Vücut Disformik Bozukluğu’nda kişi görünüşünde başkalarına göre normal ama kendisine göre kusurlu, çirkin, bozuk olarak algıladıkları vücut alanları ile sürekli takıntılı bir şekilde meşguldür. Bu kişiler hayali veya önemsenmeyecek kadar ufak bir beden kusurunu çarpıtıp abartırlar. Bu durum kişide belirgin bir sıkıntı yaratarak kişisel, mesleki ve sosyal işlevselliğinde bozulmaya neden olur. Vücut Disformik Bozukluğu süreğen ve dalgalanan bir seyir gösterir. VDB’na sıklıkla Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu eşlik eder.

DSM-IV-TR’a göre Vücut Disformik Bozukluğu:

Görünümündeki hayali bir kusur ile uğraşıp durma. Hafif fizik anomali varsa bile, kişini kaygısı buna göre belirgin olarak aşırıdır.
Bu uğraş, klinik açıdan belirgin bir sıkıntı ya da toplumsa, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.
Bu uğraş, başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. Anoreksiya Nervoza’daki vücut biçimi ve ölçüleri ile ilgili hoşnutsuzluk).

Görülme nedenleri Yeme Bozuklukları’ndakilerle aynıdır. Toplumun zayıflığa çok değer verdiği kesimlerde de daha sık rastlarız AN’ya. Toplumun dış görünüşe verdiği bu önem, kozmetik ve tekstil sektörünün sunduğu idoller gençlerin bu aksaklıklara sahip olanlarıı tetiklemektedir.

Vücut Disformik Bozukluğu’nun başlamasında ilk gençlik dönemlerinde kişinin vücutlarına yönelik yapılan eleştir ve kullanılan olumsuz ifadelerin kuvvetli etkisi olabilmektedir.

Vücut Disformik Bozukluğu daha çok ergenliğe giriş ve erken ergenlik dönemlerinde yaşlarında başlar. Kadınlarla erkeklerde aynı sıklıkta görülür.

Öncelikle başvurulan uzmanlar estetik cerrahlardır.

Genel toplumda görülme sıklığı %0,1-1 oranındadır
.
Vücut Disformik Bozukluğu’nda tedavi iki ayaklı olmalıdır; farmakoterapi ve psikoterapi. Psikoterapide öncelikle psikodinamik yaklaşım, sonrasında da bilişsel-davranışçı yaklaşım kullanılması doğru olacaktır. Kişi bu bozukluğa sebep olanlarla yüzleştikten sonra, doğru baş etme teknikleri geliştirerek vücudunu sevmeyi, olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmelidir. Vücudumuzu değiştirmek yerine bakış açımızı ve algımızı değiştirmek daha sağlıklı ve doğru olandır.

hydforum.net