Siyasi ve İktasadi Coğrafya Savaşmak İçinmidir?


Yeryüzeyinin bilgisi, bize ilk bakışta insanın dünyayı algılama çabasının sonucu gibi görünür. Ancak, oluşturulan bu yeryüzü bilgisi üzerindekilerin ve altındakilerin varlıklarının tesbitedilemilmesi anlamlı hale gelir.

Akademisyenlerin bu varlıklara ilgisi soyut bir ilgi gibi görünse de, bu çabanın harekete geçirilişi egemenlik ilişkileri içinde anlaşılabilir.

Coğrafya, bir coğrafyacı açısından bilgi için bilgi gibi görünse de, gerçekte dünya kaynaklarına egemen olmanın aracıdır. Eski tip haraç cı imparatorluklardan modern devletlere, çok uluslu şirketlerin doğal kaynakların ve emek gücünün envanterini çıkartmasından devletlerin turizm potansiyelini hesaplamaya kadar tüm siyasi ve iktisadi ilgililer coğrafyasız yapamaz. Bu konuda yapılanlar ise hepsi askeri değilse bile başlı başına savaştır.

Alıntı: İ.Ü. İkt. Coğ. Kür. Der.Kay.