Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 Toplam: 6

Paranoid...misin???

Sağlık ve Hastalıklar Kategorisi Ruh Sağlığı (Psikoloji) Forumunda Paranoid...misin??? Konusununun içerigi kısaca ->> Paranoid Kişilik Bozukluğu Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak ...

 1. #1
  güney
  Misafir..

  Paranoid...misin???

  Paranoid Kişilik Bozukluğu  Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir.
  1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini sömürdüğünden , aldattığından ya da kendisine zarar verdiğinden kuşkulanır.
  2-Dostlarının ya da is arkadaşlarının kendisine olan bağlılığı ya da güvenilirliği üzerine yersiz kuşkuları vardır.
  3-Söylediklerinin kendisine karsı kotu niyetle kullanılacağından yersiz yere korktuğundan dolayı sır vermek istemez.
  4-Sıradan sözlerden ya da olaylardan aşağılandığı ya da gözdağı verildiği biçiminde anlamlar çıkartır.
  5-Devamlı kin tutar, haksızlıkları, görmezden gelinmeyi ya da onur kırıcı davranışları affetmez.
  6-Başkalarınca hissedilmeyen ama kendisince algılanan , karakterine ya da saygınlığına saldırıldığı seklinde bir yargıya vararak, öfke ya da karşı saldırı ile birden tepki gösterir.
  7-Haksiz yere, esinin ya da arkadaşının sadakatsizliğiyle ilgili kuşkulara kapılır.

  Bu kişiler is arkadaşları veya dostlarının güvenilirliği ya da kendilerine bağlılıkları konusunda yersiz kuşkulara sahiptirler.Başkaları ile paylaştıkları konuların kendilerine karsı kullanılacağından korktuklarından dolayı çevrelerindekilere güvenmeye ya da yakınlaşmaya isteksizdirler. Kendilerine yöneltilen kişisel soruları bu nedenle yanıtlamayı reddedebilirler. Kendilerine yapılan iltifatları bile yanlış yorumlayıp, zıt anlamda kabul edebilirler. Kendilerine yapılan yardim önerilerini “yetersiz görülme”olarak algılayıp,geri çevirirler. Kıskançlık düşüncelerini destekleyen önemsiz kanıtlar toplayabilirler.İhanete uğramamak için yakın ilişkilerinde kontrolü ellerinde bulundurmak isterler. Sürekli esinin yada arkadaşının nerede olup,ne yaptığını izlemeye çalışır.

  Bu Kişilerin Davranış Tarzları
  Genelde geçinmesi zor kişilerdir. Birebir ilişkilerinde çoğunlukla sorunlar yasarlar, kuşkuları nedeniyle uzak dururlar,soğuk görünebilirler,sevgi göstermeyebilirler. Kavgacı ve kuşkucu nitelikleri karsısındakilerde de sert tepkiler doğurabilir, bu da onların beklentilerini gerçekleştirir. Güvensizlikleri nedeniyle kendi baslarına yeterlilik gereksinimleri yüksektir. İlişkide olduklarını sürekli kontrollerinde tutma ihtiyacındadırlar. Eleştiriye aşırı duyarlı olup,cephe alabilir, işbirliğine girmezlerken kendileri diğerlerini eleştirmeye,yakınmaya eğilimlidirler.Kendi yaptıkları yanlışlıklarda bile kendilerini suçsuz görüp, başkalarını suçlarlar. Farz ettikleri tehditlere karsı yasal yollara başvurabilirler. Başkalarına da bazı kişi ve durumların bu ur algılanan özelliklerini onaylatma ihtiyacı içindedirler. Kişilik yapılarının altında gerçeklere uymayan,hayali aşırı büyüklük, güçlülük düşünceleri vardır. Kendilerine yakıştıramadıkları eksiklik ve yanlışlıkları yansıtma ( projeksiyon) denen bir savunma mekanizmasıyla karsılarındakilere yansıtırlar.Toplumda farklı sosyokültürel gruplar, değişik etnik gruplar ya da başka sosyoekonomik düzeydeki kişilere yönelik olumsuz önyargılı düşüncelerle hareket edebilirler. Benzer paranoid düşünceleri olan ya da kolay ikna olan kişilerle bir araya gelip,gruplar ya da inanç sistemleri oluşturabilirler.Bu kişiler başkaları tarafından plancı, içlerini açmayan, kapalı kutu, pireyi deve yapan, kıskanç,tartışmacı kişiler olarak görülebilirler. Sürekli gergin olup, kendilerini rahat ve gevsek bırakamazlar.Çevrelerinde huzursuzluk yaratırlar.Aşırı temkinli davrandıklarından girişkenlikleri kısıtlıdır.

  Birlikte görülebilen psikiyatrik bozukluklar:
  -Majör depresyon
  -Saplantı-zorlantı boz. (obsesif- kompülsif boz.)
  -Alkol-madde bağımlılığı.
  -Diğer kişilik bozuklukları ( en çok şizotipal k.b.olmak üzere ayrıca narsistik,kaçıngan ve borderline k.b.)

  Çocukluk veya gençlik döneminde görünümü:
  Tek basına kalma, benzer yastakilerle arkadaşlıklarının iyi olmaması, kalabalık ortamlarda kaygı duyma, ders notlarının düşüklüğü, aşırı duyarlılık, tedirginlik, giyim,konuşma, düşünce itibari ile kendini kısıtlama, farklı hayaller ile kendini gösterebilir.

  Toplumda görülme derecesi:
  Genel toplumda % 0.5-2.5 arasında , ayaktan tedavi ile psikiyatri yataklı kurumlarında yatanlarda % 1 oranında görülmektedir.

  Kalıtımsal özellikler:
  Daha çok erkeklerde görülmektedir.Bu kişilik bozukluğunun ailesinde kronik şizofreni olanlarda daha çok görüldüğü gözlenmiştir. ayrıca ailede sanrısal (deluzyonel boz.) paranoid tipin varlığı ile de ilişkili olduğu düşünülmektedir.

  Paranoid düşüncelerin varlığı:
  Mahkumlarda, mültecilerde, yaslılarda, işitme kaybı olanlarda da paranoid fikirler zaman zaman artış gösterir.

  Paranoid K.B.nin olası sebepleri:
  Ailenin mantıkdışı ve aşırı baskıcı ezici nitelikteki öfkesinden etkilenen çocuğun bu duygularla özdeşip, sonrasında bu saldırgan dürtülerin farkında lığından kaçınmak için bu dürtülerin kendinde değil, karsısındakilerde olup,kendine yöneldiği seklinde bir yansıtma mekanizması ile gerçekleştiği düşünülmektedir. ayrıca bu kişilerin yetersiz, aşağılanmış ve kendilerine yardim edilemez hissettikleri, bu duyguların etkisini hissetmemek için çevreyi suçladıkları düşünülmektedir.

  Tedavi:
  Kişilerde güven ilişkisi kurmaya yönelik başlayan terapiler uzun sure ile sürdürülebildiği takdirde basarili sonuçlar vermektedir. Psikotik bozulma dönemlerinde küçük dozlarda antipsikotik grup ilaç tedavisi geçici olarak kullanılabilmektedir.

  alıntı....

 2. #2
  güney
  Misafir..

  Cevap: Paranoid...misin???

  Paranoya (hezeyan, sanrı, delüzyon) nedir?  Diğer insanların inandıklarını önemsemeden, mevcut düşüncenin hatalı olduğuna dair kesin kanıtlar olmasına rağmen değiştirilmeyen ve dış gerçeklikten doğru olmayan anlamlar çıkartmaya dayalı yanlış inanca paranoya denir. Bu inanç kişinin bağlı olduğu kültürün diğer üyelerince genelde kabul gören bir inanç da (dinsel inanç gibi) değildir. Paranoyanın olması hastanın o sırada psikozda olduğunu, diğer bir deyişle gerçeği test etmesinin bozulduğunu gösterir.

  Paranoid bozukluk nedir?

  - Geç başlangıçlıdır: 40 yaş civarında başlar.

  - En az 1 ay süreyle sistematize sanrılar vardır (tanı kriteri): gerçek değildir ancak yaşamda rastlanması mümkün olabilir niteliktedir. Düşünce yapısında sebep-sonuç ilişkisi korunmuştur, bizar (olması mümkün olmayan) özellikte değildir.

  - Yıkımla sonuçlanmaz, işlevsellikteki bozulma sadece hezeyan ile ilgili alanda görülür (örneğin kıskançlık hezeyanı varsa sadece aile hayatı etkilenir, iş hayatı ve sosyal ilişkileri bozulmaz).

  - Uzun seyirli bir bozukluktur.

  - Beraberinde hallüsinasyon gibi diğer psikotik belirtiler genelde yoktur.

  - Nadiren görülür (30/100.000).

  - Göç edenlerde, mahkumlarda, işitme kaybı olanlarda (sosyal izolasyon nedeniyle) ve sosyoekonomik seviyesi düşük olanlarda daha sık görülür.

  Nedenleri:

  1. Genetik faktörler: hastaların akrabalarında kıskançlık ve kuşkuculuk gibi özellikler sık tespit edilir.

  2. Biyolojik faktörler:

  - Nörolojik hastalıklar (Alzheimer hastalığı, epilepsi gibi)

  - Endokrin ve metabolik hastalıklar

  - Vitamin yetmezlikleri

  - Alkol ve madde (kokain, amfetamin gibi) kullanımı

  - Beyin lezyonları ve enfeksiyonları

  - Zehirlenmeler

  3. Psikososyal faktörler:

  - Aşırı duyarlı kişilik yapısı

  - Düşük benlik algısı

  - İlişkilerinde güven kaybı (genellikle annesi aşırı denetleyicidir, babası sadist yapıdadır ve ikili ilişkilerinde soğuktur.)

  - Sosyal izolasyon

  Paranoyanın görülebildiği diğer hastalıklar ve karıştırılabilen hastalıklar (ayırıcı tanı):

  - Biyolojik faktörler içinde tanımlanan hastalıklar

  - Organik beyin hastalıkları (deliryum, demans)

  - Paranoid şizofreni

  - Duygudurum bozuklukları (depresyon, bipolar bozukluk)

  - Obsesif kompulsif bozukluk

  - Hipokondriyazis

  - Paranoid kişilik bozukluğu

  Klinik özellikleri:

  - Stresör (strese neden olan faktörler; aile üyeleri ile çatışma, sosyal izolasyon gibi) sonrası kuşku ve merak duygusu artar, dikkat bu konuya yoğunlaşır ve hezeyanlar ortaya çıkar.

  - Kavgacı tutum sergiler, şüpheci ve düşmanca tavırları vardır, ikna etme çabası içine girer, yoğun korku ve öfke yaşar.

  - Hezeyanlarının kabul edilmesi veya reddedilerek tartışılması halinde öfkesi ve savunucu tutumu şiddetlenir (hasta ile hezeyanını tartışmak hatalı bir tutumdur).

  - Duygusal tepkileri hezeyanın içeriği ile uyumludur (düşmanlık görme hezeyanı olan hastada korku ve öfke ön plandadır).

  - İntihar etme (suicid), öldürme (homisid) düşünceleri ve siddete eğilim olabilir (intihar riski şizofreni hastasından 2 kat fazladır).

  - Hastalığına içgörüsü (farkındalık) yoktur.

  Sınıflandırılması

  1. Düşmanlık görme (persekütuvar) (en sık görüleni)

  - "İzlendiğini, kendisine komplo kurulduğunu, suikast düzenlendiğini, dinlendiğini, zehirlendiğini, taciz edildiğini" söyler.

  - Küçük olayları abartarak anlama vardır.

  - Haklarına kavuşmak için adli mercilere bitip tükenmek bilmeyen, ısrarlı başvurular yapar.

  - Öfke yoğundur, şiddete eğilim olabilir.

  2. Büyüklük (grandiyöz)

  - Büyük yetenekleri, ilginç keşifleri vardır, medya ve ilgili kurumlara sık sık müracaat eder.

  - "Mehdi, evliya, peygamber olduğunu" söyler, müritler bulabilir, toplumsal organizasyonlar yapabilir.

  3. Patolojik kıskançlık (jaluzik)

  - Aldatılma, sadakatsizlik düşünceleri vardır, boşanma veya öldürme eylemi görülebilir.

  - Üstünü arama, cep telefonu veya faturaları kontrol etme, takip etme davranışları sergileyebilir.

  4. Aşık olunma (erotomanik)

  - Kendisinden çok üst düzeydeki birisi tarafından sevildiğini iddia eder.

  - Bu kişiyi taciz eder; telefon açar, izler.

  - Bu kişinin konuşma ve davranışlarından aşk mesajları aldığını söyler.

  5. Bedensel (Somatik)

  - AIDS, kanser olduğuna inanır ve yapılan muayene ve tahlil sonuçlarına kesinlikle inanmaz.

  6. Karışık tip (birden fazla paranoya bir arada bulunur.)

  7. Belirlenmemiş tip

  Seyri:

  Tedavi ile %50'si düzelir, %20'sinde belirtiler azalır, %30'unda belirtiler değişmez. Büyüklük ve kıskançlık tiplerine göre diğer alt tiplerinin seyri daha iyidir.

  Tedavi:

  Organik nedenler araştırılmalıdır.
  Şiddet eylem riski değerlendirilmelidir.
  Gerekirse hastane yatışı yapılır.
  İlaç tedavisi ve psikoterapiler (bireysel, içgörü kazandırıcı, bilişsel ve davranışçı) uygulanır.
  Ailenin bilgilendirilmesi ve desteğinin sağlanması önemlidir (tartışma, nasihat etme, dışlama hatalı tutumlardır)

  Uzm. Dr. Hasan Basri İzgi

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye Gül@y - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Nerden
  Samsun
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  37
  Mesaj
  2.600
  Rep Gücü
  72678

  Cevap: Paranoid...misin???

  Alıntı güney´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Paranoid Kişilik Bozukluğu  Birlikte görülebilen psikiyatrik bozukluklar:
  -Majör depresyon
  -Saplantı-zorlantı boz. (obsesif- kompülsif boz.)
  -Alkol-madde bağımlılığı.
  -Diğer kişilik bozuklukları ( en çok şizotipal k.b.olmak üzere ayrıca narsistik,kaçıngan ve borderline k.b.)

  ..
  Böyle hastalıklı kişiler günümüzde fazlasıyla çoğaldı,saplantılı,takıntılı,kendine özgüveni olmayan ve bunu aşmak için hiç bişey yapmayan antidepresif hastalar diyebiliriz..Bence kişinin kendisi ile uyumunu sağlaması için yaşam koşullarının çok iyi olması ve mutlaka kendi özgüveni sağlaması açısından doktor kontorlü altında tedavi edilmesidir.
  Teşekkürler güney hanım paylaşım için:Entusiasmado:

 4. #4
  güney
  Misafir..

  Cevap: Paranoid...misin???

  Alıntı Gülüm´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Böyle hastalıklı kişiler günümüzde fazlasıyla çoğaldı,saplantılı,takıntılı,kendine özgüveni olmayan ve bunu aşmak için hiç bişey yapmayan antidepresif hastalar diyebiliriz..Bence kişinin kendisi ile uyumunu sağlaması için yaşam koşullarının çok iyi olması ve mutlaka kendi özgüveni sağlaması açısından doktor kontorlü altında tedavi edilmesidir.
  Teşekkürler güney hanım paylaşım için:Entusiasmado:
  Ben teşekkür ederim saol gülüm...

  Klinik tespitleri yapılmamış o kadar çok paranoid insan varki..Artık günlük hayatımız da bile kullanır olmaya başladık "paranoyak" sözcüğünü..

  Yaşam koşulları ve şekilleri çok önemli...Yada nasıl ve ne şekilde hayata baktığımız...

 5. #5
  Eftelya
  Misafir..

  Cevap: Paranoid...misin???

  Kişilik Bozuklukları

  PARANOID KİŞİLİK BOZUKLUĞU:

  Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir.

  1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini sömürdüğünden , aldattığından ya da kendisine zarar verdiğinden kuşkulanır.
  2-Dostlarının ya da is arkadaşlarının kendisine olan bağlılığı ya da güvenilirliği üzerine yersiz kuşkuları vardır.
  3-Söylediklerinin kendisine karsı kotu niyetle kullanılacağından yersiz yere korktuğundan dolayı sır vermek istemez.
  4-Sıradan sözlerden ya da olaylardan aşağılandığı ya da gözdağı verildiği biçiminde anlamlar çıkartır.
  5-Devamlı kin tutar, haksızlıkları, görmezden gelinmeyi ya da onur kırıcı davranışları affetmez.
  6-Başkalarınca hissedilmeyen ama kendisince algılanan , karakterine ya da saygınlığına saldırıldığı seklinde bir yargıya vararak, öfke ya da karşı saldırı ile birden tepki gösterir.
  7-Haksiz yere, esinin ya da arkadaşının sadakatsizliğiyle ilgili kuşkulara kapılır.

  Bu kişiler is arkadaşları veya dostlarının güvenilirliği ya da kendilerine bağlılıkları konusunda yersiz kuşkulara sahiptirler.Başkaları ile paylaştıkları konuların kendilerine karsı kullanılacağından korktuklarından dolayı çevrelerindekilere güvenmeye ya da yakınlaşmaya isteksizdirler. Kendilerine yöneltilen kişisel soruları bu nedenle yanıtlamayı reddedebilirler. Kendilerine yapılan iltifatları bile yanlış yorumlayıp, zıt anlamda kabul edebilirler. Kendilerine yapılan yardim önerilerini “yetersiz görülme”olarak algılayıp,geri çevirirler. Kıskançlık düşüncelerini destekleyen önemsiz kanıtlar toplayabilirler.İhanete uğramamak için yakın ilişkilerinde kontrolü ellerinde bulundurmak isterler. Sürekli esinin yada arkadaşının nerede olup,ne yaptığını izlemeye çalışır.

  Bu kişilerin davranış tarzları:

  Genelde geçinmesi zor kişilerdir. Birebir ilişkilerinde çoğunlukla sorunlar yasarlar, kuşkuları nedeniyle uzak dururlar,soğuk görünebilirler,sevgi göstermeyebilirler. Kavgacı ve kuşkucu nitelikleri karsısındakilerde de sert tepkiler doğurabilir, bu da onların beklentilerini gerçekleştirir. Güvensizlikleri nedeniyle kendi baslarına yeterlilik gereksinimleri yüksektir. İlişkide olduklarını sürekli kontrollerinde tutma ihtiyacındadırlar. Eleştiriye aşırı duyarlı olup,cephe alabilir, işbirliğine girmezlerken kendileri diğerlerini eleştirmeye,yakınmaya eğilimlidirler.

  Kendi yaptıkları yanlışlıklarda bile kendilerini suçsuz görüp, başkalarını suçlarlar. Farz ettikleri tehditlere karsı yasal yollara başvurabilirler. Başkalarına da bazı kişi ve durumların bu ur algılanan özelliklerini onaylatma ihtiyacı içindedirler. Kişilik yapılarının altında gerçeklere uymayan,hayali aşırı büyüklük, güçlülük düşünceleri vardır. Kendilerine yakıştıramadıkları eksiklik ve yanlışlıkları yansıtma ( projeksiyon) denen bir savunma mekanizmasıyla karsılarındakilere yansıtırlar.

  Toplumda farklı sosyokültürel gruplar, değişik etnik gruplar ya da başka sosyoekonomik düzeydeki kişilere yönelik olumsuz önyargılı düşüncelerle hareket edebilirler. Benzer paranoid düşünceleri olan ya da kolay ikna olan kişilerle bir araya gelip,gruplar ya da inanç sistemleri oluşturabilirler.

  Bu kişiler başkaları tarafından plancı, içlerini açmayan, kapalı kutu, pireyi deve yapan, kıskanç,tartışmacı kişiler olarak görülebilirler. Sürekli gergin olup, kendilerini rahat ve gevsek bırakamazlar.Çevrelerinde huzursuzluk yaratırlar.Aşırı temkinli davrandıklarından girişkenlikleri kısıtlıdır.

  Birlikte görülebilen psikiyatrik bozukluklar:

  -Majör depresyon
  -Saplantı-zorlantı boz. (obsesif- kompulsif boz.)
  -Alkol-madde bağımlılığı.
  -Diğer kişilik bozuklukları ( en çok sizotipal k.b.olmak üzere ayrıca narsisistik,kaçıngan ve borderline k.b.)

  Çocukluk veya gençlik döneminde görünümü:

  Tek basına kalma, benzer yastakilerle arkadaşlıklarının iyi olmaması, kalabalık ortamlarda kaygı duyma, ders notlarının düşüklüğü, aşırı duyarlılık, tedirginlik, giyim,konuşma, düşünce itibari ile kendini kısıtlama, farklı hayaller ile kendini gösterebilir.

  Toplumda görülme derecesi:

  Genel toplumda % 0.5-2.5 arasında , ayaktan tedavi ile psikiyatri yataklı kurumlarında yatanlarda % 1 oranında görülmektedir.

  Kalıtımsal özellikler:

  Daha çok erkeklerde görülmektedir.Bu kişilik bozukluğunun ailesinde kronik şizofreni olanlarda daha çok görüldüğü gözlenmiştir. ayrıca ailede sanrısal (deluzyonel boz.) paranoid tipin varlığı ile de ilişkili olduğu düşünülmektedir.

  Paranoid düşüncelerin varlığı:

  Mahkumlarda, mültecilerde, yaslılarda, işitme kaybı olanlarda da paranoid fikirler zaman zaman artış gösterir.

  Paranoid K.B.nin olası sebepleri:

  Ailenin mantıkdışı ve aşırı baskıcı ezici nitelikteki öfkesinden etkilenen çocuğun bu duygularla özdeşip, sonrasında bu saldırgan dürtülerin farkında lığından kaçınmak için bu dürtülerin kendinde değil, karsısındakilerde olup,kendine yöneldiği seklinde bir yansıtma mekanizması ile gerçekleştiği düşünülmektedir. ayrıca bu kişilerin yetersiz, aşağılanmış ve kendilerine yardim edilemez hissettikleri, bu duyguların etkisini hissetmemek için çevreyi suçladıkları düşünülmektedir

  Tedavi:

  Kişilerde güven ilişkisi kurmaya yönelik başlayan terapiler uzun sure ile sürdürülebildiği takdirde basarili sonuçlar vermektedir. Psikotik bozulma dönemlerinde küçük dozlarda antipsikotik grup ilaç tedavisi geçici olarak kullanılabilmektedir

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye orkuorkun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Nerden
  BULGARISTAN, ROMANYA, UKRAYNA, ISTANBUL, JAKARTA
  Yaş
  48
  Mesaj
  1.942
  Blog Mesajları
  3
  Rep Gücü
  37781

  Cevap: Paranoid...misin???

  Bireylerin ruh sagligi, Toplumun da ruh sagligidir. aslinda toplumu orneklemeye kalkarsak. o kadar cok cesitlilik cikar ki. Politikacilardan tutun, herhangi birine kadar.
  Sen deli misin derler. Akil sagligi doktorlari biliyor da belki konusamiyordur. Delisiniz deyip kestirip atmak daha kolay,

  Doktorun senin akil sagligin bozuk demesi agir birsey, bir bakiyorsun ki toplumun cogu oyle. Psikiyatriye girersek hemen hepimiz bir farkli tipiz. onemli olan fanetik olmamak.

  paranoid olmak cok kotu degill, Toplumumuzdaki en agir hastalik
  Psikopatidir. Fanetizm,asirilik farkettirmeden suc islemeye yatkin, siradan gibi gorunup 2-3 karakter alip. evet suc isledim ama aslinda hakliyim ,o bana kufur etmisti. veya yok etmek icin mutlaka bir sebebi vardir. zarar verir ama kendi hakliligini hep savunur. Kendisi gibi cok yandas bulur. bakarsiniz sevilen biridir. Normal gorunur
  Doner bicagiyla Futbol sahasina inenler normal degildir. bakarsiniz ki baska bir yerde baska bir sucu vardir. Gerekirse yazilimsal suclar, evet yaptim ama bana kufur etti gibi dusunceler olusturur. mutlaka cezalandirma egilimi vardir kendine bir sebep bulur.
  Hapistekilerin cogunu bu Psikopat kesim olsturur. herkeste vardir egilimler. ama fanetiklerde daha coktur. suc egilimine Potansiyel yuksektir. Mesela istanbulda arabalari yakabilme cesareti gostermistir. Herkes araba yakamaz. cunku fanetik inanmistir kendi dusuncesine mutlaka bir hakli yonu vardir.

Benzer Konular

 1. in misin cin misin
  spartaküs Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 3
  Son mesaj: 02-10-2009, 10:48 AM
 2. Yoksa sen 'Hiç bir şey misin? '
  kasev Tarafından Şiir Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 02-09-2009, 05:49 PM
 3. Sen misin ?
  Kadim Tarafından Şiir Foruma
  Yorum: 6
  Son mesaj: 18-08-2009, 11:13 PM
 4. Arzu eden misin, arzu edilen misin?
  dogangunes Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 13
  Son mesaj: 18-01-2009, 12:00 AM
 5. AŞka Var Misin?
  Nil@y Tarafından Ask ve Sevgi Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 26-10-2007, 09:53 AM
Yukarı Çık