Kısa Çalışmada Neler Oluyor?

MESS Müşavir Avukatı Vahap Ünlü

Kısa Çalışmada Neler Oluyor? İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 8. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, kısa çalışma süresinin altı ay uzatılması ve uygulanması hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 11 Mart 2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2008 yılının ortalarında başlayan global ekonomik kriz, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkilemiştir. Özellikle 2008 yılının son çeyreği ve sonrasında yoğunlaşan krizin yıkıcı etkilerini nispeten önlemeye, işletmelere ve çalışanlara destek sağlamaya yönelik öngörülen müesseselerden belki de en önemlisi, kısa çalışma uygulaması olmuştur.
2008 yılı sonu ve 2009 yılı başında ülkemiz gündemine yerleşen kısa çalışmanın, yapılan bir dizi hukuki düzenleme ile süresi uzatılmak ve ödenek miktarı yükseltilmek suretiyle, işlevselliği artırılmıştır. Hatırlanacağı üzere 5838 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 8. maddeyle, 2008 ve 2009 yıllarında yapılacak başvurulara münhasır olmak üzere; kısa çalışma için öngörülen azami üç aylık süre altı aya çıkarılmış ve ödenek miktarı %50 oranında artırılmıştı. Ayrıca bu dönemde kısa çalışma süresinin altı ay daha uzatılması konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiş ancak bu dönemde yapılan ödemelerin işsizlik ödeneği süresinden düşüleceği belirtilmiştir. Bakanlar Kurulunun 22.6.2009 tarih ve 2009/15129 sayılı kararı ile kısa çalışma süresinin altı ay daha uzatılması sonucunda, 2008-2009 yıllarında toplamda 12 aya kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması mümkün olmuştur.

"Kısa Çalışmada Neler Oluyor?" başlıklı haberin tam metni için tıklayınız.
"Datassist - Ayşe Nazmiye Uça"