Abd ve Rusya arasında hiç bir zaman iki kutuplu bir dünya olmadı.Ancak öyle gösterildi.Bunu anlaya bilmek için dünyanın gidişatına çok iyi bakmak gerekir.

Dünya siyonist örgütü,dünyayı tek devlet haline getirmek istemektedir ve bu herkes tarafından bilinen bir gerçektir.Yahudiler,büyük İsrail devletini kuracaklar.Tüm dünya onlara bağlı olacak ve buradan tüm dünyayı yönetecekler.Kabalistik düşünceye göre dünyada,insanlar,konuşan yaratıklar yani insanımsılar,hayvanlar ve bitkiler olmak üzere dört çeşit canlı türü vardır (Evrim teorisinin sıralanışına dikkat etmek gerikir).Bütün canlılar ve evren insanlara (yahudilere) hizmet etmek için yaratılmıştır.Yahudiler yani insanlar Arz-ı mevutta bir devlet kuracak,insanımsılar da onlara hizmet edeceklerdir.

İşte bu teoriyi temellendire bbilmek için,siyonistler şunu keşfettiler.Bir toplum,dininden ve dine bağlı milli değerlerinden kopunca çok rahat bir şekilde yönetilir.O halde insanları,dini ve dine bağlı oluşmuş değerlerinde koparmak gerekir.Bunlar,gelenek ve görenekler,ahlaki değerler,sosyal ilişkiler ve insani duyguların dışa vurumudur.Mesela islam,nikahsız yaşamayı yasaklamıştır.Onun için müslüman toplumlarda zina olarak kabul edilen nikahsız yaşama,diğer toplumlara göre çok azdır.
Bunun için,insan hayatında çok önemli değere sahip olan etkenleri şayet dinin etkisinden çıkara bilirlerse o zaman toplumu daha rahat yönete bileceklerini gördüler.Bunun içinekonomi,cinsellik,milliyetçilik ve ticaret üzerine teori üretmeye başladılar.

Freud,tüm insan hayatını cinselliğin yönlendirdiğini,aslında Allah mefhumunu insanların uydırduğunu yazdı.Evet,insan hayatında cinsellik çok önemlidir.Ama,insan hayatını yönlendirecek güçte değildir.Ayrıca din,cinselliği,insani boyuta çekmektedir.Şayet din yoksa,cinsellikte hayvanlar kadar özgür olabilir ve hayvanlaşa bilirsiniz.Marks ve Engels ikilisi ekonominin insan hayatını yönlendirdiğini ve Allahın olmadığını savundular.Ekonomi,insan hayatında önemlidir.Hemde çok önemlidir.Ama,tek başına insan hayatını belirleyici olamaz.Durkeym,insanı yönlendiren temel etkenin ırkların kendine has özelliklei olduğunuı,Allahın insanlar tafından uydurulduğunu savundu.İnsan hayatında milliyetçilik önemlidir.Amaitek etken olamaz.Adam Şmit,daha sonra Keynes,insan hayatını ticaretin yönettiğini savundular ve onlarda Allah yok dediler.Evet bu tek etkene indirgenen değerşlerin insan hayatında önemli bir yeri vardır.Bunlar,din tarafından törpülenip yaşandığında,toplumun huzur ve refahına katkı sağlarlar.Ama,bunlar toplumu yönlendiren temel dinamikler değillerdir.Bunlar toplum tarafından türetilmişlerdir.Aslolan insandır ve insanın huzurudur.
Yıllarca bu etkenlerle,toplumun temel değerlerini ve dinini şahıslarda yok ettiler.Toplumlarda da aşındırdılar.Şu anda avrupada hırıstiyanlık sadece söylemde vardır.İçeriği yoktur.Aynı şey islam ülkeleri içinde geçerlidir.Siyonistler,bilim kılıfı altında bunu yaparken,şunu da gördüler.Onlar dini aşındırmaya çalıştıkça,diğer taraftan inancını çok iyi öğrenip yaşamaya çalışanlarda hem artış oluyor hem de dindarlaşma oluyor.O zaman bunu yaparken dindarlaşmanın önünü kesmek gerekir.Yani dindarları dünyevileştirmek gerekir.Bunu içinde ılımlı islam dediğimiz proje siyonistler tarafından gündeme alındı.Müslümanlar,müslümanım diyecek,ama,islamı yaşamayacaklar.İslam,geri ilkel bir yaşam biçimi oarak kalacak.Hem müslüman,hem her değerini yitirmiş anlamında modern tipler oluşturulacak.Bu gün,işçisine asgari ücret ödeyip,arttırdığı paraları eşi ve çocuklarıyla haşemalı otellerde yiyen ve bunu müslümanlık zanneden binlerce müslüman türedi.Kendi milli yaşam biçimini bırakıp,avrupalı gibi yaşamayı,ilerlemek zanneden,bu arada müslüman olduğunu düşünen binlerce insan türedi.

İşte sovyetler birliği,abd nin şemsiyesi altında serpilip gelişen dünya siyonizminin gelişmesi için üretilmiş kötü polis rolunu üstlenmişti.ABD,sovyetlere ihtiyaç yok dediği günde ipini çektiler ve bir günde çökerttiler.Medeniyetini oluşturmayan hiç bir düşünce yaşayamaz.Solun,kendine has medeniyeti, yoktur.Kapitalist kültürle sol gitmedi.Şimdi olanda şudur.Görüldüki,kötü polisin olmadığı bir ortamda,yapılan tüm haksızlık ve zulumler sırıtmakta,buda dünya halkları tarafından kötü olarak algılanmaktadır.Buna bağlım olarak abd nefreti tüm dünyada çığ gibi büyüdü.Sovyetler varken,abd,afganistana girseydi bu kadar infial olmazdı.Kötü polis olmadığı için kötülükler hemen sırıtıyor.

Şimdi,oluşan şey,kötü polis rolunu Rusya'nın üstlendiğidir.Bunu da,siyonistlerin yaptırdığına eminim.Önce,çökmekte olan Rus ekonomisini,yahudi sermayesiyle besleyerek düze çıkardılar.Daha sonra Putin'i iktidara getirerek-ki Putin masondur.- delikanlı gömleği giydirdiler.Bu arada Şakaaşvili'yi buldular.Gürcistan,Osetya'ya girince,kötü polis ortaya çıktı.Amaç abd nin kötü imajını ortadan kaldırmak.Bakın abd gemileri şu an Karadenizde dolaşıyor.İnsani amaçlı olduğu söyleniyor ve Rusya'nın hiç bir itirazı yok.

Bizde "bak abd,Gurcistan'a insani yardım yapıyor.iyiki varsın ABD" diyeceğiz.Amaç budur.

Bu arada,abd de Obama siyasi figür olarak kullanıldı.Kazanamaz.Ama,abd nin ne kadar demokrat bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdi.Bir zenci bile liderlik için yarışa bilir.Tabi olan bunu anlamayana oluyor.ABD hiç bir zaman demokrat olmadı.Siyonistlerin çıkarları için gerekirse dünyayı yakar.
Son olarak,siyonistler güçlü değiller.Sadece örgütlü olmanın avantajını yaşıyorlar.Onlar gibi dünya toplumları örgütlenirse bu iş yani emperyalizm çöker.İnsanlık kazanır.Global sermaye de aslında siyonist sermayedir.

sebahattin kiziltas
kaynak: supermeydan mailbox