Sofroloji, telkin bilim ya da diğer adıyla Suggestology; tedavi edici-eğitici ve koruyucu bir amaca bağlı olarak tüm fiziksel, zihinsel ve ruhsal şuur hallerini ve değişikliklerini inceler. Telkin bilim, gevşeme, ipnoz, yoga, zen, meditasyon gibi şuur seviyesini değiştirmeyi amaçlayan tüm metotları kapsayan sade bir tekniğe sahip, gözlem alanı çok geniş bir araştırma dalıdır.

Sofroloji ekolünün kurucusu ünlü psikiyatrist Dr. Alfredo Caycedo. sinir fizyolojisinde meydana gelen yeni gelişmelerin ipnozun etki alanını genişlettiğini fark eden açık fikirli bir bilim adamı olarak telkin bilim uygulamalarının sınır ve imkanlarını çağa uygun şekilde yeniden belirtmemize yardımcı olmuştur.
Sofroloji Telkin bilim (Suggestology) konusunda tedavi edici-eğitici ve koruyucu bir amaca bağlı olarak tüm fiziksel,. zihinsel ve ruhsal şuur hallerini ve değişikliklerini inceleyen bir bilimdir.

Sofrologlara göre üç şuur seviyesi vardır;

- Uyanıklık hali
- Uyku hali
- Sofro-liminal hal

İdeal bir sofronik şuur hali, rüyanın ve uykunun tüm avantajlarını içerir. Sükunet hali, gevşeme, kaslarda rahatlama gibi. Sağladığı psikolojik imkanlar iyi kullanıldığında, organizmamızda gayet belirgin etkiler meydana gelir. Tüm kaslar gevşer, yüzeysel ısı artar, rektum ısısı düşer, atardamar tansiyonu azalır. Ayrıca kalbin ve damarların işleyişinde de bir değişim olur. Solunum normalleşir ve kolesterol düşer. E.E.G'lerde bu değişimi fiziksel olarak tespit eder. E.E.G grafiklerinin tespit ettiği beyin dalgalarına göre gevşeme halindeki bir insan alfa dalgaları yayar.
Alfa dalgaları, insanın uyku ile uyanıklık arasındaki eşiğinde olan en huzur verici dalgalardır. Alfa dalgalarını, güneşte keyifle kıvrılan bir kediyi seyrederken ya da kucağınızda iken mutlu hırıltılar çıkaran evcil hayvanınızı severken yaydığınız zihin dalgalarına benzer.

Sofroloji, telkin bilim, derin gevşeme, ipnoz, yoga, zen, meditasyon gibi şuur seviyesini değiştirmeyi amaçlayan tüm metotları kapsayan, sade ve özentisiz tekniğe sahip, gözlem sahası çok geniş, kadim bilgeliklerin de özeti sayılabilecek çağdaş bir bilim dalıdır.

BEYİN DALGALARININ BİLİMSEL İNCELEMESİ

Psikiyatr Hans Berger. elektro ansefalogramın (beyin elektrosu. E.E.G.) icadından sonra 30'lu yıllarda beyin dalgalarının bilimsel incelenmesinin temelini attı. Sonuçta araştırmacılar, bazı dalga türlerinin belirli şuur durumları ile bağlantısını ortaya çıkarttılar. Başka önemli bir adımda, yaklaşık 40 yıl önce Alyce ve Elmer Green'in meditasyon yapan rahiplerle yogilerin beyin dalgalarını araştırmaları ile atılmıştır. Bu gibi şuur hallerinde alfa ve teta dalgalarının egemen olduğu ortaya çıkmıştır. Onlar,bu deneyleri esas olarak biofeedback'in dayandığı mekanizmayı açıkladılar. Biofeedback olayında, beyin dalgalarına geriye etki yoluyla belirli bir şuur haline ulaşmak mümkündür.

Son yıllarda İngiliz kadın Dr. Meg Patterson beynin elektriksel olarak uyarılması ile ilaç tedavisinde büyük başarılar elde etmiştir. Viyana'dan Dr. Kapeliner ise, çok yönlü klinik uygulama imkanlarından AİDS hastalarında bile yararlanabileceğini bildirmektedir.

BEYİN DALGALARI ŞUUR HALLERİNİ AÇIKLIYOR
Beyin dalgaları frekanslarına göre alfa, beta, teta ve delta dalgaları olarak sınıflandırılır. Oysa gerçekte çok daha karmaşık modeller oluştururlar. Belirli şuur hallerindeki dalga özelliklerine göre yapılan aşağıdaki sınıflandırma işi basitleştirmektedir:
- Beta dalgaları (13-30 Hz.) her şeyden önce uyanık iken, gerginlik ve stres durumlarında belirmektedir.
- Alfa dalgaları(8-12 Hz.) gevşeme durumuna has olup uyku ile uyanıklık arasındaki devreyi ifade eder.
- Teta dalgaları(4-7 Hz.) uykuda ve derin meditasyonda hakimdir. Şuuraltı aktiftir ve öğrenme yeteneği büyüktür.
- Delta dalgaları(1-3 Hz.) derin uykuda ölçülmektedir. Bedenin iyileşme ve bağışıklık sistemini destekleyicidir.
BEYİN DALGALARININ EEG ÖLÇÜMLERİ

Beta Dalgaları- 13 Hz' den 30 Hz' e kadar

Alfa Dalgaları- Rahatlama Durumu 8 Hz' den 12 Hz' e kadar

Teta Dalgaları- Meditasyon, Rüya Durumu 4 Hz' den 7 Hz' e kadar

Delta Dalgaları- Derin Uyku Durumu 1 Hz' den 3 Hz' e kadar


kaynak