2. Sayfa, Toplam 2 BirinciBirinci 12
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 15 Toplam: 15
 1. #11
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Yeni peygambere acil ihtiyacimiz varmi?

  Alıntı yavuz34´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Şu zaman için değil ama ilerde Mehdi meselesi ortaya atılır. Ve Yüzlerce yıl önce yaşamış bir evliya için "İşte O İmam Mehdiydi Kıyametede daha zaman var" denilir. Sonucundada İslami bir tarikat yada mezhep ayrı bir semavi dini oluşturabilir.Yani bir ihtimaldir. Selamlar.
  Ayrı bir semavi dini oluşturma... ( ilginç ) bu oluşum eyer insanlar yapacaklarsa , peşinen söyliyeyim HALT ETMİŞLER . Çünkü Semavi dinler " semada inzal olur " adı üstünde.
  dedikten sonra şöyle bir ışık tutar R.N.K Müellifi. Tabiki Hadis-i şerifin açılımından. Buyursunlar efendim.
  Dördüncü sualinizin meali:

  Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm Deccal'ı öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki: Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz." Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler?

  Elcevap: Hadîs-i sahihte rivayet edilen: "Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm'ın geleceğini ve Şeriat-ı İslâmiye ile amel edeceğini, Deccal'ı öldüreceğini" imanı zaîf olanlar istib'ad ediyorlar. Onun hakikatı izah edilse, hiç istib'ad yeri kalmaz. Şöyle ki:

  O hadîsin ve Süfyan ve mehdi hakkındaki hadîslerin ifade ettikleri mana budur ki: Âhirzamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak:

  Birisi: Nifak perdesi altında, Risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr edecek Süfyan namında müdhiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan, ehl-i velayet ve ehl-i kemalin başına geçecek Âl-i Beytten Muhammed mehdi isminde bir zât-ı nuranî, o Süfyan'ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır.

  Not : Evliyanın vucudunu ve manevi güçlerine inanmıyan bir kısın arkadaşlarınız bunu anlamakta zorluk çekecekler. İstirhamım "zorluk çektirmemeleridir sair arkadaşlara.

  İkinci cereyan ise: Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı Nemrudane, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir. ( Komünistliğin revac bulması bir vakit, bunun en açık göstergesidir. )
  Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrad onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir gûna hâkimiyet verir. Öyle de: Allah'ı inkâr eden o cereyan efradları, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububiyet verir. Ve onların başına geçen en büyükleri, ispirtizma ve manyetizmanın hâdisatı nev'inden müdhiş hârikalara mazhar olan Deccal ise; daha ileri gidip, cebbarane sûrî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilân eder. Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insanın uluhiyet dava etmesi, ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur.

  İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî Îsevîlik dini zuhur edecek, yani rahmet-i İlâhiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur'ana iktida ederek, o Îsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi' ve İslâmiyet metbu' makamında kalacak; din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan Îsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı Îsâ Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadir-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Mâdem haber vermiş, haktır; mâdem Kadir-i Külli Şey' va'detmiş, elbette yapacaktır.

  Evet her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz'eden (Hazret-i Cibril'in "Dıhye" suretine girmesi gibi) ve ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hattâ ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misaliyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelâl, Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm'ı, Îsâ dinine ait en mühim bir hüsn-ü hâtimesi için, değil sema-i dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazret-i Îsâ, belki âlem-i âhiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azîme için ona yeniden cesed giydirip dünyaya göndermek, o Hakîm'in hikmetinden uzak değil.. belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için va'detmiş ve va'dettiği için elbette gönderecek.

  Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî Îsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır.
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 2. #12
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesaj
  844
  Rep Gücü
  2992

  Cevap: Yeni peygambere acil ihtiyacimiz varmi?

  Sayın Müellif sema İnsanı kamilin başıdır.Yani aklı gönlüdür.Her neyse ama Şimdi dikkat edin Hiristiyanlık nasıl oluştu?Hiristiyanlık dini Hz İsa a.s den sonra oluşmuştur.Önce bir Musevi mezhebi olarak doğdu GERÇEK MUSEVİLİĞİN KENDİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.Ama Domuz eti yiyip sünnet olmuyorlardı. Açıkça sünnete karşıydılar. Bu durumda Museviliğin içinde tutunamazlardı. Ve zamanla Musevilikten tamamen ayrıldılar.Dikkat ederseniz Hiristiyanlık Eski ahitle Zeburu inkar etmez. Ve Mesih bahsinde geçen kişinin Hz İsa olduğu ileri sürülür.Daha sonra ne oldu? İZNİK KONSEYİ ve Eski Ahitlerle ,Zeburun yerini Matta ;Markos, Luka Yuhannanın yazdığı İncil anlatımları ve Resullerin işleri aldı.Pekiyi aynı şey İslamda oluşamazmı?Kadiriye, Bektaşiye, Mevleviye yada Risaleyi Nuriye belli bir süre geçtikten sonra ne malumdurki işte o Mehdi Hz Abdülkadiri Geylani,Hz Hacı Bektaşı veli,Hz Mevlana,Hz Saidi Nursiydi diyecek olursa? Ne demek istediğimi bilmem anlatabildimmi?Birden çok din ortaya çıkabilir.Daha açık anlatayım Hünkar Hacı Bektaşı Veli yaşamamıştır.Velayetname aynı İnciller gibi onu anlatır oda Semadan güvercin donunda Anadoluya gelir vede irşat başlar.Ama onu asıl anlatan sofi kimdi? Bilinmez işte.Yarın Birtakım Alevi sofileri ortaya çıkıp her an için yeni bir din ihdasına girebilirler. Ki bunlar olmuşturda ancak Osmanlıyla bir anlaşma yapıldı. Alevilik sadece Alevi aileler arasına hapsedildi.:)Bu prensip her taraftan çıkabilir diyorum.VE DENİLECEK ŞEYDE ŞUDUR İMAM MEHDİ HAZRETLERİ YENİ BİR DİN GETİRMEDİ SADECE HZ İBRAHİM DİNİNİN UNUTULAN VE TAHRİF EDİLEN PRENSİPLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI.Ama Sayın forum sahibi kardeşimin İhtiyaç varmı yokmu sorusuna? Hayır yok derim.Baki selamlar.

 3. #13
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Yeni peygambere acil ihtiyacimiz varmi?

  Sayın Müellif sema İnsanı kamilin başıdır.Yani aklı gönlüdür.Her neyse ama Şimdi dikkat edin Hiristiyanlık nasıl oluştu?Hiristiyanlık dini Hz İsa a.s den sonra oluşmuştur.Önce bir Musevi mezhebi olarak doğdu GERÇEK MUSEVİLİĞİN KENDİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.Ama Domuz eti yiyip sünnet olmuyorlardı. Açıkça sünnete karşıydılar. Bu durumda Museviliğin içinde tutunamazlardı. Ve zamanla Musevilikten tamamen ayrıldılar.Dikkat ederseniz Hiristiyanlık Eski ahitle Zeburu inkar etmez. Ve Mesih bahsinde geçen kişinin Hz İsa olduğu ileri sürülür.Daha sonra ne oldu? İZNİK KONSEYİ ve Eski Ahitlerle ,Zeburun yerini Matta ;Markos, Luka Yuhannanın yazdığı İncil anlatımları ve Resullerin işleri aldı
  .
  Bu kısma kar olan tesbitleriniz den yola çıkılarak , islam dini hakkında her hangi olumsuz bir düşünceye girmek na mümkün. Rehavete girmeden dozunu da kaçırmamak lazım.

  Pekiyi aynı şey İslamda oluşamazmı?Kadiriye, Bektaşiye, Mevleviye yada Risaleyi Nuriye belli bir süre geçtikten sonra ne malumdurki işte o Mehdi Hz Abdülkadiri Geylani,Hz Hacı Bektaşı veli,Hz Mevlana,Hz Saidi Nursiydi diyecek olursa? Ne demek istediğimi bilmem anlatabildimmi?Birden çok din ortaya çıkabilir.
  Kesinlikle sizin dediğinizi anladım.
  Şunu hiç bir zaman unutmamak gerekir ; O ismini saydığınız kişiler ve yolunda yürüyerek gitmeye çalışanların tam***** yakını, Kur-ana ve Muallimine sonsuz bir bağlılık içerisindedirler. Her söylemleri ve fiilleri " Din-i Mübini İslma " hadimlikten ibarettir ve öylede kalacaktır .

  Daha açık anlatayım Hünkar Hacı Bektaşı Veli yaşamamıştır.Velayetname aynı İnciller gibi onu anlatır oda Semadan güvercin donunda Anadoluya gelir vede irşat başlar.Ama onu asıl anlatan sofi kimdi? Bilinmez işte.Yarın Birtakım Alevi sofileri ortaya çıkıp her an için yeni bir din ihdasına girebilirler. Ki bunlar olmuşturda ancak Osmanlıyla bir anlaşma yapıldı. Alevilik sadece Alevi aileler arasına hapsedildi.:)Bu prensip her taraftan çıkabilir diyorum.
  Sizin mezahibiniz ve meşaribiniz size böyle bir kanı veriyor. " la mewcude illa hu " dan tefani olmuş görüse saygıyla beraber , bu bağlamdaki sözlerine itibar görmez sözleri ehli sünnet ve cemaat ın yanında. ( burda söylediğimi lütfen yanlış anlamayın )
  VE DENİLECEK ŞEYDE ŞUDUR İMAM MEHDİ HAZRETLERİ YENİ BİR DİN GETİRMEDİ SADECE HZ İBRAHİM DİNİNİN UNUTULAN VE TAHRİF EDİLEN PRENSİPLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI.Ama Sayın forum sahibi kardeşimin İhtiyaç varmı yokmu sorusuna? Hayır yok derim.Baki selamlar.
  [/QUOTE]
  İbrahim ( a.s ) dini bildiğimiz gibi HANİF dinidir. Yani İslamdan önceki bir din dir. Bildiğiniz gibi " inne dine indellahi islam " çok şey gösterir basiret ve teslimiyet ile bakanlara. Biz öyle bakar ve öyle bilir ve öylede iman ederiz. " Hanifen müslimen wema ene minel müşrikin "i de unutmadan.
  Yine R.N.K. dan bir alıntı sunmak istiyorum sizlere bu bağlamda... buyurun efendim.

  Cenâb-ı Hak kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir Müceddid veya bir halife-i zîşan veya bir kutb-u azam veya bir mürşid-i ekmel veyahud bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zâtları göndermiş; fesadı izale edip, milleti ıslah etmiş;
  Din-i Ahmedîyi (A.S.M.) muhafaza etmiş. Mâdem âdeti öyle cereyan ediyor, âhirzamanın en büyük fesadı zamanında; elbette
  en büyük bir müçtehid,
  hem en büyük bir Müceddid,
  hem hâkim,
  hem mehdi,
  hem mürşid,
  hem kutb-u azam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zât da Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır.

  Cenâb-ı Hak bir dakika zarfında beyn-es sema vel-arz âlemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin nümunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını îcad eden Kadîr-i Zülcelâl; Mehdi ile de âlem-i İslâmın zulümatını dağıtabilir. Ve va'detmiştir, va'dini elbette yapacaktır.
  Kudret-i İlâhiye noktasında bakılsa, gayet kolaydır. Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasında düşünülse, yine o kadar makul ve vukua lâyıktır ki; eğer Muhbir-i Sadık'tan rivayet olmazsa dahi, herhalde öyle olmak lâzım gelir ve olacaktır diye ehl-i tefekkür hükmeder. Şöyle ki: Felillahilhamd
  للّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
  duâsı -umum ümmet, umum namazında, günde beş defa tekrar ettikleri bu duâ- bilmüşahede kabul olmuştur ki; Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, Âl-i İbrahim Aleyhisselâm gibi öyle bir vaziyet almış ki; umum mübarek silsilelerin başında, umum aktar ve a'sarın mecma'larında o nuranî zâtlar kumandanlık ediyorlar.
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 4. #14
  Acemi Üye sailor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2010
  Mesaj
  244
  Rep Gücü
  5530
  Gelen peyganberlerin kıymetini bilmediler.Bundan sonra isterse bin tane gelsin.Birşey değişmez.Herkes kendi bildiğini okur yine.

 5. #15
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesaj
  30
  Rep Gücü
  8
  Cevap >>>> ihtiyaç yok

Benzer Konular

 1. Acil servislerdeki yeni uygulama
  YukseLL Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 8
  Son mesaj: 17-01-2012, 12:05 AM
 2. Peygambere Kurban
  mopsy Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 02-11-2011, 10:10 AM
 3. Ekran Kartı Acil Yardım Çok Acil !!
  AcilYardım Tarafından windows (xp,vista) Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 09-02-2011, 11:02 PM
 4. Bir Cümlelik Yerin Varmi
  blueice Tarafından Ask ve Sevgi Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 08-05-2008, 10:32 PM
 5. Böyle bir script varmi ?
  Babacool Tarafından Web Tasarım ve Google Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 18-05-2007, 05:47 PM
Yukarı Çık