçimde Bahçeli veya destekleyeceği şahsın genel başkan seçilmesinin yolunun açılması demek.
Şimdilik, Bahçeli’nin en şirin adayı Koray Aydın.
“İçlerinde en gerçek ülkücü budur” diyerek tarafını belli etmişti zaten.
O’nu destekler gibi görünüp, kendi hedefine yürüyecek.
Bu durumda MHP’nin şansı ne olabilir?
Cevabı, Matruşka’nın son ve en küçük bebeğinde.