Merhaba

Efsaneye göre, zampara Zeus kıskanç karısı Hera tarafından yakalanacağını anlayınca
Argos kralının güzeller güzeli kızı Io’yu hemen inek şekline sokar.
Amacı Hera’nın gazabından kurtulmaktır.

Hera bu kül yutar mı?
Durumu farkeder farketmez İnek şeklinde Zeus’un yanında duran genç kıza bir atsineği musallat eder.
Zavallı Io sinek arkasında, günlerce kaçar durur.
Sonunda İstanbul Boğazı’nın önlerinde bir yere gelir.
Atsineği hala peşindedir.

Ondan kurtulabilmek can havliyle kendini suya atar ve yüzerek karşı kıyı kuzguncuk'a çıkar.
İşte bu olaydan sonra bu su yolunun adı “inek geçidi” anla mina gelen “Bohus Phorus”
kelimelerinden kaynaklanarak “Bosphorus” olmuştur.

! istanbul constantinople estambul