Cumhuriyet tarihinin en ilginç evresinden geçiyoruz.
Başımıza devlet kuşu yerine bay’ımızın kuş’u konmuşçasına sorun üstüne sorunlar yaşıyoruz.

“Öfke belagat sanatıdır” diye işe başladı, saydırmadık kesim bırakmadı.
Şimdi de hedefinde faiz lobisi ile gezi direnişçileri.
Tencere tava moda ya; birisini diğerinin tavasıyla dövüyor.
Bir nevi savunma mekanizması geliştirmiş. Tüm bu olup bitenler kendi kabahati değilmişçesine, suçu piyasanın üstüne atarak sıyrılmak istiyor.

Bu olaylar birdenbire nasıl ortaya çıkmışmış?
Bu, faiz lobisinin işiymiş!
Çok basit bir ekonomi kuralıdır. Faiz, paranın kira bedelidir. Ve o bedeli piyasa belirler. Yani, arz talebe göre şekillenir.
Kimse kimseye zorla borç para verip, karşılığında istediği faizi alamaz.
Bankalar da, yabancı finans kuruluşları da böyledir.
Paraya ihtiyacınız vardır, gider borç istersiniz, onlar da faiz bedelini belirterek size istediğiniz parayı verirler.
Yani, faiz, gönüllü borçlanmaya karşı gönüllü bir ödemedir. Dayatması yoktur.
Sonra; böyle bir lobi varsa, on bir yıldır bu lobiyi en yüksek faizle besleyen sen değimlisin arkadaş?
Balık, akvaryumdan şikâyetçi. Kimi kime şikâyet ediyorsun?!!!
Herkes anlatmaya çalışıyor ki, gezi direnişi üç-beş ağaç meselesi değildir. Onu öylesine aşmıştır ki, dalgası bütün yurdu sarmakla kalmamış, yurt dışına taşmıştır.
Bu, aslında bir birikim patlamasıdır.

Özel hayata müdahalenin, değerlerle oynamanın, hatta onlara hakaret etmeye kadar varan çirkin bir üslubun yarattığı ufunetin dışa vurumudur.

Topçu kışlasının yapımını referanduma sunacakmış! Yahu, arkadaş ortada bir mahkeme kararı yok mu? O mahkeme yürütmeyi durdurmadı mı? Bu neyin referandumu olacak ve hangi hukuki gerekçeye dayanacak?

Toplumu oyalıyor. Aslında böyle bir referandum hiçbir zaman olmayacak. Çünkü, hukuki zemini yok!

Nereden nereye!
Barış diye yola çıkıp; içteki barışı da, dıştaki barışı da tahrip etti. Öyle bir sorunlar yumağı yarattı ki, çıkmak için her topuk vuruşunda, her çırpınışında daha da batıyor!

Molla Kasım namlı bakan ne güzel ifade etti: “Bu kadar benzemezi bir araya getirip tepki seli oluşturmak her halde bizim başarımız!”

Ne de olsa, vicdanı ve sağduyuyu temsil eden adamları da var. Onlar kendisini kurtarmaya çalıştıkça, O, uçan tekmelerle her şeyi berbat ederek yürüyor.

İş kala kala kimlere kaldı:
Barış Kezban’a,
Gezi Şaşmaz’a,
Yol Avşar’a!
Öfke belagat sanatıymış!
Öfke dediğin şey, önce kendi dilini kavurur.
Kavruk bir dilin akılla irtibatı kesilir. İnsana düşünme yetisini kaybettirir. İdrak körlüğü yaratır. Gözüne perde iner.
ABD 16. İkazını yapmış, AB “bu yaptığın nedir?” diye soruyor, o halâ belagat derdinde.
Bela, gard’ını almış, geliyor; arkadaş!

Mehmet Necati GÜNGÖR