Merhaba!A'râf suresinde geçen ve "Ben değil miyim?" anlamındaki
ELESTU sözcüğü, Farsçada ELEST şeklinde telaffuz edilir.

İnsanların yaratılmasından önceki ruhlar aleminde, Allah
kıyamete dek gelecek bütün insanların ruhlarına hitab
ederek;
"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş ve onlar da;
"Evet!" cevabını vermişlerdir.

Bu gerekçe ile RÛZ-İ ELEST/ELEST GÜNÜ , bir bakıma
söz verme günü, yemin etme günüdür.

Bu olay rivayetlere göre Arafat Vadi'sinde, Arafat'ın
yakınlarındaki Vadi-yi Na'man ya da Hindistanda
gerçekleşmiş, ruhlar Allah'a söz verdiklerinden sonra
cennetlikler ve cehennemdekiler diye ikiye ayrılmıştır.

Nimet Yıldırım/Fars Mitolojisi Sözlüğü
http://www.supermeydan.net/forum/for...read64755.html