+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 Toplam: 3

narsizm

Sağlık ve Hastalıklar Kategorisinde ve Ruh Sağlığı (Psikoloji) Forumunda Bulunan narsizm Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Narsizm Fenomeni Hazırlayan: Dr. Can Güngen Narsizm üzerine ilk psikoloji teori gerçek anlamda Sigmund Freud'dan gelmiştir.Freud 1914'de aşağıda tanıtacağım makalesinde

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye diojen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Üye Numarası
  133170
  Mesaj
  437
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  19529

  narsizm

  Narsizm Fenomeni
  Hazırlayan: Dr. Can Güngen

  Narsizm üzerine ilk psikoloji teori gerçek anlamda Sigmund Freud'dan gelmiştir.Freud 1914'de aşağıda tanıtacağım makalesinde "narsizm sorunu" üzerine ruh bilimsel anlamda eğildi. Narsizm üzerine yaptığı nitelikli çalışmalarla psikanaliz içersinde "kendilik psikolojisi" akımını kuran Heinz Kohut'un ,"nesne ilişkileri" ekolü içersinde Kernberg'in ve "bireysel psikoloji" ekolünün kurucusu C.G.Jung'un katkıları vardır.Bu makalede bütün bu katkılar üzerinde duracağız.  1.Freud'a göre Narsizm  2.Jung'a göre Narsizm  3.Kohut'a göre Narsizm

  Freud'un Narsizm'i  Narsizm üzerine bir tanıtım (1914)  Freud bu makalesine 1889 ‘da Paul Nacke tarafından yapılmış “Narsizm “ tanımı ile başlıyor. Narsistik bir kişinin tutumu Nacke’ye göre kişinin bedenine, tıpkı cinsel bir nesnenin davrandığı gibi davranmasına benzetilir. Bu durumda kişinin cinsel yaşamı tamamen kendisine dönüktür. Nacke’nin tanımladığı bu durum eşcinsellerde açıkça görülebilmekte,daha şaşırtıcı biçimde normal-sağlıklı psikoseksüel gelişim esnasında da bu türden narsistik izlere rastlanabilmektedir.  Narsizme ilk yakın kavram olarak tanımlanan "ego içgüdüleri"  Freud, içgüdü kuramında iki tür içgüdü ayırt etmişti. Bunlardan birisi ego’ya ait olup “ego içgüdüleri” adı taşıyor ve ego’nun kendini koruma amacına hizmet ediyordu.Diğeri ise dış dünyanın nesnelerine yöneliyor ve türün çoğalmasına yönelik tutumuyla “cinsel içgüdü” adı alıyordu.


  Freud, “Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları” adlı 1930 senesinde yayınlanan yapıtının bir bölümünde bu ayrımı yapmasında Schiller’in bir şiirinden esinlendiğini söyler.”Dünyayı devindiren açlık ve aşktır” deyişi; Freud’un açlığı ,bireyi korumayı hedefleyen ego içgüdüleriyle,aşkı da cinsel nesnelerin peşinden türü korumaya yönelik olarak koşan cinsel içgüdülerle özdeşleştirmeye yöneltir.


  Freud, ego içgüdüleri perspektifinde önceleri nevrotik rahatsızlıkları, dış dünyanın kimi uyarılarına karşı kişinin kendisini korumak üzere başvurduğu bir "içe kapanma/yönelme" stratejisi olarak tasarlamıştı.Nevrotik kişi uygun olmadığı gerekçesiyle (vicdani sebeb) gerçek dünyada elde edebileceklerinden vazgeçiyor ve arzusunu düşlemleri ile doyuruyordu.Bu esnada çatışmanın merkezinde yer alan iki unsuru, savunmaya yönelik "ego içgüdüler"i ile "cinsel içgüdüler" olarak görüyordu.Bu savaş esnasında nevrotik kişi ıstırap çekiyor,libidinal isteklerinden kendisini savunmak uğruna vazgeçiyor ve bu vazgeçmenin sonucunda semptom oluşuyordu.İlk açıklamalarda "ego içgüdüleri" ile "narsistik dürtüler" arasında bir parallelik görülüyor.  Ancak daha sonra Freud narsistik güdülerin sadece kendini korumaya yönelik olmadığını keşfetti.Bu güdüler esasen "kendini korumaya yönelik" değil,cinsel yani libidinal karakterde idi..  Bu ne anlama gelir?..Basitçe, dış dünuya ile ilişki kuran gücün sadece kendini korumaya yönelik olmadığını,nesne sevgisini gözettiği anl***** gelir. Yani söz konusu olan "kendini koruma " değil "aşk ilişkileri" meselesidir.  Daha sonra narsizmin söz konusu edilebileceği yerin esasen şizofreni türü rahatsızlıklar olduğunu gördü.Böylece savunmacı ego içgüdüleri ile bağlantısı tamamen kesildi.Zira bu tür rahatsızlıkların özünde dış dünyaya yapılan libidinal yatırımlar olduğu görülüyordu.(aşk ilişkileri) Libido tümüyle ego ya geri çekilebiliyordu ve libido ile şişen ego bu yüzden “büyüklenmeci-megalomanik” bir hal içersine giriyordu.Psikozlar, nevrozlarda görülen gerçek dünyaya ilişkin hazzın kısmen düşlemler ile doyurulması ile kıyaslanmayacak kadar narsistik bir ruhsal durumu temsil ediyordu.
  Bu arada Freud’un “ego içgüdülerini” “libidinal içgüdülerden” ayırmaya götüren şeyin bir yerde psikanaliz esnasında görülen aktarım nevrozlarını açıklama çabası olduğunu belirtmeliyiz. Zira aktarım nevrozlarında dirence neden olan etkenin,tüm nevrozlarda olduğu gibi kendini koruma içgüdüsü (ego içgüdüsü) olduğu farzedilmişti.


  Primer ve sekonder Narsizm  Şimdi narsizmin kuramsal açıklamasına bakalım.Burada narsistik enerji "libidodur".Yani tümü ile "cinsel enerji" söz konusu edilmektedir.


  Primer (birincil) narsizm


  Başta ego ıd’den kaynaklanan libidinal enerji ile istila edilmiştir.Bu duruma “primer narsizm” demekteyiz.Ego libido ile şişip megalomani hastalığına yakalanmamak için bu libido fazlasından kurtulmak zorundadır.Libido ego’dan dış dünyanın nesnelerine doğru akar ve ego rahatlar.Egodan dış dünyanın nesnelerine doğru akan psişik enerji bir amibin gövdesinden çıkan “pseudopod”ların (yalancı amipsi ayakların) hareketlerine benzer.Dış dünyanın nesnelerine yapılan yatırım (katheksis) normal cinsel etkinliğin ve türün devamı için elzemdir.


  Sekonder (ikincil) narsizm


  Libidinal enerji yüklü ego’dan nesnelere doğru akan libidinal enerji ile nesne sevgisini ortaya çıkartır. Ancak bir takım kısıtlanmalar cinsel enerjinin doğrudan nesnelere bağlanamamasına veya bağlanmasına rağmen bir süre sonra bazı psikopatolojik süreçler sonucu bağlandığı nesnelerden libidonun ego’ya geri çekilmesi ile sonuçlanıyorsa , ego’da biriken ve egonun şişmesine (enflation) yol açan enerji için bu klinik olguyu karşılayan “ikincil narsizm” terimine başvurmak gerekecektir.


  Narsizm,ego ülküsü ve yüceltme…


  Ülkü oluşumu,çocuğun narsizminin yani kendini kolayca bütün hadiselerin merkezi konumuna koyuşunun yeterli olmadığı noktada ortaya çıktığı söylenebilir.Ne kadar çocuksu narsizminden ve mükemmelliğinden vazgeçmek istemese de ,gerek kendi gerçekçi eleştirelliği gerekse dünyanın çocuksu tüm güçlülük fantezilerine karşı kulak çekmeleri sonucunda onu elinde tutamayacağını anlar.Bu andan itibaren narsizmini aktarabileceği bir ülkü oluşumuna ihtiyaç duyar.Aslında ülkü çocuksu yitik narsizminin yerine geçenidir.


  Narsizm konusunda kavram kargaşası yaratan iki önemli olgu “yüceltme ve ülküleştirmedir”.Bu bakımdan bu kavramları ayırmaya değer vermek gerekir. Benlik ülküsü zihinde büyültülen,değeri artırılan nesne ve olgularla ilgilidir.Kimi zaman karıştırılsa da ülküleştirme ile yüceltme arasında fark bulunur. Ülküleştirmeyi gözeten ruhsal yapının süper ego olduğunu söyleyebiliriz.Ülküleştirme nesneyi olduğu haliyle zihinde çok önem verilen çok değerli bir noktaya taşıma amacı ile ilgili iken yüceltme nesneye yöneltilen libido hemen doyuma yönelmediğinde , başka ve kültürel açıdan daha yüksek bir amaca yöneltilmesi ile ilgilidir.İkisi arasındaki fark ülküleştirme de nesnenin fetişleştirilmesinin söz konusu olması ,yüceltme de nesneye yöneltilen arzunun nesneyi simgeleyen ancak kültürel açıdan daha kolay kabul edilebilir-hoş görülebilir “sofistike” nesne ve olgulara yöneltilerek doyum aranması yoluna gidilmesidir.  Nesne Seçimleri: Anaklitik ve narsistik nesne seçimi


  Bir insan libidosunun akacağı ve bağlanacağı nesneyi iki farklı türde seçebilir.


  Anaklitik (bağlanma türü) nesne seçimi:


  Ya kendisini vaktiyle (çocuklukta sevmiş) ve korumuş olan anne babasına bağlılıklarını sürdürecekleri şekilde kendilerini koruyan ve seven nesnelere yöneldikleri görülür.:Ego içgüdüleri bağlamında gerçekleşir.Kişi hayatındaki önemli insanların seçimini (eş-sevgili-arkadaş) Kendini besleyen kadını veya kendisini koruyan kadını seçer.Anne baba gölgesi altında kalmış bir seçimdir bu…


  Narsistik (benzerlik) nesne seçimi


  Bu seçimde birey kendisini göz önüne alır ve kendisine yakınlık-benzerlik gösteren nesneyi seçmeye eğilim gösterir.Bu esnada "aşk-nefret" ilişkilerine benzer şekilde sahip olup olmaması ön plana geçer.
  a.kendisini
  b.bir zamanlar /hatıralarda olduğu kendisini
  c.olmak istediği (ülkü) kendisini
  d.bir zamanlar kendisinin bir parçası olan birini seçer. (S.Freud:Metapsikoloji ,Payel yayınları;s.81)  Nesne seçimine ilişkin psikanalitik bakış açısı , akademik çevrelerden magazin dünyasına oradan da günlük dile kadar uzanan bir “kavrayışa”yol açmıştır .Nesne seçimi psikanalitik anlamda çok önemli bir bilgiye işaret eder.Kişinin “narsizm” derecesini tayin eder.Ancak “narsistik kişilik bozukluğu” ile ilişki kurulabilmesini sağlayacak derecede önemli bir faktör olarak hesaba katılmaz.
  Ölüm ve yaşam içgüdülerinin anlaşılması:Sadizm ve Mazoşizm üzerindeki sır perdesinin kalkışı  Narsiszm bir libidinal olgu olarak anlaşıldı.Ego içgüdüleri ile bağı kesildi.Ego içgüdülerine ne oldu peki?..Ego içgüdülerinin Freud'un kuramsal anlayışında giderek ortadan kaybolduğunu,daha sonraları ego psikologlarınca tekrar ön plana çıkartılan ikincil bir role indirgendiğini görüyoruz.Ego içgüdülerinin yerine savunucu değil aksine saldırgan tabiatta "ölüm içgüdüsü" getirilmiştir.
  Freud için baştan itibaren sadizm kafa karıştırıcı bir sorun olarakbelirmekteydi..Zira nesne içgüdülerine benzer şekilde nesnelerin peşine takılan sadistik dürtü hiç de sevmeye ve türü korumaya çalışıyor gibi görünmemekteydi..Bir ara Freud sadizmi ego içgüdülerine yakın saymış ve onu tıpkı ego içgüdülerinin bir türevi olan egemenlik kazanma içgüdüsü ile yakın görmüştü..Daha sonraları ise sadizmi cinsel içgüdünün nesneye yönelik diğer bir versiyonu gibi kabul etmenin olguları açıklamada daha faydalı olduğuna kanaat getirmişti.Zira sadizm hiçbir zaman kendini koruma maksadıyla boy göstermiyor ,aksine cinsel etkinliklerde sevecenlikle yer değiştirerek ortaya çıkıyordu.


  Libidonun sadece cinsel içgüdü ile ilişkilendirilmesi ego içgüdülerinin tabiatını belirsiz bırakıyordu.Bu yüzden Freud her iki tür içgüdünün de tabiat itibarıyla libidinal olduğunu ileri sürdü.Ancak içgüdülerin hepsinin aynı türden olamayacağına dair bir sezgiye sahipti. 1920 yılında yayınlanan “Haz İlkesinin Ötesinde” isimli yapıtına kadar bu düşüncesini devam ettirdi.Bu eserle birlikte Freud’un iki tür içgüdü olduğunu söylediğini görüyoruz.. Libidinal özellikli içgüdünün karşısına çıkartılan bu kez canlıyı öz yıkıma götüren “ölüm içgüdüsüydü”.Bu içgüdü organizmayı biyolojik yaşam başlamadan önceki inorganik haline döndürmek üzere içedönük bir faaliyette bulunmaktaydı.Ancak bu içgüdünün saldırganlık ve yok edici bir dürtü biçiminde dış dünyaya yöneltildiği varsayıldığında pek çok pratik sorun çözülebilirdi.Freud da bu yolu benimsedi.İç dünyaya yönelik saldırganlığın bir kısmı dış dünyaya gönderiliyor yıkıcı enerjinin ego için gereğinden fazla bir bölümünden kurtulmak böylece mümkün oluyordu.Dış dünyaya gönderilen saldırganlık kısıtlandığında ve miktarı azaldığında ise içe dönük yıkıcılık şiddetle artıyordu.


  Freud “sadizm ve mazoşizm” sorununa da böylece teorik bir yanıt bulmuş oldu.Dış dünyaya yansıtılan libidinal enerji eş zamanlı olarak yıkıcı enerji ile karışık ise bu cinsel etkinliğin neden her zaman sevecen ve saldırgan faaliyetlerin belirli oranlarda karışımından meydana geldiğini açıklıyordu.Sadizm ,libidinal enerjinin (aşkın) “dozu yüksek yıkıcı enerji” ile karıştığı bir cinsel etkinlikti.Mazoşizm ise tersine cinsel enerjinin içe yönelik saldırganlıkla karışarak oluşturduğu bir alaşımdı.( aynı makale;s.285)  Freud'a göre Narsizm'in anlamı  Freud,narsizm teorisi ile libidinal (cinsel) içgüdünün Id'den ayrılarak dış dünyaya bağlandığını söylüyordu.Libido önce If'den yayılaral ego'da toplanbmış iken sonra dış dünyaya yönelerek nesnelerine bağlanıyordu.Freud'un bu görüşü "aşk yahut sevgi denilen" sürecin kuramsal yapısına işaret ediyordu. Yani dış dünyada önemli addedilen nesneler Id'den kaynaklanan libidinal (cinsel) içgüdüsel enerjinin bu nesnelere yatırılması sonucu bu niteliğe kavuşuyordu. Bu hal bir amipin "pseudopod" denilen yalancı ayakları ile oturduğu ego'dan dış dünya nesnelerine uzanmasına ve onlarla bağlantı kurmasına benziyordu. Yalancı ayakların esprisi bu ayakların amibin gövdesine yani "ego'ya" geri çekilebilir oması idi. Eğer bu geri çekilme Şizofreni vb. hastalıkların bir sonucu olarak geçekleşirse bu durumda ego "libidinal enerji" ile şişiyor (enflate oluyor) ve sekonder (ikincil) narsizm denilen durum hasıl oluyordu.Bu durumun klinik görünümü hastanın şişen ego ile uyumlu "büyüklkük sanrılarına-megalomani" sahip olmasıydı.

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye diojen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Üye Numarası
  133170
  Mesaj
  437
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  19529
  Narsizm Fenomeni  Hazırlayan: Dr. Can Güngen

  Jung’a göre Narsizm


  Jung’un “analitik psikoloji” ekolü ,psikolojik sorunlara “paradigmatik olarak” bilinçdışı ruhsal güçlerin -bu güçleri bulunduran alana psykhe demektedir Jung-bu güçlerden habersiz olan veya öyle kalmaya çalışan bilinç alanına yaptığı baskı veya saldırı açısından yaklaşır.Bilinçdışı alan bir okyanus ise bilinç belki okyanusta bir adadır der Jung…Her birey ruhsal gelişimini tamamlamak ve bütünleşmek ister. Bu gelişim ancak bilinçdışını tanıyarak mümkün olur.Bilinçdışı alan bilinçli alan ile bütünleştikçe kişinin ruhsal derinliği artar.Jungian terapi ,nevrotik hastanın sağaltımını bilinçdışı alanı tanımasına yardım ederek yapar.
  Jung’un ,Freud ile birlikte psikanalizin başlangıç devresinde iyi dost olduğu ve ortak çalışmalar yaptığı vakıadır.Ancak 1914’den sonra Jung ile Freud’un yolları ayrıldı.Jung Freud’dan ruh bilimi adına pek çok ilham almıştır ama görüşlerini paylaşmadığı pek çok konu da bulunur.Öncelikle Freud’un cinselliğin güdülenimde en ön sırada geldiği fikrine katılmaz.Libido’yu dar (cinsel) anlamda ele almaz.Jung’a göre libido çok çeşitli görünümlere bürünebilen psişik /ruhsal bir enerjidir. Hatta hayatın anl***** dair bir araştırma duygusuna ve dinsel-ruhsal arayışlara yönelik enerji de libidodur Jung’a göre…
  Jung’un bilinçdışını ikiye ayırdığını söyleyelim önce;kişisel olay ve duyguların bastırılmasından oluşan kişisel bilinçdışı ile insan türünün gelişmesi esnasında türe özgü kayıtlardan oluşan , beyinde giderek kendine özgü bir yer edinen kolektif bilinçdışı..
  Kolektif bilinçdışı, Jung’un “arketipler” adını verdiği, insan ırkının tüm varoluş süreci boyunca yaşadığı deneyimlerin tortusal bir kalıntısı, bir mirası olarak doğuştan varolan, enerji ile yüklü ilkel imgelerden oluşuyordu. (Tanrı,bilge adam, anne,güneş, büyücü , kahraman vb.) Bu imgeler bilinçli yaşamda doğrudan fark edilmese de, eş seçimi,yol ayrımları,ölümle yüzleşme gibi dönüm noktalarında insan hayatını, davranışlarını , kararlarını,seçimlerini derinden ve güçlü bir şekilde etkileyebiliyordu. Ayrıca, bilincin zayıfladığı ağır ateşli hastalıklarla,uyuşturucu kullanımı ile bilinçdışı içeriğin önünün açıldığı durumlarda arketipal imajlara ilişkin hayaller,sesler ortaya çıkabiliyordu. Şizofreni gibi gerçeklik algısının bozulduğu ağır psikotik hastalıklarda da işitsel ve görsel sanrılara kaynaklık edebiliyorlardı. Dinsel anlatılarda, efsanelerde, masallarda arketiplerin izlerine rastlamak mümkündü.
  Jung, Tanrı arketipi olarak isimlendirdiği ,insanın kolektif bilinç dışında yer alan, tarih öncesi dönemlerden kalma arkaik bir imgeden bahseder. Büyük enerjiye ve çekim kuvvetine sahip olan bu arketip libido tanımına uyan tüm ruhsal enerjiyi tek başına düzenleyebilme kabiliyetine sahiptir.Daha doğrusu Tanrı arketipinde vücut bulan, Öz’ün bilinçsizce algıladığı organizma içinde uğuldayarak akan ruhsal enerjinin ve yaşamsal gücün bilgisidir. Bu arketiple ilişkili ruhsal enerji dış dünyaya yansıtıldığında ise tabiata nüfuz eden ilahi bir güç duyumsanır.Tanrı’nın merkez alınmasıyla dinin etrafında yaşama ait değer, simge ve törensel unsurlar gelişir.İşte bu güçtür insan yaş***** derin bir anlam katan ve onu varoluş savaşında üstün kılan.
  Burada Tanrı arketipi ve simgesinin insanın tarihsel gelişim süreci esnasında esasen bilinçdışında şekillenmiş yaşama dair bir anlayış;insanın içersinde hissettiği ruhsal varlığın doğadaki karşılığı ve muhatabı olduğu anlaşılıyor.Tanrı’nın varlığı ,insanla onun kendi anladığı biçimde ilişki kurmayan cansız doğaya kendi ruhunu yansıtarak kurmayı başardığı ilişkinin bir koşuludur belki de…Nihayetinde demek istiyor Jung , Tanrının varlığı ile ilgili bir imgeyi ruhumuzda yaşatıyor ve ruhsal dengenin bozulma riskini göze almadan ondan uzaklaşamıyoruz.
  Peki bu güçlü arketipten uzaklaşmaya çalışırsak ne olur,ne ile karşılaşırız?..İşte bu noktada Jung’un dile getirdikleri narsizm kavr***** yaptığı katkıyı da göz önüne sermektedir.
  Ancak insanın bilinci son bin yılda iyice gelişip keskinleşmiş ve eleştiri okları daha önce hiç yönelmediği bir şeye,mitlerin,simgelerin ve Tanrı’nın gerçekliği ve anlamı üzerine dönmüştür.Bu sorgulamanın başlaması, ilkel insanın içgüdüsüyle katılıp bir parçası olduğu doğal yaşam alanında,ona bu güne kadar gereksindiği tüm anlamları sunan o muhteşem mitsel ve simgesel dünyanın sonunun gelmekte olduğunu göstermektedir. Eğer Nieztche’nin kehaneti doğruysa ve modern toplumların bilincinde bir Tanrı ölümü yaşanacaksa – ki yaşanıyor - insan ruhunun bu durumu bütünlüğü sarsılmadan atlatması ve her şeye rağmen ayakta kalması çok güç olacaktır. Bilinçdışına kök salmış güçlü Tanrı arketipi ve ona bağlı enerji artık dışa yansıtılamayacaksa içe dönecek ve içeri akan bu enerjiyle egoda bir enflasyon(şişme) ve neticesinde bir çeşit megalomani , kaybedilen Tanrı’nın yerine insanın kendisini koyması sonucu bir Tanrı olma sanrısı gelişecektir. Nieztche’nin yaşamının sonlarına doğru içine düştüğü çılgınlık hali bundan kaynaklanmaktadır işte der Jung. Üstün insan , üstün ırkı yaratma gayesine dayanan Nazi çılgınlığının kökeninde de bu psikopatoloji yatmaktadır.

  Jung'un aşağıdaki sözlerine kulak verelim şimdi:
  “Biz, "Tanrı"yı yaratmayız."Tanrı"ya ayırıcı niteliğini veren, onu tanımlayan bizim seçimimizdir. "Tanrı" her zaman insan yapımıdır. Bu yüzden, onun tanımı, sınırlıdır, yetkin değildir.(Yetkinlik düşüncesi bile yetkinliğin varlığını doğrulamaz.) Tanımlama bir imgedir. Gelin görün ki, bu imge, imlediği bilinme¬yen olguyu anlaşılabilirlik dünyasına çıkarmaz. Çıkarabilseydi, o zaman bir Tanrı yarattık deme hakkımız olurdu. Bizim seçtiğimiz "efendi" ona uzamla zamanda yansıttığımız imgeyle özdeş değildir. O, psykhenin derinliklerinde bulunan bilinmez bir nitelik gibi, eskiden nasılsa öyle işler durur.
  Psykhenin en son ilkeleri bir yana, en yalın düşüncenin doğasını bile bilmiyoruz biz. Psykhenin iç yaşamını da denetleyemiyoruz. Bu iç yaşam, yapıca bağımsızdır; bizim ereklerimize, istencimize bağlı değildir. Bu yüz¬den, seçip tanımladığımız diri şey, istencimize karşı çıkıp sahneden, insan yapımı imgesinden ayrılabilir kolayca. O zaman biz de Nietzsche ile birlikte "Tanrı öldü!" diyebiliriz. Oysa, "Bizim imgemizin dışına çıktı, onun yeniden nerede bulacağız acaba?" desek daha iyi olurdu. Yönetim boşluğu tehlikelerle doludur. Çünkü, doğal olgular, türlü türlü -izm kılığında hak iddia etmeye başlarlar. Bu -izmler kargaşadan, yıkımdan başka bir şey üretmezler. Çünkü şişme ile bu izm’lerin arasındaki insanın kibri, gülünesi önemsizliği ile egoyu evrenin beyi yapmayı seçmiştir. Nietzsche'de, bütün bir çağın tekinsiz habercisinde durum buydu.
  Dünyadan geri çekilen bütün yansıtmaları içine almak için bireyin egosu, pek küçük, beyni pek dermansızdır. Bu çaba sırasında ego ile beyin patlayıp paramparça olur. Psikiyatristler buna şizofreni demektedir. Nietzsche, "Tanrı öldü," derken, Avrupa'nın büyük bir bölümünde geçerli olan bir doğruluğu dile getiriyordu. İnsanlar salt Nietzsche böyle dedi diye etkilenmediler. Onun sözleri yaygın bir psikolojik olguyu dile getiriyordu. Bu olgunun sonuçlarının ortaya çıkması gecikmedi - önce izmlerin sisi çöktü, ardından felaket geldi. Kimse Nietzsche'nin sözünden en küçük bir sonuç bile çıkarmadı. Gene de o duyuruda, bazı kulaklar için eskil bir bağırtıya benzeyen, tekinsiz sesler vardı. Bu bağırtı denizler üzerinden, doğa tanrılarının sonunu duyurmak için yankılana yankılana geliyordu: "Büyük Pan öldü."


  Jung,dış dünyaya yansıtılan arketipal imajlardan en önemlisinin-tanrı imgesinin yansıtıldığı yerden ego’ya geri çekilmesini benliğin şişmesi şeklinde yorumluyor.Bu yansıtmaların geri çekilmesi halinde ego’nun bu yükü kaldıramayacağına ve şizofrenik bir süreç içine gireceğine Nietzsche örneğinden kalkarak dikkat çekiyor.
  Bu ifadelerin Freud’unkilere benzeyen yönü ise dış dünyaya yansıtılmış enerjinin egoya çekilmesi ve insanın kendi kendisiyle,kendi büyüklüğü ve kibri ile uğraşmaya girişmesidir.Jung çizdiği bu tablo ile narsizmle ilgili anlayışımıza katkıda bulunmaktadır.

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye diojen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Üye Numarası
  133170
  Mesaj
  437
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  19529
  Narsizm Fenomeni  Hazırlayan: Dr. Can Güngen  Kohut'a göre Narsizm  Kohut 1964-65 yılları arasında Amerikan Psikanaliz cemiyetinin başkanlığını yaptığı dönemdeki camiaya yakın çevrelerdeki ismi” bay psikanaliz”dir. 1965’ten itibaren de Uluslar Arası Psikanaliz Cemiyetinin (IPA) başkan yardımcılığını yaptı.1968 yılı IPA seçimleri için adı başkanlık için anılmaktadır.Anna Freud’un öncülüğünü yaptığı Freud’yen ortodoks psikanalitik yönelim ile Melanie Klein’in başını çektiği İngiliz psikanaliz okulu arasında seçimler için çekişme mevcuttur.Bu esnada Kohut iki kere yıkılacaktır.Önce kendisini destekleyen Anna Freud’un son anda desteğini çektiğini görecek ve ikincisi kanser olduğunu öğrenecektir.Kanser olduğunu öğrendiği 1968 yılından itibaren ölümüne kadar geçen on üç sene esnasında çekeceği tepkilere rağmen kendi psikoloji anlayışını ortaya koyacak cesareti bulur.Bu cesaretin bedelini ise camiadan yalıtılma ile öder.1971 yılında “The Analysis of Self” (kendiliğin çözümlenmesi) ve 1977 yılında “Restoration of Self” (kendiliğin yapılanması) isimli eserleri ile ortaya koyduğu “kendilik psikolojisi” psikanaliz camiasında büyük yankı yapar..1971 yılındaki “Kendiliğin Çözümlenmesi” eserinden sonra geleneksel psikanaliz çevreleri tarafından kınanır ve üç kişilik eğitim komitesinden çıkartılır.  Kohut bilinçdışına ve analitik ortamda bilinçdışının uyarılarak açığa çıkmasına inanıyordu. Bilinçdışının içeriği konusunda kısmen farklı düşünüyordu.Cinselliği ve saldırganlığı dışlamıyor ama psikopatolojiden sorumlu asıl öğe olarak “narsist güdülenmeyi” görüyordu.Kibir, büyüklenmecilik,çözülme Kohut’un yapıtlarının ortak konularıdır.  Kohut'a göre Narsistik gelişim süreci

  Bu tabloda yapısal sorun teknik olarak ,“büyüklenmeci kendiliğin” teşhirci-büyüklenmeci gösterilerine özellikle preodipal dönem denilen yaşamın ilk üç senesi içinde ve kısmen devam eden odipal dönemde “kendilik nesnesinden” onaylayıcı-aynalayıcı cevabın alınamamasına bağlıdır.

  Bu yaklaşımdaki ,ebeveynin çocuğun gelişen narsisistik büyüklenmeci kendiliğini aynalayarak geliştirme özelliğinin Lacan’cı ayna kavramı ile bir ilgisi yoktur. Zira ne Winnicot ne de Kohut narsistik gelişim sürecinde “ayna” modelini geliştirirken Lacan’a ve kültüre doğrudan bir atıf yapmışlardır.

  Tüm güçlü narsistik evre

  Çocuğun nesne ilişkileri bağlamında ben ile ben olmayan arasındaki ayrımı kuracağı döneme kadar arkaik narsistik bir dönem söz konusudur.Çocuk bu dönemde mutlak anlamda “omnipotent-tüm güçlü” konumdadır.İlişkide bulunduğu “kendilik nesnesine” –ki bu ebeveyni ve çoğu kez annesi veya anne yedeğidir-büyüklenmeci kendiliğinin teşhirci gösterilerini sunar ve kendilik nesnesinin “gözlerinin ışıltısında-gülümseyişinde-dokunuşlarının sıcaklığında” bu kendiliğin kabul edilmesini-onaylanmasını bekler.İdeal nesne-ideal ebeveyn çocuğun narsistik tüm güçlülüğünün bir parçasıdır ve onun sınırsız beklentilerinin nesnesidir.Bu dönem her halükarda geçirilmesi zorunlu olan ve narsisizmin sağlıklı gelişmesi için tayin edici özellikte bir dönem olarak düşünülmektedir.

  Benlik sınırlarının ayrılması-dönüştürerek içselleştirme evresi

  Doğal gelişim sürecinde tüm güçlü bu evrenin sağlıklı olarak geçilmesi ideal annenin çocuğun zaman zaman hayal kırıklığına uğramasına rağmen büyüklenmeci-teşhirci benliğine yeterince-kafi derecede ayna tutabilmesine bağlıdır.Eğer çocuk bu evreyi anneyi fiziksel olarak kaybetmeden veya annenin kendi ruhsal problemleri veya uğraşları nedeni ile ilgisini kaybetmeden geçirmeyi başarırsa ,yaşadığı hayal kırıklıkları ve gelişen sinir siteminin fonksiyonalitesi çocuğun dış dünyaya ait nesnelerle kendi benlik sınırlarını ayırt edebildiği bir döneme ulaşmasını sağlayacaktır.

  Artık sınırlar ayrılmıştır ancak eskisi kadar ideal olmasa da (sınırsız beklentilerin nesnesi olmasa da) ideal anne imagosu ile özdeşim süreci devam etmektedir.Çocuk sağlıklı narsistik gelişim sürecinde annenin beklediği kadar ideal bir nesne olmadığını tedricen anlayacak kadar şanslıysa başarılı bir narsisistik süreçten geçecek demektir.Bu esnada anne, çocuğun büyüklenmeci-teşhirci kendilik gösterilerini seçici olarak aynalayarak çocuğun annenin değer sistemini “dönüştürerek içselleştirmesine” izin verir.Bu çocuğa ait, başlıca annenin (ve varsa diğer önemli ideal nesne figürlerinin) onayı ile gelişen “düşünce- davranış tarzı repertuarıdır.” Eğer anne çocuk ilişkisi başarılı olmuşsa çocuğun güçlü bir öz saygıya ve kendiliğe ilişik “gurur” erdemine(kibir değil) sahip olduğu görülür.

  Narsistik kişilik bozukluğunun patogenezi

  Eğer anne aynalama görevini yapamayacak durumdaysa ,örneğin fiziksel olarak az bulunuyorsa,hastalık nedeniyle (depresyon-psikoz veya fiziksel rahatsızlıklar) ilişki kurmuyorsa veya eşduyum bozuklukları gösteriyorsa (aynalama görevini yerli yerince yapmıyor veya anne çocuğu kendi narsistik bozukluğu nedeniyle yine kendisinin ruhsal durumuna uyması-senkronize olması için manipüle ediyorsa) çocuk tutarlılık göstermeyen sayısız kendilik çekirdeklerini birleştirip “saygı ve gurura” sahip özgün-tek bir kendilik oluşturmayı başaramaz.İdeal ebeveyn imagosu ile uygun temas kesintiye uğradığında gelişim süreci de kesintiye uğrar ve bu noktada saplanma (fiksasyon) oluşur.Böyle bir ideal ebeveyn imagosu arkaik -tüm güçlü özellikler gösterir ve yatırılan narsisistik libido ile düzensiz kendilik çekirdeklerini bir arada tutan tutkal görevi görür.Narsistik kişilik bozukluğunda ideal ebeveyn imagosunun yerini tutacak nesne arayışı ömür boyunca sürebilir.

  Sonuçta ortaya çıkan kendisini giderilemeyen bir “boşluk-eksiklik hissi” ile tanımlayan kendiliktir.Zaman ve uzayda fiziksel ve psişik parçaların bütünlüğü kurulamaz.Dönüştürmeli içselleştirme ile olgunlaşamayan ve ancak bastırılabilen “büyüklenmeci kendiliğin” teşhirci gösterilerinin yüzeye yükselme tehdidi narsisistik bir gerilim halinde hissedilir. Bu etkinlik sosyal hayatta tehlikeli olabileceği için utanç tehdidine yol açar.Büyüklenmeci çabalar ego güdümünde rasyonel amaçlara yönlendirilemeye çalışılabilir.Kısmen başarılı da olabilir bu çabalar.Ancak hiçbir zaman elde edilen başarı yeterli olmayacak ve başarının sınırlı insani etkinliğin bir ürünü olması fikri kabul edilemeyecektir.Böylece bastırılmış-bilinçdışı sınır tanımayan başarı düşlemleri ile dolu belirsiz bir gelecek tahayyül edilir.

  Büyüklenmeci düşlemler ve rüyalar

  Bu tür büyülenmeci impulslar gerçeklik denetiminin kaybolduğu “düş” esnasında “uçma” ve “zihin yoluyla nesnelerin kontrolü” gibi üstün güçlere sahip olunan rüyalarda kendisini gösterir.Gündüz düşlerinde de benzer bir etkinliğe şahit olunur..

  Yakın zamanda on yedi yaşlarında meslek lisesi son sınıfında “kalıpçılık” üzerine staj yapan bir hastam uyumsuzluk ve işe ilgisinin olmaması nedeniyle öğretmeni tarafından gönderilmişti.Konuştuğumuzda bu işin kendisine hitap etmediğini söyledi.İş yerlerinin makinelerle dolu olduğundan,çalışma arkadaşlarının-diğer işçilerin kaba yapılarından, kendi aralarında küfürlü konuşmalarından şikayet ediyordu. Duraklayarak ,utangaç bir tavırla ancak zekice cümleler kurarak konuştu.Kendisinin yaşayıp yaşamadığından emin olamadığını söyledi (kendiliğin zaman ve uzayda bütünleşmiş varlığının hissedilememesi) ve çok unutkan olduğunu-günün hangi saatinde bulunduğunu kaçırdığını (zamansal süreklilikte eksiklik) iletti.Gelecekte ne yapmak istediği ile ilgili bir fikri yoktu ancak stajı bitirerek lise eğitimini tamamlamak arzusundaydı.Kalıpçılığı bir yana bırakırsak hangi mesleklerin kendisine daha uygun olabileceğini araştırdık.Devlet memuru olabileceğini söyledi.Devlet memurluğunun tek başına bir meslek olamayacağını belirterek,kendisine daha özgül bir makam seçmesini bekledim.Aldığım yanıt şaşırtıcıydı.Belediye reisliği ve ya valilik görevleri kendisine uygundu!Genç hastam sosyal olarak tecrit olmuştu ve öz güveni çok düşüktü.Yakınındaki herhangi bir kimse sırf kendisi olmadığı için kendisinden üstün görünüyordu.Ancak büyüklenmeci benliğinin görkem-ihtişam düşlemleri özgüven eksikliğinin yanında tablonun teşhis edilebilmesi için gerekli ipuçlarını veriyordu

  kaynk;Narsizm Fenomeni

Benzer Konular

 1. Aşk Ve Narsizm
  dogangunes Tarafından Sohbet ve Dedikodu Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 29-01-2009, 10:16 PM
Yukarı Çık