Pİ sayısı adını nereden alır?
Değeri 3,14 müdür ?


Pi sayısı, adını çevre uzunluğu demek olan “perifer” sözcüğünün başharfi olan p harfinin, Yunan alfabesindeki sembolüdür.

Değeri 3,14 değildir.
Pi, 3,14................ şeklinde sonsuza giden irrasyonel bir sayıdır ve Pi için yalnızca yaklaşık değerler verilebilir.


*