Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 10
 1. #1
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Evlilikte AŞK ciddiyetle yaşanır !!!

  Aile, bir çocuk yapma fabrikası değildir; o, toplumun en hayâtî bir parçası ve milletin de ilk nüvesidir. Dolayısıyla da o, ne bir kuluçka makinesi, ne de cismânî arzuların tatmin vasıtasıdır. O, kutsal bir müessesedir. Kutsiyetin en belirgin çizgisi de nikâhtır.
  Belli prensipler çerçevesinde, meşrû bir akitle çiftlerin bir araya gelmesine nikâh denir ki; bu hedefi, gayesi belli bir anlaşmadır. Allah, nikâh prensipleri içinde olmayan bir araya gelmelere "sifah" ve "zina" nazarıyla bakar.

  Din, "nikâh" adı altında böyle bir meşrû birleşmeyi iyi bir milletin temeli, rüknü, esası kabul eder. Ancak, meşrû birleşmeler bile bir gayeye bağlıdırlar. Maksatsız, gayesiz, gelişigüzel evlilikler meşrû sınırları zorlayacağından, bir Müslüman bu konuda oldukça hassastır. Evet, izdivaçtaki hedef, Allah'ı hoşnut ve Resûlullah'ı memnun edecek bir neslin yetiştirilmesi olmalıdır.

  Hedefi ve gayesi olmayan izdivaçlar, niyetsiz ameller gibi bereketsizdirler. Gaye olmayınca bazen dinine-diyanetine bakılmadan hiç tanınmayan birisiyle sırf boyuna posuna bakılarak evliliğe benzeyen bir araya gelmeler uhrevî derinliğinin olmaması yanında çok defa imtizaçsızlıklar ve geçimsizliklerle sonuçlanır.

  "Gayeli izdivaç", enine-boyuna düşünülerek, hissin yanında aklî-mantıkî olan izdivaçtır. Ve evlenmede "maksat" düşünülerek hareket edildiğinden ailede huzur vardır. Neticesi düşünülmeden ve bir gaye gözetilmeden yapılan evliliklerin neticesinde ise değişik sıkıntılar söz konusudur. Böyle bir yuvada, aile fertleri sürekli huzursuzluk yaşarlar.

  Din, bir taraftan evlenmeyi meşrû kılıp onu teşvik ederken diğer taraftan da meseleyi gaye ile sınırlandırmaktadır. Zaten insanın her işinde ve davranışında bir gaye olmalıdır ki, teşebbüs ve atılımlarında da kararlı olabilsin ve o hedefe ulaşmaya çalışsın. Şayet o bir gaye gözetmiyorsa, mesaisini de tanzim edemez ve hiçbir zaman hedefe ulaşamaz.

  Herkes mutlaka evlenmeli midir?
  Din, izdivaç konusuna, tahminlerin üstünde önem verir. Buna paralel olarak İslâm fıkıhçıları da nikâhı mühim bir mesele olarak ele almış, konuyla alâkalı ciltlerle kitap yazmış ve hassasiyetle üzerinde durmuşlardır. İzdivaç veya nikâh meselesini farz, vacip, sünnet, haram, mekruh kategorilerinde mütalâa etmiş ve biraz da şahısların özel durumuna bağlamışlardır. Bu, şu demektir: Herkes gelişigüzel evlenemez; bir seviyeye gelen insan evlenme mecburiyetinde; hatta bazı kimselerin evlenmesi vacip iken; bir başka vaziyetten ötürü bir diğerinin evlenmesi mekruhtur.

  Binaenaleyh, bunları hiç hesaba katmadan, sadece cismânî durumu nazar-ı itibara alarak izdivaç yapan bir insanın, ileride cemiyete yararlı bir aile veya bir çocuk kazandıracağı da şüphelidir.

  İslâm hukukçularından Hanefiler ve Malikiler, bu konuda birbirlerine yakın sayılırlar; aradaki farklı düşünceler teferruata aittir. Bu büyük İslâm hukukçularının tespitleri ile arz edecek olursak, nikâhla alâkalı, ana hatlarıyla aşağıdaki gibi bir tasnif ortaya çıkar.

  1) Farz olan evlilik
  Zinaya düşme ve haram irtikâp etme tehlikesi karşısında bulunan bir kimse, mihir ödeme gücüne ve ailesini geçindirecek kadar nafaka temin etme imkânına sahipse; hatta bazılarına göre oruç da tutamıyorsa onun evlenmesi farzdır.

  Yani harama düşmemek için evlenmek esastır ve haramla yüz yüze gelen birinin başvuracağı tek çare evlenme olmalıdır. Gayr-i tabiî yollarla izdivaçtan kaçmak, tabiatla savaştır ve böyle bir savaşa kalkışanın yenik düşmesi de kaçınılmazdır.

  2) Vacip olan evlilik
  Şayet evlendiği takdirde mihir ödeme ve aileyi geçindirme gücüne sahip, haram irtikabı söz konusu değil ama sırf bir "endişe" olarak bahis mevzuu ise onun evlenmesi de vaciptir. Bu tevcih de yine bazı fakihlere aittir, umumun görüşü ve içtihadı değildir.

  3) Sünnet olan evlilik
  Herhangi bir tehlike söz konusu değil, evlenmeye de arzu ve rağbet varsa, kısaca böyle birinin evlenmesi de sünnettir.

  4) Haram olan evlilik
  Evlenmekle haram irtikap edecek; evini geçindirebilmek için gayr-i meşrû kazanç yollarına girecek, irtikap, ihtilas, rüşvet.. gibi muharremâtı irtikap edecekse, bu insanın evlenmesi de haram ya da en azından mekruhtur. Eşine zulmedecek kadar dengesiz biri için de aynı mütalâayı serdedenler vardır.

  5) Mekruh olan evlilik
  Bazılarına göre harama girme, cevir ve zulümde bulunma kat'î değil de ihtimal dâhilinde ise bu durumdaki birinin evlenmesi de mekruhtur.

  6) Mubah olan evlilik
  Helâlinden kazanan, zinaya düşme ihtimali bulunmayan, mihir verecek güce ve nafakaya da gücü yeten temkinli ve tedbirli birinin izdivacı da memduh veya mubahtır. Böyle birisi ister evlenir isterse evlenmez.

  Bu hususlarla, izdivaçta dinin nasıl bir kısım gayeler takip ettiğini, evlenmenin basit, hissî bir mesele olmadığını göstermeye çalıştık. Şayet bu önemli iş, mantıkî, hissî boşluklara sebebiyet vermeyecek şekilde sağlam esaslara bağlanmazsa, mahkeme kapıları, dul ve sahipsiz kadınlar, ortada kalmış çocuklar bu işin kaçınılmaz sonucu olacaktır. Din, bütün bunların önüne ta baştan bir set koyarak, neticesi bu türlü olumsuzluklara müncer olan bir izdivacı haram, mekruh gibi kategorilerle zabt u rabt altına alır; his ağırlıklı bir meselede akıl, mantık ve muhakeme yolunu öne çıkarır.

  Bizim burada, vurgulamak istediğimiz husus, evlenmenin çok ciddî bir müessese olduğu, onunla toplumun en önemli unsuru olan ailenin teşekkül ettirildiğinin vurgulanmasıdır. Bu itibarla evlilik düşünülürken ferdin cismâniyetiyle alâkalı alelâde bir durum olarak değil; bütün bir toplumun, hatta topyekün bir milletin saadetini alâkadar eden dinî, millî ve âlemşümûl bir mesele olarak düşünülmelidir.

  Bu konuda ferdin bedenî ve nefsânî durumunu alâkadar eden hususa gelince, bu sadece gâye-i uzmâ'nın husule gelebilmesi için Allah (cc) tarafından insana lütfedilmiş bir prim ve bir bahşiştir. Tabir caizse, bu bir avans olarak değerlendirilmeli ve insanlık neslinin bekası, millî istikbâlimizi bayraklaştıracak yüksek karakterli fertlerin yetiştirilmesi gibi mühim hizmetin peşin mükafâtı olarak görülmelidir.

  ÖZETLE
  1-) Aile, bir çocuk yapma fabrikası değildir; o, toplumun en hayâtî bir parçası ve milletin de ilk nüvesidir. Dolayısıyla da o, ne bir kuluçka makinesi ne de cismânî arzuların tatmin vasıtasıdır.

  2-) Evlilikte cismaniyetle alakalı hususa gelince; bu, o büyük gayenin husule gelebilmesi için Allah tarafından insana lütfedilmiş bir prim ve bahşiştir.

  3-) Gayesiz evlilikler meşrû sınırları zorlayacağından bir Müslüman bu konuda oldukça hassastır. İzdivaçtaki hedef, Allah'ı hoşnut ve Resûlullah'ı memnun edecek bir neslin yetiştirilmesi olmalıdır.


  kaynak
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 2. #2
  blueice
  Misafir..

  Cevap: Evlilikte AŞK ciddiyetle yaşanır !!!

  Emeğine sağlık Rabia, çok faydalandım paylaşımdan.

 3. #3
  Kadim
  Misafir..

  Cevap: Evlilikte AŞK ciddiyetle yaşanır !!!

  Alıntı RABİA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  [SIZE="2"]

  4) Haram olan evlilik
  Evlenmekle haram irtikap edecek; evini geçindirebilmek için gayr-i meşrû kazanç yollarına girecek, irtikap, ihtilas, rüşvet.. gibi muharremâtı irtikap edecekse, bu insanın evlenmesi de haram ya da en azından mekruhtur. Eşine zulmedecek kadar dengesiz biri için de aynı mütalâayı serdedenler vardır.
  Rüşvet alan evlenemez Ya sonradan almaya başlamışsa;boşanması vacip midir meraklanmaktayım....

 4. #4
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Cevap: Evlilikte AŞK ciddiyetle yaşanır !!!

  Alıntı Kadim´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Rüşvet alan evlenemez Ya sonradan almaya başlamışsa;boşanması vacip midir meraklanmaktayım....
  Vacip olan boşama:Kadın ve erkek tarafı hakemlerin artık evliliğin son bulmasını uygun gören beyanlarından sonra boşanma vacip olur

  Merakınızı celbeden başka hangi hususlar olduğunu merak etmekteyim.En önemlisi şunu merak etmekteyim : Merakınızdaki maksat gerçekten öğrenmek midir, yoksa başka birşey mdir?
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 5. #5
  Kadim
  Misafir..

  Cevap: Evlilikte AŞK ciddiyetle yaşanır !!!

  Alıntı RABİA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merakınızı celbeden başka hangi hususlar olduğunu merak etmekteyim.En önemlisi şunu merak etmekteyim : Merakınızdaki maksat gerçekten öğrenmek midir, yoksa başka birşey mdir?
  Neden evliliğimizin bitmesini başka görüşlere bırakmak zorundayız(yım).
  Bu doğru mu dur ?
  Yanıtınız biraz eksik sanırım.....

 6. #6
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Cevap: Evlilikte AŞK ciddiyetle yaşanır !!!

  Alıntı Kadim´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Neden evliliğimizin bitmesini başka görüşlere bırakmak zorundayız(yım).
  Bu doğru mu dur ?
  Yanıtınız biraz eksik sanırım.....
  İslâm toplumunda adliye teşkilâtının gerek kuruluş gerekse hukukî ihtilâflardaki rolü itibariyle ileri dönemlerdekine denk bir yaygınlık kazanmadığı ilk dönemlerde hakemler, taraflar arası hukukî çekişmelerin halledilmesinde aktif bir rol üstlenmişlerdi. Ancak hakemin boşamaya karar vermesi, kocanın ona bu içerikte bir vekâlet vermesine bağlı olduğu gibi hakemin nelere yetkisi olduğu da fıkıh ekollerine göre farklılık taşır. Bununla birlikte hakem kararı ile evliliğin sona ermesi de, tarihsel işlevi itibariyle hâkim kararı ile boşanma grubunda mütalaa edilebilir.
  Boşanma ile ilgili daha geniş kapsamlı bir konu da açacağım inşallah...
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 7. #7
  Kadim
  Misafir..

  Cevap: Evlilikte AŞK ciddiyetle yaşanır !!!

  Alıntı RABİA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Boşanma ile ilgili daha geniş kapsamlı bir konu da açacağım inşallah...
  İnşallah en kısa zamanda beklerim...
  Lakin şimdi aklıma bir konu daha takıldı...
  Dinen boşanma olduğunda ardından hemen başka bir eşle nikahlama olabilir mi ?

 8. #8
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Cevap: Evlilikte AŞK ciddiyetle yaşanır !!!

  Alıntı Kadim´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  İnşallah en kısa zamanda beklerim...
  Lakin şimdi aklıma bir konu daha takıldı...
  Dinen boşanma olduğunda ardından hemen başka bir eşle nikahlama olabilir mi ?
  "Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç hayız ve temizlenme süresi beklerler"(Bakara süresi)


  Bu iddet süresinden sonra yeni bir evlilik gerçekleştirilebilir.
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 9. #9
  Kadim
  Misafir..

  Cevap: Evlilikte AŞK ciddiyetle yaşanır !!!

  Alıntı RABİA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç hayız ve temizlenme süresi beklerler"(Bakara süresi)


  Bu iddet süresinden sonra yeni bir evlilik gerçekleştirilebilir.
  Neden kısa ve öz cümleler !!!
  Konuyu biraz açsak bilgilensek !!!

 10. #10
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Cevap: Evlilikte AŞK ciddiyetle yaşanır !!!

  Alıntı Kadim´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Neden kısa ve öz cümleler !!!
  Konuyu biraz açsak bilgilensek !!!
  Daha geniş bir konu açacağımı söylemiştim.Ve nitekim de açtım..:)
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

Benzer Konular

 1. Evlilikte mezhep farklılığı
  Venhar Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 30-07-2010, 11:56 PM
 2. Gebelikte Neden Mide Bulantısı Yaşanır?
  Gül@y Tarafından Gebelik Hamilelik Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 13-03-2010, 04:07 PM
 3. Evlilikte aileler
  Karakarizma Tarafından Ask ve Sevgi Foruma
  Yorum: 25
  Son mesaj: 26-02-2010, 12:55 AM
 4. Başörtülü kızla aşk yaşanır mı?
  YukseLL Tarafından Ask ve Sevgi Foruma
  Yorum: 106
  Son mesaj: 15-08-2009, 12:53 AM
 5. Gerçek Sevgi Kuran Ahlakı ile Birlikte Yaşanır
  kaanansay Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 15-04-2009, 04:59 PM
Yukarı Çık