Ülke ile Devlet arasındaki Fark Nedir

Türkçe’de “devlet” kelimesi ile “ülke” kelimesini incelediğimizde şunları söyleyebiliriz:

Ülke: Egemenliği ve kendine ait bayrağı olan, tek uluslu veya çok uluslu olarak siyasal otoriteyle desteklenmiş, kader birliğine sahip insanların üzerinde yaşadıkları toprak parçasıdır.

Peki bu tanıma göre “devlet” ile “ülke” kelimesini nereye koyacağız?
Yani ülke, devlet kelimesin eş anlamlısı mıdır?

Devlet: kelimenin Arapça kökenine göre devam edip duran süregelen (yönetim şekli) kurumsallaşmış, siyasal yapısının süreklilik haline geldiği bir otorite olarak tanımlayabiliriz.
Sözlük anlamı olarak ise, ”insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bu ilişkilerin normlara uygun olarak yürümesini sağlayan, anlaşmazlıkları çözümleyen kamusal mal ve/ veya hizmetleri üreten belli toprak bütünlüğüne bağlı olan en üst egemen meşru gücü temsil eden siyasi otorite” olarak tanımlarız.

Weber’e göre, belirli bir toprak parçası (ülke) üzerinde yasal olarak fiziki güç kullanma tekelini elinde tutan insan topluluğundan oluşan en büyük siyasal otoritedir.
Rousseau’nun tabiriyle bireylerin ortak sözleşmelerinin meşru otoriteye dayandırılmış hukuksal görünümüdür.

Detaylı bilgi için: Ülke Olmak Devlet Olmakmıdır | Frmartuklu