Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 Toplam: 9
 1. #1
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Sadıklar Planı Tebliğleri

  Selam!
  "Bir bilgi her ne neviden olursa olsun
  Beşerin iç yapısını, zihniyetini, ahlak seviyesini,
  Allah'a hizmet etmek arzusu ile doldurmuyorsa,
  O bilgi yanlış, o bilgi hiç olmazsa kısır bilgidir.
  Allah'a hizmet arzusu, şuurun berraklığı
  Ve vicdanın nezaheti ile tebarüz eder.
  Sadıklar Planı

  Ergün Arıkdal - Sadıklar Planı Celseleri Üzerine:
  “Derneğe girdiğim ilk yıllarda birçok kişi üzerinde medyonomik çalışma yaptık ama istediğimiz gibi bir medyom bulamadık. Bunun üzerine ben kendi üzerimde çalışmaya karar verdim, kendimi bir denemek istedim. Yalnız benim üzerimde öyle herhangi bir tecrübeye ihtiyaç yoktu çünkü biz; Mehmet Fahri, ben, Erol Sevil ve Hazım Akalın, aşağı yukarı 2,5-3 ay süren bir konsantrasyon çalışması yapmıştık.

  Perşembe günleri celse saat 19.30da başlıyordu, biz 18.00 de gelip celse odasında çalışıyorduk. O kadar da ahım şahım bir çalışma değildi ama bana çok faydası dokundu. Karanlık ve yalıtılmış olan celse odasında kendimize konsantre olabileceğimiz bir şey yarattık. Küçük bir ampulün üzerine siyah bir huni geçirdik, üstünü kapattık, altını da minicik kestik. Ortaya bir nokta ışık, spot ışık çıktı. Onun da altına bir tane çelik bilya koyduk. Işık onun üzerine düşünce bilya inci tanesi gibi, bir yıldız gibi parladı ve biz üç ay boyunca bu ışığa konsantre olduk. Konsantrasyon sırasında o ışık bazen geliyor, bazen de gidiyordu, kayboluyordu. ’Aman’ dediler ’gözünüzden kaybetmeyeceksiniz.

  Kayboluyor gibi oluyorsa, gözünüzü kırpın tekrar görmeye çalışın, hep onu görmeye çalışın, onu düşünün, başka türlü bir şey düşünmemeye çalışın.’ Bu üç ay zarfında farkında olmadan ben gayet iyi bir şekilde konsantre olma melekemi geliştirmişim. Zihnim gayet güzel bir şekilde hemen odaklanıveriyor, sadece onun üzerinde kalabiliyorum. İşte bu çalışmanın çok faydasını gördüm ben. Bir tek çalışmam budur ve ondan sonra artık olan oldu. O konsantrasyonla transı elde ettim ve devamı kolaylıkla yürüdü. Bilmiyorum nasıl yürüdüğümü ama çuvalın ağzı açıldı ve hiç bilmediğim şeyler boşalmaya başladı.

  Önce Refet Bey’le çalıştım. İki, üç defa çalıştıktan sonra celse bir tuhaflaştı. Sorulan sorular yetersiz kalıyordu, odanın içi tıkış tıkış doluydu, nefes alamıyorduk. Küçücük bir yerde on kişi birarada çalışıyorduk ve sadece bir tane pencere vardı. Sonra kendi kendimin operatörü olmaya karar verdim. Soruları kendim soruyordum. Gündüzden hazırlıyordum, açıklanmasını istediğim soruları arkadaşlara veriyordum.

  Teksir hemen o gün yazılırdı. Nöbetçi arkadaşlar vardı; biz çıkardık, onlar hemen oturup yazmaya başlarlardı. Ondan sonra müsveddesi düzelir ve ertesi gün de temize çekilirdi. Sadıklar Planı celselerinin ilk bölümü yakıldı. 1959’da başladı o celseler. İlk partisinin yakılmasını istediler ve yaktık, ki Bedri Bey onları incelemişti. Bedri Bey’den o tebliğlerin okeyi alınmıştı ama yakılmasını istediler, yakıldı. 1961’deki ikinci bölümdür.“
  http://www.bilyay.org.tr/default_ic.asp?kat=1&id=34

  devam edecek..................

 2. #2
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba!

  SON DEVREDE İNSANLIK - 1
  Memleketinizin psikolojik ve moral seviyesi, günden
  güne gerilemekte, buna paralel olarak, tüm fertlerin
  nefsanî seviyeleri gelişmekte, yayılmaktadır. El-an
  fertlerin şahsî nefis menfaatleri birbirlerinin karşısına
  dikilmiş ve bu şekilde toplumunuzun maddî-manevî
  dengesi temin edilmiş olmaktadır.

  Bencilliğin, kaba kuvvetin ve te'vilciliğin tamamiyle
  yaygınlaşacağı günler yakınınızdadır. Benzer olarak,
  nefsaniyet/çıkarcılık/gizli düşmanlık/kin realitesinin
  doygunlaşması ve bu kanallar kullanılarak, hissedilen
  ihtiyaçların temini için, fertlerin çok daha yıpratıcı ve
  değişik tarzda eyleme geçme zamanı da başlamıştır.

  Bütün hadiseleriniz, bütün zihnî faaliyetleriniz, ahlâka
  verdiğiniz değer ve ahlâkî tarifleriniz, manevî yaşam
  tarzınız, daima içinde bulunduğunuz nefsani gerçeğin
  tatminine/doyurulmasına odaklanmış bulunmaktadır.
  Şüphesiz, daha üst bir realitenin/gerçekliğin icablarını
  uygulamak üzere, geri/alt bir realitenin bütün hakkını
  teslim etmek gereklidir.

  Böylece, bu genel prensiplere dayanarak denilebilir ki,
  ferd olarak sizlerin, ne yapıp yapıp, gereksinimlerinizin,
  çıkarlarınızın doğrultusunu belirleyerek, onları kontrol
  altına alabilecek önlemleri almanız ve de uygulamanız
  zorunluluğu vardır.

  Bu tedbirlerin/önlemlerin alınmasında en üstün olan
  yardımcı husus/konu/özellik, insanların benzer şuur
  seviyesinde/idrak düzeyi/varlığından haberli olmak/
  standard/normunda bulunabilmelerini temin edecek
  bilgiye kavuşmalarıdır. Bu bilgi iki kanaldan/iletişim
  ve erişim geçidinden insana ulaştırılacaktır ve el-an
  ulaştırılmaktadır.

  Şöyle ki:
  Birincisi; ferdin nefsaniyet uygulamaları süresi içinde
  karşılaşmış olduğu olayların bir tasnifi/sınıflandırma/
  sistem belirlemesi ile ortaya koyacağı zarar ve ziyan
  tablosu/grafiği.
  İkincisi; kendi oluşturduğu bu tablo/grafiğin verileri/
  reaksiyonları karşısında ortaya çıkacak olan tepkisi,
  temayülleri/yönsemesini belirleyen; kendi iç sesi'nin
  sufleleri/vicdan sesi'nin hatırlatmalarıdır.

  Sadıklar Planı Tebliğleri

  devam edecek............

 3. #3
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba!

  Bütün insanlara şamil olmak üzere, insanların daha
  üst bir realiteye tırmanabilmelerini temin hususunda,
  açık ve seçik bilgilerin verildiği GÜN'dür.

  Tüm insanlık, devre devre, Din Günleri idrak etmiştir.
  Din günleri, bir dinin intişarı ve tamimi şeklinde
  anlaşılmamalıdır. Belki, bir Din Günü, yeni bir realite
  bilgisinin apaçık ortaya konması için hareket noktasıdır.
  Belki, ortasında bir faaliyet, belki sonudur.

  Şurası muhakkak ki, insanlar, arzınızın insanları,
  milyarlarca seneden beri birtakım tekamül siklusları
  içinde bulunmak kaderiyle kalmışlardır.

  Önünüzdeki masanın bir ucundan diğer ucuna kadar
  (olan mesafeyi) bir siklus kabul edin; yürümüşsünüz
  ve uca yakın gelmişsiniz.
  O uç, başka bir esasın başlangıç noktasıdır; fakat
  orada açık bir şuurla hareket etmediğiniz zaman o
  noktada kalamazsınız ki!..
  Tekrar diğer başlangıç noktasına dönmek gerekir;
  ya da beklemek.

  İşte her bir Din Günü, arz insanının arz-üstü insan
  olması için kendisine açılan rahmet kapısının esasıdır.

  Sikluslara dikkat ediniz.
  Bunlar birer kuyruklu yıldız gibidir:
  Gelir, alır, tutunabilenleri götürür; kalanlar, o yıldızın
  devrini tekrar beklemek mecburiyetindedir.

  Gündüz geceyi, gece gündüzü takib eder.
  Bu kadar.

  Sadıklar Planı:Kademe-3

 4. #4
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba!

  SON DEVREDE İNSANLIK - 2

  Bütün dünya insanlığına şamil olmak/kapsamak üzere,
  insaniyetin şuur/idrak/kavrayış berraklığında yeni bir
  yoğunlaşma devresi yakındır.

  Bu yoğunlaşma devresi, tüm insanların inancı ile değil,
  herkes için aynı derece sorunların çözümünde gerekli
  düstur/genel kural olan bilgiler kanalıyla açılacaktır. Bu
  bilgilerin başlıca gayesi, insanın ve maddenin gayesidir.
  İnsan olarak tekâmül etmekte/olgunlaşmakta bulunan
  ruhun, dünyasal koşullar içerisinde elde etmesi gerekli
  seviyeler ve bunların delilleri/kanıtları vardır. Böyle bir
  devre/çevrim/cycle içerisine daha kolay ve donanımlı
  olarak girebilmek ve aşama kazanabilmek için hazırlıklı
  bulunmak şarttır.

  Hazırlık; insanın kendi nefsi/kişilik olma sanısı/illüzyonu
  ile mücadele etmesi, her mücadelenin bir karşılığı olarak
  ortaya çıkacak vicdan sesini, uygulamaya geçirmesidir.
  Ki, bütün şümulüyle sizleri baskısı altına alacak, yeni bir
  devre/cycle içerisinde gecikilmiş ve intıbak/uyumlanma
  yeteneği zayıflamış ve çürük kalınılmasın.

  Görünen şudur; insanların isnad ettiği/belli bir nedene
  dayanarak oluşturduğu sistemleri, prensipleri ve moral
  dayanakları, onların hız alıp sıçramalarını temin edecek
  kadar kuvvetli değildir. Bu bir icab/olumlamadır.Bu icab,
  yeni bir realitenin teşevvüşü/karmaşıklığıdır. Doğrusu,
  insanın ayakları altında bulunan zeminin sağlam olması,
  her koşulda hayrına değildir. Çürük, kaygan zeminden,
  daha sağlam bir zemine geçebilmek cehdini/nefse söz
  geçirebilme gayretini ancak insan gösterir.

  İnanç devri bitmiştir. Hiç bir şey/konu insan anlayışının/
  mantalitesinin tenkidi/eleştirisinden geçmeden, maddî
  manevî çıkarlarını tatmin edemeden/doyum noktasına
  ulaştırılmadan kabul edilemez. Bunları da ancak, bütün
  inançların zeminini ve asıl prensibini teşkil eden bilgiler
  ve ruhî kanunlar sağlar.

  Böylece bütün insaniyet muvacehesinde/yüzyüze gelişi
  noktasında, fertlerin, behemehal/her koşulda ve daima
  nefis kontrolu altında, düzgün işleyen bir vicdan kanalına
  girmesi zarurîdir. Bunun tahakkuku karşısında hiç bir güç
  ve kuvvet mâni teşkil edemez. Çünkü bu, hem ruhî hem
  de kozmik bir revolution/yüksek değerde bir devrimdir..

  Sadıklar Planı Tebliğleri

 5. #5
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba!

  Varlıklar dünya sistemine dahil olduktan sonra,
  mecburî/yükümlü olarak, 4 ana te'sir kuşağından
  geçerler.

  1. Te'sir kuşağı: Otomatizma ile determinizmin ve
  ilgili idrâkin kavranılmadığı bir te'sir kuşağıdır. Bu
  kuşakta varlıklar, içinde bulunulan kâinat sistemi
  ile daima bir uyuşma/anestezik hâl içindededirler.
  Uyuşma, bir dişli çark sisteminde değişik dişlilerin
  ana çarktan aldığı hızla dönmelerinden meydana
  gelen ahenk'e benzer. Bunların meydana getirmiş
  olduğu büyük bir şebeke vardır ki, bu birinci te'sir
  kuşağını teşkil eder.

  2. Te'sir kuşağı: Otomatizm ile mantıklılık arası te'sir
  kuşağıdır. Mantıklılıktan maksat, gaye, düşünce ve
  hareketlerin determinizmaya doğru kayış sürecinin
  müşahedesidir.

  Bu noktada varlık, nedenlere/gerekçelere/akla/
  adalete/insafa dayanarak sonuca gitmeye çalışır.

  3. Te'sir kuşağı: Akl ve determinizmin hâkim olduğu
  te'sir kuşağıdır. Varlık burada, özgürlüğünün farkına
  varmış, mes'uliyetlerini idrak etmiş ve esas gayesi
  istikametinde fonksiyon icra etmeye başlamıştır.

  4. Te'sir kuşağı: Tam bir determinizma içerisinde ve
  yüksek sezi/sentience yönetimi altında bir vazifeli
  olarak yaşamaktır.

  Bu sonuncu/4. Te'sir kuşağı, dünyanızın üzerinde
  ancak siklusların hitam bulmasından/sona erme
  noktasından evvelki kritik devrede/günlerde ya da
  yevm'de tebellür eder/biçim alarak görünür hale
  gelir.

  Bundan evvelki (3. Te'sir kuşağına ait) fonksiyonlar
  çok mevziî/yerel/yöresel ve daha ziyade 3. Te'sir
  kuşağı olarak tafsilatını verdiğimiz te'sir kuşağının
  etkisindedirler.

  Sadıklar Planı
  Cilt:4 Kademe:4

 6. #6
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Mahşer günleri

  Merhaba!

  Tahayyülün iğvası, bir hayli hayat ve merhalelerle sizleri takib edecektir.
  Bu bir zarurettir. Zira, varlık,saf bir şuur ile; eşya/nesne ile kendisi arasında
  Saf bir alâka kurmak mecburiyetindedir.

  Yani, eşyanın hakiki mahiyeti, kalitesi ve niteliği hakkında açık bilgiye sahip olmalıdır.
  Adeta irade bir yana itilip doğrudan bir alış veriş,
  Kendiliğinden muhavere, bir intıbak, bir doğrudan nüfuz lâzımdır.
  Halbuki, insan, eşyanın aslî zatı ile hiç bir zaman direkt temasta bulunamıyor.

  Eşyanın aslî zatı, onun gerçek mahiyetidir.
  Mahiyete nüfuz ise, maddeye nüfuz demektir.

  İşte nüfuza engel olan, irade ile gizli veya aşikâr sıkı bağları olan tahayyülünüz,
  Eşya hakkında hükümler verir; halbuki bu yanıltıcıdır.

  Varlık, bu bilgiyi, ancak uzun tecrübelerinin sonunda hak edeceği bir liyakat karşılığı
  Konisinin mihrakından alır.
  Çünkü, her ne yaparsa yapsın, gerçek mahiyet hakkındaki bilgisi daima nakıstır.

  Bu, insan ve insan-üstü haller için böyledir.
  Bu kadar.

  Sadıklar Plânı
  Mahşer günü ve vazifeliler

 7. #7
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba!

  Bir ferd, kendi potansiyel enerjisinden dolayı
  mevcud olmayıp, bilâkis etrafındaki varlıkların
  potansiyel enerjisinden dolayı mevcudtur. Bu,
  varlığın, bizatihi mevcudiyet sahibi olmadığını
  icab ettirmez. Şunu icab ettirir ki, bu realite
  içerisinde, bu üç buutlu âlem içerisinde bütün
  varlıklar kendi benzerleri ve eşya ile bir bütünü
  oluşturmaktadırlar. Böyle olunca, bir varlığın
  iştirakte bulunduğu en az üç plân mevcudtur:

  Birinci plân: Kendi dışında bulunan, varlığın ruhî
  potansiyelinin meydana gelmesine yardım eden,
  "A" plânı.

  İkinci plân: Varlığın içinde bulunduğu sistem ile
  beraber bağlı olmuş bulunduğu bir ruhî plân,
  "B" plânı.

  Üçüncü plân: Her ikisini birden kapsayan ve âdeta
  bir köşegen tarzında gerek "A" yı, gerekse "B" yi
  bir başka buuta bağlayan,
  "D" plânı.

  Şimdi, rüyalarda en çok cari olan husus, B plânının
  A plânı üzerine yaptığı tesirdir. Müştereken A ve B
  plânları, bir C plânı ile beraber, varlığın özünde bir
  hareket meydana getirirler. Bunların en iptidaisi,
  "Komplekslerin Tahribi/Soyutlama'ya geçiş" tir.

  Komplekslerin tahribi, varlığın A plânı içinde, diğer
  varlıklar ile ve eşyadan edinmiş olduğu fikirlerin,
  intıbaların ve kanaatlerin devamlı olarak yeni bir
  düzene sokulması demektir. Ve varlık bunu lâyıkı
  ile başaramıyorsa, o, bir tür kapalıdevre tarzında
  çalışır.

  Varlığın, B plânını A plânında müşahede edebilmesi
  için, komplekslerini tahribe devam etmesi gerekir.
  Çünkü her kompleksin tahribi, yani onların yeniden
  düzene girmesi, daha üst bir tesirin ifadesi demektir.
  O böylece yeryüzünde cari olan umumi nizamın kendi
  payına düşen kısımlarını da müşahede etmiş, böylece
  yükselmiş olacaktır.

  Buradan siz, kendinize uygun olan tarafları istihrac
  ediniz. Bu, umumi bir izahtır.

  Sadıklar Plânı

 8. #8
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba!

  Bir vak'a' nın şu veya bu istikamete gidişinde
  sizin rolünüz, muhtelif derecelerde olabilir.
  Bir vak'a, sizin için herşeyden önce bir vak'a
  olmalı ve müşahedeye/gözlem yapmaya ve
  üzerinde düşünmeye lâyık bulunmalıdır.

  Mademki hâdiselerin birbiri üstüne yığılışındaki
  gerekli sebebi iyi şekilde bulamıyor ve analiz
  edemiyorsunuz, onun hakkında açıkça bir fikre
  varmanız abestir. (Absurd/Vain/Nugatory)

  Vak'a eğer size yakın bir durumda ve size hitab
  eder şekilde ise, meşgul olunuz. Zaten meşgul
  olmayacak ve olamayacağınız hadiseler sizleri
  hiç bir zaman enterese etmeyecektir.

  Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir husus
  mevcud:
  Siz vak'anın istikametini zedeleyici/contuse bir
  durumu kendi cehd/gayret/çaba ve iradenizle
  meydana getirmemelisiniz.
  Yoksa, vak'ayı müşahede etmelisiniz, bu sizin en
  tabiî hakkınız.

  Eğer vak'anın istikametini kendi cehd ve iradenizle
  belirli bir istikamete götürebilecek nefse hakimiyet,
  kuvvet ve bilgiyi kendinizde toplamış iseniz, o vakit
  müdahele ediniz.
  Tekâmülünüz de bu yönde olacaktır.

  Sadıklar Plânı
  Cilt: 3 - kademe: 1

 9. #9
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba  Soru:
  Hadiselerin bize neler anlatmak istediğini anlayabilmemiz
  için bazı yardımcı bilgiler verebilir misiniz?
  Böyle bir çalışmada dikkat etmemiz gerekecek belli başlı
  noktalar neler olabilir?

  Plân:
  Hadiseleri müşahede ederken/Bilinç alanında yaşama
  devam ederken ve farkın-farkındalığını göreceli bilmek
  noktasında bir birey-oluş içinde iken; iki şeye/düşünce
  nesnesine dikkat ediniz.

  Birincisi:
  Sizden gayrı olanlar/İçe evrilmiş, düşüncelerini
  eyleme dönüştürme noktasında manüplasyona gelenler
  üzerindeki tepki nedir?

  İkincisi:
  Sizdeki tepki nedir?

  Hadiseleri müşahede ederken kendinizde nasıl bir ihtiyaç
  hali mevcut olduğunu tesbit ediniz. Karşı tarafta nasıl bir
  ihtiyaç hali olabilir tarzını tesbit ediniz.

  Hadiseleri müşahede ederken, günlük problemlerinizin,
  umumi durumunuzun ve bilhassa vicdani ihtiyacınızın
  neler olduğunu tesbit ediniz.

  Sadıklar Plânı
  Cilt: 3 Celse:4

Benzer Konular

 1. Krizine karşı B planı
  mopsy Tarafından Borsa ve Ekonomi Foruma
  Yorum: 4
  Son mesaj: 19-11-2011, 09:12 PM
 2. Sağlıklı yeme planı
  dogangunes Tarafından Diyet ve Dengeli Beslenme Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 27-08-2010, 08:59 PM
 3. Trabzon'u işgal planı
  HALK Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 01-05-2010, 12:24 PM
 4. Dünyayı kurtarma planı
  YukseLL Tarafından Astronomi Forum'u Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 06-09-2008, 11:01 PM
 5. Bir darbe planı daha :)
  YukseLL Tarafından Vip Salonu Foruma
  Yorum: 16
  Son mesaj: 07-07-2008, 04:52 PM
Yukarı Çık