1)Hangisi sürekli birimdir.

YANIT:Yüzölçümü

2)Serinin modu

YANIT:5

3)Hangisi doğrudur

YANIT:Basit serilerin grafiklerine POLİGON denir.

4)Kareli ortalama ve aritmetik ortalama verilip standart sapmanın bulunması?

YANIT:16

5) Sağa Eğik.Ters J ????

6)Değişim katsayısını bulunuz

YANIT: 8

7)Para ve zarın aynı anda atılması deneyinde paranın yazı zarın 2 gelme olasılığı

YANIT: 1/12

8)20 öğrenciden 3 kişi seçmek

YANIT: 1140

9)Yeşil ve cam bilye olma olasılığı

YANIT:0,25

10) 1<Z<2 normal dağılım

YANIT: 0,1359

11)Sayısal Karakteristiklere

YANIT:Parametre

12) Yukarıdaki serinin medyan sınıfı?
YANIT: 18-24

13) Hangisi ist. kütlesi oluşturmaz?
YANIT: Anadolu Üniversitesi

14) Hangisi doğrudur?
YANIT: Serinin tüm gözlem değerleri sabit bir k sayısıyla çarpılırsa
standart sapmada k katına çıkar.

15) Yukarıdaki serinin aritmetik ortalaması?
YANIT: 6,18

16) Birden fazla değişkene gösterilen serilere ne ad verilir?
YANIT: Bileşik seri

17) 50<X<u ise u kaçtır?
YANIT: 54,11

alıntı