Evlilik,
kâinata yayılan ilâhî sevgiyi beraber tatmak demektir.
*
Sevgi,
yüce ALLAH’ın erkekle kadın arasına koyduğu bir rahmettir.
*
Yuvada zahmetle rahmet iç içedir. Bu zahmeti ALLAH için çekenler, içindeki rahmeti bulurlar.
*
Yuvada niyet ebediyen beraberliktir.
*
Evlenen iki kişi birbirinin nasibidir.
*
“Evinizde yapacağınız hizmetleriniz size ALLAH yolundaki mücahidlerin sevabını kazandırır.” Hadis-i Şerif
*
Müslüman kadın evindeki çocuklarına vereceği edep ve ilmin bir çeşit sadaka olduğunu bilmelidir.
*
Güzellik gönülde ve edepte olursa devamlı olur.

herkes için
“aile saadeti”
Semerkand AİLE Dergis’ndeki başyazılarıyla pek çok evli çiftin derdine derman olan değerli büyüğümüz S. Muhammed Saki Erol’un aileye yönelik beklenen kitabı çıktı.
Daha önce yayınlanan “Arifler Yolunun Edepleri” ve “Hayat Dengemiz” kitaplarıyla manevi hayatımıza önemli yapı taşları kazandıran S. Muhammed Saki Erol’un son eseri “AİLE SAADETİ” ile ilgili açıklaması:

“Bu kitap ciddi bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Bu alandaki ihtiyaca gönlümüzün nuru, saadetli büyüğümüz dikkat çekti. Aile içinde ciddi sorunlar olduğunu ve yanlışlıklar yapıldığını, bu konuda çok şikayet geldiğini belirterek bu yanlışlıklara engel olacak, doğruyu gösterecek çalışmalar yapılmasını istedi.
Biz de dua desteğiyle bu çalışmayı ortaya koyduk. Bize göre, ailenin tarifi ve hedefi konusunda dünya çapında yanlışlıklar var. Öncelikle Müslümanların bu yanlışlığı düzeltmesi gerekir. Yuva, birkaç günlük dünyada eğlenmek değil, ebedi bir cennete gitmek için kurulan bir beraberliktir. Ancak bu beraberliğin kendi içinde sıkıntı ve imtihanları da vardır. Şükür ki dinimizde her türlü sıkıntının ve problemin kesin bir çözümü mevcut. İşte biz bu çalışma ile hem evlilerin hem de evleneceklerin aile içindeki muhtemel sorunlarını çözmelerine ve güzel geçim içinde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmayı düşündük…

Biz, ‘mutlu aile’ derken bütün cemiyeti düşünüyoruz ve hepsinin mutluluğunu hedef alıyoruz. Kitabımız belirli bir kesime değil, inşALLAH yeryüzünde aile kurmuş ve kuracak bütün insanlara faydalı olacak niteliktedir. Çünkü bu kitap bütün alemlere rahmet olan Hz. Muhammed(s.a.v) Efendimiz’in saadetli hayatı örnek alınarak hazırlanmıştır.

Bu kitabı okuyan herkes inşALLAH memnun kalacaktır. Yaşantısında yanlışlıklar bulunan kardeşlerim bunları terk etmeyi düşünecek, hali iyi olanlar da daha iyi olmaya heves edecektir. Asıl fayda Yüce ALLAH’tandır. Bize bu hizmeti nasip ettiği için O’na sonsuz hamd olsun. Ayrıca kitaba çeşitli safhalarda hizmetleri geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.”
****************************************
Kendi hanımına sert davranıp yabancılara efendilik yapmak nezaket ve mürüvvete sığmaz.
*
Koca,
hanımının kendisine değil, yüce ALLAH’a karşı isyan içinde olmasına üzülmelidir.
*
“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en güzel davrananınızdır…”
Hadis-i Şerif
*
Erkek hanımına güvenmelidir

************* ******** ****************
Sevginin kıblesi yüce ALLAH’tır.
*
İman ve edeple yüce ALLAH’a bağlanmayan kalplere hakiki ve daimi huzur haram kılınmıştır.
*
Dünya ile cennetin farkı bilinsin diye kula burada her istediği verilmez.
*
Dünya insan için, insan ise kulluk için yaratılmıştır.
*
Edep, herkes için, en kalıcı sermaye, en süslü elbise ve en emniyetli makamdır.
*
Dinimizin uymamızı istediği bütün hükümler herkes için rahmet sebebidir.
*
İman ve edeple yüce ALLAH’a bağlanmayan kalplere hakiki ve daimi huzur haram kılınmıştır.
*
Dünya ile cennetin farkı bilinsin diye kula burada her istediği verilmez.

Dünya insan için, insan ise kulluk için yaratılmıştır.AİLE SAADETİ kitabının ÖNSÖZü
Ve İlk yazısı ”YUVA “EMANETİ” nden birkaç satır
Alemlerin Rabbi yüce ALLAH’a sonsuz hamdolsun. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Kibriya Muhammed Mustafa Efendimiz’e ,en güzeli ile salat ve selam olsun.
Kıymetli okuyucularımız,
AİLE SAADETİ kitabı, aile hayatımızı ilgilendiren İslami hüküm,hukuk,edep ve ahlak esaslarını işlemektedir.
Günümüzde aile konusunda pek çok sıkıntı yaşanmaktadır.Aile içinde geçimsizlikler,boşanmalar,yanlış davranış ve uygulamalar haddinden fazladır.Bu konuda kardeşlerimizden bize pek çok şikayet geldi ve yardım istendi.Biz de elinizdeki eseri hazırlayarak bu alandaki ihtiyacı bir derece gidermeye çalıştık.
Eserde aile içindeki sorunların çözüm yolları,güzel geçimin ve huzurun nasıl temin edileceği özetle anlatılmıştır. Önce,ailenin asıl hedefi belirlenmiş,sonra bizleri bu hedefe ulaştıracak ilahi hüküm ve edepler işlenmiştir.Ailede kocanın ve kadının yeri,bunların birbirlerine karşı hak ve vazifeleri,anne baba hukuku,çocuklara karşı görevlerimiz,ailenin huzuruna yardımcı olacak zikir,dua,sabır,rıza,kanaat,sadaka ve hizmet gibi güzel ahlaklar ele alınmıştır.Her konuda İslam tarihinden yaşanmış örnekler verilerek,konunun daha rahat anlaşılması sağlanmıştır.Gaye,kıssadan hisse alıp güzel ahlakta bizden önceki Salihlere uymaktır.
Dünyada herkes mutlu olmak için evlenir,yuva kurar,çocuk sahibi olmak ister.Çokları mal,para ve itibar peşinde koşar,böylece ömrünü tüketir.Sonu ölüm ve ayrılık olan bu dünyada acaba gerçek mutluluk nedir?Her gün elindeki ömür sermayesi eriyip giden bir insanın,sevdiklerinden ayrılma korkusunu kim dindirecek ve mecburen gideceği yeni alemde ona bitmeyen bir mutluluğu kim garanti edecek?
Hiç şüphesiz ebedi mutluluk,bitmeyen bir sermaye ve ölmeyen bir sevgili ile mümkün olur.Bu sermaye ilahi aşk ve iman, o sevgili de hayatın ve ölümün sahibi yüce ALLAH’tır.Bu dünyada ALLAH için olmayan her işin sonu ayrılık ve ağlama ile biter.Sonuçta hayatın sahibine hesap vermek de vardır.Her akıllı bunu düşünmek zorundadır.
Dinimiz İslam bizleri hem dünyada hem de ahirette mutlu yapmak için gönderilmiştir ve bunu garanti etmiştir.İslam,alemlerin sahibi yüce ALLAH’ın insanlığa en büyük ikramıdır.Onu doğru olarak öğrenip ihlasla yaşamaktan başka bir huzur ve kurtuluş yolu yoktur.
İslam,insan hayatının her sahasında ona rahmet olacak ilim,amel,hüküm ve edepleri öğretmiştir.Bunlara hududullah denir.Hududullah,yüce ALLAH’ın kulunu cennete götürmek için çizdiği sınırlar demektir.Kim ölene kadar bu sınırlara yani helale ve harama dikkat ederek yaşarsa kesin cennete gider,ilahi rızaya ve cemale erer,ebediyen mutlu olur.
İşte elinizdeki eser,yüce ALLAH’a iman ve itaatle mutlu olmuş erkek ve kadınların aile ahlakını konu etmektedir.Yüce ALLAH bu dostlarını Ahzab suresinin 35. ayetinde bize şöyle tanıtmıştır.
“ALLAH’a teslim olmuş erkekler ve kadınlar.Şeksiz ve şüphesiz bir şekilde iman etmiş erkekler ve kadınlar.Sürekli itaat içinde bulunan erkekler ve kadınlar.Özü ve sözü dosdoğru erkekler ve kadınlar.ALLAH yolunda sabreden erkekler ve kadınlar.ALLAH’tan korkan ve hep huşu içinde bulunan erkekler ve kadınlar.Hayır yollarında bolca sadaka veren erkekle ve kadınlar.Haramlardan kaçarak hakkı ile oruç tutan erkekler ve kadınlar.Namuslarını haramdan koruyan erkekler ve kadınlar.Yüce ALLAH’ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar var ya!..”
Bu sıfattaki bahtiyarlara verilen ilahi müjde şudur:
“ALLAH onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat (cennet ve cemalini ) hazırladı.”
Hepimizin bu müjdeye ulaşması dileğiyle…
S.Muhammed Saki Erol
YUVA EMANETİ
Yuva, ALLAH Teala’nın insanlığa en büyük emanetlerinden biridir .Din ve dünya hayatı yuva ile güzel ve düzenli olur. Yuvasız dini hayat tam yaşanamaz. Bekar insan noksandır. Yuva olmadan dünya hayatı da güzel ve düzenli olmaz. Bunun için yuva herkese hayır getiren mübarek,mahrem ve şerefli bir emanettir.
İlk yuva cennette kurulmuştur. Hz Adem (a.s) ile Hz. Havva validemizin evlilikleri cennette olmuştur. Bu sebeple ALLAH için yapılan evlilikte, cennetten bir tat vardır.
Evlilik, dünyada cennetin bir numunesini yaşamak ve bir derece cennet hayatının tadını tatmaktır. Cennete girildiğinde yuvasız ve yalnız hiç kimse kalmayacak, herkes bir aile ortamında olacaktır.
Yuva, insanlık cemiyetinin temelidir. Evlilik, bu temeli ALLAH’ın adıyla atmak ve insanlık şerefine uygun bir bina yapmaktır.
Dünyada insanlık hayatı yuva üzerine kurulmuş ve aile düzenine göre şekillendirilmiştir.

Bir insana dünyada verilen en büyük nimet iman ve âfiyet nimetidir.
*
GERÇEK MÜMİN, CENNETE GİRENE KADAR HAYRA DOYMAZ.
*
MÜMİN ASLA BENCİL VE CİMRİ OLAMAZ. Bu gibi kişiler imanın tadını alamaz.
*
Maddi zevklerin süresi kısadır, tadı azdır.
*
ALLAH ile zengin olan gönül, hür olur. Bu gönül genişlik halinde şükürle, sıkıntı anında sabır ve niyazla Rabb’ine yönelir, rahat eder.
*
“İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa, bir üçüncüsünü daha ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur.
*
ALLAH, tövbe edenlerin tövbesini kabul eder.”
Hadis-i Şerif
*
Kimin derdi ahiret olursa ALLAH onun kalbine zenginlik koyar. Onun dağınık işlerini toplar, dünya ona kolay gelir

İslam.Tr