İş Güvenliği Uzmanları Aranıyor

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlü. Öyle ki bahsi geçen kanuna uymamak çok ağır cezaları da beraberinde getiriyor. Yasaların getirdiği bu zorunluluk ise Türkiye’de sayıları oldukça yetersiz olan iş güvenliği uzmanlarına olan ihtiyacı gittikçe artırıyor.

İşyerlerindeki çalışmaların iş güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun sürdürülmesini sağlayan iş güvenliği uzmanları, işyerindeki tehlikeleri belirleyerek risk analizi yapıyor. Kaza, yangın, doğal afet gibi durumlar için acil durum planı hazırlayan bu uzmanlar, işyeri hekimiyle işbirliği içinde çalışıyor.

Üniversitelerin fen ve fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, iş sağlığı ve güvenliği bölümleriyle üniversitelerin meslek yüksek okullarındaki iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar kişilerin bu alanda görev yapma hakkı bulunuyor. Bunların dışında teknik öğretmen diplomasına sahip olanlar hariç diğer bölüm veya program mezunlarının müracaatları kabul edilmiyor.

Ancak iş güvenliği uzmanı olmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi ÇASGEM yahut İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği eğitim kurumları tarafından düzenlenen eğitim progr***** katılmaları gerekiyor. Buradaki eğitim sürecinin ardından, genel müdürlükçe yapılan sınavlarda başarılı olan mühendis veya teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabiliyor.

"İş Güvenliği Uzmanları Aranıyor" başlıklı haberin tam metni için tıklayınız.
"Datassist - Ayşe Nazmiye Uça"