APOPTOZİS?


Programlı hücre ölümü


Hücre intiharı


Yaprak dökümü: Yunancada apo (ayrı) ve ptozis (düşen)

Embriyolojik gelişim ve erişkin dokunun gelişiminin sürdürülmesinde anahtar rol oynar.


Hücrenin yaşam çemberi boyunca yapım-yıkım dengesinin sürdürülmesini sağlar.

Apoptozis, hücrelerde normal gelişim sırasında meydana gelen ölüm olarak 1842 yılında Vogt tarafından tanımlanmıştır.


Apoptozis terimi ilk kez 1972 yılında Kerr ve arkadaşları tarafından kullanılmıştır.


Kerr, fizyolojik olarak ölen hücrelerin çekirdeklerinde yoğunlaşmış kromatin parçalarını gözlemlemiş ve organellerin iyi korunduğunu fark ederek bu olayı büzüşme nekrozu olarak adlandırmıştır.

Apopitozis örnekler:
Kemik iliğinden sürekli olarak hücre üretimi devam ederken, günde yaklaşık 5x1011 kan hücresi apoptozis yolu ile yok edilmektedir.


Barsak epitel hücrelerinin devamlı yenilenmesi


Menstruasyon esnasında uterusun iç yüzündeki hücrelerin öldürülerek uzaklaştırılması apoptozise örnektir.

Virüsle enfekte hücreler, hasarlı DNA bu yolla ortadan kaldırılır.


Hücrenin DNA’sında meydana gelen mutasyonlar kanser gelişimine neden olabilecekleri için bu hasarlı hücrelerin apoptozis yolu ile öldürülmesi önemlidir.

Apopitotik hücredeki morfolojik değişiklikleri saptamak için
Işık mikroskobu,
Elektron mikroskobu,
Flow sitometri kullanılmaktadır