LNB : Low Noıse Converter Uydudan gelen yüksek frekanslı mikro dalga sinyaller çanak anten tarafından LNB ye yansıtılır. LNB uydudan gelen sinyalleri güçlendirerek uydu alıcısına gönderir. Uydu alıcısı da LNBden gelen yüksek frekanslı mikro dalga sinyalleri TVde izlenebilen alçak frekanslı sinyallere dönüştürerek yanının TVde seyredilmesini sağlar.

LNB' ler 2alt polariteli ve 2 alt,2üst polariteli olarak 2 ye ayrılırlar . günümüzde evrensel yani üniversal LNBlerin ALT YATAY VE DİKEY, ÜST YATAY VE DİKEY olmak üzere dört polaritesi vardır. Bu tür LNB lere üniversal LNB denir.Sadece alt yatay ve dikey polaritesi olan LNB ler üst bantların çıkmasından sonra kullanımı azalmıştır. Günümüzde çeşitli kullanım alanlarına göre çok çeşitli LNB' ler üretilmektedir bunlar aşağıda anlatılmıştır.

LNB Çesitleri

SİNGLE EVRENSEL (ÜNİVERSAL) LNB : Bu LNB nin tek çıkışı olup alt yatay, alt dikey ve üst yatay, üst dikey polaritesine sahiptir. Bireysel analog ve digital sistemlerde kullanılır. ( şekil-1 )

TWİN EVRENSEL (ÜNİVERSAL) LNB :
Bu LNB nin adından da anlaşılacağı gibi çift çıkışı bulunmaktadır. Bu çift çıkışın her biri birbirinden bağımsız evrensel LNB dir. Genellikle bir çanak antenle iki uydu alıcısını çalıştırmada kullanılır.( şekil-2 )

QUATRO (ÜNİVERSAL) LNB
: Bu LNB nin dört çıkışı bulunmaktadır. Bu dört çıkışın her biri farklı polariteye sahiptir. Yani 1nolu çıkış alt yatay, 2nolu çıkış alt dikey, 3nolu çıkış üst yatay, 4nolu çıkış üst dikey polaritesine sahiptir. Multi Swich (anahtarlı) ve Headend merkezi dağıtım sistemlerinde kullanılır.( şekil-3 )

QUATRO SWICH ( QUAD ÜNİVERSAL LNB ) LNB :
Bu LNB ninde dört tane çıkışı vardır ancak quatro LNB den farkı her bir çıkışının birbirinden bağımsız evrensel LNB olmasıdır. Bu LNB ler twin LNB lerdeki gibi bir çanak antenden dört tane analog veya digital alıcının çalıştırılmasında kullanılır.( şekil-4 )

LNB lerin kaliteleri dB ile ölçülür. Ne kadar düşük olursa o kadar iyidir. Su anda genelde 0.5 dB ler satılıyor