İsviçre Cern’de, sekiz bin fizikçi ve mühendisin ortak çalışmasıyla, 10 milyar dolara mal olan hadron çarpıştırıcısında Tanrı Parçacığı’nı bulmak için deneye başlandığı gün... Din eğitimi almadığı halde din adamı olan mollaların devletimize kadrolu imam yapılacağı açıklanmıştı.
*
İsviçre Cern’de, Tanrı Parçacığı’nın bulunduğu hafta... İsviçre Bern’e, AKP milletvekili adayının, yabancı dil bilmediği halde, büyükelçilik basın ataşesi olarak atandığı, e yabancı dil lazım olduğu için tercüman tutulduğu, eşinin de aynı büyükelçiliğe hafize olarak atandığı ortaya çıktı.
*
İsviçre Cern’deki küresel çalışmaya, Türk bilimi adına katkı koyan Profesör Engin Arık, teee 2007’de Isparta’da düşen uçakta hayatını kaybetti. Pisi pisine can veren 57 yurttaşımız arasında, Engin Arık’la birlikte beş değerli biliminsanımız daha vardı; Profesör Fatma Boydağ, Doçent İskender Hikmet, öğretim üyeleri Özgen Berkol Doğan, Engin Abat, Mustafa Fidan... Ulusal Türk Hızlandırıcı Merkezi’nin çalıştayına katılmak üzere Isparta’ya gidiyorlardı.
*
Hızlandırıcı öyle mi?
*
5 sene geçti kardeşim...
6’ncı seneye girdik.
Mahkeme devam ediyor.
Hâlâ...
Bilirkişi raporu bekleniyor.
*
El alem...
Tanrı Parçacığı’nı buldu.
Biz henüz, sorumluyu...
Allah’ın kulunu bulamadık!

Yılmaz ÖZDİL
yozdil@hurriyet.com.tr