+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 18

Ehli sünnet alimleri ve günümüz alimleri arasındaki fark.

GÜNCEL GÜNDEM Kategorisinde ve Özgün Makaleler Forumunda Bulunan Ehli sünnet alimleri ve günümüz alimleri arasındaki fark. Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Eski Ehl-i Sünnet alimleri günümüz alimlerinden neden daha fazla bilgiliydi? Günümüzde, dinin zaruri olarak bilinmesi gerekli hususlarında büyük bir ihmal

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Üye Numarası
  113982
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.689
  Beğenmiş
  4
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7720

  Ehli sünnet alimleri ve günümüz alimleri arasındaki fark.

  Eski Ehl-i Sünnet alimleri günümüz alimlerinden neden daha fazla bilgiliydi?


  Günümüzde, dinin zaruri olarak bilinmesi gerekli hususlarında büyük bir ihmal söz konusudur.
  Mesela, gençlerimizin, Allah’a iman konusunda bir çok tereddüt ve şüpheleri vardır. İlim yuvası olarak bildiğimiz üniversitelerde Allah’a iman etmekte tereddüt içinde olanların yüzdesi az değildir( bir kişi bile olsa imansızlık noktasında çok hükmündedir ). İçtihadi konular ihtilaflıdır ve dinin aslıyla ilgili değildir. Şeriatın yüzde doksan dokuzu herkesin kabul ettiği ve dinin zaruri hususlarından meydana gelir. (Müsellemat-ı dini zaruriyat-ı diniye) -Said Nursi’nin ifadesi ile- "Bunlar elmas birer sütun gibidir. İçtihada bakan ihtilaflı, fer’i konular ise yüzde on civarındadır. “Doksan elmas sütunu on altının sahibi kesesine koyamaz. Ona tabi kılamaz. Elmasların madeni Kur’an ve hadistir.” ( Bediüzzaman Said, Nursi Lemeat, Klt. 1/322; Sünühat, Klt. 2/2047.)

  Bunun manası, on altın için doksan elmastan sarf-ı nazar etmemek gerektiğidir. İnsanların nazari ve ihtilaflı meselelerden daha çok, dinin esas unsurlarını öğrenmeye ihtiyacı vardır. Çünkü çoğunluk ihtilafların inceliklerine tam vakıf olamadığı için, farklı birbirine zıt konuları düşünürken, bilgisizlik sebebi ile dinin kudsiyet ve azameti hakkındaki düşüncesi de yıkılır. Bu sebeple asıl üzerinde durulması gereken hususlar, dinin esaslarıdır.

  Vakıa bu olmakla birlikte, zaman zaman dinin fer’i konularındaki içtihad tartışmaları asıl bilinmesi ve öğretilmesi gereken zaruriyatı arka plana itmektedir. Üstelik, bu tür içtihad hevesiyle ortaya çıkanların bir kısmı da dinin içinden değil, din hakkında dışardan söz söyleme cür’etini gösterenlerdir. Bu sebeple İslam’ın bazı şeairini değiştirmeye yönelik içtihadlar, içtihad değil birer hıyanettir. Namazda meal okumak, ezanın Arapça aslı yerine terceme kelimelerle okutulması, tesettürün kaldırılması yönündeki teklifler buna örnek olarak verilebilir.

  İlmi zihniyet gereği, İslami bir bilgi kaynağı olarak canlı ve faal bir kurum olması gereken içtihad’ın, bazı kötü niyetli insanların elinde İslam’ın asıl gövdesini çürütmeye yönelik bir mecraya kaydırıldığını fark eden Bediüzzaman Said Nursi, konuyla ilgili, “haddini bilmeyenin haddini bildirmek” için kaleme aldığı bir eserde, “İçtihad kapısının açık olduğunu, fakat şu zamanda oraya girmek için bazı manialar bulunduğunu" söyler. Bunların bir kısmını mana itibari ile hülasa etmeye çalışalım:

  1. İslam büyük bir saray gibidir. Kur’an’ın kabul etmediği bir çok kötülük asrımızda Müslümanlar arasında sür’atle yaygınlık kazanmıştır. Şiddetli bir fırtınayı andıran inkarcılığın (İslam’a zıt olan her tür adet, yaşantı ve fikirlerin) hücumu sırasında, değil kapıları açmak, pencereleri bile sıkı sıkıya kapatmak gerekir. Çünkü tahripçiler fırsat kollamaktadır!

  2. Dinin asıl konuları ihmale uğrarken, nefsani arzuları tatmine yönelik teferruat bazı meselelerde içtihad yapmak, yeni bid’alar çıkarıp İslam’a hıyanet etmektir. Çünkü İslamî şeairi değiştirmeye niyet edenlerin senet ve delili -her fena şeyde olduğu gibi- Avrupa’yı körü körüne taklit etmektir. Yanlış metodla doğruya varılamaz. İslam’ın zaruri hükümlerini bile uygulamayan bu tür insanların istedikleri içtihad ve çıkarmaya çalıştıkları kolaylıklar, dinde laubaliliktir. Laubaliler ise ruhsatla okşanılmaz, azimetle, şiddetle ikaz edilir!

  Burada, ancak dini bir basiretle fark edilecek bir durum da, “içtihada arzulu” kimselerin dinle ilgisidir. Acaba herhangi bir konuda içtihada gayret gösteren bu insanlar, dinin zaruri emirlerini harfiyyen yerine getiriyorlar mı? Tam bir takva ile mi hareket ediyor, yoksa ahiret hayatını dünyaya tercih ederek, ruhsatları genişletmeye mi çalışıyorlar? Şayet, bu kişilerin takvası, dini tekamülü, ahireti tercih ve Allah rızasına yakınlıkları ile ilgili verilecek cevap, müspet değil ise, bu içtihad, dinin dışından birisinin dinin surlarında gedik açmaya çalışmasıdır. Bediüzzaman, bu kimsenin yaptığı işi, ağacın gövdesini içinden gelen kuvvet yerine, dıştan zorlamalar ile büyütmeye gayret eden adama benzetir. Evet, her cisimde gelişme meyli vardır. Fakat bu meyil içten gelirse faydalıdır. Dıştan olursa, canlının tahribini netice verir. ( Hakikat, Çekirdekleri, Kl Sözler, 27. Söz. )

  3. Şu zamanda çoğunluk için rağbet edilen meta’ siyaset ve dünyevi hayatın teminidir. Büyük müçtehid imamlar, Tabiin ve Sahabeler döneminde ise, ilim ehli gibi bütün insanların hedefi, “Arz ve semavat Halıkının emir ve yasaklarını” kelamından öğrenmekti. Toplumun sohbetleri bu minval üzere cereyan ettiği için içtihada kabiliyetli olanlar ortamdan çok istifade ederdi. Günümüzde ise, Batı medeniyetinin manevi baskısı, materyalizmin musallat olması, toplum hayatının ağırlaşması ile fikirler ve kalpler gibi, insanların gayretleri de dağılmıştır. Dört yaşında Kur’an’ı ezberleyen Süfyan ibni Uyeyne, on yaşında fetva verecek seviyeye gelirken, günümüzde bir talebenin ayni noktaya ulaşması için yüz sene tahsil görmesi gerekir. Çünkü zamanımızda, zihinler felsefede boğulmuş, akıllar siyasete dalmış, kalb dünya hayatında sersem olmuş ve içtihaddan uzaklaşmıştır. Zikredilen psiko-sosyal çevre faktörü çok büyük önem arz etmektedir. Günümüzdeki bir alim kendini Asr-ı Saadete yakın dönemdeki kimselere (selef alimleri) benzetip, “Ben de zekiyim; onlar gibi içtihad yaparım” diyemez. ( Sözler, 27. Söz.)

  Ferdi olarak içtihadda iddialı alimlerin bu risklerden kendini kurtarması fevkalade zordur. Özellikle, dünya nimetlerinden istifadeyi artırmak, siyaset cereyanlarına kuvvet vermeye yönelik “içtihadlar”ın şer’i değil, arzi ve beşeri özellikler taşıyacağı açıktır.

  Bediüzzaman bir başka eserinde, ferdin yaptığı içtihadın ancak kendisini bağlayacağını ifade ederek, bunu başkaları için dini bir delil olarak takdim edemeyeceğini söyler. Bu ihtiyacın giderilmesi için, dini emirleri tanzim ve uygulamak, manevi anarşiliği ortadan kaldırmak için tam bir fikir hürriyeti içinde çalışan muhakkik alimlerden bir heyetin bulunması gerektiğini söyler. Böyle bir heyetin ümmetin ve alimler çoğunluğunun itimadını kazanmış kimseler olması gerekir. Bu heyetten çıkan hüküm, icma’ kuvvetini de kazanarak şer’i bir düstur (prensip) olabilir ve herkese tamim edilebilir. ( Emirdağ Lahikası.)

  Netice olarak şunu ifade etmek mümkün:

  Esas itibari ile fıkıh ilminin konusu olan hüküm çıkarma ve hükümleri başka durumlara tatbik etmek kıyas, icma’, içtihad, istihsan, seddü-zerayi’ gibi delillerin Kur’an’ın gerçek yorumunda mutlaka bilinmesi gerekir. Fıkıh usulü ilminin incelikleri ve geçmiş alimlerin birikimi dikkate alınmadan Kur’an meali ve bazı hadislere bakarak dini hükümler çıkarmak imkansızdır. Bu yol, hem manen mesuliyet getirici hem de tehlikelidir. Dinin karmaşık bir hal almasına sebep olur.

  Dinin büyük bir gayret ve incelik gerektiren muamelatla ilgili şer’i meselelerinde içtihad etmekten önce, hiç bir ihtilaf bulunması mümkün olmayan esasları üzerinde durmak gerekir. Müslümanların ikinci konudaki ihmalleri, bilgisizlik ve lakaydlığını ortadan kaldıracak gayretlere ihtiyaç vardır. Diğer fer’i meselelerde problem var ve ıztırari durumlar ortaya çıkıyorsa, ilgili probleme çare niyetiyle yapılacak içtihadlar da ancak geniş bir ilmi bakışa sahip değişik ilim dallarında uzman kişilerin gayretleri ile yapılmalıdır. Fikri dağınık, nazarı felsefeden yara almış şu zamanın insanı, ne kadar zeki ve dahi de olsa, Allah’ın muradını anlamak için selef alimlerinin şartlarından çok farklı bir yerdedir. Ortamın şartları himmet ve gayretleri dağıtmaktadır. İçtihadın semavilik vasfını haiz olabilmesi için dünyevi ve menfi şartlardan kurtulmak, sadece Allah’ın rızasını gözetmek gerekmektedir. Bu yüksek evsaf günümüzde ancak heyet çalışmalarında görülebilir.

  Ali ÖZDEMİR
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 2. #2
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Üye Numarası
  132238
  Mesaj
  196
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  758
  Bediüzzaman bir başka eserinde, ferdin yaptığı içtihadın ancak kendisini bağlayacağını ifade ederek, bunu başkaları için dini bir delil olarak takdim edemeyeceğini söyler. Bu ihtiyacın giderilmesi için, dini emirleri tanzim ve uygulamak, manevi anarşiliği ortadan kaldırmak için tam bir fikir hürriyeti içinde çalışan muhakkik alimlerden bir heyetin bulunması gerektiğini söyler. Böyle bir heyetin ümmetin ve alimler çoğunluğunun itimadını kazanmış kimseler olması gerekir. Bu heyetten çıkan hüküm, icma’ kuvvetini de kazanarak şer’i bir düstur (prensip) olabilir ve herkese tamim edilebilir. ( Emirdağ Lahikası.)
  Okunması ve bilinmesi gereken bir yazı. Özellikle hakka hizette yarışanların.

 3. #3
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Üye Numarası
  132238
  Mesaj
  196
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  758
  Alıntı M ü e l l i f...´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Eski Ehl-i Sünnet alimleri günümüz alimlerinden neden daha fazla bilgiliydi?


  Günümüzde, dinin zaruri olarak bilinmesi gerekli hususlarında büyük bir ihmal söz konusudur.
  Mesela, gençlerimizin, Allah’a iman konusunda bir çok tereddüt ve şüpheleri vardır. İlim yuvası olarak bildiğimiz üniversitelerde Allah’a iman etmekte tereddüt içinde olanların yüzdesi az değildir( bir kişi bile olsa imansızlık noktasında çok hükmündedir ). İçtihadi konular ihtilaflıdır ve dinin aslıyla ilgili değildir. Şeriatın yüzde doksan dokuzu herkesin kabul ettiği ve dinin zaruri hususlarından meydana gelir. (Müsellemat-ı dini zaruriyat-ı diniye) -Said Nursi’nin ifadesi ile- "Bunlar elmas birer sütun gibidir. İçtihada bakan ihtilaflı, fer’i konular ise yüzde on civarındadır. “Doksan elmas sütunu on altının sahibi kesesine koyamaz. Ona tabi kılamaz. Elmasların madeni Kur’an ve hadistir.” ( Bediüzzaman Said, Nursi Lemeat, Klt. 1/322; Sünühat, Klt. 2/2047.)

  Bunun manası, on altın için doksan elmastan sarf-ı nazar etmemek gerektiğidir. İnsanların nazari ve ihtilaflı meselelerden daha çok, dinin esas unsurlarını öğrenmeye ihtiyacı vardır. Çünkü çoğunluk ihtilafların inceliklerine tam vakıf olamadığı için, farklı birbirine zıt konuları düşünürken, bilgisizlik sebebi ile dinin kudsiyet ve azameti hakkındaki düşüncesi de yıkılır. Bu sebeple asıl üzerinde durulması gereken hususlar, dinin esaslarıdır.

  Vakıa bu olmakla birlikte, zaman zaman dinin fer’i konularındaki içtihad tartışmaları asıl bilinmesi ve öğretilmesi gereken zaruriyatı arka plana itmektedir. Üstelik, bu tür içtihad hevesiyle ortaya çıkanların bir kısmı da dinin içinden değil, din hakkında dışardan söz söyleme cür’etini gösterenlerdir. Bu sebeple İslam’ın bazı şeairini değiştirmeye yönelik içtihadlar, içtihad değil birer hıyanettir. Namazda meal okumak, ezanın Arapça aslı yerine terceme kelimelerle okutulması, tesettürün kaldırılması yönündeki teklifler buna örnek olarak verilebilir.

  İlmi zihniyet gereği, İslami bir bilgi kaynağı olarak canlı ve faal bir kurum olması gereken içtihad’ın, bazı kötü niyetli insanların elinde İslam’ın asıl gövdesini çürütmeye yönelik bir mecraya kaydırıldığını fark eden Bediüzzaman Said Nursi, konuyla ilgili, “haddini bilmeyenin haddini bildirmek” için kaleme aldığı bir eserde, “İçtihad kapısının açık olduğunu, fakat şu zamanda oraya girmek için bazı manialar bulunduğunu" söyler. Bunların bir kısmını mana itibari ile hülasa etmeye çalışalım:

  1. İslam büyük bir saray gibidir. Kur’an’ın kabul etmediği bir çok kötülük asrımızda Müslümanlar arasında sür’atle yaygınlık kazanmıştır. Şiddetli bir fırtınayı andıran inkarcılığın (İslam’a zıt olan her tür adet, yaşantı ve fikirlerin) hücumu sırasında, değil kapıları açmak, pencereleri bile sıkı sıkıya kapatmak gerekir. Çünkü tahripçiler fırsat kollamaktadır!

  2. Dinin asıl konuları ihmale uğrarken, nefsani arzuları tatmine yönelik teferruat bazı meselelerde içtihad yapmak, yeni bid’alar çıkarıp İslam’a hıyanet etmektir. Çünkü İslamî şeairi değiştirmeye niyet edenlerin senet ve delili -her fena şeyde olduğu gibi- Avrupa’yı körü körüne taklit etmektir. Yanlış metodla doğruya varılamaz. İslam’ın zaruri hükümlerini bile uygulamayan bu tür insanların istedikleri içtihad ve çıkarmaya çalıştıkları kolaylıklar, dinde laubaliliktir. Laubaliler ise ruhsatla okşanılmaz, azimetle, şiddetle ikaz edilir!

  Burada, ancak dini bir basiretle fark edilecek bir durum da, “içtihada arzulu” kimselerin dinle ilgisidir. Acaba herhangi bir konuda içtihada gayret gösteren bu insanlar, dinin zaruri emirlerini harfiyyen yerine getiriyorlar mı? Tam bir takva ile mi hareket ediyor, yoksa ahiret hayatını dünyaya tercih ederek, ruhsatları genişletmeye mi çalışıyorlar? Şayet, bu kişilerin takvası, dini tekamülü, ahireti tercih ve Allah rızasına yakınlıkları ile ilgili verilecek cevap, müspet değil ise, bu içtihad, dinin dışından birisinin dinin surlarında gedik açmaya çalışmasıdır. Bediüzzaman, bu kimsenin yaptığı işi, ağacın gövdesini içinden gelen kuvvet yerine, dıştan zorlamalar ile büyütmeye gayret eden adama benzetir. Evet, her cisimde gelişme meyli vardır. Fakat bu meyil içten gelirse faydalıdır. Dıştan olursa, canlının tahribini netice verir. ( Hakikat, Çekirdekleri, Kl Sözler, 27. Söz. )

  3. Şu zamanda çoğunluk için rağbet edilen meta’ siyaset ve dünyevi hayatın teminidir. Büyük müçtehid imamlar, Tabiin ve Sahabeler döneminde ise, ilim ehli gibi bütün insanların hedefi, “Arz ve semavat Halıkının emir ve yasaklarını” kelamından öğrenmekti. Toplumun sohbetleri bu minval üzere cereyan ettiği için içtihada kabiliyetli olanlar ortamdan çok istifade ederdi. Günümüzde ise, Batı medeniyetinin manevi baskısı, materyalizmin musallat olması, toplum hayatının ağırlaşması ile fikirler ve kalpler gibi, insanların gayretleri de dağılmıştır. Dört yaşında Kur’an’ı ezberleyen Süfyan ibni Uyeyne, on yaşında fetva verecek seviyeye gelirken, günümüzde bir talebenin ayni noktaya ulaşması için yüz sene tahsil görmesi gerekir. Çünkü zamanımızda, zihinler felsefede boğulmuş, akıllar siyasete dalmış, kalb dünya hayatında sersem olmuş ve içtihaddan uzaklaşmıştır. Zikredilen psiko-sosyal çevre faktörü çok büyük önem arz etmektedir. Günümüzdeki bir alim kendini Asr-ı Saadete yakın dönemdeki kimselere (selef alimleri) benzetip, “Ben de zekiyim; onlar gibi içtihad yaparım” diyemez. ( Sözler, 27. Söz.)

  Ferdi olarak içtihadda iddialı alimlerin bu risklerden kendini kurtarması fevkalade zordur. Özellikle, dünya nimetlerinden istifadeyi artırmak, siyaset cereyanlarına kuvvet vermeye yönelik “içtihadlar”ın şer’i değil, arzi ve beşeri özellikler taşıyacağı açıktır.

  Bediüzzaman bir başka eserinde, ferdin yaptığı içtihadın ancak kendisini bağlayacağını ifade ederek, bunu başkaları için dini bir delil olarak takdim edemeyeceğini söyler. Bu ihtiyacın giderilmesi için, dini emirleri tanzim ve uygulamak, manevi anarşiliği ortadan kaldırmak için tam bir fikir hürriyeti içinde çalışan muhakkik alimlerden bir heyetin bulunması gerektiğini söyler. Böyle bir heyetin ümmetin ve alimler çoğunluğunun itimadını kazanmış kimseler olması gerekir. Bu heyetten çıkan hüküm, icma’ kuvvetini de kazanarak şer’i bir düstur (prensip) olabilir ve herkese tamim edilebilir. ( Emirdağ Lahikası.)

  Netice olarak şunu ifade etmek mümkün:

  Esas itibari ile fıkıh ilminin konusu olan hüküm çıkarma ve hükümleri başka durumlara tatbik etmek kıyas, icma’, içtihad, istihsan, seddü-zerayi’ gibi delillerin Kur’an’ın gerçek yorumunda mutlaka bilinmesi gerekir. Fıkıh usulü ilminin incelikleri ve geçmiş alimlerin birikimi dikkate alınmadan Kur’an meali ve bazı hadislere bakarak dini hükümler çıkarmak imkansızdır. Bu yol, hem manen mesuliyet getirici hem de tehlikelidir. Dinin karmaşık bir hal almasına sebep olur.

  Dinin büyük bir gayret ve incelik gerektiren muamelatla ilgili şer’i meselelerinde içtihad etmekten önce, hiç bir ihtilaf bulunması mümkün olmayan esasları üzerinde durmak gerekir. Müslümanların ikinci konudaki ihmalleri, bilgisizlik ve lakaydlığını ortadan kaldıracak gayretlere ihtiyaç vardır. Diğer fer’i meselelerde problem var ve ıztırari durumlar ortaya çıkıyorsa, ilgili probleme çare niyetiyle yapılacak içtihadlar da ancak geniş bir ilmi bakışa sahip değişik ilim dallarında uzman kişilerin gayretleri ile yapılmalıdır. Fikri dağınık, nazarı felsefeden yara almış şu zamanın insanı, ne kadar zeki ve dahi de olsa, Allah’ın muradını anlamak için selef alimlerinin şartlarından çok farklı bir yerdedir. Ortamın şartları himmet ve gayretleri dağıtmaktadır. İçtihadın semavilik vasfını haiz olabilmesi için dünyevi ve menfi şartlardan kurtulmak, sadece Allah’ın rızasını gözetmek gerekmektedir. Bu yüksek evsaf günümüzde ancak heyet çalışmalarında görülebilir.

  Ali ÖZDEMİR
  Sn aladdin ve sn biziya bey in bu konuya bakmalarını rica edecem. Müellif beyin bu bakışı hakkında itikadi bir yanlışı varmı ? varsa söyleyin bende kendisini lanetliyeyim.

 4. #4
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Üye Numarası
  132238
  Mesaj
  196
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  758
  Alıntı M ü e l l i f...´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Eski Ehl-i Sünnet alimleri günümüz alimlerinden neden daha fazla bilgiliydi?


  Günümüzde, dinin zaruri olarak bilinmesi gerekli hususlarında büyük bir ihmal söz konusudur.
  Mesela, gençlerimizin, Allah’a iman konusunda bir çok tereddüt ve şüpheleri vardır. İlim yuvası olarak bildiğimiz üniversitelerde Allah’a iman etmekte tereddüt içinde olanların yüzdesi az değildir( bir kişi bile olsa imansızlık noktasında çok hükmündedir ). İçtihadi konular ihtilaflıdır ve dinin aslıyla ilgili değildir. Şeriatın yüzde doksan dokuzu herkesin kabul ettiği ve dinin zaruri hususlarından meydana gelir. (Müsellemat-ı dini zaruriyat-ı diniye) -Said Nursi’nin ifadesi ile- "Bunlar elmas birer sütun gibidir. İçtihada bakan ihtilaflı, fer’i konular ise yüzde on civarındadır. “Doksan elmas sütunu on altının sahibi kesesine koyamaz. Ona tabi kılamaz. Elmasların madeni Kur’an ve hadistir.” ( Bediüzzaman Said, Nursi Lemeat, Klt. 1/322; Sünühat, Klt. 2/2047.)

  Bunun manası, on altın için doksan elmastan sarf-ı nazar etmemek gerektiğidir. İnsanların nazari ve ihtilaflı meselelerden daha çok, dinin esas unsurlarını öğrenmeye ihtiyacı vardır. Çünkü çoğunluk ihtilafların inceliklerine tam vakıf olamadığı için, farklı birbirine zıt konuları düşünürken, bilgisizlik sebebi ile dinin kudsiyet ve azameti hakkındaki düşüncesi de yıkılır. Bu sebeple asıl üzerinde durulması gereken hususlar, dinin esaslarıdır.

  Vakıa bu olmakla birlikte, zaman zaman dinin fer’i konularındaki içtihad tartışmaları asıl bilinmesi ve öğretilmesi gereken zaruriyatı arka plana itmektedir. Üstelik, bu tür içtihad hevesiyle ortaya çıkanların bir kısmı da dinin içinden değil, din hakkında dışardan söz söyleme cür’etini gösterenlerdir. Bu sebeple İslam’ın bazı şeairini değiştirmeye yönelik içtihadlar, içtihad değil birer hıyanettir. Namazda meal okumak, ezanın Arapça aslı yerine terceme kelimelerle okutulması, tesettürün kaldırılması yönündeki teklifler buna örnek olarak verilebilir.

  İlmi zihniyet gereği, İslami bir bilgi kaynağı olarak canlı ve faal bir kurum olması gereken içtihad’ın, bazı kötü niyetli insanların elinde İslam’ın asıl gövdesini çürütmeye yönelik bir mecraya kaydırıldığını fark eden Bediüzzaman Said Nursi, konuyla ilgili, “haddini bilmeyenin haddini bildirmek” için kaleme aldığı bir eserde, “İçtihad kapısının açık olduğunu, fakat şu zamanda oraya girmek için bazı manialar bulunduğunu" söyler. Bunların bir kısmını mana itibari ile hülasa etmeye çalışalım:

  1. İslam büyük bir saray gibidir. Kur’an’ın kabul etmediği bir çok kötülük asrımızda Müslümanlar arasında sür’atle yaygınlık kazanmıştır. Şiddetli bir fırtınayı andıran inkarcılığın (İslam’a zıt olan her tür adet, yaşantı ve fikirlerin) hücumu sırasında, değil kapıları açmak, pencereleri bile sıkı sıkıya kapatmak gerekir. Çünkü tahripçiler fırsat kollamaktadır!

  2. Dinin asıl konuları ihmale uğrarken, nefsani arzuları tatmine yönelik teferruat bazı meselelerde içtihad yapmak, yeni bid’alar çıkarıp İslam’a hıyanet etmektir. Çünkü İslamî şeairi değiştirmeye niyet edenlerin senet ve delili -her fena şeyde olduğu gibi- Avrupa’yı körü körüne taklit etmektir. Yanlış metodla doğruya varılamaz. İslam’ın zaruri hükümlerini bile uygulamayan bu tür insanların istedikleri içtihad ve çıkarmaya çalıştıkları kolaylıklar, dinde laubaliliktir. Laubaliler ise ruhsatla okşanılmaz, azimetle, şiddetle ikaz edilir!

  Burada, ancak dini bir basiretle fark edilecek bir durum da, “içtihada arzulu” kimselerin dinle ilgisidir. Acaba herhangi bir konuda içtihada gayret gösteren bu insanlar, dinin zaruri emirlerini harfiyyen yerine getiriyorlar mı? Tam bir takva ile mi hareket ediyor, yoksa ahiret hayatını dünyaya tercih ederek, ruhsatları genişletmeye mi çalışıyorlar? Şayet, bu kişilerin takvası, dini tekamülü, ahireti tercih ve Allah rızasına yakınlıkları ile ilgili verilecek cevap, müspet değil ise, bu içtihad, dinin dışından birisinin dinin surlarında gedik açmaya çalışmasıdır. Bediüzzaman, bu kimsenin yaptığı işi, ağacın gövdesini içinden gelen kuvvet yerine, dıştan zorlamalar ile büyütmeye gayret eden adama benzetir. Evet, her cisimde gelişme meyli vardır. Fakat bu meyil içten gelirse faydalıdır. Dıştan olursa, canlının tahribini netice verir. ( Hakikat, Çekirdekleri, Kl Sözler, 27. Söz. )

  3. Şu zamanda çoğunluk için rağbet edilen meta’ siyaset ve dünyevi hayatın teminidir. Büyük müçtehid imamlar, Tabiin ve Sahabeler döneminde ise, ilim ehli gibi bütün insanların hedefi, “Arz ve semavat Halıkının emir ve yasaklarını” kelamından öğrenmekti. Toplumun sohbetleri bu minval üzere cereyan ettiği için içtihada kabiliyetli olanlar ortamdan çok istifade ederdi. Günümüzde ise, Batı medeniyetinin manevi baskısı, materyalizmin musallat olması, toplum hayatının ağırlaşması ile fikirler ve kalpler gibi, insanların gayretleri de dağılmıştır. Dört yaşında Kur’an’ı ezberleyen Süfyan ibni Uyeyne, on yaşında fetva verecek seviyeye gelirken, günümüzde bir talebenin ayni noktaya ulaşması için yüz sene tahsil görmesi gerekir. Çünkü zamanımızda, zihinler felsefede boğulmuş, akıllar siyasete dalmış, kalb dünya hayatında sersem olmuş ve içtihaddan uzaklaşmıştır. Zikredilen psiko-sosyal çevre faktörü çok büyük önem arz etmektedir. Günümüzdeki bir alim kendini Asr-ı Saadete yakın dönemdeki kimselere (selef alimleri) benzetip, “Ben de zekiyim; onlar gibi içtihad yaparım” diyemez. ( Sözler, 27. Söz.)

  Ferdi olarak içtihadda iddialı alimlerin bu risklerden kendini kurtarması fevkalade zordur. Özellikle, dünya nimetlerinden istifadeyi artırmak, siyaset cereyanlarına kuvvet vermeye yönelik “içtihadlar”ın şer’i değil, arzi ve beşeri özellikler taşıyacağı açıktır.

  Bediüzzaman bir başka eserinde, ferdin yaptığı içtihadın ancak kendisini bağlayacağını ifade ederek, bunu başkaları için dini bir delil olarak takdim edemeyeceğini söyler. Bu ihtiyacın giderilmesi için, dini emirleri tanzim ve uygulamak, manevi anarşiliği ortadan kaldırmak için tam bir fikir hürriyeti içinde çalışan muhakkik alimlerden bir heyetin bulunması gerektiğini söyler. Böyle bir heyetin ümmetin ve alimler çoğunluğunun itimadını kazanmış kimseler olması gerekir. Bu heyetten çıkan hüküm, icma’ kuvvetini de kazanarak şer’i bir düstur (prensip) olabilir ve herkese tamim edilebilir. ( Emirdağ Lahikası.)

  Netice olarak şunu ifade etmek mümkün:

  Esas itibari ile fıkıh ilminin konusu olan hüküm çıkarma ve hükümleri başka durumlara tatbik etmek kıyas, icma’, içtihad, istihsan, seddü-zerayi’ gibi delillerin Kur’an’ın gerçek yorumunda mutlaka bilinmesi gerekir. Fıkıh usulü ilminin incelikleri ve geçmiş alimlerin birikimi dikkate alınmadan Kur’an meali ve bazı hadislere bakarak dini hükümler çıkarmak imkansızdır. Bu yol, hem manen mesuliyet getirici hem de tehlikelidir. Dinin karmaşık bir hal almasına sebep olur.

  Dinin büyük bir gayret ve incelik gerektiren muamelatla ilgili şer’i meselelerinde içtihad etmekten önce, hiç bir ihtilaf bulunması mümkün olmayan esasları üzerinde durmak gerekir. Müslümanların ikinci konudaki ihmalleri, bilgisizlik ve lakaydlığını ortadan kaldıracak gayretlere ihtiyaç vardır. Diğer fer’i meselelerde problem var ve ıztırari durumlar ortaya çıkıyorsa, ilgili probleme çare niyetiyle yapılacak içtihadlar da ancak geniş bir ilmi bakışa sahip değişik ilim dallarında uzman kişilerin gayretleri ile yapılmalıdır. Fikri dağınık, nazarı felsefeden yara almış şu zamanın insanı, ne kadar zeki ve dahi de olsa, Allah’ın muradını anlamak için selef alimlerinin şartlarından çok farklı bir yerdedir. Ortamın şartları himmet ve gayretleri dağıtmaktadır. İçtihadın semavilik vasfını haiz olabilmesi için dünyevi ve menfi şartlardan kurtulmak, sadece Allah’ın rızasını gözetmek gerekmektedir. Bu yüksek evsaf günümüzde ancak heyet çalışmalarında görülebilir.

  Ali ÖZDEMİR
  Alıntı Serdengeçti´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sn aladdin ve sn biziya bey in bu konuya bakmalarını rica edecem. Müellif beyin bu bakışı hakkında itikadi bir yanlışı varmı ? varsa söyleyin bende kendisini lanetliyeyim.
  Konu gözden kaçmış zannıyla bu çağrımı yeniliyorum sn aladdin ve sn biziya bey !!!
  Ne dersiniz konuya imzasını atan arkadaşın sephası hazırmı idam edilmesi için ?

  Ruhu Risalet, 124 bin Enbiya ( as ) , 124 milyon asfiya, ve hadsiz ve hesapsiz evliya ve muhakkikin ve ulema ve meşayıhın ruhunu rencide eden bir durum varmı bu beyanda ???

  Bekliyorum

 5. #5
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Üye Numarası
  72366
  Nerden
  Huzûru İlahî
  Mesaj
  1.427
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  18
  Rep Gücü
  7863
  Sayın Serdengeçemiyen , şeytana aldanıp uçurumlarda ayağı takılan vatandaş :

  Ehli Sünnet alimleri her devirde vardır , fakat Ehli sünnet olmayıp Ehli sünnetim diyenler de vardır.Gerçek Ehli sünnet alimlerinin tamamı çok kıymetli , değerli insanlardır , Efendimizin mutlak varisi bunlardır , mesela Silsile-i Sliyye büyükleri bunlardandır.Kaddesellahüsirrehümülaziz.

  Alimlerin üstünlüğünü ancak Allahü Teala bilir , bizim bu konuda fikir yürütmemiz doğru değildir.Öncelikle

  Müellifin ve avukatlığını yapap yapmamakta git gelleri olan sizin için İtikadi bozukluğu her dini konuda var diye bir iddiamız mı oldu.Hayır.

  Alametlere göre hangi konularda bozukluk olduğunu açık seçik beyan ettik.Daha fazla tanırsak belki başka şeylerde çıkabilir yada çıkmayabilir.Kimseye yapmadığı şey ile iftira edecek değiliz.Maksadımız insanları karalamak değil hata var ise dini hususlarda bildirmektir.Biz bildirdik , istern kulak verilir ister darılırsınız.Nitekim siz darılmayı tercih ediyorsunuz.Canınız sağolsun, fakat er yada geç bu itikaddan dönmedikçe hata ettiğinizi anlıyacaksınız.İnşallah geç olmaz , kişi sevdiği ile beraberdir buyuruluyor.

  İtikaddi meselelerde 1 yanlış bütün doğruları götürür.
  Konu bziya tarafından (02-07-2009 Saat 02:22 PM ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Üye Numarası
  132238
  Mesaj
  196
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  758
  Alıntı bziya´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayın Serdengeçemiyen , şeytana aldanıp uçurumlarda ayağı takılan vatandaş :

  Ehli Sünnet alimleri her devirde vardır , fakat Ehli sünnet olmayıp Ehli sünnetim diyenler de vardır.Gerçek Ehli sünnet alimlerinin tamamı çok kıymetli , değerli insanlardır , Efendimizin mutlak varisi bunlardır , mesela Silsile-i Sliyye büyükleri bunlardandır.Kaddesellahüsirrehümülaziz.

  Alimlerin üstünlüğünü ancak Allahü Teala bilir , bizim bu konuda fikir yürütmemiz doğru değildir.Öncelikle

  Müellifin ve avukatlığını yapap yapmamakta git gelleri olan sizin için İtikadi bozukluğu her dini konuda var diye bir iddiamız mı oldu.Hayır.

  Alametlere göre hangi konularda bozukluk olduğunu açık seçik beyan ettik.Daha fazla tanırsak belki başka şeylerde çıkabilir yada çıkmayabilir.Kimseye yapmadığı şey ile iftira edecek değiliz.Maksadımız insanları karalamak değil hata var ise dini hususlarda bildirmektir.Biz bildirdik , istern kulak verilir ister darılırsınız.Nitekim siz darılmayı tercih ediyorsunuz.Canınız sağolsun, fakat er yada geç bu itikaddan dönmedikçe hata ettiğinizi anlıyacaksınız.İnşallah geç olmaz , kişi sevdiği ile beraberdir buyuruluyor.

  İtikaddi meselelerde 1 yanlış bütün doğruları götürür.
  Sn aykadaşım
  1 _ Ben kişilerin değil fikrlerin avukatlığını yapıyorum. Bunu ilk şart olarak aklına sok.

  2 _ Ben Müellifin sohbetlerinde ( derslerinde ) bulundum . Emin ol çok feyiz aldım. ( bu ara ders tekliflerininden firar ettiğini de duyuyorum/ duyuyoruz dinleyicileri olarak. ) cemaat kalabalık olduğu için o sadece simamı tanır. Bu saatten sonra da kendileri ile yakından tanışacam sanırım bu vesile ile.

  3 _ İtikad kelimesini iyi anlamadığınızı ve hatta ters anladığınızı anlıyorum ki, siz en ufak görüş ayrılığnda bile itikad kelimesine sarılıyorsunuz.

  4 _ Ben size şu konuda varsa varsa bir tezatlık müsellematı diniyeden ? diye sordum, varsa gösterin bende sizinle beraber imza sahibini çarmağa gereyim dedim, ama siz bunun yerine yine ilgisiz yazılar yazmışsınız. Biz ilkin bunda anlaşalım.

  5 _ Hala bekliyorum / beklicem.

 7. #7
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Üye Numarası
  72366
  Nerden
  Huzûru İlahî
  Mesaj
  1.427
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  18
  Rep Gücü
  7863
  Alıntı Serdengeçti´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sn aykadaşım
  1 _ Ben kişilerin değil fikrlerin avukatlığını yapıyorum. Bunu ilk şart olarak aklına sok.

  2 _ Ben Müellifin sohbetlerinde ( derslerinde ) bulundum . Emin ol çok feyiz aldım. ( bu ara ders tekliflerininden firar ettiğini de duyuyorum/ duyuyoruz dinleyicileri olarak. ) cemaat kalabalık olduğu için o sadece simamı tanır. Bu saatten sonra da kendileri ile yakından tanışacam sanırım bu vesile ile.

  3 _ İtikad kelimesini iyi anlamadığınızı ve hatta ters anladığınızı anlıyorum ki, siz en ufak görüş ayrılığnda bile itikad kelimesine sarılıyorsunuz.

  4 _ Ben size şu konuda varsa varsa bir tezatlık müsellematı diniyeden ? diye sordum, varsa gösterin bende sizinle beraber imza sahibini çarmağa gereyim dedim, ama siz bunun yerine yine ilgisiz yazılar yazmışsınız. Biz ilkin bunda anlaşalım.

  5 _ Hala bekliyorum / beklicem.
  Yukarıda cevabınız verdim fakat anlamamakta ısrar ediyorsunuz bir daha yazalım.

  Müellifin ve sizin için İtikadi bozukluğu her dini konuda var diye bir iddiamız mı oldu.Hayır.Bu konuda olmaması her konuda bozukluk olmadığını elbetteki göstermez.

  Alametlere göre hangi konularda bozukluk olduğunu açık seçik beyan ettik.Daha fazla tanırsak belki başka şeylerde çıkabilir yada çıkmayabilir.Kimseye yapmadığı şey ile iftira edecek değiliz.Maksadımız insanları karalamak değil hata var ise dini hususlarda bildirmektir.Biz bildirdik , ister kulak verilir ister darılırsınız.

 8. #8
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Üye Numarası
  132238
  Mesaj
  196
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  758
  Alıntı bziya´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yukarıda cevabınız verdim fakat anlamamakta ısrar ediyorsunuz bir daha yazalım.

  Müellifin ve sizin için İtikadi bozukluğu her dini konuda var diye bir iddiamız mı oldu.Hayır.Bu konuda olmaması her konuda bozukluk olmadığını elbetteki göstermez.

  Alametlere göre hangi konularda bozukluk olduğunu açık seçik beyan ettik.Daha fazla tanırsak belki başka şeylerde çıkabilir yada çıkmayabilir.Kimseye yapmadığı şey ile iftira edecek değiliz.Maksadımız insanları karalamak değil hata var ise dini hususlarda bildirmektir.Biz bildirdik , ister kulak verilir ister darılırsınız.
  Demk bu konuda itikad-i bozukluk bulamadınız. Zaten bulamazsınız çünkü yok .

  Şimdi imzasını taşıyan başka konuya bakın , bulun ve gösterin , o zaman gelin ipini çekelim itikadsızlıkla. Sakın meydanlara atılan bazı siyasi daleverelerin ip atması ile iltibas etmeyin ve istediğimin dışında bir dalaa gitmeyin sn bziya.

  Bekliyorum.

 9. #9
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Üye Numarası
  72366
  Nerden
  Huzûru İlahî
  Mesaj
  1.427
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  18
  Rep Gücü
  7863
  Alıntı Serdengeçti´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Demk bu konuda itikad-i bozukluk bulamadınız. Zaten bulamazsınız çünkü yok .

  Şimdi imzasını taşıyan başka konuya bakın , bulun ve gösterin , o zaman gelin ipini çekelim itikadsızlıkla. Sakın meydanlara atılan bazı siyasi daleverelerin ip atması ile iltibas etmeyin ve istediğimin dışında bir dalaa gitmeyin sn bziya.

  Bekliyorum.
  Syn Serdengeçemiyen ayağı takılan vatandaş , biz Ehli Sünnette uymayan itikadını ve konusunu net olarak bildirdik , başka konularda var yada yok demedik değil mi ?

  Yukarıda da bunu açıkça vurguladım.

  Olmayan bişeyi var demedik .Bunun ne demek olduğundan da haberdarız.Fakat bahsettiğim konudaki bozukluk bunu ve diğer doğrular varsa yok ediyor maalesef.Başkası için değil kendisi için bir faidesi olmaz.Belki bozukluk olmayan konuyu başka okuyana bir faide sağlayabilir.Dediğim gibi bozukluk olan konusu yeterlidir , başka konuya hacet varmı ? o konudaki itikadını düzelttiğini beyan etsin , tek tek dillendirsin , tövbe etsin bunu duyursun o zaman bizim daim kardeşimizdir.

  Fakat bunu yapmadıkça bizim kendisi hakkındaki kanaatimiz ve cemaati hakkındaki kanaatimiz hep aynı kalacaktır.Sonuç olarak cemaatinin tasvip etmediği bir şeyi söylemediği söylemiyeceği ortadadır.Demekki tüm cemaat aynı konuda aynı itikadı taşımaktadır.Bilinmelidir ki Allahü Teala facirin eli ile de dinini kuvvetlendirir.

 10. #10
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Üye Numarası
  132238
  Mesaj
  196
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  758
  Alıntı bziya´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Syn Serdengeçemiyen ayağı takılan vatandaş , biz Ehli Sünnette uymayan itikadını ve konusunu net olarak bildirdik , başka konularda var yada yok demedik değil mi ?

  Yukarıda da bunu açıkça vurguladım.

  Olmayan bişeyi var demedik .Bunun ne demek olduğundan da haberdarız.Fakat bahsettiğim konudaki bozukluk bunu ve diğer doğrular varsa yok ediyor maalesef.Başkası için değil kendisi için bir faidesi olmaz.Belki bozukluk olmayan konuyu başka okuyana bir faide sağlayabilir.

  Fakat bilinmelidir ki Allahü Teala facirin eli ile de dinini kuvvetlendirir.
  Tm anlaşıldı sn bziya bir tane link bile verme kudretsizliğindesiniz.

  Yarım bıraktığın sözünü ben tamamlıyayım " facır " kawli siseban ile :-)

  Evet evet evet .... yüzbinkere evet. Bu dava-i kudsiye-i Kuraniye de " Facıl-ı recul " bile olmaya razıyım.
  Hadi bu sözü hep beraber esberliyelim.

  " Ey Rabbim!! bizi iman ve Kuran hizmetinde büyüt, yürüt ve çürüt. " amin.

  " Amin deme ye dilin varıyormu sn bziya ?

Benzer Konular

 1. Ehl-i sünnet âlimleri birer ışıktır
  bziya Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 07-03-2010, 10:23 AM
 2. Alimleri ve peygamberleri Rab Edinmek Hakkında
  Apollonius Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 7
  Son mesaj: 19-01-2010, 07:53 AM
 3. Âlimleri kötülemek
  collection Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 15
  Son mesaj: 21-07-2009, 12:53 PM
 4. Âlimleri taklit nimeti
  nefisetülilm Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 05-07-2009, 01:03 PM
 5. Yorum: 2
  Son mesaj: 24-05-2009, 10:30 PM
Yukarı Çık