Merhaba

Eklektik;
Farklı tarz ve dönemlere ait eserlerin bir araya getirilip yeniden yorumlanmasıdır.
Dekorasyonda modern ve klasik tarzı bir arada kullanarak, eklektik bir stil oluşturabilirsiniz.Eklektik Dekorasyon... - Eklektik Dekorasyon!