Belediyeler artık rastgele meslek edindirme kursları açamayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu İSMEK, 2007-2008 eğitim döneminde 201 kurs merkezinde 155 bin kursiyere mesleki eğitim verdi.
İşsizlere meslek edindirmek üzere açılan kurslarda kaynak israfını önlemek için yeni tedbirler alınıyor. Yerel yönetimlerin, meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaç olmayan alanlarda gelişigüzel meslek edindirme kursları açmaları önlenecek

ANKARA - İşsizler için düzenlenen meslek edindirme kurslarında kaynak israfını önlemek üzere tedbirler alınıyor. Yerel yönetimler, meslek kuruluşları, üniversiteler, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaç olmayan alanlarda gelişi güzel meslek edindirme kursları açmaları önlenecek.
Konuyla ilgili düzenleme, hazırlık çalışmaları süren İstihdam Paketi'ne ilişkin yasa tasarısında gerçekleştirilecek. Çalışma Bakanlığı yetkilileri, başta belediyeler olmak üzere Türkiye'de her yıl binlerce meslek edindirme kursu açıldığını, on milyonlarca YTL'ye mal olan bu kurslarda eğitimden geçen az sayıda kişinin iş sahibi olabildiğine dikkat çekti. Meslek edindirme kursları açılırken o alanda yetişmiş elemana ihtiyaç bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir araştırma yapılmadığını, bu nedenle hem zaman hem de kaynak israfı yaşandığını vurgulayan yetkililer, kaynakların verimli kullanılması için düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İhtiyaçlar belirlenecek

Yetkililer, il istihdam kurullarının yeniden yapılandırılmasıyla illerde hangi alanlarda, ne kadar vasıflı eleman ihtiyacı bulunduğu saptanarak, sadece bu alanlarda meslek edindirme kursu açılacağını ifade ettiler. Yetkililer, mevcut uygulamada eleman açığı bulunan alanlarda hiç kurs açılmazken, hiç ihtiyaç duyulmayan alanlarda kurslar açıldığını, çoğu belediyenin bu yanlış politikayı "Bu sene on bin, yirmi bin kişiyi meslek sahibi yaptık" diye övünç kaynağı olarak kullandığına dikkat çektiler.
İstihdam Paketine konulan bir maddeyle Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 'İl İstihdam Kurulları ve Görevleri'ni düzenleyen hükümleri değiştirilecek. İstihdam Paketi'ne göre valinin başkanlığında oluşturulacak kurullarda kamu görevlileri yerine özel sektör temsilcilerine ağırlık verilecek. Kurullarda şu üyeler yer alacak:
"Belediye başkanı (büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanı veya yardımcısı), il milli eğitim müdürü, İŞKUR il müdürü, il ticaret odası başkanı, il sanayi odası başkanı, il esnaf ve sanatkarlar odaları birliği başkanı, ilde bulunan fakülte veya yüksek okullardan belirlenecek bir öğretim üyesi, ilde en çok üyeye sahip işveren konfederasyonu temsilcisi."

Politika üretecek

İl istihdam kurulları ilin istihdam politikasını oluşturarak, il düzeyinde istihdamı engelleyici ve işsizliği artırıcı sorunları belirleyecek, sorunların yerel düzeyde çözümüne yönelik alınabilecek tedbirler konusunda ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirecek. İl düzeyinde işgücü piyasası araştırmaları yaptırılacak ve araştırma sonuçları kamuoyuna duyurulacak.

Onay almak gerekecek
Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye Kanunu'nda değişiklik yapılarak, yerel yönetimlerin rastgele mesleki ve beceri kazandırma kursları açmaları önlenecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kaynağı kullanan vakıflarca işgücü piyasası araştırma sonuçları da dikkate alınarak hazırlanan tüm işgücü yetiştirme faaliyetlerine ilişkin planlar İl İstihdam Kurulları'nca onaylanmak zorunda olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kaynağı kullanan vakıflarca gerçekleştirilecek işgücü yetiştirme faaliyetlerine ilişkin tüm planlar İl İstihdam Kurulları'nın onayından geçirilecek. Kurulların vereceği kararlar bağlayıcı olacak.
İl istihdam kurullarına, yapacakları işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları için İŞKUR tarafından ödenek tahsis edilecek.

Belediyeler yarışıyor
Meslek edindirme kursları konusunda belediyeler birbiriyle yarışıyor. Kimi zaman da bu meslek kurslarını düzenleyen firmaların seçiminde yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları yaşanıyor. Yasada yapılacak değişiklikle işgücü yetiştirme faaliyetleri ve sonuçlarının İŞKUR, il milli eğitim müdürlüğü, işçi ve işveren konfederasyonları tarafından belirlenecek birer üyeden oluşan denetim kurulu tarafından denetimi sağlanacak. 1994'te 'Her ev bir atölye olacak' sloganıyla faaliyete başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELMEK, 2007-2008 kurs döneminde 6 ana merkez ve 112 kurs yerinde 31 branşta meslek edindirme ve el beceri kursları düzenledi. Kurslara 11 bin 215 kişi katıldı.

İSMEK'in hedefi 200 bin kişi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSMEK'in kurslarında gazetecilikten radyo programcılığı ve sunuculuğuna kadar farklı branşlarda eğitim veriliyor. 2007-2008 eğitim döneminde 201 kurs merkezinde 106 branşta 155 bin kursiyere meslek eğitimi veren İSMEK'in 2008-2009 hedefi 200 bin kişi.

kaynak