HİSTERİ


Histeri ilk defa Hipokrat tarafından orta*ya atılmış ve kadınlarda daha çok meyda*na geldiği için döl yatağı ile ilgili görülen bazı ruhsal ve fiziksel değişmeleri ifade etmek için kullanılmıştır. Histeri Yunanca rahim yani dölyatağı anl***** gelmek*tedir. Freud ise histerinin sebebinin rahim olmadığını, akli sorunlar olduğunu düşün*müş ve o zamandan beri ancak belli bir tip insanı tanımlamak için histerik deyimi kullanılmıştır. Üzerinde çok tartışılan ve çok belirsiz bir kavram olması nedeniyle artık psikiyatride ender olarak kullanılmak*tadır.

Histeride bellek, biline, zekâ, hareket ve algı bozuklukları cok çeşitlidir. Kişisel olaylara ilişkin olarak yarım hatırlama (am*nezi) veya kimliğini unutma, evden veya iş*ten ayrılıp bilinçsiz olarak dolaşma (füg), kaslarda paralizi, kısmen yürüyememe, tremor, konuşamama (disfoni) gibi hareket bozukluğu, genellikle deride duyu kaybı veya körlük ve sağırlık gibi algı bozukluk*ları histeride görülen belirtilerdir.
Dikkat çekme isteği, canlılık, egoistlik, ba*ğımlılık ve aşırı duygusal tepki eğilimi gi*bi karakter özellikleri histerik tiplerde çok görülür.

kaynak