PKK’NIN NARKO-TERÖRİZMİNE KARŞI ULUSLARARASI KAMUOYU KARARLI ADIMLAR ATMALI

Uyuşturucu madde kullanımı, özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda ulaştığı ciddi boyutlarıyla, tüm dünya ülkelerinin üzerinde hassasiyet gösterdikleri, uluslararası nitelikte bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, uluslararası terörizmle ortaklık kurmada gecikmemiştir. Günümüzde uluslararası terörizmle uyuşturucu kaçakçılığı birbirini destekleyen ve demokrasilere yönelmiş iki tehdit kaynağıdır.

Türkiye dünya üzerindeki coğrafi konumu sebebiyle, uyuşturucu üreten ve tüketen ülkeler arasında geçiş ülkesi konumundadır. Türkiye ve komşu ülkelerin bulunduğu Ortadoğu ve Balkanlarda süregelen istikrarsızlık, uyuşturucu kaçakçıları için cazip bir ortam oluşturmaktadır.

Diğer terör örgütleri gibi başarısını insanların mutsuzluğu ve akıtılan kanlar üzerine kuran PKK, Avrupa ülkelerindeki örgütlenmesini tamamladıktan sonra, bu örgütlenmesini uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının hizmetine sunarak, kendisine terörü sürdürmesini sağlayacak sürekli bir finans kaynak yaratmıştır.

Ancak bazı Avrupa ülkeleri tarafından, PKK’nın organize bir güç olarak uyuşturucu kaçakçılığı içinde yer almasının henüz yeterince anlaşılmış olmadığı görülmektedir. Uzun süre PKK’nın örgütsel olarak uyuşturucu kaçakçılığı içinde yer almadığı yönünde bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Bununla birlikte Interpol başta olmak üzere uluslararası güvenlik örgütlerinin son birkaç yıl içinde yayınlanan bu yöndeki raporları ve batılı devlet adamlarının aynı yöndeki açıklamaları, bu gerçeğin artık göz önünde tutulmaya başlandığını göstermektedir.

Örneğin Paris Kriminoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan bir raporda, Avrupa ülkelerindeki PKK uyuşturucu ağı, somut örnekleriyle ortaya konulmaktadır.

Alman Hükümeti tarafından Avrupa’daki PKK uyuşturucu bağlantısını ortaya çıkarmak ve bu tehdide karşı müdahale etmek amacıyla oluşturulan “Özel PKK Araştırma Komisyonu” adlı kuruluş tarafından gerçekleştirilen ve basına yansıyan bir araştırmada, 1990’lı yıllara kadar haraç gelirleriyle kendisine parasal kaynak sağlayan PKK’nın, artık uyuşturucudan yılda milyonlarca doların üzerinde bir finansmanı temin ettiği bildirilmektedir.

Yine ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı “Uyuşturucu ile Mücadele Yönetimi”nin hazırladığı bir raporda, PKK militanlarının durumu ve PKK’nın uyuşturucu ticareti, para transferleri ve Avrupa’da yakalanan militanların faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Raporda, “Terörist, uyuşturucu kaçakçısı ve kara para aklayıcısı PKK’nın, bütün Avrupa’da neredeyse bütün uyuşturucu cinslerinin üretiminde ve kaçakçılığında son derece iyi teşkilatlandığı belirtilmektedir.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yıllık “Uluslararası Narkotik Denetimi ve Strateji Raporu”nda da PKK’nın eroin üretimi ve kaçakçılığı yaparak örgütün faaliyetlerini finanse ettiği hususu yer almaktadır.

Türkiye bir yandan demokrasisini ve toprak bütünlüğünü hedef alan bölücü terörizmle mücadele ederken, diğer yandan da uyuşturucu trafiğinin ortasında yer alan bir ülke olarak bu tehditle savaşmaktadır. Avrupa’nın doğu ucunda ve dünyanın en istikrarsız bölgelerinin ortasında yer alan Türkiye, doğu ile batı, gelişmiş ve gelişmekte olan bölgeler arasında kültürel, siyasi, ekonomik ve diğer bir çok konu açısından geçiş bölgesinde bulunan demokratik bir ülkedir ve demokrasisini de, kendisine yönelik bütün tehditlere ve engellere rağmen kurumlaştırma çabası içerisindedir. Bu konumu itibarıyla da uyuşturucu madde trafiğini durdurma çabasında Batı için bir kalkan görevini üstlenmektedir.

Uyuşturucu kaçakçılığı, kökleri bir çok ülkeyi sarmış sistemli ve organize bir suçtur ve onunla mücadelede başarıya ulaşmak için uluslararası işbirliği kaçınılmazdır. Batılı demokratik ve sağduyulu siyasi çevrelerden ve sivil toplum örgütlenmelerinden, dünyanın en zor siyasi coğrafyasında bütün bu sorunlarla mücadele ederken, demokratik kurumlarını korumaya ve geliştirmeye çalışan Türkiye’ye bu mücadele içinde gerekli desteği vermelerini beklemek, Türk demokratlarının en doğal hakkıdır.

Helin Demir
helindem@mynet.com