Merhabahttp://www.supermeydan.net/forum/for...read68889.html basligindan alinti;
1921 - Mustafa Kemal'in öncülüğünde Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu.
Atatürk'ün, Ankara'da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu)'nin, himayesi altında çalışmasını kabul edişi.


“Çocuk Esirgeme Kurumu”nu anımsamamaya olanak var mıdır? Bu kuruluş da Atatürk’ün eseridir. O, özellikle ve başta Kurtuluş Savaşı’na katılan, şehit ve malûl yurttaşların çocuklarına gerekli yardımları yapmak üzere, 30 Haziran 1921 ‘de “Himaye-i Etfal Cemiyeti”ni kurdurmuştu. Bu dernek, Mustafa Kemal’in özlediği çocukların ve gençlerin yetişmesine yardımcı olacaktı ve olmuştu.

Bu Cemiyet, 19 Ocak 1952’de “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu” adını aldı. Bakanlar Kurulu’nun 19 Ocak 1952 gün 8012 sayılı kararıyla tüzük değişikliği yapılarak, Atatürk’ün amacına ve toplumun ihtiyaçlarına daha uygun duruma getirildi.

Çocuk Haftasının ilk kutlanışı 23-29 Nisan 1929’da olmuş, ilk gün Çocuk Bayramı kabul edilmiş, Mustafa Kemal Paşa, Ankara Palas’ta yapılan Birinci Çocuk Balosu’na katılmıştı.

Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, cilt I, s. 60-61.

Bağış ve Yardım

Kurumumuza Yardım ve Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Türk Lirası ya da Döviz cinsinden yapabilecekleri yardımın aşağıdaki örneklerde olduğu gibi belli bir amaç için kullanılmasını isteyebilirler. Bu durumda; yardımın hangi amaç için kullanılmasını istiyorlarsa, bunu bankada dekonta yazdırdıkları takdirde yapmış oldukları bağış ve yardım sadece o amaç için kullanılacaktır.

Genel Örnek:

Çocuk Yuvalarında kalan çocukların her türlü ihtiyacı için,
Yetiştirme Yurtlarında kalan çocukların giysi ihtiyacı için...

Özel Örnek:

X Çocuk Yuvasında kalan çocukları her türlü ihtiyacında kullanılmak üzere,
X Yetiştirme Yurdunda kalan çocukların kitap ihtiyacı için,
X Çocuk Yuvasında kalan çocukların oyuncak ihtiyacı için,
X Huzurevinin onarımı için...

Türk Lirası Hesabı
T.C. Ziraat Bankası Samanpazarı Şubesi / Ankara
Hesap No: 321 5620-5001
iban no: TR960001000384032156205001

Türk Lirası Hesabı
T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi
Hesap No: 350 121 002-9

Döviz Hesapları

Dolar Hesabı
T.C. Ziraat Bankası Samanpazarı Şubesi / Ankara
Hesap No: 322 1960-5001
iban no: TR300001000384032219605001

EURO Hesabı (Vatandaş Hesabı)
T.C. Ziraat Bankası Samanpazarı Şubesi / Ankara
Hesap No: 322 1961-5001
iban no: TR780001000384032219615001

İngiliz Sterlin Hesabı
T.C. Ziraat Bankası Samanpazarı Şubesi / Ankara
Hesap No: 322 1966-5001
iban no: TR2700010003840322119665001

Not : Yukarıdaki hesaplara havale sırasında hiç bir ücret alınmamaktadır.

SHÇEK'e yapacağınız bağış ve yardımlarınızı gelir vergisinden düşebilirsiniz.

Bağış ve Yardım | Shçek |