1. Gazete çıkaran bir işletmenin kağıt fabrikası satın alması ne tür bir birleşmedir?
Geriye doğru dikey birleşme

2. İşletmelerin kuruluş karar sürecinin ilk aşaması hangisidir?
Yatırım düşüncesi

3. Başka işletmelerin hisse senedini satın alarak yönetimde söz sahibi olma ne tür bir birleşmedir?
Holding

4. Hangisi ana etik (aofforum)sorunlara yol açan konular arasında yer almaz?
Örgütsel ilişkiler

5. Örgütsel kararlarla ve kararların toplum üzereindeki etkileriyle bağlantılı olan sorumluluk hangisidir?
Örgütsel sorumluluk

6. Yaptırım hakkı olmayan, görüş ve öneride bulunma hakkı aşağıdaki yekilerden hangisidir?
Kurmay yetki

7. Amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için uygun yöntemlerin belirlendiği süreç hangisidir?
Planlama

8. İş analizi, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumlulukların dağılımı, örgüt şemesının çıkarılması hangi araştırmanın kapsamındadır?
Örgütsel

9. Hangisi hizmet alanında yer almaz?
Silah Fabrikası

10. Hangisi yönetici tanımının kaps***** girmez?
Kardan girişimci gibi yararlanmak

11.(aofforum.com)Hangisi işletmelerin özel amaçları içine girmez?
Kar elde etme

12. İşletmeye mal ve hizmet sağlayan kuruluşlara ne ad verilir?
Tedarikçiler

13. Hangisi Henri Fayol'a göre ticari faaliyetler kapsamında değerlendirilir?
Pazarlama

14. Üretim faktörlerinin tamamının devlet denetiminde olduğu, üretim ve dağıtım kararlarının devlet tarafından verildiği ekonomik sistem hangisidir?
Planlı ekonomi

15.Yeryüzündeki doğal kaynaklar işletmenin hangi çevresini oluşturur?
Fiziksel çevre

16. Çabuk bozulabilir tarımsal ürünleri kullanan işletmelerin kuruluş yeri için en önemli etken hangisidir?
Hammadde

17. Gereken sayıda ve nitelikte işgücünün istenilen zamanda ve yerde hazır bulundurulmasına ne denir?
İnsan kaynakları planlaması

18. Geçmişteki bilgilerden (aofforum.com)yararlanılarak gelecekteki işgücünün tahmin edilmesine ne ad verilir?
İleriye yönelik kestirim

19. Belirli bir dönemde çeşitli nedenlerle işten ayrılanların yüzde olarak oranına ne denir?
Personel dönüşüm oranı

alıntı