TETA

Beyniniz bir radyo gibidir...Elektrik dalgalarını alır ve yayar.Frekanslar,elektrik faaliyetlerinin ölçüldüğü ve grafiğinin çıkarıldığı aralıklardır.Bu dalgalar beyniniz tarafından solunum ile oluşturulan biyelektrik ile oluşur.Tıpkı sizde olduğu gibi yeryüzününde bir frekans dalgası vardır.
İyonosfer ,gezegeni saran elektrik yüklü partiküller katmanıdır.Bu katman radyo dalgalarını emer.Yeryüzünün yüzeyinde yaklaşık 80 mil uzağa gider ve yeryüzüyle bir kondanstör oluşturur(bu da elektrik depolayabileceği anl***** gelir tıpkı bir batarya gibi).Teslanın bu konuda çalışmaları avrdır ancak biz şimdi beden ile ilgili olan kısmı verelim.
Bedeninizhareket ettiğinde bu hareketler etrafa iletilir.İyonosfer katmanı(buna iyonosferik kovuk da denir.) yaklaşık 9.5cps'lik(saniyedeki devirler,7.5 civarındaydı ama şimdi çok hızlı şekilde artıyor.)frekansa sahiptir.Bedeniniz 6.8 ila 9.5 Hz arasında titreşiyor.İskeletiniz ve iç organlarınız birbiriyle uyumlu hareketleri yaklaşık 8 ila 9 cps hızındadır.Buda şu anlama gelir;bedeniniz iyonosver ile eşzamanlı hareket eder.
Gezegenle birlikte yankılanırsınız ve enerji alışverişinde bulunursunuz.Ne kadar uzaklıktan enerjinizi yeryüzünün elektromanyetik kovuğuyla paylaşabilir ve enerji yayabilirsiniz?Yaklaşık 40000 km yada gezegenin yaklaşık tüm çevre uzunluğu kadar.Başka bir deyişle, zihninizden ve bedeninizden gelen sinyaller iyonosfer kovuğu sayesinde tüm gezegene saniyenin 1/70'i kadar bir zamanda yayılır.

İNSAN BEYNİNİN FREKANSLARI

Kapsamlı araştırmalar sonucu şuı saptanmıştır:İnsan beyninin yaptığı zihinsel aktiviteye göre belli frekanslar vardır.EEG sonuçları kişinin tamamen uyanık olduğunda beyin/zihin frekans hızının 14-30 cps (saniyedeki devirler yada Hz) olduğunu göstermiştir.Buna "beta" adı verilmiştir.Şimdi aralıklara bakalım

DALGA ARALIKLARI

BETA:14-30cps-zihin fiziksel bir aktivite ile meşgulse yada tetikteyse
ALFA:7-13 cps-hayal kurduğunuzda ya da düşüncelere daldığınızdaki dalga
TETA:3.5-7 cps – uyuyakaldığınızda yayaılan dalga
DELTA:0.5-3.5cps- en derin uykuya daldığınız an.

DALGALARIN TELAPATİDEKİ ROLÜ

Siz beyin dalganızı teta seviyesine indirebilirsiniz iyonosfer ile aynı şekilde titreşirsiniz.Bu durumda iyonosfer sizin telepatik dalgalarınızı çok ksıa bir sürede tam hedefe gönderir.
kaynak