+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 Toplam: 1

Davranış Bilimlerine Giriş 2007(1.sınıf)

Eğitim Öğretim Kategorisi Açık Öğretim (AÖF) Forumu Davranış Bilimlerine Giriş 2007(1.sınıf) Konusunu okuyorsunuz, Konu içeriği kısaca ->> DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 1- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada olması gereken özelliklerden biri değildir? a) Sınırlılık b) Açıklık c) Doğruluk ...

 1. #1
  - Çevrimiçi
  Onursal Üye dogangunes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Burç:
  Kova
  Cinsiyet
  Kadin
  Mesaj
  17.811
  Rep Gücü
  137444

  stat Davranış Bilimlerine Giriş 2007(1.sınıf)


  DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ


  1- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada olması gereken özelliklerden biri değildir?

  a) Sınırlılık

  b) Açıklık

  c) Doğruluk

  d) Öznellik

  e) Basitlik  2- Deney yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Klasik deney yönteminde deney ve

  kontrol grupları karşılaştırılır.

  b) Deney yönteminde olayların birbiri

  üzerindeki etkileri araştırılır.

  c) Deney yöntemi ile neden sonuç ilişkileri sınanabilir.

  d) Deney yöntemi araştırmacının hazırladığı yapay bir durumdur.

  e) Deney yönteminde bütün değişkenler değişimlenir.  3- Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik araştırmalarda etik ile ilgili davranış ve kurallardan biri değildir?

  a) Araştırmacının dürüst olması

  b) Araştırmacının insanların

  mahremiyetlerine saygılı olması

  c) Araştırmacının kimliğinin açık

  olması

  d) Araştırmacının şüpheci olması

  e) Araştırmacının ilgilenilen objeye zarar vermeden çalışması  4- İnsan toplumları ile diğer organizmaları karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri saptayan ve görüşleri Darwin’in evrim kur***** benzerlik gösterdiği için Sosyal Darwinizm olarak Adlandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Comte

  b) Weber

  c) Spencer

  d) Durkheim

  e) Parsons  5- Toplumsal Statik ve Toplumsal Dinamik ayrımı hangi sosyolog tarafından oluşturulmuştur?

  a) Comte

  b) Durkheim

  c) Merton

  d) Hegel

  e) Farabi  6- Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

  a) Avrupalıların kolonilerde yeni

  kültürlerle karşılaşmaları

  b) Doğa bilimlerindeki hızlı

  değişmeler

  c) Fransız Devrimi

  d) Sanat ve estetik alanındaki hızlı gelişmeler

  e) Endüstri Devrimi  7- Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?

  a) Erkek olmak

  b) Beyaz ırktan olmak

  c) Yaşlı olmak

  d) Genç olmak

  e) Baba olmak  8- Aşağıdakilerden hangisi bir toplumdan söz edebilmek için gerekli olan koşullardan biri değildir?

  a) Ortak bir toprak parçasına sahip

  olmak

  b) Ortak bir politik otoriteye saygı

  göstermek

  c) Ortak bir tüketim ilişkisi yaşamak

  d) Ortak bir yaşam biçimine sahip olmak

  e) Ortak bir kültüre sahip olmak  9- Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre toplumsal kurumların karşıladığı gereksinimlerden biri değildir?

  a) Toplumsal düzeni koruma

  b) Toplumsal farklılıkları özendirme

  c) Mal ve hizmetleri üretme ve dağıtma

  d) Yaşama bir anlam kazandırma

  e) Yeni üyelere sahip olma  10- Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumların özelliklerinden biri değildir?

  a) Endüstri öncesi toplumlara göre

  daha sürekli ve hızlı bir değişim

  temposuna sahiptir.

  b) Aile birçok fonksiyonunu

  ihtisaslaşan diğer kurumlara

  devrederek küçülmüştür.

  c) Statüler daha çok edinilmiştir.

  d) Eğitimin fonksiyonları artmıştır.

  e) Sosyal sınıfların sayısı artmıştır.  11- Bir toplumda kocası ölen bir kadının, kocasının cesediyle birlikte yakılmasını vahşet olarak nitelendirmek, kültürle ilgili kavramlardan hangisine bir örnektir?

  a) Kültürel relativizm

  b) Etnosentrizm

  c) Alt kültür

  d) Kültürel birleşme

  e) Gerçek kültür  12- Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir değer değildir?

  a) Hümanistlik

  b) Demokrasi

  c) Bireyselcilik

  d) Ceza hukuku

  e) Özgürlük  13- Lewis’in “fakirlik kültürü” tezini reddederek, aşağı statüdeki insanların toplumun temel başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir değer dizini geliştirdiklerini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Rodman

  b) Williams

  c) Sapir

  d) Whorf

  e) Mead  14- Silahsızlanma ve barış yanlısı bir toplumda silahla işlenen suçların oranı yüksek ise bu iki durum kültürle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?

  a) Yüksek kültür – Fakirlik kültürü

  b) İdeal Kültür – Gerçek kültür

  c) Alt kültür – Kültürel birleşme

  d) Yüksek kültür – Yaygın kültür

  e) Alt kültür – Karşıt kültür  15- Aşağıdakilerden hangisi toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasından sorumlu olan toplumsallaşma kurumlarından biri değildir?

  a) Arkadaş grupları

  b) Aile

  c) Okul

  d) Hukuk

  e) Kitle iletişim araçları  16- Cooley, çocuğun erken yaşlarda birincil gruplarda gördüğü her türlü davranışı kendi açısından yorumlayarak kendini değerlendirmesi sürecine ne ad verir?

  a) Sosyal destek

  b) Kültür

  c) Sosyal benlik

  d) Toplumsallaşma

  e) Ayna benlik  17- Mead, 3 – 6 yaş arası çocukların belirli bir bireyin rolünü üstlenip, bu rol ile ilgili hak ve sorumluluklarının neler olduğunu anlamaya çalıştıkları rol alma sürecinin ikinci aşamasına ne ad verir?

  a) Oyun

  b) Tekrar

  c) Tepki

  d) Taklit

  e) Grupla oynanan oyun  18- Toplumsallaşma sonunda bireyin en temel kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Bilgi

  b) Arkadaş

  c) Sevgi

  d) Uzmanlık

  e) Kişilik  19- Aşağıdaki verilen sosyolog – kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  a) Sumner – iç grup, dış grup

  b) Durkheim – birincil grup, ikincil grup

  c) Simmel – Küçük gruplar

  d) Hyman – Referans grubu

  e) Bales – Etkileşim süreç analizi  20- Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların bir özelliğidir?

  a) Büyük çaplı gruplardır.

  b) Sadece sanayileşmiş toplumlarda görülür.

  c) Grup üyeleri, üyelik ve bizlik duygusuna sahiptirler.

  d) Yüz yüze ilişkiler çok kısıtlıdır.

  e) Kültürel farklılaşma ve işbölümünün yaygınlaşması sonucu çoğalırlar.  21- Aşağıdakilerden hangisi bir grup olma özelliği taşır?

  a) Sinemadaki seyirciler

  b) Alt geçidi kullanan yayalar

  c) Proje geliştirme ekibi çalışanları

  d) Tren istasyonundaki yolcular

  e) Taşıt vergisi ödeyen kişiler  22- Belirli bir kararda herkesin onayını almaya ve fikirlerini sormaya çalışarak oy çokluğunu hedefleyen lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Etkileyici lider

  b) Bırakınız yapsıncı lider

  c) Otoriter lider

  d) Araçsal lider

  e) Demokratik lider  23- Le Play; ana, baba, çocuklar, evlenmiş en büyük oğul ve onun ailesinden oluşan ve babanın aile reisi olduğu aile biçimine ne ad verilir?

  a) Kök aile

  b) Birleşik aile

  c) Küçük aile

  d) Pederi aile

  e) Anaerkil aile  24- Aşağıdakilerden hangisi endüstrileşme süreciyle birlikte çekirdek aile yapısının ortaya çıkışında etkili olan faktörlerden biri değildir?

  a) Emeklilik gibi sosyal hakların

  sağlanması

  b) Üretim biçiminin değişmesi

  c) Aile üyeleri arasındaki bağlılığın azalması

  d) Coğrafi hareketlilik

  e) Kanuni sınırlamalar  25- Yeni evlenen çiftlerin baba tarafına yerleşmesine ne ad verilir?

  a) Egaliteryan

  b) Patrilokalite

  c) Patriyarki

  d) Endogami

  e) Matriyarki  26- Evlilikte eşlerin birbirlerine karşıt duygular içinde olduğunu, erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu savunan ve bu durumu kapitalist ile proletarya arasındaki ilişkiye benzeten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Engels

  b) Durkheim

  c) Weber

  d) Litwack

  e) Le Play  27- Aşağıdaki tabakalaşma sistemlerinden hangisi açık sistem olma özelliği gösterir?

  a) Kast

  b) Lonca

  c) Sınıf

  d) Kölelik

  e) Zümre  28- Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sınıf olgusunu otorite temeline göre analiz ederek, eşitsizlikleri otoritenin eşit olmayan dağılımıyla açıklar?

  a) Davis

  b) Dahrendorf

  c) Marx

  d) Weber

  e) Moore  29- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin temel sayıltılarından biri değildir?

  a) Değişme doğaldır.

  b) Değişme benzerlikler gösterir.

  c) Değişme süreklidir.

  d) Değişme zorlayıcıdır.

  e) Değişme gereklidir.  30- Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplumu etkilediği beş alandan biri değildir?

  a) Nüfusun değişimi

  b) İdeolojik değişimler

  c) Değerlerin değişimi

  d) Toplumsal ilişkilerin değişimi

  e) Toplumsal organizasyonların değişimi


  cevaplar

  1. D -
  2. E -
  3. D -
  4. C -
  5. A -
  6. D -
  7. E -
  8. C -
  9. B -
  10. C -
  11. B -
  12. D -
  13. A -
  14. B -
  15. D -
  16. E -
  17. A -
  18. E -
  19. B -
  20. C -
  21. C -
  22. E -
  23. A -
  24. E -
  25. B -
  26. A -
  27. C -
  28. B -
  29. D -
  30. A -

  Her Hakkım Saklıdır®
  |l|lllll|lll||ll||lll||ll||
  ³³°¹³²¹³ °¹²¹²²³
  © σяigiиαL-ρяσfiLє ®

  Supermeydan

 2. # ADS
  İlginizi Çekebilir
  Üyelik tarihi
  Daima
  Mesaj
  Çok:)
   

Benzer Konular

 1. Davranış Bilimlerine Giriş 2005 Ara Sınav(1.sınıf)
  dogangunes Tarafından Açık Öğretim (AÖF) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 22-03-2008, 04:58 AM
 2. Hukuka Giriş 2007(1.sınıf)
  dogangunes Tarafından Açık Öğretim (AÖF) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 22-03-2008, 04:56 AM
 3. Davranış Bilimlerine Giriş 2007 arasınav(1.sınıf)
  dogangunes Tarafından Açık Öğretim (AÖF) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 22-03-2008, 04:36 AM
 4. Iktisada giriş 2007 arasınav (1. sınıf)
  securıty57 Tarafından Açık Öğretim (AÖF) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 22-03-2008, 03:18 AM
 5. Gönül Bilimlerine Giriş
  Altinay Tarafından Felsefe Forum'u Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 01-02-2008, 06:31 PM
Yukarı Çık