21 Mart Güneş ışınlarının arzın her iki yarımküresine dik ve eşit olarak geldiği ;gece ile gündüzün eşitlendiği baharın başlangıcı sayılan gündür Nevruz.Nevruz Farsça bir kelime olup YENİ GÜN anl***** gelir.Tarihi bulgulara göre İnsanlık taa Buzul çağından beride Nevruzu kutlamış.Nevruz Hemen hemen bütün Orta asya Türk dünyasında ,İranda,Eski zerdüşt dininde,Şamanlarda,Arnavutlarda,Gürcülerde,Zazalar da bayram olarak kutlanır. Keza Bahailerinde bir bayramıdır.
Nevruzu Osmanlı ve Selçuklu devletide Bayram olarak kutlardı.Osmanlılarda NEVRUZİYE adında bir özel tatlı yapılıp yenirdi.(bu günkü Mesir macunudur)Ayrıca Nevruz Vahdeti vücutçu tasavvuf yapan tarikatlarda ve Anadolu Alevilerindede Hz Alinin doğduğu gün olarak kutlanır.Bektaşiler bu gün özel ayini cem yaparlar. Ve Nevruz Babagan Bektaşilerin en büyük bayramıdır.O gün çiçeklerle bezenilir tekkeler,Yumurtalar haşlanıp kırmızıya boyanır . Yumurtalar tokuşturulur.Baharın başlangıcı olduğu için Vücudun eskiye nazaran daha çok enerji harcayıp protein kaybına sebeb olduğu kabul edilerek Süt içilir şeker ve tatlılar yenir. Gençler Nevruzda tanıştırılır . İzdivaçların başlanmasına vesile olunur.Adaklar adanır,Niyazlarda bulunulur,Mümkün mertebe kırmızı renkte güzel elbiseler giyilir. Ancak ateşten atlama Bektaşilerde yoktur. Ateşten atlama Hıdrellezde kırlarda düzenlenir.
VE Nasipli Bektaşiler çocukları dışarda eğlenirlerken onlarda bağdaş kurarak tasavvuf muhabbeti yaparlar.Bektaşi babası NEVRUZUN AYNI ZAMANDA ERGENEKONDAN ÇIKIŞ VE TÜRKLERİN TÜREYİŞ GÜNÜ OLDUĞUNDAN BAHSEDER.Ergenekon ise ERGENLİKTİR. Yani çocukluktan kurtulup ERGEN olma halidir.Ama işin birde MANEVİYAT KISMI VARDIR. Manevi çocukluktan kurtulup Ergen olabilmek ve Şuuraltında sıkışan Nefs Kavminin Vücuda hakim olması hali vardır.Bunun içinde bir dişi kurt ASENA Türklere yol gösterecektir.İşte O dişi kurt AKILDIR. İşte o aklın rehberliğinde DEMİR dağ Yüzlerce körüğün sağladığı sıcak hava ile eritilir.Ama O Dağ VARLIK DAĞIMIZIN TA KENDİSİDİR.(Ferhat bu gün ben oldum. VARLIK DAĞINI DELDİM.ŞİRİNİME VARMAĞA HER CANİBEM YOL OLDU).Tasavvufta Ali ise 600 lü yıllardaki Hz Ali değildir. O Ali Ezeli ve ebedi olan AKLI KÜLÜN TA KENDİSİDİR. Yani Ali Dişi Kurt REHBER Asenanın ta kendisidir.Onun içindirki Aslında Bir şaman olan Horasan alp erenleri İslam Litaratünü ve metodonu gayet güzel kavramışlardır.İnsan Manevi çocukluktan ancak aklını işleterek kurtulur. Akıl insanlara Putların arkasında yatan gerçeği öğretir. Ama sadece akıl yetmez. Muhabbet ateşi körüklenmesiylede Maddi değerlerinden vazgeçerek dünya nimetine tepeden bakmaya başlar.İşte O MUHABBET ATEŞİDE NURU MUHAMMEDDİR.Nevruz aynı zamanda Muhabbetle aklın kesiştiği bir SIFIR BAŞLANGIÇ NOKTASIDIR. Onun içindirki Nevruz Bazı kavimlerce YENİ YIL BAŞLANGICI OLARAKTA KABUL EDİLİR.
Kürtlerde ise Demirci Kavanın önderliğinde Asur Zulmünden kurtuluş gününü temsil eder.Yani Ulusal bir gün olarak kabul edilmesine mukabil(Aslında Demirci Kava hikayeside Ulusalcılığı değil İnsani değerleri anlatılır .Ama ne yazıkki anlaşılmamıştır)Türklerde ise Ulusal olmayıp Bütün İnsanlığı ilgilendiren İNSANİ bir gündür. Ergenekon destanındaki Türkte aynı İsrail kavmi gibi Allahla güreşen NEFSİN ta kendisidir.Oradada Ergenekondan çıkış yerine MUSA VE KARDEŞİ HARUNUN ÖNDERLİĞİNDE MISIRDAN ÇIKIŞ VARDIR.YANİ VARLIĞIN TERKEDİLİP ÖZBENLİK YOLCULUĞUNUN BAŞLANGICIDIR NEVRUZ. Bu İse Bütün SEMAVİ DİNLERİN OLMAZSA OLMAZIDIR.Baki selamlar.
Babagan Bektaşilerce söylenen çok önemli bir Nevruz Nefesi:
Bizim içtiğimiz dolu
Dolular dolusudur
Oniki imam Şah Ali
Şah Alinin kuzusudur

Alçacık yemiş dalı
Altında yeşil halı
Ver bizim muradımızı
Ya Muhammed Ya Ali

Alları giyen gelsin
Kırmızılar giyen gelsin
Onsekiz bin alemin
Kısmetini veren gelsin

Müminler sıralandılar
Yezitler aralandılar
Oniki imam şah Ali
Bu yolda yaralandılar

Pir Sultanım gaziler
Yazıldı nurdan yazılar
Dizildi analıca kuzular
Gönülde Mürşit arzular

Nakarat Beyit:Şah Alim Şah. Şah pirim Şah
Şahtanda geldi gaziler
Gönülde Mürşit arzular
DOST BU GÜN BAYRAMDIR BİZE
HER GÜNDE SEYRANDIR BİZE