Öncelikle Bilimin ve Teorinin ne olduğunu bileceksin sonra teoriyi eleştireceksin.

Teori Nedir?

Zaman içinde defalarca test edilmiş, fakat hiç yanlış çıktığı görülmemiş, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze teori (kuram) denir.

Teorinin bilim dünyasındaki anlamı ile halk arasındaki anlamı arasında önemli fark vardır.
Halk arasında teori diye geçen şey, aslında hipotezdir.
Örneğin şu söz çok kullanılır: "Bu söylediğin sadece bir teori."
Halbuki teori bilim dünyasındaki en yüksek kesinlik derecesidir.

Bu güne kadar aksi kimse tarafından gösterilememiş, ve gelecekle ilgili öngörüleri hep doğru çıkmış görüş anlamna gelir.
Tek bir deney sonucu bile kabul gören teoriyle bağdaşmazsa teori geçerliliğini yitirir.

Bilim dünyasıyla halk arasındaki önemli bir ayrım da önerileri doğrulama yöntemleridir.

Bilim adamı;

1- Olguları inceler, gözlem yapar.
2- Olguları açıklamak için eldeki verilerle bağdaşan kendince bir cevap bulur.
3- Bulduğu cevabı çürütmek için deneyler yapar. Çürütemezse bulduğu cevabın doğruluğunu test etmek için diğer bilim adamlarına da hipotezini açıklar, çürütmeye davet eder.

Bilim adamı olmayanlar ise;

1- Olguları inceler, gözlem yapar.
2- Olguları açıklamak için eldeki verilerle (kısmen de olsa) bağdaşan kendince bir cevap bulur.
3- Cevabını haklı çıkaracak örnekler aramaya başlar.Ayrıca Evrim Teorisi İran ve Türkiye dahil olmak üzere tüm dünya bilim merkezlerince yakından takip edilmekte ve kabul görmektedir.
Fakat acı olan ise bu konudaki gelişmelerden uzak duran ve hala 150 yıl öncesinde takılıp kalan anlayıştır.