Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 Toplam: 5

Gılgamış Destanı ( Sümer Metinleri ) - Tablet.1

Bilim ve Astronomi Kategorisinde ve Arkeoloji Forum'u Forumunda Bulunan Gılgamış Destanı ( Sümer Metinleri ) - Tablet.1 Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> GILGAMIS DESTANI BİRİNCİ TABLET Yerin dibindeki suyun kaynağını görenin öyküsünü dinle, yurdum! Dünyada her seyi bilen adamın adını ünlendireyim: onun

 1. #1
  bursali68
  Misafir..

  Gılgamış Destanı ( Sümer Metinleri ) - Tablet.1

  GILGAMIS DESTANI

  BİRİNCİ TABLET

  Yerin dibindeki suyun kaynağını görenin öyküsünü dinle, yurdum! Dünyada her seyi bilen adamın adını ünlendireyim:
  onun görmediği hicbir şey yoktur. Dünyanın bütün bilgeliklerini bilip torunlarına bırakan bir adamdır. Gizleri görüp bunların perdesini yırtan bir adamdır. Tufandan önce olanın haberini getirdi. Uzun yoldan gelip yorgun düştü; ama gücünü yitirmedi. Bütün çektiklerini bir anıt taşına kazıdı. Uruk'un dört bir yanına duvar çektirdi. Kutsal E-anna'nın (3) ve temiz hazinenin duvarına bak! O duvar, didilmiş yünden örülen bir urgan gibidir. Onun köşe burçlarını da gözden geçir! Onun eşini hiç kimse yapamaz. Ta öteden beri orada duran taş merdivenden yol alıp istar'ın oturduğu E-anna tapınagına yaklaş! Sonradan gelen hiçbir kral onun eşini yapmadı. Uruk duvarının üstüne çık! ileri yuru! Temeli gözden geçir! Tuğla duvarı incele. Acaba bunun tuglaları pişmiş (4) değil midir? Temeli yedi bilge kurmamış mıdır? (5).

  ( Burada 25 satır eksiklik vardır. Bu eksiklik Etice yazmadan asağıdaki biçimde tamamlanabilir.)

  Ulu Tanrı Gılgamıs'ı en yetkin biçime soktu. Butun tanrılar, ona en iyi erdemleri vermek için birbirleriyle yarış ettiler. Gunes Tanrısı ona, erdemin en yükseğini, yeraltındaki tatlı su okyanusunun tanrısı Ea, bilgeliği bağışladı (6). Büyük tanrılar Gılgamış'ı şu ölçüde yarattılar:
  Boyunun uzunluğu on bir endaze, goğsünün genişliği dokuz karış (7).

  (Gılgamış'ın bedeninin betimlemesini son yeni Babil yazmasında korunmuş olan ufacık bir parçadan, aşağıdaki gibi tamamlamaya calışabiliriz.)

  Adımlarının genişliği ...... idi. Sakalı yanaklarından aşağı uzamıştı. Güzel bıyıkları vardı. Başındaki saçlar gürdü. Bedeni her bakımdan ölçülüydü. Onda üçte iki tanrılık, üçte bir
  insanlık vardı. Gövdesi pek iriydi.

  (Altı satır eksik.)

  Bütün ülkeleri dolaştıktan sonra Uruk kentine vardı. Uruk caddelerinde kurumundan kafasını dik tutuyordu. Caddelerde yabanıl bir boğa gibi böğürürdü. Eşsizdi. Silâhları kalkıktı. insanlara dirlik vermemek için eli durmazdı. Dirliksizliği yüzünden Uruk halkı gittikçe eksildi.Gılgamış, oğulu babaya bırakmaz, gece gündüz kudurup sağa sola çatardı. Gılgamış agılı bol (8) Uruk'un ne biçim çobanıdır ?(9) Öylesine güçlü, üstün, bilgiç, bilge olan bir kral, oğulu babaya,sevileni sevene, kocayı karıya hic bırakır mı? Gılgamış'ın savasçılarının kızları, erlerin karıları, bundan ötürü tanrıların huzurunda aglayıp sızlandılar. Bunların ağlayıp sızlanmalarını tanrılar dinlediler. Gökyüzünün tanrıları da, Uruk kentinin bastanrısı Anu'ya başvurarak şöyle dediler: "Sen, ipe gelmez,yabanıl, vahşi boğayı, Uruk halkını tedirgin etmek icin mi yarattın?Eşsizdir. Silâhları kalkıktır. insanlara dirlik vermemek için eli durmaz. Gılgamış, oğulu babaya bırakmaz Gece gündüz kudurup sağa sola çatar. Gılgamış agılı bol Uruk'un ne biçim çobanıdır?" Öylesine güçlü,üstün, bilgiç,bilge olan bir kral oğulu babaya, sevileni sevene, kocayı karıya hiç bırakır mı ?Gılgamış'ın savasçılarının kızları, erlerinin karıları bundan ötürü ağlayıp sızlandılar. Bunların ağlayıp, sızlanmalarını büyük Gök Tanrısı dinledi. (10) Büyük tanrıca Aruru (11) çagırıldı:

  "Ey Aruru, sen büyük Anu'yu yarattın. Şimdi onun rakibini yarat! O istediği denli Gılgamış'a karşı dursun. Bu iki yiğitin birbirlerine karşı güçlerini ölçmelerinden Uruk şehri soluk alsın!" Tanrıça Aruru bunu duyar duymaz Gök Tanrısının rakibini kalbinde yarattı. Aruru ellerini yıkadı; bir parça çamur koparıp yazıya attı. Ve yazıda yiğit Engidu'yu yarattı. Çamurdan yaratılan Engidu, demir gibi sertti (12).Bütün gövdesi kıllarla kapkara olmuştu. Kadın gibi uzun saçları vardı.Saçının luleleri tıpkı buğday başağı gibi filizlenmişti. O, insan ve kent yüzü görmemişti. Üzerinde, yazının hayvanları gibi bir giysi vardı. Bu durumda ceylanlarla ot yiyor,yabanıl hayvanlarla itişe kakışa suvata (13) iniyor; suyun kalabalığıyla (14) gönlü açılıyordu.

  Günün birinde suvatın karsı yakasında bir avcıya, bir tuzak (15)kurana rasgeldi. Birinci, gün, ikinci gün ve üçüncü gün suvatın karşısında ona rasladı. Onu gören avcının yüzü dondu; hayvanlarıyla olduğu yerde saklandı; korkudan titremeye tutuldu; sesi soluğu kesildi, içini sıkıntı bastı; çehresini bulut kapladı; gönlünü gam,üzünç sardı; yüzü uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne döndü. Avcı,konuşmak için ağzını açıp babasına dedi:

  "Baba, dağdan bir adam geldi. Bu yörenin en güçlüsüdür. Gökten inen yoğun cevhere (16) benzer. Gücü büyüktür, hep dağda dolaşıyor. Her zaman yabanıl hayvanlarla ot yiyor. Ayağı suvatın karşı yakasından hiç eksilmiyor. Korkudan ona yaklaşamıyorum. Açtığım çukurları (17)doldurdu. Gerdiğim ağları yerden koparıp çıkardı. Kırın kalabalığını,(18) avI elimden kaçırıyor, kırdaki işime engel oluyor."

  Babası konuşmak için ağzını açıp avcıya dedi:

  "Biliyor musun oğlum, Gılgamış Uruk'ta oturuyor. Onu yenecek kimse yoktur. Gökten inen yoğun cevhere benzer. Gücü büyüktür. Ona, krala yüzünü dön! Güçlü adam hakkında ona bilgi ver. O sana bir fahişe versin. Onu kıra götür. O kadın, bu adamı orada, güçlü bir adam gibi yensin. Yabanıl hayvanlar suvata yaklaştıklarında, o kadın giysisini atsın ve o da zevke dalsın. Kadını görür görmez, ona yaklaşacaktır: Fakat kırlarda onunla birlikte yürüyen hayvanlar, onuyadsıyacaklardır."

  Babasının öğüdü üzerine kalkıp, avcı yaya olarak Gılgamış'a gitti.Yolunu tuttu, Uruk'un ortasında durdu:

  "Gılgamış, beni dinle ve bana öğüt ver! Dağdan bir adam geldi. Bu,ülkenin en güçlü adamıdır. Gökten inen yoğun cevhere benzer; gücü büyüktür. Her zaman dağda dolaşıyor, hep yabanıl hayvanlarla ot yiyor,ayagı suvatın karşı yakasından hiç eksilmiyor. Korkudan ona yaklaşamıyorum. Açtığım çukurları doldurdu.Gerdiğim ağları yerden çıkarıp kopardı... Kırın kalabalığını, avI elimden kaçırıyordu.Kırdaki işime engel oluyordu! Gılgamış, ona, avcıya dedi:

  "Ey avcı, git;yanında bir fahişe,bir orospu götür!Yabanıl hayvanlar suvata yaklastıklarında, kadın, giysisini atıp şehvetini kabartsın;kırlarda onunla büyüyen hayvanlar, onu yadsıyacaklardır."
  Avcı gidip yanına bir fahişe, bir orospu aldı. Bunlar doğru gidecekleri yerin yolunu tuttular. Üçüncü günde belli yere varılar. Avcı ve fahişe yerlerine oturdular. Bir gün, iki gün suvatın karşısında beklediler.Hayvanlar gelip suvatta su içtiler. Su kalabalığı geldi (19) ve yüreği
  rahatladı. Ne de olsa Engidu, dağda yasadığı için, ceylânlarla ot yiyor, su kalabalığıyla yüreği rahatlıyordu.Orospu bunu,bu yabanıl adamı,kırda dolaşan bu cellat (20) herifi görür. "Orospu! işte budur.Göğsünü gevşet, kucağını zevkine aç, dalsın! Korkma!. Onun saldırısını karşıla. Bir kez seni görür görmez sana yaklaşacaktır. Üstünde yatması için giysini aç. O yabanıla kadınlık becerini göster: Kırlarda onunla büyüyen hayvanlar onu yadsıyacaklardır.Onun tutkusu (21)senin üstünde zevke doyamayacaktır."Orospu,göğsünü gevşetti.Kucağını açtı.Ve o,kadının zevkine daldı.Kadın korkmadı.Onun saldırısını karşıladı. Üstünde yatması için giysisini açtı.Yabanıl adama kadınlık becerisini gösterdi.Onun tutkusu kadının üstünde zevke doymadı.Engidu,altı gün,yedi gece uyanık kalarak orospuyla Allah'ın emri oldu.(22)

  .............................(23)

  Engidu'yu gören ceylânlar mertleyip (24) kaçtılar. Artık kırın hayvanları onun yanından uzaklaştılar. Hayvanların ondan uzaklaştığı sırada, Engidu, bedeni baglanmış gibi ürperdi. Dizleri tutmadı. Engidu zayıf düştü. Yürüyüşu eskisi gibi değildi. Sonra aklı başına geldi;
  işi anladı. Geri dönüp orospunun dizlerine oturdu, onun yüzüne bakarak sözlerine kulak verdi. Orospu ona, Engidu'ya dedi: "Engidu sen bilgesin, sen bir tanrı gibisin! Neden bu kalabalıkla kırda dolaşıyorsun?Gel, seni Uruk'a,Anu'nun,istar'ın evi olan görkemli tapınağa götüreyim. Gılgamış'ın oldugu yere, gücü tam olan adamın,yabanıl boğa gibi insanlara zorbalık eden yiğitin yanına." Fahişenin bu sözleri Engidu'nun hoşuna gitti; bilge gönlü bir arkadaşa gereksinim duydu. Engidu ona, orospuya dedi:

  "Gel orospu, beni birlikte götür! Anu'nun, istar'ın evi olan görkemli tapınağa; Gılgamış'ın olduğu yere,gücü tam olan adamın,yabanıl boğa gibi insanlara zorbalık eden yiğitin yanına. Ben ona meydan okumak istiyorum. Yiğit gibi konuşmak istiyorum. Uruk'a gidince Uruk'un yazgısını değiştiririm. Kırda doğanın gücü yamandır!" "Gel, bırak gidelim. O, senin yüzünü görsün.Sana Gılgamış'ı göstereyim.Onun nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Engidu, Uruk'a gel. Süslü kemerler kullanan insanların yanına! Her gün orada bir bayram kutlanır... Neşe yaratan genç oğlanların, görülmeye değer genç kızların oldukları yere:
  Zevk onlardadır; tam neşe içindedirler."

  (Bir satır eksik.)

  "Engidu,sana yaşamı seven,acıdan zevk alan Gılgamış'ı göstermek isterim.Onu gör,onun yüzüne bak: O, erkek güzelidir. Tam güçlüdür;senden güçlüdür. Gece günüuz dinlenmesi yoktur. Engidu, kıskançlığını bırak! Ona, Gılgamış'a, sevgiyi Samas (25) gösterdi. Onun aklını düşüncesini Anu,Enlil ve Ea (26)genişlettiler;sen o dağdan gelmezden önce,Gılgamış seni düşünde gördü; düşünü yorarak kalktı,anasına anlattı: "Aman ana, ben bu gece bir düş gördüm. Bütün gücümle adamların arasından geçip ileri gittim. Orada gökyüzünün yıldızları birdenbire yere döküldüler.Göktaşı gibi yukardan aşağı üstüme düştü.Onu kaldırmak istedim.Bana ağır geldi,kımıldatmak istedim,kımıldatamadım.Uruk halkı oraya toplandı.Erkekler onun ayaklarını öptüler ve ben, o bir karıymış gibi, üzerinde ondan zevk aldım (27).Orada kendi kendime zorladım. Onlar bana yardım ettiler.Onu kaldırdım ve sana getirdim." Her şeyi öğrenen Gılgamış'ın anası, Gılgamış'a anlattı:

  "Gılgamış, bu açık bir şeydir. Kırda sana benzer biri doğmuştur. Onu dağlar yetiştirmistir. Senin onu görür görmez, bir karıymış gibi üzerinde ondan zevk aldığın adam, senden asla ayrılmayacaktır. Adamlar onun ayaklarını öpecektir. Sen onu kucaklayacaksın. Onu bana
  getireceksin! O, güçlü Engidu'dur. Dar zamanda arkadaşa yardım eden bir yoldaştır. Ülkede en güçlü odur.Güçlüdür.Gökten inen yoğun cevhere benzer.Gücü büyüktür.Senin, karı gibi,üstünde zevk aldığın o adam,senden hiç ayrılmayacaktır." Gılgamış uyumak için yattı ve başka bir düş gördü.Anasına anlattı:

  "Aman ana,başka bir düş gördüm.Karışık şeyler gördüm.Uruk'ta yolun ortasında bir balta yatıyordu. Bunun çevresine toplanmışlar; halk da oraya zorluyordu.Bu baltanın görünüşü şaşırtıcıydı.Ona baktığımda sevindim.Onu severek,bir karıymış gibi,onun üzerinde ondan zevk aldım ve yanıma koydum." Bilge, bütün bilimleri bilen Ninsun (28),ogluna dedi:

  "Gılgamış,senin o adamı görmenin,o bir karıymış gibi onun üzerinde ondan zevk almanın anlamı,onu sana denk tutacağımı gösterir.Bu,yine güçlu Engidu'dur,dar zamanda arkadaşa yardım eden bir yoldaştır.Ülkede en güçlü odur.Güçlüdür.Gökten inen yoğun cevhere benzer, gücü büyüktür!" Gılgamış bir daha anasına dedi:

  "Bu, bana büyük bir pay olarak düşsün! Bir arkadaş kazanmak isterim,bir yoldaş!"

  (Bir satır eksik.)

  Ve Gılgamış düşleri yordu.
  "Gel bakalım, yaş yerden kalk!"
  Fahişe böylece Engidu'ya anlattı. Hayvanların su içtikleri yerde ikisi
  yalnız kalmışlardı

  BİRİNCİ TABLETİN SONU...........

  Çeviren: Muzaffer Ramazanoğlu
  Konu bursali68 tarafından (29-10-2010 Saat 11:07 PM ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  bursali68
  Misafir..

  Gılgamış Destanı ( Sümer Metinleri ) - Tablet.2

  İKİNCİ TABLET

  Engidu fahişenin karşısına oturdu.O,onun sözcüklerini dinledi ve anlattıklarına kulak verdi. Kadının öğüdü yüreğine işledi.Kadın bir giysi çıkardı:Birini ona giydirdi,öbürünü kendisine alıkoydu;kadın onu bir ana gibi elinden tutup çobanların sofrasına,hayvanların ağılına götürdü.Onun,yurdu dağlar olan Engidu'nun,önceleri ceylânlarla ot yiyen adamın, kalabalığın sütünü emenin,şimdi önüne yemek koydular.O,utanarak gözünü dikiyor, bakıyordu.Engidu ekmek yemesini bilmiyor,içki içmesini anlamıyor! Fahişe ağzını açıp
  Engidu'ya dedi:

  "Engidu, ekmek ye! Bu, yaşamın koşuludur! içki iç! Bu, ülkenin göreneğidir!"

  Engidu,doyuncaya dek ekmek yedi.Yedi küp içki içti.içi açıldı,neşe buldu.Yüreğine açıklık geldi,yüzü parladı.Kıllı,pis gövdesini sıvadı,kendi kendini yağladı (29),insana döndü.Sonra bir giysi giydi,artık adam oldu.Arslanların üstüne yürümek için silâhını aldı.Çobanlar geceleri uykuya daldı.Kurtları yakaladı,arslanları kovaladı.Eski bekçiler rahat ettiler.O, güçten üstün insan,o erkeklerin bir tanesi Engidu,bunlara bekçi oldu.

  (14 satırlık boşluk.Engidu fahişeyle birlikte)

  Engidu,orospu ile eğlenirken gözlerini kaldırdı ve bir adam gördü.Fahişeye seslendi:

  "Yosma! Adam buraya gelsin! O ne diye geldi?Söyleyeceğini dinlemek isterim!" Fahişe adamı çağırıp ona yaklaştı,ona dedi:

  "Adam, nereye acele ediyorsun? Yorulman neye yarar?"

  Adam ağzını açıp Engidu'ya dedi:

  "Benimle birlikte kız evine (30) gel! Nişanlı seçmek icin herkesin evi Uruk kralına daima açıktır. Nişanlı seçmek için herkesin evi, Uruk kralı olan Gılgamış'a daima açıktır. O, evlenecek olanlarla önce kendisi yatar,sonra da koca (31).Tanrısal yasaya göre bu, tanrının bir buyruğudur.Bu buyruk kendisine göbeğinin bagı kesilir kesilmez
  verilmiştir" (32). Adamın sözü üzerine benzi sarardı...

  (Dokuz satırlık boşluk.)

  Engidu önden gidiyor, orospu onun arkasından.O, Uruk'a girince halk çevresine toplandı. Uruk'ta caddenin ortasında durunca, insanlar başına biriktiler ve ondan şöyle söz ettiler:

  "O,aşağı yukarı Gılgamış'a benzer.Bedence daha ufaktır;ama,kemikleri onunkinden daha güçlüdür.

  (Bir satır eksik.)

  Ülkede en güçlu odur. Güçlüdür. O, kalabalığın sütünü emmistir."

  (Bir satır eksik.)

  Zayıf yavrucuklar gibi ondan korkmalarına karşın, adamlar rahatladılar, "O yiğite karşı, gösterisi yaman bir yiğit alandadır.Gılgamış'a karşı tanrıya benzer, onun (33) bir eşi alandadır! ishara'ya (34) özgü bir yatak hazırlanmıştır. Gılgamış'ın onun yanında
  kalması için. Bu gece onunla 'Allahın emri' olacaktır" (35) Gılgamış yaklaştığında, Engidu caddenin ortasına dikildi. Gılgamış'a yolu kapamak isteyip, onu yatak odasına bırakmadı.

  (Yedi satır eksik.)

  Gılgamış kırda büyüyen, gür saçlı, ele avuca sığmaz Engidu'ya baktı:Kendi kendisine yol açtı ve üstüne yürüdü. Kentin alanında birbirleriyle karşılaştılar. Engidu kapıyı ayağıyla kapayıp Gılgamış'ı içeri bırakmadı. Bunun üzerine boğalar gibi böğürerek kapıştılar:
  Kapının direklerini paramparça ettiler. Duvar yerinden sarsıldı! Gılgamış ve Engidu, evet, boğalar gibi böğürerek birbiriyle kapıştılar. Kapının direklerini paramparça ettiler. Duvar yerinden sarsıldı! Gılgamış diz üstü yere düşünce, öfkesi indi ve göğsünü geri çekti. Gılgamış göğsünü çeker çekmez, Engidu ona, Gılgamış'a dedi:

  "Anan olan,ağılın yabanıl ineği,Tanrıça Ninsun (36),seni bir tane doğurdu.Başın adamların tepesini aşmıştır! Enlil senin alnına insanların krallığını yazmıştır! Gücün evrenin beylerinden üstündür."

  (On satırlık boşluk.)

  Birbirini öptüler ve arkadaş oldular.

  (Görünüşe bakılırsa bundan sonraki 14 satırlık boşluğun sonuna doğru,Gılgamış'In Engidu'yu, bir oğul olarak kendi anasına götürmüş olmasından söz ediliyor. Gılgamış, Engidu'dan şu biçimde söz ediyor.)

  "Ülkede en güçlü odur. Güçlüdür. Gökten inen yoğun cevhere benzer,gücü büyüktür! Kimse karşısında duramaz. Ona lûtfunu göster."Gılgamış'ın anası oğluna dedi, Ninsun, yabanıl inek, Gılgamış'a dedi:

  "Oglum....

  (Üç satır eksik.)

  (Engidu'nun hep korumakta olduğu biçiminden ötürü, Ninsun'un şaşkınlığını belli ettigi anlaşılıyor.Bundan sonraki beş satırsa,Gılgamış'ın yanıtlarını oluşturabilir.)

  "Onunla yukarı, aile ocağının kapısına gitti. O, bana karşı pek çok kışkırtıldı. Engidu'nun babası ve anası yoktur. Onun dağınık saçları hiç kesilmemiştir.O,kırda doğduğundan kimse onu eğitmemiştir." Engidu orada durdu ve onun söylediklerini dinledi. Gözleri yaşla doldu. Söylenenler kendisine pek dokunduğundan acı acı içini çekti. Gılgamış, yüzünü ona çevirip,
  oturdukları yerde birbirleriyle kucaklaştılar; âşıklar gibi eller birbirinin üstüne kondu ve Gılgamış,Engidu'ya dedi:
  "Dostum,neden gözlerin yaşla dolu? Söylenenler sana dokunduğu için mi acı acı içini çektin?"

  Engidu ağzını açıp Gılgamış'a anlattı:
  "Dostum, bir acı boğazımı sıkıyor. Kollarım uyuştu, gücüm azaldı."

  Gılgamış, agzını açıp Engidu'ya dedi:

  (Altı satır eksik.)

  "Ejder yapılı Humbaba ormanda oturuyor.Sen ve ben onu öldürüp şu belâyı ülkeden kaldıralım. Kendimize katran agaçları devirelim."

  (Dört satır eksik.)

  Engidu, ağzını açıp Gılgamış'a dedi:

  "Dostum, ben dağlarda deneyimliyim; yabanıl hayvanlarla oralarda dolaştım. Ormanın uzaklığı iki kez on bin saat çeker. Yukarıya, onun icine dalacak kimdir? Humbaba... onun böğürtüsü tufandır, evet, onun soluğu ateş, saldırısı ölüm. Neden ötürü böyle şeyleri yapmaya yeliyorsun? (37) Humbaba'nın oturduğu yer için savaşan hiçbir kimse ona karşı dayanamaz." Gılgamış, ağzını açıp Engidu'ya dedi:

  "Katransa, ben bunun dağına çıkmak istiyorum. Bu dağ geniş ormanın ortasında bulunuyor.

  (Üç satır eksik.)

  Humbaba'nın bulunduğu ormana gitmek istiyorum.Savaşta bir balta bana yeter.Sen burada yalnız kal, ben oraya gideceğim." Engidu, ağzını açıp Gılgamış'a dedi:

  "Oraya nasıl gidebiliriz... Katran ormanına? Gılgamış, onun bekçisi bir savaşçıdır. Hiçbir zaman ımızganmaz. (38)

  (iki satır eksik.)

  Enlil onu, katranları korusun diye insanların başına belâ kılmıştır.Her kim yukarı, ormana çıkarsa, kötürüm olur."Gılgamış, ağzını açıp Engidu'ya dedi:

  "................................................. ..........." (39)
  "Güneş gökyüzünde durdukça tanrılar sonsuza dek yaşarlar. Ancak,insanın günleri sayılıdır. Onların ettikleri hep havadır. Sen daha buradayken ölümden korkuyorsun. Yiğit ruhundaki gücün sana yararı ne? Öyleyse, seni ben götüreyim de, ağzın bana: "ileri git! Korkma" diye çağırsın. Kendim ölürsem adımı yükseltirim, 'Ejder yapılı Humbaba'nın
  düşmanı Gılgamış ölmüştür,' derler."

  (Sekiz satır eksik.)

  "Katran devirmek için elimi bulaştırmak istiyorum. Kendim için bir ad bırakmak istiyorum.
  Şimdi dostum, silâhçı ustasına gitmek istiyorum. Silâhlar gözümüzün önünde dövülsün."
  Elele verip silâhçı ustasına gittiler.Ustalar oturup birbirleriyle danıştılar. Büyük baltalar dövdüler.Üç okkalık nacaklar dövdüler.Yalımı iki okkalık büyük kılıçlar dövdüler. Kabzaların başı on beş okkalık, kılıçların kını on beşer okkalık; altından. Gılgamış ve
  Engidu,her biri 300 okkalık silâhlar taşıdılar.Adamlar,Uruk kentinin yedi sürgülü kapısına vardılar; halk bir araya birikti; Uruk sokaklarına neşe saçıldı. Gılgamış, Uruk sokaklarında halkın neşesine tanık oldu.O,karşısında oturan halka seslendi: "Ben,ejder yapılı Humbaba'ya gitmek istiyorum.O söylenen şeyi,ben Gılgamıs,görmek istiyorum. Onun adı ülkelere yayılmıştır. Katran ormanına koşmak istiyorum. Uruk çocuğunun nasıl güçlü olduğunu bütün ülkeye anlatayım.Katranları devirmek için elimi bulaştırayım. Kendim için sonsuzlaşacak bir ad yapayım!" Uruk mahallesinin yaşlıları dönüp Gılgamış'a dediler:

  "Gılgamış,sen genç olduğundan,gönlün seni böylesine ileri götürdü.Sen burada ne yaptığını bilmiyorsun.Bizim işittiklerimiz,Humbaba'nın çok acayip olduğudur.Onun silâhının karşısına çıkacak olan kimdir?Orman iki kez on bin saat uzaklık çekiyor.Yukarı çıkıp onun içine
  girecek olan kimdir? Humbaba, onun böğürtüsü tufandır,evet, onun soluğu ateş,onun saldırısı ölüm.Neden dolayı böyle şeyleri yapmaya heves ediyorsun? Humbaba'nın oturduğu yer için savaşan hiçbir kimse ona dayanamaz." Gılgamış, öğütçülerinin sözünü dinledikten sonra, gülümseyerek gözlerini arkadaşına dikti (40).

  (Dokuz satır eksik).

  "Korucuyu meleğin seni sıkıntılardan kurtarsın; barış içinde Uruk kıyısına (41) dönmen için sana kılavuz olsun!" Gılgamış, diz çöküp elini kaldırdı:

  "Söyledikleriniz yerini bulsun.Şimdi gidiyorum.Samas! Ellerimi sana kaldırıyorum: oraya varınca canım sağ esen kalsın! Beni Uruk kıyısına geri döndür! Gölgeni üstümden eksik etme!" Bundan sonra Gılgamış,arkadaşını çağırdı, falına onunla birlikte baktı (42).

  (Yedi satır eksik).

  Gılgamış'ın gözlerinden yaşlar boşandı:
  "Hiç gitmediğim bir yol. Sonu belli olmayan bir yolculuk. Burada sağ
  esen kalırsam seni gönlüme göre sevmiş olurum. Kendimi senin zevkine
  kaptırmak isterim, seni tahtlara geçirmek isterim." Artık köleler
  silâhlarını getirdiler. Büyük kılıçları, yayı, sadağı eline teslim
  ettiler. Baltaları aldı, sadağı ve Ansan (43) yayını bir yanına astı,
  kılıcı kemere taktı. Yolda yürümeye başladılar. insanlar Gılgamıs'a
  sordular: "Sen ne zaman kente geri doneceksin?"

  İKİNCİ TABLETİN SONU.......
  Konu bursali68 tarafından (29-10-2010 Saat 11:09 PM ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  bursali68
  Misafir..

  Gılgamış Destanı ( Sümer Metinleri ) - Tablet.3

  ÜÇÜNCÜ TABLET

  Yaşlılar Gılgamış'a çok saygı gösterdiler. Yol hakkında ona öğüt verdiler:

  "Gılgamış,gücüne güvenmemelisin.Onu bırak yoluna gitsin,sen kendi kendini koru.O orada keçi yolunu bilir;arkadaşı kollar;Engidu orada senden onde gitsin. O, yolu gördü, yoldan geçti.Ormana giden yoldan,dağların geçidinden.O, Humbaba'nın bütün gizli yollarından geçti.Böylece önde giden arkadaşını korur.Onu bırak yoluna gitsin,sen kendi kendini koru. Samas seni dileğine kavuştursun.işittiklerini sana gözlerinle göstersin! O, sana kapalı olan yolu açsın! Yolu senin adımına açsın! Dağı senin ayağına açsın! Seni hoşnut eden şeyi, geçen sana getirsin (44).Lugalbanda (45)başarıda sana yardım etsin.Bir çocuk gibi başarına kavuş! Humbaba'nın, kıyısında uğraşacağın ırmağında ayaklarını yıka! Akşam molanda bir kuyu kaz.Kırbanda (46)her zaman temiz su bulunsun. Samas'a soğuk su sun. Her zaman Lugalbanda'yı anımsa! Engidu arkadaşı, yoldaşı korusun....(anlaşılmaz bir sözcük) ... kadar kendisi getirsin.Hepimiz birden kralı sana teslim ediyoruz; sen de yurda dönerken kralı bize teslim et!" Engidu ağzını açıp Gılgamış'a dedi:

  "Sen karar verdin,artık yürü.Yüreğin korkusuz olsun.Yalnızca bana bak! Hasmın oturdugu yeri,Humbaba'nın üzerinde dolaştığı yolları,iyi biliyorum.Yola çıkmamızı buyur,onlardan (47), buradan ayrıl!"

  Gılgamış, ağzını açıp Uruk'un yaşlılarına dedi:

  (Dört satır eksik).

  "Size söylediklerimi,benimle gidecek olan Engidu'yla birlikte yapacağım. Öğütlerinizi sevinerek gönülden dinledim."

  Yaşlılar onun bu sözlerini dinledikten sonra, yiğitlere yol açtılar;
  "Yürü Gılgamış, işin uğurlu olsun! Koruyucu tanrın yanında gitsin, o seni başarıya erdirsin."

  Gılgamış, ağzını açıp Engidu'ya dedi:
  "Gel arkadaşım,büyük saraya gidelim.Büyük kraliçe Ninsun'un huzuruna. Ninsun'un vereceği akıllıca öğut, ayaklarımıza doğru yolu gösterir."

  Gılgamış'la Engidu, elele verip büyük saraya, büyük kraliçe Ninsun'un huzuruna çıktılar. Gılgamış çıktı ve Ninsun'un yanına girdi:

  "Ninsun ben güçlendim; yeni bir şey başarmak istiyorum: Humbaba'nın yanına, uzak bir yola yürüyeceğim.Bilmediğim bir savaşa atılıyorum,bilmediğim bir yola çıkıyorum. Benim gidip geri dönmem,katran ormanına varmam, ejder Humbaba'yı öldürmem, Samas'ın nefret ettigi o belâyı ülkeden temizlemem için gereken zamanı,benim hesabıma Samas'tan dile.Onu öldürüp katran agacını ben devirince,ülkenin yukarısında,aşağısında barış olsun. Utku belgisini senin önünde dikeyim."

  Kraliçe Ninsun, oğlu Gılgamış'ın sözlerini acıyla dinledi:

  (On dört satırlık boşluk).

  Ninsun odasına girdi.

  (Bir satır eksik).

  O,bedenine yaraşan bir giysi giydi,göğsüne de yaraşan bir mücevher taktı.O, kemer ve krallık tacını koydu.Merdivene basıp damın üstüne çıktı.Kurban yerine çıkarak tütsü yapıp Samas'ın önüne koydu.Tütsüsünü yakıp Samas'ın huzurunda kollarını kaldırdı:

  "Neden oğlum Gılgamış'a coşkun bir yürek verdin,neden savaşa şimdi de o gitsin diye onu ileri ittin? Humbaba'nın yanına,uzak bir yol yürüyecek.O,bilmediği bir savaşa atılıyor, bilmediği yollarda yolculuk ediyor! Onun gidip geri dönmek, katran ormanına varmak, ejder Humbaba'yı yok etmek,senden nefret eden o kötüyü ülkeden temizlemek zamanını
  Gılgamış'ın yoluna baktığın günde,seni seven o nişanlı, Aya, sana anımsatsın! Onu gecelerin bekçilerine,yıldızlara,akşamları baban Aya da ısmarla."(48)

  (On iki satırlık bir boşluktan sonra, aşağıdaki anlaşılması güç sözcükler geliyor):

  O, tütsüyü söndürüp kötü ruhları dağıtma duasını okudu. Haber vermek icin Engidu diye çağırdı."

  "Benim kucağımda yetişmeyen güçlü Engidu! Şimdi seni oğulluğa kabul ettim.Gılgamış'ın armağanları olan, büyük rahipler, tapınak kızları ve tapınım töreni hizmetçileriyle birlikte kabul ettim. Ninsun,Engidu'nun boynuna bir muska astı.

  (84 satırlık bir boşluk).

  Yaşlıların Engidu'ya ikinci seslenişleri:
  "Engidu, arkadaşını kolla, yoldaşını koru , ...... (49) Onu kendin getir! Hepimiz birden kralı sana teslim ediyoruz, sen de yurda dönerek kralı bize teslim et."

  (Tabletin gerisi kırıktır).

  ÜÇÜNCÜ TABLETİN SONU...........
  Konu bursali68 tarafından (29-10-2010 Saat 11:10 PM ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  bursali68
  Misafir..

  Gılgamış Destanı ( Sümer Metinleri ) - Tablet.4

  DÖRDÜNCÜ TABLET

  (Bu tabletin ilk dört buçuk sütunu -bütün tablet altı sütundan oluşmaktadır- herhalde kralın ve arkadaşının katran ormanına gidişlerinden söz ediyordu.Ama,bu sütunlardan ancak kırık bir parça kalmıştır.Bu parça,ikisinin başından her gün geçenleri sık sık
  betimlemektedir.)


  İki kez yirmi saatten sonra hafif bir yemek yediler.İki kez otuz saatten sonra kendi kendilerini akşam dinlenmesine çektiler.İki kez elli saati bütün bir günde yürüdüler.Bir ay üç günlük yolu üç günde kestirdiler.Akşam dinlenmesine bir kuyu kazdılar(50).

  (Burada 200'den çok satır yitmistir.Geri kalan parçada yineleme vardır.Bu yinelemeden anlaşıldığına göre,Gılgamış'la Engidu ormanın kapısına gelmişlerdir.Bir bekçi,Humbaba'nın diktiği kocaman kapıyı beklemektedir.Gılgamış'la Engidu,onunla başa çıkıp çıkmayacakları
  konusunda duraksamış olmalılar ki,Engidu ona şunları söylüyor:)


  "Uruk'ta ne dediğini anımsa! Uruk'un çocuğu Gılgamış, sen öldürmek için yekin, (51) onun üstüne var!"

  Ağzından çıkan sözleri duyar duymaz tam güveni arttı.

  (Bundan sonraki belki Gılgamış'ın Engidu'ya söylediği sözlerdir.)

  Onun savaşması ve bir de ormana dalıp bizden kaçmaması için hemen üstüne vardı. Hiçbir silâh işlemesin diye, giyinmek için yedi savaş giysisi hazırladı. O anda yalnızca birini giydi, geri kalan altı kat giysiyi soyundu.Bunlar yerde ayaklarının altında kaldı.Ormanın kapısında duran bekçiyi yakalamak için, huysuz, yabanıl bir boğa gibi ileri atıldı.O, birden bire bağırıp korkuya düştü. Ormanların bekçisi bağırıp çağırdı! Çocuğun babasını çağırması gibi, Humbaba'yı çağırdı.

  (Buradaki 22 satırlık boşlukta, belki her iki yiğidin bekçiyi zararsız
  duruma getirmis olmaları ve Engidu'nun kapıyı nasıl açtığı
  anlatılmıştır. Bundan sonrası şöyledir:)


  Engidu, konuşmak için ağzını açıp Gılgamış'a dedi:
  "Biz ormana inmeyelim.Kapıyı açarken elim tutmaz oldu."

  Gılgamış konuşmak için ağzını açıp Engidu'ya dedi:
  "Biz şimdiye dek böyle üzüldük mü? Biz bütün dağları aşarak geldik.Bununla birlikte hedef karşımızda duruyor.Benim savaştan anlayan,savaş deneyimi olan arkadaşım, giysime dokunursan artık ölümden korkmazsın!

  (İki satır çevrilememiştir.)

  Elinin tutmazlığı gitsin! Vücudunun ağırlığı yok olsun! Arkadaşım,koluma asıl,birlikte inelim. Gönlün savaşa doysun! Ölümü unut,korkma! Kendisini koruyan adam, arkadaşını da sağ tutsun! insanlar ölünce kendilerine ad yaparlar!" ikisi birden yeşil ormana vardılar. Konuşmaları kesildi, sessiz durdular.

  DÖRDÜNCÜ TABLETİN SONU..........
  Konu bursali68 tarafından (29-10-2010 Saat 11:11 PM ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  bursali68
  Misafir..

  Gılgamış Destanı ( Sümer Metinleri ) - Tablet.5

  BEŞİNCİ TABLET

  Ormana gözlerini dikip baktılar.Katranların yüksekliğine şaştılar.Ormana girilen yola şaştılar.Humbaba'nın geçtiği yerde bir ayak izi vardı.Yollar iyi bir durumdaydı. Büyük yol güzel yapılmıştı.Onlar katran ağacı dağını görüyor,tanrıların oturduğu yeri,irnina'nın (52)
  yüksek tapınağını.Bu dağın önünde bir katran ağacı vardı. Bu,pek gürdü; gölgesi çok hoştu,sevinçle doluydu.Çalılar birbirine girmişti. Büyük ormanın ağaçları da birbirine girmisti.

  (56 satırlık boşluk.)

  İki yiğit Humbaba'yı beklediler, ama o gelmedi...

  (6 satırlık boşluk.)

  Engidu ağzını açıp Gılgamış'a dedi:
  Humbaba'nın izini böyle bulabilir miyiz? Bırak bir biri arkasına düşler görelim.

  (Üç satır eksik.)

  Düşler üç kez görülmeli.

  (26 satırlık boşluk. Bu boşlukta, Gılgamış'ın gördüğü birinci düş anlatılmıştır.)

  Engidu, ağzını açıp Gılgamış'a dedi:

  (iki satır eksik.)

  "Düşün beni çok sevindirdi!"

  Aksam dinlenmesine gitmek için birbirleriyle sözleştiler. Gece yarısı onun (53) uykusu kaçtı,düşünü Engidu'ya anlattı:

  "Arkadaş, nasıl? Sen beni uykumdan ne diye tedirgin ettin? Ben niçin uyanığım? Engidu, arkadaş,ben bir düş gördüm...Sen beni uykumdan tedirgin ettin? Ben niçin uyanığım? Birinci düşümün üstüne,ikinci düşüm göründü;derin dağ diplerinde duruyorduk,hemen dağ devrildi...Beni yere yıktı.Dağ ayaklarımı yakaladı ve onları bırakmadı.Biz onun
  karşısında küçük saz sinekleri gibi kaldık...Öyle aydınlıktı ki.Bana bir adam göründü. Ülkede en güzel oydu.Pek güzeldi.O beni dağın altından çekti,bana su içirdi (54).Yüreğim ferahladı.Ayaklarımı yere değdirdi." Kırda doğan Engidu,arkadaşına dedi,Engidu düşü
  yordu."Arkadaş, düşün güzeldir,pek iyi bir düştür.Arkadaş,gördüğün dağ Humbaba'dır. Humbaba'yı yakalayacağız; onu öldüreceğiz ve ölsünü dışarı tarlaya atacağız.Yarın her şey sona erecek." iki kez yirmi saatten sonra hafif bir yemek yediler. iki kez otuz saatten sonra kendilerini dinlenmeye çektiler.Samas'ın önünde bir kuyu kazdılar.Ancak Gılgamış, dağa tırmandı ve ince ununu dağa serpti (55). "Dağ! Engidu için bana bir düş getir! Ona, Engidu'ya da bir işarette bulun!" Dağ, Engidu için ona bir düş getirdi. Ona, Engidu'ya da bir işarette bulundu. Pek soğuk bir yel esti, bir fırtına gelip geçti.Fırtına Gılgamış'ı uyuttu. Gılgamış uyurken dağların yamaçlarında biten buğdaylar gibi bir yana devrildi ve Gılgamış'ın çenesi baldırına dayandı (56). insanlara gevşeklik veren uyku onun üstüne düştü.Uyandığı uykuyu bırakıp yukarı yürüdü, arkadaşına dedi:

  "Arkadaş, beni çağırmadın mı? Niçin uyandım? Sen beni sarsmadın mı? Niçin korktum?
  Buradan bir tanrı geçmedi mi? Organlarım niçin titredi? Arkadaş,üçüncü bir düş gördüm ve gördüğüm düş çok ürkütücüydü;gök haykırdı,yeryüzü gürledi! Hava dinginleşti,karanlık çöktü.Bir yıldırım düştü.Bir yangın yükseldi.Duman koyulaştı.Ölüm yağdı.Yağan köz oldu; ateş söndü ve yukarıdan aşağı dökülen (köz olan ateş), küle döndü.Aşağı gel, tarlada konuşabiliriz." Orada Engidu, onun kendisine anlattığı düşü duyunca Gılgamış'a dedi:

  (Buradaki boşlukta, belki,Engidu'nun Gılgamış'ın gördüğü düşü övmesi ve sonra iki arkadaşın katranları devirmek için en son kararı vermeleri anlatılmaktadır).

  O,eliyle baltayı yakaladı...bir tane de nacakları vardı: Engidu onu eline aldı ve katranları devirdi; ama Humbaba gürültüyü duyunca öfkelendi:

  "Kimdir o, dağlarımın çocukları olan ağaçların ırzına geçen? Kimdir o, katranı deviren?"

  Bunun üzerine göksel Samas, gökten onlara seslendi:
  "ileri gidin,korkmayın!"

  (Yaklaşık 80 satırlık boşluk. Görünüşe göre, Gılgamış ve Engidu,Humbaba'yla yapacakları savaşım için Samas'tan öğüt istediler.Samas'ın verdigi olumsuz yanıt, burada anlatılmıs olmalıdır.Çünkü metin şöyle sürüyor:)

  ...ve ondan sel gibi göz yaşları boşandı.Gılgamış göksel Samas'a dedi:

  (iki satır eksik.)

  Ancak ben, göksel Samas'a baş eğiyorum. Benim için gösterilen yoldan yürüdüm."

  Göksel Samas,Gılgamış'ın yalvarmasını dinledi ve Humbaba'nın önüne büyük fırtınalar çıkardı: Büyük fırtına, poyraz, kasırga, kum fırtınası, bora fırtınası, kırağı fırtınası, rüzgâr, cam fırtınası! Ona karşı sekiz fırtına kalktı ve bunlar Humbaba'nın gözlerine savruldu. ileri gidemedi, geri dönmedi. Humbaba savaştan vazgeçti.Bunun uzerine Humbaba, Gılgamış'a seslendi:
  "Gılgamış, beni bırakmalısın! Sen benim efendim olmalısın, ben senin kölen olmalıyım.
  Ben sana dağlarımın çocukları olan ağaçları devireyim ve onlardan senin için evler yapayım."

  Engidu, Gılgamış'a dedi:
  "Humbaba'nın dediklerini dinleme! Humbaba'yı öldürmelisin!"

  (Bunu izleyen boşlukta,Humbaba'nın öldürülmesi ve iki yiğitin geri dönmesi anlatılmaktadır; tabletin son satırı belki şöyle tamamlanmaktadır:)

  Gılgamış, Humbaba'nın kesilen başını sırığa dikti.

  BEŞİNCİ TABLETİN SONU........

  Devam edecek.....
  Konu bursali68 tarafından (29-10-2010 Saat 11:13 PM ) değiştirilmiştir.

Benzer Konular

 1. Zabıt Katipliği Daktilo Metinleri
  dogangunes Tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 30-12-2012, 08:26 AM
 2. Hegel metinleri için almanca-türkçe sözlük
  mopsy Tarafından Felsefe Forum'u Foruma
  Yorum: 7
  Son mesaj: 03-03-2012, 12:56 AM
 3. Tablet
  dogangunes Tarafından Bilgisayar ve İnternet Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 04-09-2011, 06:39 PM
 4. Davetiye Metinleri
  dogangunes Tarafından Evlilik ve Aile Foruma
  Yorum: 7
  Son mesaj: 03-04-2010, 03:20 PM
 5. Yorum: 0
  Son mesaj: 03-07-2009, 07:54 PM
Yukarı Çık