Mutlu Bir Evliliğin Sırrı Nedir?


“Onları Yaratanın başlangıçta erkek ve kadın olarak yarattığını okumadınız mı? O şöyle demişti: ‘Bu nedenle, insan annesini ve babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacaklar.’ . . . . O halde Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın” (İsa peygamberin Matta 19:4-6’da kayıtlı sözleri).


GÜNÜMÜZDE değerler değişiyor ve evlilik kurumuna artık eskisi gibi saygı duyulmuyor. Birçok evli çift sadece birbirini çekici bulduğu ya da sorunlar çıkmadığı sürece evliliklerini sürdürüyor ve bazen önemsiz meseleler yüzünden boşanıyor ya da ayrı yaşamaya başlıyor. Ve tüm bunlar çocukların psikolojisinde derin izler bırakabiliyor.


Durumun bu hale gelmesi Kutsal Kitabı iyi bilen kişiler için şaşırtıcı değildir. Kutsal Kitap, içinde yaşadığımız “son günlerde” insanların, aileleri bir arada tutan vefa ve insan sevgisi gibi niteliklerden yoksun olacağını bildirmişti (2. Timoteos 3:1-5). Toplum değerlerinin giderek kaybolması ve bunun aile hayatı üzerindeki etkisi sizi de kaygılandırıyor mu? Siz de evliliğe saygı duyulması gerektiğini düşünüyor musunuz?


Eğer böyle düşünüyorsanız Kutsal Kitapta sizi rahatlatacak bilgiler bulacaksınız. İçindeki öğütleri birçok çift uyguladı ve yararlı olduğunu gördü. Şimdi, en mutsuz çiftin bile mutlu olmasını sağlayabilecek beş ilkeyi inceleyelim.*


Mutlu Bir Evlilik İçin Beş Adım


(1) Evliliğin kutsal olduğunun farkına varın. Solda alıntılanan sözlerin de gösterdiği gibi hem İsa peygamberin hem de Yaratıcımız Yehova Tanrı’nın gözünde evlilik kutsaldır. Geçmişte genç kadınlarla evlenmek için eşlerini boşayan erkeklere Tanrı’nın verdiği ciddi öğütten de anlaşıldığı gibi O, bu konuya çok önem veriyor. O şöyle dedi: “Gençliğini paylaştığın s. 11kadınla senin aranda Yehova tanık oldu; o kadın senin yoldaşındı, onunla antlaşmıştın ama sen ona hainlik ettin.” Bu sözlerin ardından Yehova şu çarpıcı ifadeyi kullandı: “[Bu şekilde] giysisinin üstüne gaddarlık kuşanan adamdan da nefret ederim” (Malaki 2:14-16). Açıkça görülüyor ki, Tanrı evlilik kurumunu hafife almaz. O, eşlerin birbirine karşı davranış tarzını önemser.


(2) Sorumluluk sahibi bir koca olun. Aileyle ilgili önemli meseleler ortaya çıktığında son kararı verecek birinin olması gerekir. Kutsal Kitap bu görevi kocaya vermiştir. Efesoslular 5:23’te, “Koca . . . . karısının başıdır” diye okuruz. Fakat ailenin reisi olması erkeğe despotça davranma hakkı vermez. Koca, eşiyle “tek beden” olduğunu unutmamalıdır. Eşine saygı göstermeli ve aileyi ilgilendiren kararlarda ona danışmalıdır (1. Petrus 3:7). Kutsal Kitap “kocalar karılarını her zaman kendi bedenleri gibi sevmelidirler” diyerek uyarıda bulunur (Efesoslular 5:28).


(3) Destekleyici bir eş olun. Kutsal Kitaba göre kadın kocasının ‘tamamlayıcısıdır’ (Başlangıç 2:18). O, evliliğin başarılı olmasını sağlayan önemli niteliklere sahiptir. Aynı zamanda, tamamlayıcı olduğundan kocasını rakip olarak görmez, bunun yerine onu sevgiyle destekler. Böylece ailenin huzuruna katkıda bulunur. Efesoslular 5:22, “Kadınlar . . . . kocalarına istekle boyun eğsinler” der. Peki kadın bir konuda kocasıyla hemfikir değilse ne olacak? Kadın düşüncelerini ifade etmekte kendini özgür hissetmelidir. Fakat kocasından da beklediği gibi düşüncelerini olgun ve saygılı bir şekilde açıklamalıdır.


(4) Gerçekçi olun ve zorlukların çıkacağını bilin. Düşüncesizlik, kırıcı sözler, ekonomik sıkıntılar, ciddi hastalıklar ya da çocuk yetiştirmenin zorlukları bir evliliği sınayabilir. Bu nedenle Kutsal Kitap, evli kişiler “kendi içlerinde birtakım sıkıntılar yaşayacaktır” diye açıkça uyarır (1. Korintoslular 7:28). Fakat yaşanan güçlüklerin ve sıkıntıların evliliği zayıflatması gerekmez. Eşler birbirini severse ve Tanrı’nın verdiği hikmete sahip olurlarsa ilişkilerine zarar verebilecek sorunları ortadan kaldırabilirler. Peki ailenizdeki sorunları çözecek bu hikmete sahip olmak için ne yapmak gerekir? “Eğer içinizde hikmeti eksik biri varsa” diyor Kutsal Kitap, “herkese cömertçe ve azarlamadan veren Tanrı’dan dilemeye devam etsin, kendisine verilecektir” (Yakup 1:5).


(5) Birbirinize vefalı olun. Bir evliliğe cinsel ahlaksızlıktan daha fazla zarar verebilecek pek bir şey yoktur. Aslında boşanmak için Tanrı’nın geçerli saydığı tek sebep de budur (Matta 19:9). Kutsal Kitapta şöyle okuruz: “Evlilik herkesin gözünde saygın olsun, evlilik ilişkinizi lekelemeyin, çünkü cinsel ahlaksızlık ve zina yapanları Tanrı yargılayacak” (İbraniler 13:4). Çiftler, cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için evlilik dışı bir ilişkiye yönelmekten nasıl kaçınabilirler? Kutsal Kitap şu öğüdü verir: “Erkek karısına hakkı olanı versin, kadın da kocasına aynı şekilde davransın” (1. Korintoslular 7:3, 4).


Bazı kişiler bu öğütleri hoş fakat modası geçmiş düşünceler olarak görebilir. Fakat bunları uygulayanlar gerçekten yararlı olduklarını gördüler. Aslında hayatın her alanında Tanrı’nın rehberliğine uymak en iyi sonuçları verir. Böyle yapan biri “akarsular kenarına dikilmiş ağaç gibi olacak; meyvesini mevsiminde verecek, yaprağı solup gitmeyecek, ve her işinde başarılı olacak” (Mezmur 1:2, 3). Evet, Tanrı’nın verdiği öğütleri uygularsak evliliğimiz de dahil ‘her işimizde’ başarılı oluruz.
(Uyanış Kasım- 2011 dergisinden alınmıştır.)