Ruhun Bedenden Ayrılarak Gezmesi Mümkün Mü?


Bu durum teorik olarak mümkün gözükmektedir.Ama bu konuyla ilgili bilimsel araştırmalar da bulunmaktadır.İnsanlar sadece fiziki bedenden oluşmaz.Fiziki bedene eşlik eden esir, astal ve mental bedenler vardır.Ölüm anında fiziki beden kalır ve diğer üçü ayrılır.

Bazı kişilerde şartları henüz belirlenmemiş bir şekilde bu diğer üç beden fiziki bedenden ayrılabiliyor ve birtakım yerleri algılayabiliyor.Bu durum genellikle uykuda oluyor ve kişi uyanınca bu gezintiyi hatırlıyor.Bu bazen rüyalar şeklinde de olabilmektedir.Ameliyatlarda da gözlemlenebilmektedir.Çünkü bu hal fiziki bedenin büyük stres altında olduğu anlarda gerçekleşebilmektedir.

Bazı ameliyatlarda kişiler vücudunu dışardan seyrettiğini ve doktora ne işlemler yaptığını anlattığını iddia etmektedirler.Bazı kişilerde bir varlığın kendisine yardım ederek bedenden dışarı çıkardığını iddia eder.

Psikoloji ile ilgilenen bilim adamları bu olayların olma imkanlarının bulunduğunu savunurlar.Hatta çoğu kişi rüyasında uçtuğunu veya düştüğünü görmüştür.Genelde böyle rüyaların astral projeksiyonla ilgili olduğu düşünülür.


kaynak