Merhaba“Merhaba” kelimesi Arapçadır
Merhaba “Ruhb” masdarından gelmektedir.
Ruhb da “yer genişliği / ferahlık” demektir.
Bu manaya geldiği için, mescidin genişliği Arapçada bu kelime ile anlatılır.
Misafiri çok gelen kimse hakkında, mecazen “Falan kişinin avlusu geniş.” denilir ki burada da aynı kelime kullanılır.

Merhabada genişlik manası olduğu için, midesi geniş olmak ve göğsü geniş olmak da aynı kelimeyle ifade edilir.
Merhaba; hoş karşılamak, geniş, bol, çevresi kuşatılmamış, cömert, eli açık, açık fikirli, hür düşünceli, samimi, içten candan, kaygısız, dertsiz, başı rahat manalarını da taşır.

Bir meclise gelen kimseye “Merhaba” demek, “Hoş geldin, yerin geniş olsun, oturun, rahat olun” demektir.
Arapça gramer kaidesine göre
erkeğe “merhaben bike”,
kadına “merhaben biki”

denilmesi icap eder.

Kendisine “Siz” diye hitap edilen kimselere hürmet ve nezaket ifadesi olarak,
erkekse cemi’ / çoğul olarak “merhaben biküm”,
kadınsa “merhaben bikünne” denilmesi gerekir.


Ancak böyle olmasına rağmen
muhataplar kadın da olsa erkek de olsan,
birden fazla da olsa çoğunlukla sadece “merhaba” denilir.

Kur’an-ı Kerim’de “Merhaba” kelimesi

Kur’an-ı Kerim’de Sâd Suresinin 59. ve 60. ayetlerinde merhaba kelimesi geçiyor. Bu ayetlerin mealleri şöyledir:
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
59. Şöyle denilir: "İşte sizinle birlikte direnişe geçen bir grup. 'Merhaba' yok onlara! Onlar ateşe salınıyorlar."
60. Dediler: "Hayır, size merhaba yok. Onu siz önümüze çıkardınız. Ne kötü durak yeridir o!"
Sadakallah!