İŞLETME
1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin işlevlerinden değildir? Kalite Kontrol

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerindendir?
Girişimci

3. Aşağıdakilerden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler sınıflamasında yer alır?
Kamu işletmeleri

4. Katılan işletmelerin ekonomik ve hukuki bağımsızlıklarını kaybettikleri birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? Tröst

5. Daha önce satın aldığı girdileri üretmeye başlayan işletme aşağıdaki büyüme biçimlerinden hangisini gerçekleştirmiş olur? Geriye doğru Dikey Büyüme

6. İstenilen nitelikteki personelin istenen sayıda ve zamanda işletmede hazır bulundurulma çabasına ne ad verilir? İnsan Kaynakları Hesaplaması

7. Geçmiş yıl verilerinden yararlanarak gelecek yıllardaki işgücü ihtiyacının belirlenmesine ne ad verilir?
İndex Hesabı

8. İşletmelerin büyük yerleşim merkezlerinin çevresinde düzenli ve planlı olarak toplandığı yerlere ne ad verilir?
Organize Sanayi Bölgesi

9. Üretimde elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin üretimde kullanılan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir? Verimlilik

10. İşletmelerin servis hizmeti gerektiren çktıları dağıtırken dikkat etmesi gerken kuruluş yeri etkeni hangisidir? Pazara Yakınlık

11. İşletmenin en çok çıkar çatışması yaşadığı grup aşağıdakilerden hangisidir? Müşteriler
12. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin büyüklüğünü belirleyen etkenlerden değlidir?
Biçimsel olmayan yapı

13. Weber'in oluşturduğu model aşağıdakilerden hangisidir? Bürokrasi Modeli

14. Bir işletmenin diğer işletmelerden bilgi kaçırmaması, casusluk yapmaması hangi etik norm kapsamındadır?
Rakiplerle ilgili ilkeler

15. Yöneticinin işletmenin bütünen dair politikalar geliştirme yetenği hangisidir? Kavramsal Yetenek

16. Kaynaktan alıcıya aktarılan kodlanmış ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? Kavramsal Yetenek

17. Aşağıdakilerden hangisi denetimin işlevlerinden değildir? Zaman esnek olmaması

18. Güç sahibi kişinin etkileyebileceği kişi sayısı neyi ifade eder? Güç Alanı

19. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının dış çevresi içine girmez?
İş Yükü

21. Yaptırım hakkı olmayan ve diğer bölüm yöneticilerine danışmanlık yapma şeklinde işleyen yetki hangisidir?

22. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlar içinde yer almaz? Tüketiciyi eğitme

23. Mal ve hizmet üretilmesinin temel nedeni hangisidir?
İnsan Gereksinim ve İstekleri

24. İşletmelerin kuruluş yerini seçerken işgücü ile ilgili özellikleriden hangisine önem vermezler?
Çalışanların aile yapıları

25. Aşağıdakilerden hangisi ürün fark çalışmaları arasında yer almaz ?
Promosyon kampanyası düzenlemek

26. İnsancıl değerler ışığında işletmenin işlevlerini doğru olarak yerine getirme çabasına ne ad verilir?
İşletme etiği

27. Üretimi için herhangi bir çaba gerektirmeyen malara ne ad verilir?
Serbest mal

28. İşletmelerin başarılı olmasında temel koşul hangisidir?
Amaçların net ve gerçekçi olması

29. İşletmeyi kuşatan ve doğrudan ya da dolaylı ilişkileri olan insan kümelerinin demografik ve kültürel özellikleri hangi çevre içindedir?
Topl.çevre

30. İşletme kullanacağı tekniğin belirlenmesinde temel olan araştırma hangisidir?
Teknik araştırmalar

31. İletmeni stratejisinin kısımlara ayrılarak uygulanmasını sağlayan plan türü hangisidir?
Taktik

32. Faaliyet alanının özelliği nedeni ile niteliksiz işgücünün yoğun olduğu işletmelerde çalışanlar için önem taşıyan gereksinim hangisidir? Güvenlik

33. Hangisi etik konuların sınıflandırılmasında yer almnaz
Yasal düzenlemeler

34. Belirli işbirliği içinde bir araya gelen insanların ortak amaçlarının gerçekleştirilmesi üzere yapılan faaliyet düzenlenmesi sürecine ne ad verilir? Yönetim

ALINTI