Sizce kendi çapında eğlenmek nedir ?
Ansiklopedilere
Googleye sormayınız ;

ve sizce bu cümlenin doğruluk payı nedir ?