ODTÜ'lü araştırmacılar, dünyada yüksek bir maliyetle elde edilebilen sanayi "elmas"ını, bir evin mutfağında yapılabilecek kadar kolay ve ucuz bir yöntemle üretmeyi başardılar.

Elmas yapımı için 6 voltluk bir batarya, sofra tuzu, bir miktar su, kloroform, uygun bir çözücü ve 2 adet çelik çubuğun bir araya gelmesi yeterli oluyor. Bu teknikle üretilen elmasların, analiz çalışmaları tamamlandığında, tıp, otomotiv, beyaz eşya gibi pek çok sanayi dalında daha geniş yer bulması bekleniyor.

ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Toppare, Yrd. Doç. Dr. Michael Pitcher ve Yusuf Nur'dan oluşan çalışma grubu, doğadaki en sert ve dayanıklı maddelerden biri olan yapay elmas teknolojisinde yeni bir açılım getirdiler.

Prof. Dr. Toppare, sanayide çok geniş alanlarda kullanılan elmasın, var olan yöntemlerle üretiminin ve işlenmesinin zor, maliyetinin ise yüksek olduğunu kaydetti.

Elmas üretiminde kullanılan polimerin pahalı teçhizatlarla ve patlayıcı özellikteki katalizörlerle yapılabildiğini ifade eden Prof. Dr. Toppare, yeni bir teknik olan elektrokimyasal yöntemle, poli (hidridokarbin) adı verilen özel polimerin sentezinden yola çıkarak sentetik elmas üretebildiklerini anlattı.

Prof. Dr. Toppare, çalışmalarını şöyle özetledi:

"Laboratuvarımızda çok basit ve tamamen tehlikesiz bir yöntem olan elektrokimyasal yöntemle hidridokarbin polimerini sentezlemeyi başarmamız, sanayide bu özel polimerden elmas sentezinin yolunu açmış oldu. Keşfettiğimiz yöntem, bu özel polimeri bir evin mutfağında bile üretilebilecek kadar basit bir hale getirmiştir. Bunun için 4 tane kalem pilin oluşturduğu 6 voltluk bir batarya, polimeri hazırlayabileceğimiz bir cam kap, bu kabın içine yemeklerde kullandığımız sofra tuzu, bu tuzu çözmek için bir miktar su, kloroform ve kloroformun kaptaki çözeltide homojen dağılmasını sağlayan uygun bir çözücü ile 2 tane çelik çubuk gereklidir. Eğer verdiğimiz bu reçete uygulanırsa 2 dakika içinde bu özel polimerin oluştuğu görülür. Elde edilen polimer argon gazı atmosferinde 1000 santigrat derecede bekletilirse sentetik elmasa dönüştürülür. Keşfettiğimiz bu yöntemi uygulamaya başladığımızda ülkemize ekonomik katkısı çok büyük olacaktır."

Laboratuvar ortamında elde ettikleri elmasın doğadaki elmas türlerinden bir tanesi, ancak mücevheratta kullanılan elmastan farklı olduğunu anlatan Toppare, çalışmalarının temel amacının yüzeylerin elmas film halinde kaplanması olduğunu ve bu nedenle de bilim adamı olarak mücevher yapımı gibi bir düşünceleri bulunmadığını belirtti.

Prof. Dr. Toppare, "Yurt dışında birtakım karışımlardan elde edilen yeşil ve kırmızı renkli elmaslar, suni elmaslardır. Bizim kullandığımız yöntem sentetiktir ama üretilen ürün gerçek elmastır. Bu yöntemin ayrıcalığı polimeri çözeltisinden film olarak bir yüzeye kaplayıp fırınladığımızda yüzey üzerinde elmas film olarak elde edebilmemizdir" diye konuştu.

"X ışınları" analiziyle elde ettikleri sonuçların doğada bulunan elmasla bire bir tuttuğunu bildiren Toppare, elmasın özelliklerinin ölçüm çalışmalarının tamamlanmasının ardından getireceği yenilikleri şöyle anlattı:

"Bu çalışma istenilen sonucu verdiği takdirde, çizilmeye ve kimyasallara çok dayanıklı yüzeyler elde edilebilecek. Şu an çalışmamız laboratuvar aşamasında. Bunun endüstride uygulanabilmesi için kapladığımız ve ürettiğimiz elmasın sertliği aşınmaya olan mukavemetinin deneylerle ölçülmesi gereklidir. Eğer bu mümkün olursa, her türlü malzemenin üzerine bir şekilde kaplama yapıp onların aşınmaya karşı ömrünü uzatmak mümkün olabilir. Bu da sanayi elmasının otomotiv sanayinde daha da yaygın bir şekilde kullanılmasının yolunu da açabilir."

Elmasın kolaylıkla üretimine imkan veren polimerin tıp uygulamalarında da yer bulabileceğine dikkati çeken Toppare, tıpta kullanılan platinin vücutla herhangi bir etkileşime girmemesi, yani toksik olmaması nedeniyle tercih edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Platin yerine başka bir metal, o özelliklere sahip bir metale dönüştürülebilir. Bu metal bizim sentezlediğimiz polimerle kaplanıp fırınlanırsa yüzeyinde elmas film oluşturacak ve o özelliklere sahip hale gelecek. Yani elmas kimyasallara dayanıklı olduğundan metalin vücutla etkileşimini engelleyecek, vücutla uyumlu olduğundan vücut bu yabancı materyali reddetmeyecek ve çok daha ucuza mal edilebilecek."

ABD patentini 1 yıllık korumayla aldıklarını kaydeden Toppare, tüm dünyada geçerli olacak uluslararası patentin alınması için de ODTÜ'nün işlemleri başlattığını bildirdi.