Siyah tenli insanlar niçin renkli gözü olmaz? Onlarda bunu sağlayacak gen bulunmadığı için mi yoksa ten rengi ile göz rengi arasında bir bağlantı mı var?

Siyah ten ve koyu renk saç-göz, aynı zaman sürecinde (ki bu çook uzun bir süreç), aynı coğrafi koşullar altında birlikte seçilmiş ve o coğrafi bölgelerde yaşayan ırklara ait baskın karakter haline gelmiş özellikler.

Göz rengi, çok sayıda allel ile kalıtlanıyor ve koyu renkler daima açık renklere göre daha baskın. Dolayısıyla, siyah tenli insanlarda da açık göz rengini oluşturacak genler bulunuyor, ama koyu göz renklerini oluşturan allellerin daha yüksek oranda görülmesi ve bunların da açık göz rengi allellerine baskın çıkması nedeniyle, sıklıkla gözleri koyu renkli oluyor. Ancak, ender de olsa, açık renk gözlü olanları da var.


Genç Beyinler