Dünyanın her ülkesine yayılmış hastalığı önlemek ya da çeşitli hastalıkları tedavi etmek için alternatif tıptan yararlanan milyonlarca kişi vardır. Çok çeşitli terimlerle tanımlanan alternatif tıp (tamamlayıcı, bütünleştirici ve konvansiyonel olmayan), konvansiyonel tıpta (tıp camiasında uygulanan ya da kabul edilen) yer almayan tedavi uygulamalarını içerir.

Bazı alternatif tedavi yöntemleri yeni ve modern bir imaja sahip olmakla birlikte genellikle yüzyıllarca geriye giden geleneksel tedavi yöntemlerine dayanırlar. En sık uygulanan ve tanınan dört ana tıp sistemi şunlardır:

Ayurveda tıbbı

Batı dünyasında giderek popülaritesi artan Hint inanç sistemi.

Çin tıbbı

Birbirine zıt iki büyük güç olan Ying ve Yang'ın evrenin temelini oluşturduğuna inanan Çin felsefesinden kaynaklanır. Sağlıklı olmak bu iki güç arasındaki dengeyle ilişkilidir.

Japon tıbbı

Japon tıbbı mitoloji ve yerel dinlerden olan shintoizmden kaynaklarını alır. Tanrıların yolu anl***** gelen Shintoizm, doğadaki her şeyin bir ruhu olduğuna inanır. Shiatsu ve Reiki gibi popüler yöntemlerin temelini oluşturur.

Tibet tıbbı

2000 yıldan eskiye dayanan tibet tıbbının, Buda'nın öğretilerinin tıbbı ilgilendiren bölümlerine dayandığı düşünülmektedir.


kaynak